Din literele u, l, t, r, a, c, o, n, f, o, r, t, a, b, i, l, i, l, o, r poți aranja următoarele cuvinte:

20- Cuvinte din litere  (1)

ultraconfortabililor (30)

17- Cuvinte din litere  (2)

ultraconfortabili (26)ultraconfortabilo (27)

16- Cuvinte din litere  (1)

ultraconfortabil (25)

15- Cuvinte din litere  (5)

confortabililor (25)contributorilor (22)controlabililor (22)floricultorilor (21)intraocularilor (17)

14- Cuvinte din litere  (4)

autocratorilor (17)fabulatoriilor (23)tanatofobiilor (24)triatlonurilor (16)

13- Cuvinte din litere  (37)

acantofililor (18)acantoforilor (19)anticalofilul (17)arboricolilor (20)arboricultori (19)articularilor (14)atributalilor (18)auctorialilor (15)autoritarilor (15)bancrutarilor (18)baritonalilor (19)bifactorialul (21)binocularilor (19)butaforicilor (22)cantautorilor (15)carilonurilor (15)cartofiorilor (19)colaboratorii (20)colaboratorul (20)colorabililor (20)coloraturilor (16)coloriturilor (16)confortabilul (22)conforturilor (19)contributoria (19)controlabilul (19)folicularilor (18)fracturalilor (17)francaturilor (17)iconolatrilor (16)infractorilor (18)oratorialilor (16)orbicularilor (19)racolatorilor (16)rafinatorilor (18)tautofoniilor (19)tractabililor (18)

12- Cuvinte din litere  (100)

aburitorilor (18)acarofililor (17)acontourilor (15)afronturilor (17)alcoolurilor (15)alocabililor (18)alocatorilor (15)anaforicilor (17)anticalofilo (17)anticalofilu (16)anticlorilor (14)antiorarilor (14)anulabililor (17)arbitralilor (17)arboricultor (18)atlanticilor (13)autocratorii (14)autotrofilor (18)baronialilor (18)bifactorialo (21)bifactorialu (20)bifoliolatul (21)boltiturilor (18)bufnitorilor (21)calibrorilor (18)cantabililor (17)carbinolilor (18)carbonarilor (18)carbonililor (18)cartatorilor (14)cartoforilor (18)cataifurilor (16)cifratorilor (17)ciobotarilor (19)ciubotarilor (18)clorofiliana (17)clorofiliano (18)colaboratori (19)colaboratoru (19)colonialilor (15)confortabila (21)confortabili (21)confortabilo (22)confortabilu (21)contabililor (18)contrafortul (17)contrariatul (13)contrariilor (14)contribuitor (18)contributori (18)controlabila (18)controlabili (18)controlabilo (19)controlabilu (18)coroborantul (19)fanarioticul (16)faraonicilor (17)filoturcilor (17)floricolilor (18)floricultori (17)flotabililor (21)franctirorul (16)fruntariilor (16)furnicarilor (16)inactualilor (13)intraoculari (13)intraocularo (14)intratabilul (16)lactofiltrul (16)latifoliatul (16)locuitorilor (15)lubrificanta (19)lubrificanto (20)lubrificator (20)notarialilor (14)nutritorilor (14)ofiolatrilor (18)onorabililor (19)oracularilor (14)oratoricilor (15)robancurilor (18)rotatoriilor (15)tabulariilor (17)taciturnilor (13)tinctorialul (13)traficurilor (16)traforatorii (17)traforatorul (17)tratabililor (17)tributalilor (17)tributarilor (17)triclorurata (13)triclorurato (14)tricolorilor (15)tricoturilor (14)tritonurilor (14)trotilurilor (14)ultrafinilor (16)unicolorilor (15)uranotililor (14)

11- Cuvinte din litere  (244)

acantofilul (15)acantoforii (16)acantoforul (16)aconturilor (13)acriturilor (12)africanilor (15)albinarilor (16)albitorilor (17)albiturilor (16)alburirilor (16)alcalinilor (12)alinturilor (12)ancilarilor (12)ancoratorul (13)anticalofil (15)anticarilor (12)antirabicul (15)arboricolul (17)arcaturilor (12)atrofiantul (15)aurolacilor (13)auroralilor (13)autocontrol (14)autocratori (13)autofonilor (17)autoironica (13)bacilarilor (16)baloturilor (17)bancrutarii (15)baritonalul (16)baticurilor (16)batocurilor (17)bianualilor (16)biarticulat (15)bicolorilor (18)bifactorial (19)bifocalilor (20)bifoliolata (20)bifoliolato (21)bifoliolatu (20)bilunarilor (16)blancurilor (16)bocitorilor (18)bonificatul (19)boronirilor (18)botanicilor (17)bucraniilor (16)buraticilor (16)butaforilor (20)butanolilor (17)buticarilor (16)butonarilor (17)cabalinilor (16)cabotinilor (17)cabotinitul (16)californiul (15)calofililor (16)canafurilor (15)canaturilor (12)canibalilor (16)canotorilor (14)cantautorii (12)caritabilul (15)cartofiorul (16)catarinilor (12)caulifloria (15)ciortanilor (13)ciurlanilor (12)cloruriilor (13)coabitantul (16)coautorilor (14)cobitorilor (18)colaborator (18)colaboratul (17)colbuirilor (17)colinarilor (13)colontitlul (13)colorabilul (17)coloraturii (13)confortabil (20)contrafortu (16)contraltoul (13)contrariato (13)contrariatu (12)contrarilor (13)contribuita (16)contribuito (17)contributor (17)controlabil (17)controlatul (13)controlorii (14)controlorul (14)coroboranta (18)coroborantu (18)coroboratul (18)coronalilor (14)coronarilor (14)corotirilor (14)cotiturilor (13)cranialilor (12)croitorilor (14)crotaliilor (13)cubitalilor (16)curabililor (16)curatorilor (13)fabricantul (18)fabulatorii (19)facilitatul (14)factorialul (15)factoriilor (16)factualilor (15)fanariotico (16)fanarioticu (15)fanaticilor (15)filatorilor (16)filaturilor (15)filtrabilul (18)finalurilor (15)fioncurilor (16)flancurilor (15)flirturilor (15)floricultor (16)foliculilor (16)foliourilor (17)fonatorilor (17)foniatrilor (16)forabililor (20)fotonicilor (17)fractalilor (15)fracturalii (14)fracturilor (15)francaturii (14)franctirori (15)franctiroru (15)frontalilor (16)fronturilor (16)fructarilor (15)funciarilor (15)functorilor (16)iatacurilor (12)iconolatria (13)iconolatrul (13)inarticulat (11)incitatorul (12)incolorilor (14)infiltratul (14)infractorul (15)inoculabila (16)inoculabilo (17)intraocular (12)intratabilo (16)intratabilu (15)ionatorilor (14)laboratorul (17)lactariilor (12)lactofiltru (15)lacunarilor (12)latifoliatu (15)litoralilor (13)lobularilor (17)localurilor (13)locatarilor (13)locatorilor (14)locularilor (13)locutorilor (14)lolotirilor (14)lubrificant (18)lubrificata (18)lucifobilor (20)lucitorilor (13)lunaticilor (12)luntricilor (12)luntririlor (12)naratorilor (13)naturalilor (12)nictalfobia (19)nobilitarul (16)norocirilor (14)notabililor (17)notificatul (15)oblonirilor (18)obrintitura (16)obrintituro (17)obrocirilor (18)ocrotirilor (14)ocrotitorul (14)oftaturilor (16)onorariilor (14)oratorialul (13)oratoriilor (14)orbitalilor (17)orbitorilor (18)ornitofilul (16)ortofonicul (17)ortolanilor (14)otincurilor (13)rabotorilor (18)racolatorii (13)racolatorul (13)rafinatorul (15)rafinorilor (16)raionalilor (13)rarificatul (14)ratificatul (14)robitorilor (18)roboticilor (18)robotirilor (18)rotatorilor (14)rotitorilor (14)rotiturilor (13)rotoricilor (14)rutabililor (16)rutinarilor (12)tablourilor (17)tabularilor (16)tanaticilor (12)tanatofobii (20)tantricilor (12)tarafurilor (15)tarifarilor (15)tartricilor (12)tiflocolita (16)tiflocolito (17)tinctoriala (12)tinctorialo (13)tinctorialu (12)tincturilor (12)tiocianatul (12)titularilor (12)tocilarilor (13)tocitorilor (14)tonificatul (15)toracalilor (13)tractabilul (15)traficantul (14)traforatori (16)traforatoru (16)trialurilor (12)triatlonuri (12)triclorurat (12)tricourilor (13)trifoliatul (15)turanicilor (12)uniflorilor (16)

10- Cuvinte din litere  (488)

abilitatul (14)abiotrofia (19)abolirilor (16)aboralilor (16)abulicilor (15)aburirilor (15)acantofili (14)acantofilu (14)acantofori (15)acantoforu (15)acarofilul (14)acarofobii (19)actualilor (11)afabililor (18)afinorilor (15)afocalilor (15)afrontatul (14)alaiurilor (11)albinioaro (16)albiorilor (16)alburiilor (15)alcaliilor (11)alcoolatul (12)alcoolilor (13)alfatronul (14)alifaticul (13)alocabilul (15)alocatorii (12)alocatorul (12)altaicilor (11)altoirilor (12)alunarilor (11)anaforicul (14)analiticul (10)ancoratoru (12)anticariul (10)anticlorul (11)antiorarul (11)antirabico (15)antirabicu (14)antracitul (10)antricotul (11)anualbilor (15)anularilor (11)aorticilor (12)arabicilor (15)arabililor (15)arbitralul (14)arbitrarul (14)arbitratul (14)arbitrilor (15)arboricola (16)arboricoli (16)arboricolo (17)arboricolu (16)arcuirilor (11)articulari (10)articularo (11)articulato (11)artifactul (13)artriticul (10)atacurilor (11)atlanticul (10)atonalilor (12)atonicilor (12)atributali (14)atributalo (15)atrofianto (15)atrofiantu (14)atrofiatul (14)atrofiilor (15)auctoriali (11)auctorialo (12)autocolant (12)autocrator (12)autoironia (12)autoironic (12)autoritari (11)autoritaro (12)autotrofia (15)autotrofii (15)balaurilor (15)balcanilor (15)balticilor (15)bancarilor (15)bancrutari (14)bancrutato (15)bancurilor (15)bariolatul (15)baritonali (15)baritonalo (16)baritonalu (15)baronialul (15)baroniilor (16)barourilor (16)batalionul (15)batialilor (15)bicornatul (15)biflorilor (19)bifoliatul (18)bifoliolat (19)binoculara (15)binoculari (15)binocularo (16)biofiltrul (18)biofotonul (20)birocratul (15)birourilor (16)birtarilor (15)birturilor (15)biurocrata (15)blocurilor (16)boicotatul (16)boitarilor (16)boltirilor (16)bonificata (18)bonificato (19)bonificatu (18)bontirilor (16)bortirilor (16)botforilor (20)botulinica (15)botulinico (16)braconatul (15)briliantul (14)britanicul (14)brotacilor (16)brotanilor (16)brutalilor (15)brutarilor (15)bufnirilor (18)burlacilor (15)burticilor (15)butaforica (18)butaforici (18)butaforico (19)butnarilor (15)butorcilor (16)cablorilor (16)cablurilor (15)cabotinita (15)cabotinitu (15)caftirilor (14)cafturilor (14)calibratul (14)calibrorul (15)california (14)californiu (14)caloriilor (12)canaliilor (11)cantabilul (14)cantautori (11)cantorilor (12)canturilor (11)caolinitul (11)carbinolul (15)carbonarii (15)carbonarul (15)carbonatul (15)carbonilul (15)carburator (15)carburilor (15)carilonuri (11)caritabilo (15)caritabilu (14)carnalilor (11)carnalitul (10)carnotitul (11)carourilor (12)cartatorii (11)cartatorul (11)cartiruita (10)cartiruito (11)cartofilor (15)cartofiori (15)cartofioru (15)cartoforii (15)cartoforul (15)cartonatul (11)catilinaro (11)cationilor (12)cianurilor (11)cifratorul (14)cifrurilor (14)ciobanilor (16)ciobotarul (16)cioburilor (16)cioturilor (12)citronatul (11)ciurarilor (11)clanalilor (11)clanurilor (11)clonalilor (12)clorurilor (12)coabitanto (16)coabitantu (15)coabitatul (15)coaforilor (16)coafurilor (15)cobaltatul (15)coifurilor (15)colaborato (17)colaboratu (16)colburilor (16)coliniarul (11)colofoniul (16)colonialul (12)coloniilor (13)colontitlu (12)colorabila (16)colorabili (16)colorabilo (17)colorabilu (16)colorantul (12)coloratura (12)coloraturi (12)coloraturo (13)colorituri (12)coluriilor (12)confabulai (18)confabulat (18)conforturi (15)contabilul (15)contalilor (12)contrafort (15)contraltou (12)contrariai (11)contrariat (11)contrariau (11)contrariul (11)contribuia (15)contribuit (15)controlata (12)controlato (13)controlatu (12)controlori (13)controloru (13)conturbata (15)conturbato (16)conturilor (12)coralianul (11)coraliilor (12)corialilor (12)coribantul (15)corlirilor (12)cornarilor (12)cornurilor (12)coroborant (17)coroborata (17)coroboratu (17)coronarita (12)coronarito (13)corturarii (11)corturilor (12)cotilionul (12)criobioloa (17)criotronul (12)crotalilor (12)cruralilor (11)ctitorilor (12)curialilor (11)curionilor (12)fabricantu (17)fabricatul (17)facialilor (14)facilitato (14)facilitatu (13)factorialo (15)factorialu (14)factorilor (15)facturilor (14)falnicilor (14)fanariotic (14)fanariotul (14)faraonicul (14)faraonilor (15)fibrilarul (17)fibrilatul (17)fibrocitul (18)filtrabila (17)filtrabilo (18)filtrabilu (17)filtrantul (13)fitotronul (15)floculilor (15)floralilor (15)florarilor (15)floricolul (15)florinilor (15)flotabilul (18)foliculara (14)foliculari (14)folicularo (15)foliculina (14)foliculino (15)foliculita (14)foliculito (15)foliolatul (15)fonturilor (15)forbanilor (19)forturilor (15)fotoliilor (16)fracturali (13)fracturalo (14)fracturato (14)fracurilor (14)francaturi (13)francaturo (14)francoilor (15)franctiror (14)fratriilor (14)ftalicilor (14)furcarilor (14)furnicilor (14)iconarilor (12)iconolatri (12)iconolatru (12)iconurilor (12)ilariantul (10)incitatoru (11)incurabila (14)incurabilo (15)infiltrata (13)infiltrato (14)infiltratu (13)infractori (14)infractoru (14)inoculabil (15)intabulato (15)intratabil (14)intricatul (10)iracanilor (11)labialilor (15)labirintul (14)laborantul (15)laboratoru (16)laciniatul (10)lactobarul (15)larariilor (11)latifoliat (14)librarilor (15)licitantul (10)licornilor (12)lictorilor (12)lifturilor (14)liofobilor (20)loaialilor (12)locuirilor (12)lotourilor (13)lubricator (15)lubricilor (15)lubrifiant (17)lubrifiata (17)lubrifiato (18)lubrificat (17)naftolatul (14)naftolilor (15)nalbarilor (15)nauticilor (11)nautililor (11)nobiliarul (15)nobilitara (15)nobilitaro (16)nobilitaru (15)noroirilor (13)notarialul (11)notariatul (11)notificata (14)notificato (15)notificatu (14)notoriilor (13)obolurilor (17)obrintitul (15)ocolirilor (13)ocolitorul (13)ocolurilor (13)ocrotitori (13)ocrotitoru (13)octatlonul (12)octroiatul (12)ocularilor (12)oficiantul (14)oficinalul (14)ofiolatria (15)ofiolatrul (15)onorabilul (16)onorarilor (13)onorificul (15)onorurilor (13)oracularii (11)oratoriali (12)oratorialo (13)oratorialu (12)oratoricul (12)oratorilor (13)orbiculara (15)orbiculari (15)orbicularo (16)ornitofila (15)ornitofilo (16)ornitofilu (15)ortofonica (16)ortofonici (16)ortofonicu (16)racialilor (11)racolatori (12)racolatoru (12)rafinatori (14)rafinatoru (14)rafturilor (14)rarificato (14)rarificatu (13)ratificato (14)ratificatu (13)riflurilor (14)rifturilor (14)roitorilor (13)rotatoriul (12)rotatronul (12)rubricilor (15)tablaturii (14)tactililor (11)tafturilor (14)talionicul (11)tancurilor (11)tartorilor (12)taurinilor (11)tautofonia (15)tautofonii (15)tinctorial (11)tiocianatu (11)tiocolilor (13)tiraliorul (11)tiratronul (11)titlurilor (11)tobralcoul (16)tonificata (14)tonificato (15)tonificatu (14)tortarilor (12)torturilor (12)tractabili (14)tractabilu (14)traficantu (13)traficatul (13)traforator (15)traforatul (14)traiurilor (11)tratabilul (14)triatlonul (11)tribalilor (15)tribunilor (15)triburilor (15)triclorura (11)tricloruri (11)tricloruro (12)tricoloara (12)tricolorul (12)tricotinul (11)trifoliata (14)trifoliato (15)trifoliatu (14)trifurcata (13)trifurcato (14)trilobatul (15)trilobitul (15)trilurilor (11)trinitarul (10)triourilor (12)tritonilor (12)trocurilor (12)troficilor (15)tronurilor (12)trubacilor (15)tuflirilor (14)turcirilor (11)turtirilor (11)uncialilor (11)unicoloara (12)unificator (14)unifoliata (14)unifoliato (15)unilabiato (15)unitarilor (11)uranicilor (11)urbariilor (15)uricarilor (11)urinarilor (11)

9- Cuvinte din litere  (863)

abilitato (14)abilitatu (13)abioticul (14)abuliilor (14)aburitori (14)acantofil (13)acantofor (14)acariotul (10)acarofili (13)acarofilu (13)aciolatul (10)acontatul (10)acontouri (11)acrilatul (9)acririlor (10)acrobatul (14)acrofobia (18)acrofobii (18)acrolitul (10)actinitul (9)actinotul (10)actorilor (11)afiliatul (12)africanul (12)afrontato (14)afrontatu (13)afronturi (13)alaliilor (10)albinarul (13)albirilor (14)albitoria (14)albitorul (14)albuiilor (14)alcalinul (9)alcanilor (10)alcoolatu (11)alcooluri (11)alfatronu (13)alicuanto (10)alifatico (13)alifaticu (12)aliniatul (9)alintatul (9)aliorilor (11)alocabili (14)alocabilo (15)alocabilu (14)alocatori (11)alocatoru (11)aluniilor (10)anaforici (13)anaforico (14)anaforicu (13)analitico (10)analiticu (9)ancabluro (14)ancilarul (9)ancolatul (10)ancorator (11)ancoratul (10)ancorotul (11)anortitul (10)anticariu (9)anticarul (9)anticilor (10)anticlori (10)anticloru (10)antiorari (10)antioraru (10)antirabic (13)antofitul (13)antracitu (9)antractul (9)antricotu (10)anualilor (10)anulabili (13)anulabilo (14)anuriilor (10)arbitrali (13)arbitralo (14)arbitralu (13)arbitrari (13)arbitraro (14)arbitraru (13)arbitrato (14)arbitratu (13)arboratul (14)arboricol (15)arborilor (15)arcaturii (9)arcurilor (10)arnicilor (10)articolul (10)articulai (9)articular (9)articulat (9)artifactu (12)artritica (9)artritico (10)artriticu (9)atlantici (9)atlantico (10)atlanticu (9)atribuita (13)atribuito (14)atributal (13)atrocilor (11)atrofiant (13)atrofiato (14)atrofiatu (13)auctorial (10)aulicilor (10)aurarilor (10)auririlor (10)aurolacii (10)auroralii (10)autofonia (14)autofonii (14)autorilor (11)autoritar (10)autotrofa (14)autotrofi (14)autotrofo (15)bacalilor (14)bacilarul (13)bacililor (14)bacurilor (14)baiurilor (14)balafonul (17)balicilor (14)balonatul (14)balotatul (14)balurilor (14)banalilor (14)banatitul (13)bancrutar (13)bancrutat (13)barcarolo (15)baricilor (14)barililor (14)bariolatu (14)baritonal (14)baritonul (14)barocilor (15)baroniali (14)baronialo (15)baronialu (14)baronilor (15)barurilor (14)batalilor (14)batalionu (14)batolitul (14)biatlonul (14)bicolorul (15)bicornata (14)bicornatu (14)bifilarul (16)bifocalul (17)bifoliata (17)bifoliato (18)bifoliatu (17)bifurcata (16)bifurcato (17)binarilor (14)binocular (14)biofiltru (17)biofotoni (19)biofotonu (19)birocrata (14)birocrato (15)birocratu (14)biroticul (14)birurilor (14)biurocrat (14)blocantul (14)bocirilor (15)bocitorul (15)boicotata (15)boicotato (16)boicotatu (15)bolirilor (15)boltitura (14)boltituri (14)boltituro (15)bolurilor (15)bonificat (17)bonificau (17)bonurilor (15)boricatul (14)boricilor (15)boronitul (15)borurilor (15)botanicul (14)botulinic (14)boturilor (15)bouarilor (15)bouroaica (15)bouroaico (16)braconato (15)braconatu (14)brilianta (13)briliantu (13)britanica (13)britanico (14)britanicu (13)brocartul (14)bucalilor (14)bufnitori (17)bufonilor (18)bunicilor (14)butacilor (14)butaforia (17)butaforic (17)butaforii (17)butanilor (14)butanolii (14)butarilor (14)buticilor (14)butonarii (14)butonilor (15)cabalinul (13)cabotinit (14)cabotinul (14)calibrato (14)calibratu (13)calibrori (14)calibroru (14)califatul (12)califilor (13)calinilor (10)calofilia (13)calofilul (13)caloianul (10)canafilor (13)canarilor (10)canibalul (13)canotatul (10)canotorii (11)canotorul (11)cantabili (13)cantabilo (14)cantabilu (13)cantautor (10)caolinitu (10)carabilor (14)carbinoli (14)carbinolu (14)carbonari (14)carbonaru (14)carbonatu (14)carbonili (14)carbonilu (14)carburant (13)carburato (14)carilonul (10)caritabil (13)carnalitu (9)carnotitu (10)caroiatul (10)carotatul (10)cartatori (10)cartatoru (10)cartiruia (9)cartiruit (9)cartofior (14)cartofori (14)cartoforu (14)cartolina (10)cartolino (11)cartonato (11)cartonatu (10)carurilor (10)cataifuri (12)catarilor (10)catarinul (9)cataroiul (10)cifratori (13)cifratoru (13)ciobotari (15)ciobotaru (15)cioltarul (10)ciontatul (10)ciontitul (10)cioroianu (11)cioroilor (12)ciortanul (10)citabilul (13)cititorul (10)citronata (10)citronato (11)citronatu (10)ciubotari (14)clintitul (9)clorofila (14)clorurata (10)clorurato (11)coabitant (14)coabitato (15)coabitatu (14)coautorat (11)coautorii (11)cobaltato (15)cobaltatu (14)cobaltina (14)cobaltino (15)cobirilor (15)cobitorul (15)coburilor (15)colaborai (15)colaborat (15)colaborau (15)colibriul (14)colinarul (10)coliniara (10)coliniaro (11)coliniaru (10)colinilor (11)colofoniu (15)colofonul (15)colonatul (11)coloniala (11)coloniali (11)colonialo (12)colonialu (11)colonilor (12)colorabil (15)coloranta (11)coloranto (12)colorantu (11)coloratul (11)coloritul (11)colunilor (11)confabula (17)confiatul (13)confortul (14)conotatul (11)contabila (14)contabili (14)contabilo (15)contabilu (14)contralta (10)contralto (11)contraria (10)contrarii (10)contrariu (10)contrarul (10)contratul (10)contribui (14)controlai (11)controlat (11)controlau (11)controlor (12)controlul (11)conturata (10)conturato (11)conturbai (14)conturbat (14)conubiala (14)conubialo (15)conurilor (11)coraliano (11)coralianu (10)coralilor (11)corbiilor (15)coribantu (14)coroborai (16)coroborat (16)coroborau (16)coroiatul (11)corolarul (11)coronalii (11)coronalul (11)coronarii (11)coronarul (11)corotitul (11)corturari (10)corurilor (11)cotilionu (11)cotirilor (11)coturilor (11)cranialul (9)craniatul (9)craniilor (10)criotronu (11)croirilor (11)croitoria (11)croitorul (11)culorilor (11)curatorii (10)cutniilor (10)fabricant (16)fabricato (17)fabricatu (16)facililor (13)facilitat (12)facilitau (12)factorial (13)factualii (12)facturato (13)fanarioto (14)fanariotu (13)fanaticul (12)faraonici (13)faraonico (14)faraonicu (13)farurilor (13)fatalilor (13)fibrilara (16)fibrilaro (17)fibrilaru (16)fibrilata (16)fibrilato (17)fibrilatu (16)fibrocitu (17)filatorul (13)filoturca (13)filoturci (13)filtrabil (16)filtranta (12)filtranto (13)filtrantu (12)filtratul (12)finalilor (13)fiorintul (13)fioritura (13)fiorituro (14)fitotronu (14)flancatul (12)flirtatul (12)floricola (14)floricoli (14)floricolo (15)floricolu (14)floriilor (14)florioara (14)florioaro (15)flotabila (17)flotabili (17)flotabilo (18)flotabilu (17)flotantul (13)fobicilor (18)focalilor (14)focurilor (14)folclorul (14)foliantul (13)folicular (13)foliolata (14)foliolatu (14)fonatorii (14)fonatorul (14)foniatria (13)foniatrul (13)fonicilor (14)forabilul (17)forurilor (14)fotonicul (14)fotonilor (15)fractalii (12)fractalul (12)fracturai (12)fractural (12)fracturat (12)fracturii (12)francatul (12)francilor (13)friabilul (16)frontalii (13)frontalul (13)fructarii (12)fruntaria (12)fruntarii (12)functorii (13)furnicari (12)furorilor (14)futililor (13)iacobinul (14)iactantul (9)ilarianto (10)ilariantu (9)inactuali (9)inactualo (10)incitator (10)incitatul (9)incoloara (11)incolorul (11)incubator (14)incurabil (13)incurbata (13)incurbato (14)incurilor (10)infarctul (12)infatuato (13)infiltrat (12)infiltrau (12)infractor (13)inoculata (10)inoculato (11)intabulai (13)intabulat (13)intricata (9)intricatu (9)ionarilor (11)ionatorul (11)iritantul (9)italianco (10)italianul (9)labanilor (14)labililor (14)labirintu (13)laboranto (15)laborantu (14)laborator (15)laciniatu (9)lactariul (9)lactobaru (14)lacunarii (9)lacurilor (10)lanitalul (9)lanurilor (10)latinilor (10)latinitul (9)laturilor (10)licitanta (9)licitanto (10)licitantu (9)licitatul (9)licorilor (11)licorinul (10)liniatura (9)liniaturo (10)litofitul (13)litoralul (10)liubliana (13)lobarilor (15)lobularii (14)lobulilor (15)loburilor (15)localilor (11)locatarii (10)locatarul (10)locatorii (11)locatorul (11)locuibila (14)locuibilo (15)locuitori (11)locularii (10)loculilor (11)locurilor (11)locutorii (11)loialilor (11)lolotitul (11)loricatul (10)loturilor (11)lubrifiat (16)lucirilor (10)lucorilor (11)lufarilor (13)lunarilor (10)luntrilor (10)naftolatu (13)naiurilor (10)naratorii (10)naratorul (10)natalilor (10)naturalii (9)naturilor (10)nitrurata (9)nitrurato (10)niturilor (10)nobiliara (14)nobiliaro (15)nobiliaru (14)nobililor (15)nobilitar (14)norocitul (11)notabilul (14)notariali (10)notarialo (11)notarialu (10)notariatu (10)notarilor (11)notificat (13)notificau (13)nouarilor (11)nubililor (14)nurorilor (11)nutritori (10)oblanicul (14)oblicatul (14)oblicilor (15)oblicitul (14)oblonitul (15)obrintita (14)obrintito (15)obrintitu (14)obrocitul (15)obturanta (14)obturanto (15)obturator (15)ocnirilor (11)ocolitori (12)ocolitoru (12)ocrotitor (12)ocrotitul (11)octanilor (11)octatlonu (11)octoforii (15)octoforul (15)octroiata (11)octroiatu (11)oficialul (13)oficianta (13)oficianto (14)oficiantu (13)oficiatul (13)oficinala (13)oficinalo (14)oficinalu (13)ofiolatri (14)ofiolatru (14)ofiolitul (14)ofticatul (13)ofticilor (14)oloirilor (12)onorabila (15)onorabili (15)onorabilo (16)onorabilu (15)onorariul (11)onorifica (14)onorifico (15)onorificu (14)onticilor (11)ooliticul (11)oraculari (10)oracularo (11)oratorial (11)oratorica (11)oratorici (11)oratorico (12)oratoricu (11)oratoriul (11)orbicular (14)orbirilor (15)orbitalul (14)orbitorul (15)orfanilor (14)orficilor (14)ornitofil (14)ortacilor (11)orticilor (11)orticonul (11)ortofonia (15)ortofonic (15)ortofonii (15)ortolanii (11)ortolanul (11)otariilor (11)oticnitul (10)otrocolul (12)outorilor (12)rabatorul (14)rabicilor (14)rabinatul (13)rabinicul (13)rabinilor (14)rabotatul (14)rabotorii (15)rabotorul (15)racolator (11)racolatul (10)rafinator (13)rafinatul (12)rafinorul (13)rafurilor (13)raionalul (10)raionatul (10)raiurilor (10)ralantiul (9)ralurilor (10)ranfortul (13)rantiilor (10)rarificat (12)rarificau (12)ratificat (12)ratificau (12)ratinatul (9)ratonilor (11)ricanatul (9)rifluitor (13)ritorilor (11)ritualica (9)ritualico (10)riturilor (10)robacilor (15)robancuri (14)robirilor (15)robitorul (15)roboticul (15)robotitul (15)rocurilor (11)roiurilor (11)rolurilor (11)rotarilor (11)rotatoria (11)rotatorii (11)rotatoriu (11)rotatorul (11)rotatronu (11)rotirilor (11)rotitorul (11)rotocoala (12)rotocolii (12)rotocolit (12)rotocolul (12)rotoricul (11)rotorilor (12)rotuliana (10)rotuliano (11)rufarilor (13)runicilor (10)ruralilor (10)tabacilor (14)tablaturi (13)tablaturo (14)tabularii (13)tabulator (14)taburilor (14)taciturna (9)taciturni (9)taciturno (10)tacurilor (10)talanilor (10)talionica (10)talionico (11)talionicu (10)talonatul (10)tanaticul (9)tanicilor (10)tantricul (9)taracilor (10)tarantulo (10)tarifarul (12)tarifatul (12)tartricul (9)ticalilor (10)ticurilor (10)tincturai (9)tiocianat (10)tiralioru (10)tiranicul (9)tiranilor (10)tiratronu (10)tirfurcai (12)tirfurcat (12)tirurilor (10)titanicul (9)titanilor (10)tobralcou (15)tocilarul (10)tocirilor (11)tocitorul (11)tocurilor (11)tonalilor (11)tonicilor (11)tonificat (13)tonificau (13)tontoroiu (12)tonurilor (11)toracalii (10)toracalul (10)toracilor (11)totalilor (11)tractabil (13)tractirul (9)tractorul (10)traficant (12)traficato (13)traficatu (12)traficuri (12)traforato (14)traforatu (13)trainicul (9)tratabili (13)tratabilo (14)tratabilu (13)triatlonu (10)tributala (13)tributali (13)tributalo (14)tributara (13)tributari (13)tributaro (14)tricolora (11)tricolori (11)tricoloro (12)tricoloru (11)tricornul (10)tricotina (10)tricotino (11)tricotinu (10)tricoturi (10)trifoliat (13)triforiul (13)trifurcat (12)trilionul (10)trilobata (14)trilobato (15)trilobatu (14)trilobita (14)trilobitu (14)trincilor (10)trinitara (9)trinitaro (10)trinitaru (9)trioratul (10)triticala (9)tritonuri (10)troacarul (10)trocofora (15)trofiilor (14)troicilor (11)troliilor (11)troncotul (11)trotiluri (10)trufiilor (13)tucanilor (10)tufanilor (13)tufarilor (13)tulirilor (10)tunarilor (10)tunicilor (10)turbinata (13)turbionai (14)turbionat (14)tutoriala (10)tutorialo (11)tutorilor (11)ulanbator (14)ulicioara (10)ulicioaro (11)ultrafina (12)ultrafini (12)unicolori (11)unificata (12)unificato (13)unifloara (13)unifoliat (13)unilabiat (13)unilobata (14)unilobato (15)untarilor (10)uranotili (10)urbanilor (14)urnirilor (10)urobilina (14)urobilino (15)urticanta (9)urticanto (10)urticaria (9)utilitara (9)utilitaro (10)

8- Cuvinte din litere  (1289)

abatorul (13)abililor (13)abilitat (12)abilitau (12)abiotica (13)abiotico (14)abioticu (13)abolitul (13)abonatul (13)aboralii (13)aboralul (13)aburcato (13)aburilor (13)aburitor (13)acarilor (9)acariotu (9)acarofil (12)acilatul (8)acililor (9)aciolato (10)aciolatu (9)aciratul (8)acolatul (9)acolitul (9)aconitul (9)acontato (10)acontatu (9)acontoul (10)aconturi (9)acrilatu (8)acritura (8)acrituri (8)acrituro (9)acrobato (14)acrobatu (13)acrolitu (9)actinita (8)actinito (9)actinitu (8)actiniul (8)actinotu (9)actualii (8)afabilul (15)afilatul (11)afiliato (12)afiliatu (11)afinatul (11)afinilor (12)afinorul (12)afocalii (12)afocalul (12)afolatul (12)afonilor (13)africani (11)africano (12)africanu (11)afrontat (12)afrontul (12)afurcato (12)aiorilor (10)aiuritor (9)albianul (12)albiilor (13)albinari (12)albinaru (12)albioaro (14)albiorul (13)albitori (13)albitoru (13)albitura (12)albituri (12)albituro (13)albuilor (13)alburiri (12)alburita (12)alburito (13)alcalini (8)alcalino (9)alcalinu (8)alcaliul (8)alcoolat (10)alcoolii (10)alcoolul (10)alfatron (12)alicitul (8)alifatic (11)alinatul (8)aliniato (9)aliniatu (8)alintato (9)alintatu (8)alinturi (8)alocabil (13)alocator (10)alocatul (9)alofonul (13)altaicul (8)altoialo (10)altoitul (9)alunarii (8)alunilor (9)alurilor (9)anacolut (9)anaforic (12)anaforul (12)analilor (9)analitic (8)anartrii (8)anciilor (9)ancilari (8)ancilaro (9)ancilaru (8)ancolato (10)ancolatu (9)ancorato (10)ancoratu (9)ancorotu (10)anortitu (9)antiarto (9)anticari (8)anticaru (8)anticlor (9)antifurt (11)antiorar (9)antofita (12)antofitu (12)antracit (8)antractu (8)antricot (9)anualbii (12)anulabil (12)anularii (8)aorticul (9)arabicul (12)arabilor (13)arabilul (12)aracilor (9)arbitrai (12)arbitral (12)arbitrar (12)arbitrat (12)arbitrau (12)arbitrul (12)arborato (14)arboratu (13)arcaturi (8)arcaturo (9)aribalul (12)aricilor (9)aricitul (8)arilatul (8)arinilor (9)arniciul (8)articolu (9)articula (8)artifact (11)artritic (8)aruncato (9)aticilor (9)atlantic (8)atlantul (8)atolilor (10)atonalii (9)atonalul (9)atonicul (9)atonilor (10)atribuia (12)atribuit (12)atriilor (9)atrofiai (12)atrofiat (12)atrofiau (12)auirilor (9)auriilor (9)aurolaci (9)aurorali (9)auroralo (10)autocora (10)autocoro (11)autocrat (9)autofona (13)autofoni (13)autofono (14)autotrof (13)bacilari (12)bacilaro (13)bacilaru (12)bairacul (12)balafonu (16)balaurii (12)balcanii (12)balconul (13)baliilor (13)balonato (14)balonatu (13)balotato (14)balotatu (13)baloturi (13)balticul (12)banatitu (12)bancarii (12)bancarul (12)bancruta (12)bancruto (13)bantilor (13)bariilor (13)bariolat (13)baritina (12)baritino (13)baritonu (13)baronial (13)batalion (13)batantul (12)batialul (12)baticuri (12)batocuri (13)batolita (13)batolitu (13)bianuali (12)bianualo (13)biatlonu (13)bicolora (14)bicolori (14)bicoloru (14)bicornat (13)bicornul (13)bifilara (15)bifilaro (16)bifilaru (15)bifloara (16)biflorul (16)bifocala (16)bifocali (16)bifocalo (17)bifocalu (16)bifoliat (16)bifurcai (15)bifurcat (15)biliarul (12)bilionul (13)bilunara (12)bilunari (12)bilunaro (13)binoclul (13)biofoton (18)bionicul (13)bioticul (13)biotitul (13)birlicul (12)birnicul (12)birocrat (13)birotica (13)biroticu (13)birtarul (12)biruitor (13)blancuri (12)blocanta (13)blocanto (14)blocantu (13)blocatul (13)boarilor (14)bocitori (14)bocitoru (14)boicotai (14)boicotat (14)boicotau (14)boicotul (14)boirilor (14)boitarul (13)boltitul (13)bonifica (16)bontitul (13)boraciul (13)borcanul (13)boricata (13)boricato (14)boricatu (13)bornatul (13)boroniri (14)boronita (14)boronito (15)boronitu (14)bortitul (13)botanica (13)botanici (13)botanico (14)botanicu (13)botforii (17)botforul (17)bourilor (14)bracilor (13)braconai (13)braconat (13)braconau (13)briantul (12)bricolai (13)bricolat (13)bricolau (13)briliant (12)briofita (16)briofito (17)britania (12)britanic (12)brocartu (13)brocatul (13)brotacii (13)brotacul (13)brotanii (13)brotanul (13)brunilor (13)brutalii (12)brutarii (12)bucranii (12)bufnitor (16)bufonata (16)bufonato (17)buirilor (13)bulcilor (13)bulonata (13)bulonato (14)buratica (12)buratici (12)burcilor (13)buricata (12)burlacii (12)buroaica (13)buroaico (14)butafori (16)butanoli (13)butcilor (13)buticara (12)buticari (12)butiilor (13)butilica (12)butilico (13)butirata (12)butirica (12)butirico (13)butirina (12)butirino (13)butnarii (12)butoarca (13)butonari (13)butorcii (13)cabalini (12)cabalino (13)cabalinu (12)cablatul (12)cablorii (13)cablorul (13)cabotini (13)cabotinu (13)cabratul (12)cabriola (13)cabriolo (14)caftanul (11)caftitul (11)calibrai (12)calibrat (12)calibrau (12)calibror (13)calibrul (12)califatu (11)calofila (12)calofili (12)calofilo (13)calofilu (12)caloianu (9)canafuri (11)canaturi (8)canibali (12)canibalo (13)canibalu (12)canotato (10)canotatu (9)canotori (10)canotoru (10)cantabil (12)cantalul (8)cantatul (8)cantorii (9)cantorul (9)caolinit (9)caolinul (9)carabino (13)carbinol (13)carbonai (13)carbonar (13)carbonat (13)carbonau (13)carbonil (13)carbonul (13)carburai (12)carburat (12)carburii (12)cariatul (8)cariilor (9)carilonu (9)carlotta (9)carnalii (8)carnalit (8)carnalul (8)carnatul (8)carnotit (9)caroiato (10)caroiatu (9)carolina (9)carolino (10)carotato (10)carotatu (9)carotina (9)carotino (10)cartator (9)cartatul (8)cartirui (8)cartoafo (13)cartofii (12)cartofla (12)cartoflo (13)cartofor (13)cartoful (12)cartonai (9)cartonat (9)cartonau (9)cartonul (9)cataiful (11)catarini (8)catarinu (8)cataroiu (9)cationul (9)catranul (8)cianatul (8)cianurai (8)cianurat (8)cifrator (12)cifratul (11)cilianul (8)ciliarul (8)ciliatul (8)cinabrul (12)ciobanul (13)ciobitul (13)cioboata (14)cioboato (15)ciobotar (14)ciolanul (9)cioltaru (9)ciontata (9)ciontato (10)ciontatu (9)ciontita (9)ciontito (10)ciontitu (9)ciorilor (10)cioroiul (10)ciortani (9)ciortanu (9)citabila (12)citabilo (13)citabilu (12)cititoru (9)citratul (8)citrinul (8)citronat (9)ciubotar (13)ciufilor (12)ciulilor (9)ciuntita (8)ciuntito (9)ciurlani (8)clanalii (8)clanalul (8)clarilor (9)clinilor (9)clintita (8)clintito (9)clintitu (8)clonalii (9)clonalul (9)clonatul (9)cloralul (9)cloratul (9)cloritul (9)clorurai (9)clorurat (9)cloruria (9)clorurii (9)coabitai (13)coabitat (13)coabitau (13)coafatul (12)coaforii (13)coaforul (13)coafurii (12)coautori (10)cobailor (14)cobaltai (13)cobaltat (13)cobaltau (13)cobaltul (13)cobitori (14)cobitoru (14)cofratul (12)colabora (14)colantul (9)colbuiri (13)colbuita (13)colbuito (14)colibria (13)colibriu (13)coliilor (10)coliliul (9)colinara (9)colinari (9)colinaro (10)colinaru (9)coliniar (9)colofonu (14)colonatu (10)colonial (10)colorant (10)colorata (10)colorato (11)coloratu (10)coloritu (10)confiata (12)confiato (13)confiatu (12)confortu (13)conotata (10)conotatu (10)contabil (13)contalii (9)contalul (9)contatul (9)contorul (10)contrara (9)contrari (9)contraro (10)contraru (9)contrata (9)contrato (10)contratu (9)controla (10)controlu (10)conturai (9)conturat (9)conturba (13)coralian (9)coraliul (9)corbilor (14)corialul (9)coribant (13)corionul (10)corlatul (9)corlitul (9)cornarii (9)cornarul (9)cornatul (9)corobana (14)corobano (15)corobora (15)coroiata (10)coroiato (11)coroiatu (10)coroilor (11)corolaru (10)coronala (10)coronali (10)coronalo (11)coronalu (10)coronara (10)coronari (10)coronaro (11)coronaru (10)coroniul (10)coronula (10)coronulo (11)corotiri (10)corotita (10)corotito (11)corotitu (10)corturar (9)cotilion (10)cotitura (9)cotituri (9)cotituro (10)cotlonul (10)cotoilor (11)crabilor (13)craniali (8)cranialo (9)cranialu (8)craniato (9)craniatu (8)crinilor (9)criotron (10)croitori (10)croitoru (10)cronoloa (11)crotalia (9)crotalii (9)crotalul (9)cruralii (8)ctitoria (9)ctitorul (9)cuartalo (9)cubitala (12)cubitali (12)cubitalo (13)culinara (8)culinaro (9)curabila (12)curabili (12)curatori (9)cutanato (9)cutiilor (9)cutioara (9)cutioaro (10)fabianul (15)fabricai (15)fabricat (15)fabricau (15)fabulato (16)facialul (11)facilita (11)factoria (12)factorii (12)factorul (12)factuali (11)factualo (12)facturai (11)facturat (11)facturii (11)fainilor (12)faliatul (11)faliilor (12)falnicul (11)fanariot (12)fanatici (11)fanatico (12)fanaticu (11)faraonic (12)faraonii (12)faraonul (12)faultato (12)faunilor (12)faurilor (12)fiabilul (15)fibrilar (15)fibrilat (15)fibrocit (16)ficiorul (12)filaliul (11)filatori (12)filatoru (12)filatura (11)filaturi (11)filaturo (12)filialul (11)filioara (12)filoturc (12)filtrant (11)filtrata (11)filtrato (12)filtratu (11)finaluri (11)fioncuri (12)fiorilor (13)fiorintu (12)fiorinul (12)fitotron (13)flaconul (12)flanatul (11)flancato (12)flancatu (11)flancuri (11)flatatul (11)flatulai (11)flatulat (11)flirtata (11)flirtato (12)flirtatu (11)flirturi (11)flocilor (13)floculii (12)floralii (12)floralul (12)florarii (12)florarul (12)floriana (12)floriano (13)floricol (13)florilor (13)florinul (12)flotabil (16)flotanta (12)flotanto (13)flotantu (12)flotatul (12)flotorul (13)fluorina (12)fluorino (13)foacilor (13)fobiilor (17)foirilor (13)folcloru (13)foliantu (12)foliatul (12)folicula (12)foliculi (12)foliculo (13)foliilor (13)foliolat (13)foliouri (13)fonatori (13)fonatoru (13)foniatri (12)foniatru (12)forabila (16)forabili (16)forabilo (17)forabilu (16)forbanii (16)forbanul (16)forintul (12)fortuita (12)fotbalul (16)fotoclub (17)fotoliul (13)fotonica (13)fotonici (13)fotonico (14)fotonicu (13)fractali (11)fractalu (11)fractura (11)fracturi (11)francato (12)francatu (11)franciul (11)francoii (12)francoul (12)friabila (15)friabilo (16)friabilu (15)fricilor (12)friulana (11)friulano (12)frontala (12)frontali (12)frontalo (13)frontalu (12)fronturi (12)frotirul (12)fructari (11)fructina (11)fructino (12)ftalatul (11)ftalicul (11)fuliilor (12)funciara (11)funciari (11)funciaro (12)functori (12)funiilor (12)funioara (12)funioaro (13)furcarii (11)furcilor (12)furiilor (12)furnicar (11)iacobina (13)iacobino (14)iacobinu (13)iactanto (9)iactantu (8)iatacuri (8)icnitura (8)icnituro (9)iconarul (9)icurilor (9)ilariant (8)ilarilor (9)inabilul (12)inactual (8)incitata (8)incitato (9)incitatu (8)incolora (10)incolori (10)incoloro (11)incoloru (10)incubata (12)incubato (13)incurbai (12)incurbat (12)infarctu (11)infatuai (11)infatuat (11)infiltra (11)inflorit (12)inoculai (9)inoculat (9)intabula (12)intactul (8)intitula (8)intratul (8)intricat (8)intubata (12)intubato (13)ioanitul (9)ionatori (10)ionatoru (10)iracanul (8)iritanta (8)iritanto (9)iritantu (8)iritatul (8)ironicul (9)italiano (9)italianu (8)italicul (8)labialul (12)labiatul (12)labiilor (13)labirint (12)laborant (13)labrilor (13)laciniat (8)lactarii (8)lactariu (8)lactarul (8)lactatul (8)lactobar (13)lacunari (8)laicilor (9)lainicul (8)lanitalu (8)larariul (8)latinita (8)latinitu (8)laurilor (9)libianul (12)librarul (12)licitant (8)licitata (8)licitato (9)licitatu (8)licorinu (9)licornul (9)lictarul (8)lictorul (9)licurata (8)licurato (9)licurita (8)licurito (9)liftatul (11)liliacul (8)liniarul (8)liniatul (8)linioara (9)linioaro (10)liofilul (12)liofobul (17)litofita (12)litofito (13)litofitu (12)litorala (9)litorali (9)litoralo (10)litoralu (9)litrilor (9)lituania (8)loaialul (9)lobulara (13)lobulari (13)lobularo (14)localuri (9)locatari (9)locataru (9)locatori (10)locatoru (10)locuibil (13)locuitor (10)loculara (9)loculari (9)locularo (10)locutori (10)lolotiri (10)lolotita (10)lolotito (11)lolotitu (10)loricata (9)loricatu (9)lotcilor (10)lotrilor (10)lotritul (9)lubrifia (15)lucifoba (16)lucifobi (16)lucifobo (17)luciilor (9)lucitori (9)lunatica (8)lunatici (8)lunatico (9)luncilor (9)luntrica (8)luntrici (8)luntriri (8)luntrita (8)luntrito (9)nacritul (8)naftolat (12)naftolii (12)naftolul (12)nalbarii (12)nalbarul (12)naratori (9)naratoru (9)naturali (8)naturalo (9)nitratul (8)nitricul (8)nitrilul (8)nitritul (8)nitrurai (8)nitrurat (8)nobiliar (13)noriilor (10)norociri (10)norocita (10)norocito (11)norocitu (10)noroiala (10)noroialo (11)noroitul (10)notabila (13)notabili (13)notabilo (14)notabilu (13)notarial (9)notariat (9)notifica (12)notoriul (10)nourilor (10)nuorilor (10)nurcilor (9)nutritor (9)oblanicu (13)oblicata (13)oblicato (14)oblicatu (13)oblicita (13)oblicito (14)oblicitu (13)obloniri (14)oblonita (14)oblonito (15)oblonitu (14)obolilor (15)oborocul (15)obrintit (13)obrociri (14)obrocita (14)obrocito (15)obrocitu (14)obturant (13)obturata (13)obturato (14)ocinilor (10)ocolitor (11)ocolitul (10)ocrotiri (10)ocrotita (10)ocrotito (11)ocrotitu (10)octantul (9)octatlon (10)octofori (14)octoforu (14)octroiat (10)ocularii (9)oficiala (12)oficialo (13)oficialu (12)oficiant (12)oficiata (12)oficiato (13)oficiatu (12)oficinal (12)ofilitul (12)ofiolitu (13)ofiticul (12)oftaturi (12)ofticata (12)ofticato (13)ofticatu (12)ofurilor (13)olacilor (10)olanilor (10)olarilor (10)olurilor (10)oniricul (9)onorabil (14)onorarii (10)onorariu (10)onorarul (10)onoratul (10)onorific (13)oolitica (10)oolitico (11)ooliticu (10)oracolul (10)oracular (9)oralilor (10)orarilor (10)oratoria (10)oratoric (10)oratorii (10)oratoriu (10)oratorul (10)orbitala (13)orbitali (13)orbitalo (14)orbitalu (13)orbitori (14)orbitoru (14)oribilul (13)orofitul (13)ororilor (11)orticonu (10)ortolani (10)ortolanu (10)oticnita (9)oticnito (10)oticnitu (9)otincuri (9)otofonul (14)otolitul (10)otrocolu (11)rabatoru (13)rabiatul (12)rabiilor (13)rabinatu (12)rabinica (12)rabinico (13)rabinicu (12)rabotato (14)rabotatu (13)rabotori (14)rabotoru (14)racialul (8)raclatul (8)raclorul (9)racolato (10)racolatu (9)rafiilor (12)rafinato (12)rafinatu (11)rafinori (12)rafinoru (12)raionali (9)raionalo (10)raionalu (9)raionato (10)raionatu (9)ralantiu (8)raliatul (8)ranfluai (11)ranfluat (11)ranfortu (12)rarifica (11)ratifica (11)ratinato (9)ratinatu (8)rialilor (9)ricanato (9)ricanatu (8)rifluita (11)rifluito (12)riolitul (9)ritorica (9)ritorico (10)ritualic (8)robaciul (13)robancul (13)robiilor (14)robitori (14)robitoru (14)robotica (14)robotici (14)robotico (15)roboticu (14)robotiri (14)robotita (14)robotito (15)robotitu (14)roibatul (13)roibilor (14)roinicul (9)roirilor (10)roitorul (10)rotatori (10)rotatoru (10)rotatron (10)rotitori (10)rotitoru (10)rotitura (9)rotituri (9)rotituro (10)rotocoli (11)rotocolu (11)rotorica (10)rotorici (10)rotorico (11)rotoricu (10)rotulian (9)rubricai (12)rubricat (12)rufianit (11)ruinilor (9)rutabila (12)rutabili (12)rutinara (8)rutinari (8)rutinaro (9)rutinata (8)rutinato (9)tabiilor (13)tablouri (13)tabulari (12)tabularo (13)taciturn (8)taclitul (8)tacrirul (8)tactilul (8)tafturii (11)tainicul (8)talantul (8)talianul (8)taliilor (9)talionic (9)talionul (9)talofita (12)talofito (13)talonato (10)talonatu (9)tanatici (8)tanatico (9)tanaticu (8)tantalul (8)tantrica (8)tantrici (8)tantricu (8)tarafuri (11)tarifari (11)tarifaro (12)tarifaru (11)tarifato (12)tarifatu (11)tartanul (8)tartarul (8)tartorii (9)tartorul (9)tartrica (8)tartrici (8)tartrico (9)tartricu (8)tatailor (9)taurilor (9)tibialul (12)ticluita (8)ticluito (9)ticnitul (8)tinctura (8)tincturi (8)tincturo (9)tiocolul (10)tiolilor (10)tiralior (9)tiranica (8)tiranico (9)tiranicu (8)tirantul (8)tiratron (9)tirfonul (12)tirfurca (11)tiriacul (8)titanica (8)titanico (9)titanicu (8)titulara (8)titulari (8)titularo (9)tobralco (14)tocilari (9)tocilaru (9)tocitori (10)tocitoru (10)tonifiat (12)tonifiau (12)tonifica (12)toracali (9)toracalo (10)toracalu (9)torrilor (10)tortarii (9)tortarul (9)torturai (9)torturii (9)tracilor (9)tractiru (8)tractoru (9)traficai (11)traficat (11)traficau (11)traficul (11)traforai (12)traforat (12)traforau (12)traforul (12)trainica (8)trainico (9)trainicu (8)tratabil (12)traulato (9)trialuri (8)triatlon (9)tribalul (12)tribunal (12)tribunat (12)tributal (12)tributar (12)tricolor (10)tricornu (9)tricotai (9)tricotau (9)tricotin (9)tricotul (9)tricouri (9)trifoiul (12)triforiu (12)trilionu (9)trilobat (13)trilobit (13)triluita (8)triluito (9)trinitar (8)triorata (9)triorato (10)trioratu (9)tritonul (9)triturai (8)triunfai (11)triunfat (11)troacaru (9)trocarul (9)troficul (12)troianul (9)tronatul (9)troncotu (10)trotilul (9)trotinau (9)trubacii (12)truncata (8)truncato (9)tunicata (8)turanica (8)turanici (8)turbinat (12)turbiona (13)turcilor (9)tutorial (9)ulanilor (9)ultrafin (11)unarilor (9)unciilor (9)unicilor (9)unicolor (10)unificat (11)uniflori (12)unilobat (13)unirilor (9)uranotil (9)urticant (8)utililor (9)utilitar (8)

7- Cuvinte din litere  (1646)

abatoru (12)abilita (11)abiotic (12)aboliri (12)abolita (12)abolito (13)abolitu (12)abonato (13)abonatu (12)aborali (12)aboralo (13)aboralu (12)abulica (11)abulici (11)abulico (12)aburcai (11)aburcat (11)aburiri (11)aburita (11)aburito (12)acariot (8)acilato (8)acilatu (7)acioalo (9)aciolai (8)aciolat (8)aciolau (8)aciratu (7)aciuato (8)aciuiat (7)aciuita (7)acolatu (8)acolita (8)acolito (9)acolitu (8)aconita (8)aconitu (8)acontai (8)acontat (8)acontau (8)acontou (9)acontul (8)acortul (8)acribia (11)acrilat (7)acrilor (8)acrinia (7)acritul (7)acrobat (12)acrolit (8)actinia (7)actinit (7)actiniu (7)actinot (8)actoria (8)actorii (8)actorul (8)actuali (7)actualo (8)acurato (8)afabili (14)afabilo (15)afabilu (14)afilatu (10)afiliat (10)afiliau (10)afinato (11)afinatu (10)afinori (11)afinoru (11)afionul (11)aflatul (10)afocali (11)afocalo (12)afocalu (11)afolatu (11)african (10)afrontu (11)afurcai (10)afurcat (10)aiurita (7)aiurito (8)alaitul (7)alaiuri (7)albiano (12)albianu (11)albilor (12)albinar (11)albinit (11)albiori (12)albioru (12)albitor (12)albitul (11)alborii (12)alburia (11)alburii (11)alburit (11)alcalii (7)alcalin (7)alcaliu (7)alcanii (7)alcanul (7)alcooli (9)alcoolu (9)aliatul (7)alibiul (11)alicita (7)alicito (8)alicitu (7)alicota (8)alicoto (9)alinato (8)alinatu (7)aliniat (7)aliniau (7)alintai (7)alintat (7)alintau (7)alintul (7)aliorul (8)alocato (9)alocatu (8)alocuri (8)alofonu (12)altaici (7)altaico (8)altaicu (7)altarul (7)altoiai (8)altoiau (8)altoiri (8)altoita (8)altoito (9)altoitu (8)alunari (7)alunica (7)alunico (8)alunita (7)anaforo (12)anaforu (11)anafuro (11)ancilar (7)ancolat (8)ancorai (8)ancorat (8)ancorau (8)ancorot (9)anortit (8)antalul (7)anticar (7)anticul (7)antofit (11)antract (7)anualbi (11)anualii (7)anulari (7)anulato (8)aortica (8)aortici (8)aortico (9)aorticu (8)aortita (8)aortito (9)arabici (11)arabico (12)arabicu (11)arabili (11)arabilo (12)arabilu (11)arbitra (11)arbitri (11)arbitru (11)arborai (12)arborat (12)arborau (12)arborii (12)arborul (12)arcanul (7)arcatul (7)arcuiai (7)arcuiri (7)arcuita (7)arcuito (8)arianul (7)aribalo (12)aribalu (11)aricita (7)aricito (8)aricitu (7)ariciul (7)ariilor (8)arilatu (7)arniciu (7)articol (8)artrita (7)artrito (8)aruncai (7)aruncat (7)atacuri (7)atlantu (7)atonali (8)atonalo (9)atonalu (8)atonica (8)atonici (8)atonico (9)atonicu (8)atribui (11)atribut (11)atrocii (8)atrofia (11)atrofii (11)aurarii (7)aurolac (8)auroral (8)autocar (8)autofon (12)autorii (8)bacalii (11)bacalul (11)bacanto (12)bacilar (11)bacilor (12)bacilul (11)bairacu (11)balafon (15)balauri (11)balcani (11)balconu (12)balicul (11)balonai (12)balonat (12)balonau (12)balonul (12)balotai (12)balotat (12)balotau (12)balotul (12)baltica (11)baltici (11)baltico (12)balticu (11)banalii (11)banalul (11)banatit (11)banatul (11)bancari (11)bancaro (12)bancaru (11)bancoul (12)bancuri (11)banilor (12)baraolt (12)baratul (11)barcano (12)baricul (11)barilor (12)barilul (11)bariton (12)baroano (13)barocii (12)barocul (12)baronia (12)baronii (12)baronul (12)barouri (12)batalii (11)batalul (11)batanto (12)batantu (11)batatul (11)batiali (11)batialo (12)batialu (11)baticul (11)batirul (11)batocul (12)batolit (12)batonul (12)bianual (11)biatlon (12)bicolor (13)bicornu (12)bifatul (14)bifilar (14)biflori (15)bifloru (15)bifocal (15)bifurca (14)bifurci (14)biliara (11)biliaro (12)biliaru (11)bilionu (12)bilonul (12)bilunar (11)binarul (11)binoclu (12)bionica (12)bionico (13)bionicu (12)biotica (12)biotico (13)bioticu (12)biotina (12)biotino (13)biotitu (12)birlicu (11)birnicu (11)birotic (12)birouri (12)birtari (11)birtaru (11)birturi (11)biruita (11)biruito (12)blancul (11)blocant (12)blocata (12)blocato (13)blocatu (12)blocuri (12)bocalul (12)bocitor (13)bocitul (12)boicota (13)boicotu (13)boitari (12)boitaru (12)bolilor (13)bolitul (12)boltiri (12)boltita (12)boltito (13)boltitu (12)bonific (15)bontiri (12)bontita (12)bontito (13)bontitu (12)boraciu (12)boratul (12)borcanu (12)boricat (12)boricul (12)bornata (12)bornato (13)bornatu (12)boroana (13)boroano (14)boronii (13)boronit (13)bortiri (12)bortita (12)bortito (13)bortitu (12)borurii (12)botanic (12)botfori (16)botforu (16)bouarii (12)bourita (12)bracona (12)braunit (11)brianta (11)brianto (12)briantu (11)briatul (11)briciul (11)bricola (12)bricolo (13)bricuia (11)bricuit (11)briilor (12)brioala (12)brioalo (13)brocart (12)brocatu (12)brotaci (12)brotacu (12)brotani (12)brotanu (12)brucina (11)brucino (12)bruiata (11)bruiato (12)brunata (11)brunato (12)brutala (11)brutali (11)brutalo (12)brutari (11)bucalii (11)bucilor (12)buclata (11)buclato (12)bufanta (14)bufanto (15)bufilor (15)bufniri (14)bufnita (14)bufnito (15)bufonai (15)bufonat (15)bufonii (15)bufonit (15)buicita (11)buicito (12)bulonai (12)bulonat (12)bunilor (12)buratic (11)buricat (11)burilor (12)burlaca (11)burlaci (11)burlita (11)burtica (11)burtici (11)burtico (12)butacii (11)butafor (15)butalca (11)butanii (11)butanol (12)butarii (11)buticar (11)butilic (11)butirat (11)butiric (11)butnari (11)butonai (12)butonar (12)butonat (12)butonii (12)butorci (12)cabalin (11)cablato (12)cablatu (11)cablori (12)cabloru (12)cabluri (11)cabotin (12)cabrato (12)cabratu (11)caftanu (10)caftiri (10)caftita (10)caftito (11)caftitu (10)cafturi (10)calaoul (8)calatul (7)calibra (11)calibru (11)califat (10)califul (10)calinul (7)calofil (11)caloian (8)caloria (8)calorii (8)canafii (10)canaful (10)canalii (7)canalul (7)canarii (7)canarul (7)canatul (7)canibal (11)caniota (8)canioto (9)canotai (8)canotat (8)canotau (8)canotor (9)cantalo (8)cantalu (7)cantato (8)cantatu (7)cantora (8)cantori (8)cantoro (9)cantoru (8)cantoul (8)canturi (7)canurii (7)caolinu (8)carabii (11)carabul (11)caratul (7)caraulo (8)carbona (12)carbonu (12)carbura (11)carburi (11)carburo (12)cariato (8)cariatu (7)carilon (8)carilor (8)cariola (8)cariolo (9)carnali (7)carnalo (8)carnalu (7)carnato (8)carnatu (7)caroiai (8)caroiat (8)caroiau (8)carotai (8)carotat (8)carotau (8)carouri (8)cartato (8)cartatu (7)cartofa (11)cartofi (11)cartofo (12)cartofu (11)cartona (8)cartonu (8)carurii (7)cataifu (10)catarii (7)catarin (7)cataroi (8)catarul (7)cationi (8)cationu (8)catranu (7)catrina (7)catrino (8)cianatu (7)cianura (7)cianuri (7)cianuro (8)cifrata (10)cifrato (11)cifratu (10)cifruri (10)ciliana (7)ciliano (8)cilianu (7)ciliara (7)ciliaro (8)ciliaru (7)ciliata (7)ciliato (8)ciliatu (7)cililor (8)cinabru (11)cinatul (7)ciobani (12)ciobanu (12)ciobita (12)ciobito (13)ciobitu (12)ciobota (13)cioboto (14)cioburi (12)ciolanu (8)cioltar (8)cionoiu (9)ciontat (8)ciontit (8)ciontul (8)cioroiu (9)ciortan (8)cioturi (8)citabil (11)citania (7)citaria (7)citatul (7)cititor (8)cititul (7)citrata (7)citratu (7)citrinu (7)ciubota (12)ciuboto (13)ciulita (7)ciulito (8)ciuntit (7)ciurari (7)ciurlan (7)clanali (7)clanalo (8)clanalu (7)clanuri (7)clatini (7)clintit (7)clintul (7)clonala (8)clonali (8)clonalo (9)clonalu (8)clonata (8)clonato (9)clonatu (8)cloralu (8)clorata (8)cloratu (8)clorita (8)cloritu (8)clorura (8)cloruri (8)cloruro (9)coabita (12)coafato (12)coafatu (11)coafori (12)coaforu (12)coafura (11)coafuri (11)coafuro (12)coautor (9)cobaiul (12)cobalta (12)cobaltu (12)cobitor (13)cobitul (12)coborai (13)coborau (13)coburii (12)cofrata (11)cofrato (12)cofratu (11)coifuri (11)coiotul (9)colanta (8)colanto (9)colantu (8)colanul (8)colatul (8)colbuit (12)colburi (12)colibri (12)colilia (8)coliliu (8)colilor (9)colinar (8)colinul (8)colirul (8)coloana (9)coloano (10)colofon (13)colonat (9)colonia (9)colonii (9)colonul (9)colorai (9)colorat (9)colorau (9)colorit (9)colunii (8)coluria (8)colurii (8)conatul (8)confiai (11)confiat (11)confiau (11)confort (12)conotat (9)contala (8)contali (8)contalo (9)contalu (8)contata (8)contato (9)contatu (8)contoru (9)contrai (8)contrar (8)contrat (8)contrau (8)control (9)contura (8)conturi (8)corabia (12)corabio (13)coraiul (8)coralia (8)coralii (8)coraliu (8)coralul (8)coranul (8)corbiul (12)coriala (8)coriali (8)corialo (9)corialu (8)corionu (9)corlata (8)corlato (9)corlatu (8)corliri (8)corlita (8)corlito (9)corlitu (8)cornari (8)cornaru (8)cornata (8)cornato (9)cornatu (8)cornuri (8)cornuta (8)cornuto (9)coroana (9)coroano (10)coroiat (9)coroiul (9)corolar (9)coronal (9)coronar (9)coroniu (9)corotii (9)corotit (9)cortina (8)cortino (9)corturi (8)cotilit (8)cotitul (8)cotlonu (9)cotoiul (9)cotonou (10)cotorai (9)cotorau (9)cotorul (9)crailor (8)cranial (7)craniat (7)craniul (7)crioloa (9)croatul (8)croiala (8)croialo (9)croitor (9)croitul (8)crotala (8)crotali (8)crotalo (9)crotalu (8)crurala (7)crurali (7)cruralo (8)ctitori (8)ctitoru (8)cuartal (7)cubanai (11)cubanat (11)cubital (11)culinar (7)culorii (8)cuniala (7)cunialo (8)curabil (11)curator (8)curbata (11)curbato (12)curiala (7)curiali (7)curialo (8)curioni (8)curtata (7)curtato (8)curtina (7)curtino (8)cutanat (7)fabiano (15)fabianu (14)fabrica (14)fabrici (14)fabulai (14)fabulat (14)faciali (10)facialo (11)facialu (10)facilul (10)factori (11)factoru (11)factual (10)factura (10)facturi (10)facturo (11)faliatu (10)falitul (10)falnica (10)falnici (10)falnico (11)falnicu (10)fanalul (10)fanarul (10)fanatic (10)fanatul (10)fanilor (11)faraoni (11)faraonu (11)fatalii (10)fatalul (10)faultai (10)faultat (10)fiabila (14)fiabilo (15)fiabilu (14)fiacrul (10)fibrila (14)fibrilo (15)fibrina (14)fibrino (15)ficatul (10)ficioru (11)filaliu (10)filaria (10)filator (11)filatul (10)filiala (10)filialo (11)filialu (10)filonul (11)filtrai (10)filtrat (10)filtrau (10)filtrul (10)finalul (10)finicul (10)finilor (11)finitul (10)fioncul (11)fiorint (11)fiorinu (11)firilor (11)firitul (10)fitilul (10)fituita (10)fituito (11)flaconu (11)flanato (11)flanatu (10)flancai (10)flancat (10)flancau (10)flancul (10)flatato (11)flatatu (10)flatula (10)flintul (10)flirtai (10)flirtat (10)flirtau (10)flirtul (10)floculi (11)florala (11)florali (11)floralo (12)floralu (11)florara (11)florari (11)floraru (11)florian (11)florica (11)florico (12)florina (11)florini (11)florino (12)florinu (11)florita (11)floriul (11)floroiu (12)flotant (11)flotata (11)flotato (12)flotatu (11)flotila (11)flotilo (12)flotoru (12)fobicul (15)focalii (11)focalul (11)focarul (11)focilor (12)folclor (12)foliant (11)foliata (11)foliato (12)foliatu (11)folicul (11)foliola (12)foliolo (13)folioul (12)fonator (12)fonicul (11)fonilor (12)fonturi (11)forabil (15)foratul (11)forbani (15)forbanu (15)forintu (11)fortuit (11)fortuna (11)fortuno (12)forturi (11)fotbalu (15)fotolii (12)fotoliu (12)fotonic (12)fotonii (12)fotonul (12)fractal (10)fractur (10)fracuri (10)francai (10)francat (10)francau (10)francii (10)franciu (10)francoa (11)francoi (11)francoo (12)francou (11)francul (10)fratria (10)fratrii (10)friabil (14)frontal (11)frontul (11)frotiru (11)frotiul (11)fructar (10)fruntar (10)ftalatu (10)ftalica (10)ftalici (10)ftalico (11)ftalicu (10)funciar (10)functor (11)furcari (10)furilor (11)furnica (10)furnici (10)furnico (11)furorii (11)iacilor (8)iacobin (12)iactant (7)iatacul (7)ibricul (11)icnitul (7)iconari (8)iconaru (8)iconuri (8)iliacul (7)ilionul (8)inabila (11)inabilo (12)inabilu (11)incitat (7)incitau (7)incolor (9)incotul (8)incubai (11)incubat (11)inculta (7)inculto (8)incurba (11)incuria (7)infarct (10)infatua (10)inflori (11)inocula (8)intacta (7)intacto (8)intactu (7)intalia (7)intrata (7)intrato (8)intratu (7)intubai (11)intubat (11)intuita (7)intuito (8)inutila (7)inutilo (8)ioanita (8)ioanito (9)ioanitu (8)iofcaua (11)ionarul (8)ionator (9)ionatul (8)ionicul (8)ionilor (9)iracani (7)iracanu (7)iritant (7)iritata (7)iritato (8)iritatu (7)ironica (8)ironico (9)ironicu (8)italian (7)italica (7)italico (8)italicu (7)iubitor (12)iuliana (7)iuliano (8)labanii (11)labanul (11)labiali (11)labialo (12)labialu (11)labiatu (11)labilul (11)laconia (8)lactaru (7)lactato (8)lactatu (7)lacunar (7)lainicu (7)lanital (7)lararii (7)larariu (7)latinit (7)latinul (7)latirul (7)latrina (7)latrino (8)laturii (7)liantul (7)libanai (11)libanat (11)libanau (11)libarca (11)libiana (11)libiano (12)libianu (11)librari (11)libraru (11)licitat (7)licitau (7)licitul (7)licorin (8)licorni (8)licornu (8)lictaru (7)lictori (8)lictoru (8)licurat (7)licurin (7)licurit (7)liftata (10)liftato (11)liftatu (10)lifturi (10)liliacu (7)liliala (7)lilialo (8)lilialu (7)liliana (7)liliano (8)liniara (7)liniaro (8)liniaru (7)liniata (7)liniato (8)liniatu (7)linilor (8)lintoul (8)liofila (11)liofilo (12)liofilu (11)liofoba (16)liofobi (16)liofobo (17)liofobu (16)liricul (7)litania (7)liticul (7)litofit (11)litoral (8)loaiali (8)loaialo (9)loaialu (8)lobarii (12)lobarul (12)lobatul (12)lobilor (13)lobular (12)lobulii (12)localii (8)localul (8)locanta (8)locanto (9)locatar (8)locator (9)locuiai (8)locuiri (8)locuita (8)locuito (9)locular (8)loculii (8)locutor (9)loialul (8)lolotii (9)lolotit (9)loranul (8)loriana (8)loriano (9)loricat (8)lotonul (9)lotouri (9)lotritu (8)lubrica (11)lubrici (11)lubrico (12)lucarii (7)lucarna (7)lucarno (8)luciana (7)luciano (8)lucifob (15)luciola (8)luciolo (9)lucitor (8)lucorii (8)lucrata (7)lucrato (8)lufarii (10)luftata (10)luftato (11)lunarii (7)lunatic (7)lunilor (8)luntric (7)luntrii (7)luntrit (7)nacritu (7)naftoli (11)naftolu (11)nairobi (12)nalbari (11)nalbaru (11)narator (8)naratul (7)natalii (7)natalio (8)natalul (7)natriul (7)natural (7)naturii (7)nautica (7)nautici (7)nautico (8)nautili (7)nicoara (8)nicoaro (9)nicolai (8)nicolau (8)niobiul (12)nitrata (7)nitrato (8)nitratu (7)nitrica (7)nitricu (7)nitrilu (7)nitrita (7)nitritu (7)nitrura (7)nituita (7)nituito (8)nobilul (12)norilor (9)norocii (9)norocit (9)norocul (9)noroiai (9)noroiau (9)noroiri (9)noroita (9)noroito (10)noroitu (9)noroiul (9)notabil (12)notarii (8)notarul (8)notatul (8)notific (11)notoria (9)notorii (9)notoriu (9)nouarii (8)nucilor (8)nulilor (8)nurorii (8)nutrita (7)nutrito (8)oblanic (12)oblicai (12)oblicat (12)oblicau (12)oblicit (12)oblicul (12)oblilor (13)oblonii (13)oblonit (13)oblonul (13)oboluri (13)oborocu (14)obrinti (12)obrocii (13)obrocit (13)obrocul (13)obturai (12)obturat (12)ocarina (8)ocarino (9)ocoliri (9)ocolita (9)ocolito (10)ocolitu (9)ocoluri (9)ocrotii (9)ocrotit (9)octalul (8)octanii (8)octantu (8)octanul (8)octofor (13)oculara (8)oculari (8)ocularo (9)oficial (11)oficiat (11)oficiau (11)oficina (11)oficino (12)oficiul (11)ofilita (11)ofilito (12)ofilitu (11)ofiolit (12)ofitica (11)ofitico (12)ofiticu (11)oftatul (11)ofticai (11)ofticat (11)ofticau (11)ofticul (11)oloitul (9)oltarul (8)onirica (8)onirico (9)oniricu (8)onorara (9)onorari (9)onoraro (10)onoraru (9)onorata (9)onorato (10)onoratu (9)onoruri (9)onticul (8)oocitul (9)oolitic (9)oolitul (9)oracolu (9)oratori (9)oratoru (9)orbilor (13)orbital (12)orbitor (13)orbitul (12)orcanul (8)orfanii (11)orfanul (11)orficul (11)oribila (12)oribilo (13)oribilu (12)oriilor (9)orlonul (9)ornatul (8)ornicul (8)orofita (12)orofito (13)orofitu (12)ortacii (8)ortacul (8)orticon (9)orticul (8)ortolan (9)oticnit (8)otincul (8)otofonu (13)otolitu (9)otrocol (10)outorii (9)rabator (12)rabatul (11)rabiato (12)rabiatu (11)rabicul (11)rabinat (11)rabinic (11)rabinul (11)rabotai (12)rabotat (12)rabotau (12)rabotor (13)raciali (7)racialo (8)racialu (7)racilor (8)raclato (8)raclatu (7)racloru (8)racolai (8)racolat (8)racolau (8)rafinai (10)rafinat (10)rafinau (10)rafinor (11)rafturi (10)raionai (8)raional (8)raionat (8)raionau (8)raionul (8)ralanti (7)raliato (8)raliatu (7)ranflua (10)ranfort (11)rarific (10)rarilor (8)ratatul (7)ratific (10)ratinai (7)ratinat (7)ratinau (7)ratonii (8)ratonul (8)ricanai (7)ricanat (7)ricanau (7)ricinul (7)rifluia (10)rifluit (10)riflura (10)rifluri (10)rifluro (11)rifturi (10)riolitu (8)ritorul (8)rituala (7)ritualo (8)robacia (12)robacii (12)robacio (13)robaciu (12)robancu (12)robilor (13)robitor (13)robitul (12)robotic (13)robotii (13)robotit (13)robotul (13)roburit (12)rocilor (9)roibata (12)roibatu (12)roinica (8)roinico (9)roinicu (8)roitori (9)roitoru (9)rolanul (8)rolatul (8)rotarii (8)rotarul (8)rotator (9)rotatul (8)rotitor (9)rotitul (8)rotocol (10)rotoric (9)rotorii (9)rotorul (9)rubanat (11)rubinia (11)rubrica (11)rubrici (11)rubrico (12)rufarii (10)rufiani (10)ruinata (7)ruinato (8)rulanta (7)rulanto (8)ruralii (7)rutabil (11)rutinai (7)rutinar (7)rutinat (7)tabacii (11)tabacul (11)tabanul (11)tabloul (12)tabulai (11)tabular (11)tabulat (11)tacitul (7)taclitu (7)tacriru (7)tactila (7)tactili (7)tactilo (8)tactilu (7)tafturi (10)tainica (7)tainico (8)tainicu (7)taiorul (8)talanii (7)talantu (7)talanul (7)talarul (7)talianu (7)talionu (8)talonai (8)talonat (8)talonau (8)talonul (8)tanatic (7)tanatul (7)tancuri (7)tanicul (7)tantalu (7)tantric (7)taracii (7)taracul (7)taraful (10)tararul (7)taratul (7)tarball (11)tarifai (10)tarifar (10)tarifat (10)tarifau (10)tariful (10)tarilor (8)tarocul (8)tartano (8)tartanu (7)tartaro (8)tartaru (7)tartina (7)tartino (8)tartori (8)tartoru (8)tartric (7)tartrul (7)tatiano (8)tatonai (8)tatonau (8)taurina (7)taurini (7)taurino (8)tibiala (11)tibialo (12)tibialu (11)ticalul (7)ticluia (7)ticluit (7)ticnita (7)ticnito (8)ticnitu (7)tifanul (10)tificul (10)tiflita (10)tiflito (11)tifonul (11)tilinca (7)tilinco (8)tiocoli (9)tiocolu (9)tirania (7)tiranic (7)tirantu (7)tiranul (7)tirfonu (11)tiriacu (7)titanic (7)titaniu (7)titanul (7)titirau (7)titluri (7)titular (7)tocatul (8)tocilar (8)tocilor (9)tocitor (9)tocitul (8)toloaca (9)toloaco (10)tonalii (8)tonalul (8)tonicul (8)tonifia (11)tonific (11)tonilor (9)toracal (8)toracii (8)toritul (8)toronto (10)toronul (9)tortara (8)tortari (8)tortaro (9)tortaru (8)tortura (8)torturi (8)torturo (9)totalii (8)totalul (8)tractai (7)tractau (7)tractir (7)tractor (8)trafica (10)traficu (10)trafora (11)traforu (11)traiani (7)trainic (7)traiuri (7)traulai (7)traulat (7)triacul (7)trialul (7)triatul (7)tribala (11)tribali (11)tribalo (12)tribalu (11)tribuna (11)tribuni (11)tribuno (12)triburi (11)tricorn (8)tricota (8)tricotu (8)tricoul (8)trifoiu (11)trilion (8)triluia (7)triluit (7)triluri (7)triorai (8)triorat (8)triorau (8)triorul (8)triouri (8)tritiul (7)tritoni (8)tritonu (8)tritura (7)triunfa (10)troacar (8)trocaru (8)trocuri (8)trofica (11)trofici (11)trofico (12)troficu (11)troiana (8)troiano (9)troianu (8)troliul (8)tronata (8)tronato (9)tronatu (8)troncot (9)tronuri (8)trotilu (8)trotina (8)trotuar (8)trubaci (11)trucata (7)trucato (8)truncat (7)tucanii (7)tufanii (10)tufarii (10)tufliri (10)tuflita (10)tuflito (11)tunarii (7)tunicat (7)turanic (7)turbata (11)turbina (11)turbino (12)turbion (12)turciri (7)turcita (7)turnata (7)turtiri (7)tutorai (8)tutorii (8)ucraina (7)uliilor (8)unciala (7)unciali (7)uncialo (8)unifica (10)uniflor (11)unitara (7)unitari (7)unitaro (8)untarii (7)uranica (7)uranici (7)uranico (8)urbanii (11)urbarii (11)urbilor (12)uricani (7)uricari (7)urinala (7)urinalo (8)urinara (7)urinari (7)urinaro (8)urinata (7)urinato (8)utilata (7)utilato (8)

6- Cuvinte din litere  (1664)



5- Cuvinte din litere  (1228)



4- Cuvinte din litere  (631)

abac (8)abat (8)abia (8)abil (8)abur (8)acar (4)acil (4)acin (4)aclu (4)acra (4)acri (4)acro (5)acru (4)acta (4)acto (5)actu (4)acul (4)acut (4)afin (7)afla (7)afli (7)aflu (7)afon (8)afta (7)afto (8)aici (4)aior (5)alac (4)alai (4)alan (4)alat (4)alba (8)albi (8)albo (9)albu (8)alfa (7)alia (4)alic (4)alin (4)alio (5)aloc (5)alor (5)alta (4)alto (5)altu (4)alui (4)alun (4)anal (4)anca (4)anco (5)ania (4)anii (4)anio (5)anta (4)anti (4)anto (5)anul (4)arab (8)arac (4)arai (4)aral (4)arat (4)arau (4)arca (4)arco (5)arcu (4)arfa (7)arfo (8)aria (4)arii (4)aril (4)arin (4)aron (5)arta (4)arto (5)arul (4)atac (4)atic (4)atol (5)aton (5)atul (4)auit (4)aula (4)aulo (5)aura (4)auri (4)auro (5)auto (5)baca (8)baci (8)baco (9)bacu (8)baia (8)baio (9)baiu (8)bala (8)balo (9)balu (8)bana (8)banc (8)bani (8)bano (9)banu (8)bara (8)bari (8)baro (9)bart (8)baru (8)bici (8)bifa (11)bila (8)bill (8)bilo (9)bina (8)biot (9)birt (8)biru (8)bita (8)bitu (8)blat (8)bloc (9)bluf (11)boar (9)boci (9)boia (9)boii (9)boit (9)boli (9)bolu (9)bona (9)bono (10)bont (9)bonu (9)boot (10)bora (9)bori (9)bort (9)boru (9)bota (9)boto (10)botu (9)boul (9)bour (9)brac (8)bran (8)brat (8)bria (8)bric (8)brii (8)brio (9)brun (8)brut (8)buca (8)buci (8)buco (9)bufa (11)bufi (11)bufo (12)buft (11)buia (8)buii (8)buit (8)bula (8)bulo (9)buna (8)buni (8)buno (9)bunt (8)bura (8)buri (8)buro (9)caft (7)caia (4)caii (4)cala (4)call (4)calo (5)calu (4)cana (4)cano (5)cant (4)cari (4)carl (4)caro (5)cart (4)caru (4)caut (4)cian (4)cili (4)cilu (4)cina (4)cino (5)cinu (4)ciob (9)ciot (5)ciru (4)cita (4)citi (4)cito (5)citu (4)ciuf (7)ciul (4)ciur (4)ciut (4)clan (4)clar (4)clin (4)clon (5)clor (5)club (8)cnut (4)cobi (9)cofa (8)cofo (9)coia (5)coif (8)coii (5)coit (5)coiu (5)cola (5)colb (9)coli (5)colo (6)colt (5)colu (5)cont (5)conu (5)cool (6)cora (5)corb (9)corn (5)cort (5)coru (5)cota (5)coti (5)coto (6)cotu (5)crab (8)crai (4)crin (4)croi (5)cron (5)ctrl (4)cuba (8)cuib (8)cula (4)culo (5)cult (4)cura (4)curo (5)cuta (4)cuto (5)faci (7)fain (7)fala (7)fana (7)fani (7)fanu (7)faru (7)fata (7)fato (8)faun (7)faur (7)fiai (7)fiat (7)fiau (7)fila (7)fili (7)filo (8)fina (7)fini (7)fino (8)finu (7)fior (8)fira (7)firi (7)firu (7)fiul (7)flii (7)flit (7)floc (8)flul (7)foac (8)foca (8)foci (8)foco (9)focu (8)foia (8)foii (8)foit (8)foni (8)font (8)fonu (8)fora (8)fort (8)foru (8)fota (8)foto (9)fotu (8)frac (7)fran (7)fula (7)funa (7)funt (7)fura (7)furi (7)furt (7)iaca (4)iaci (4)iaco (5)iacu (4)ianc (4)iaru (4)icar (4)icni (4)icon (5)icra (4)icro (5)icul (4)ilar (4)ilia (4)ilic (4)ilio (5)ilir (4)ilot (5)inat (4)incu (4)info (8)inia (4)inic (4)init (4)inul (4)ioan (5)iola (5)iolo (6)iona (5)ioni (5)iono (6)ionu (5)iota (5)ioto (6)iotu (5)iran (4)irat (4)irit (4)irul (4)iubi (8)iuft (7)iuit (4)iuta (4)iuto (5)laba (8)labo (9)lacu (4)laia (4)laic (4)laio (5)lala (4)lana (4)lanu (4)lara (4)laro (5)lata (4)lato (5)latu (4)laur (4)lift (7)lila (4)lilo (5)lina (4)lini (4)lino (5)linu (4)lira (4)liro (5)liur (4)loba (9)lobi (9)lobu (9)loca (5)loci (5)loco (6)locu (5)lola (5)loto (6)lott (5)lotu (5)luai (4)luat (4)luca (4)luci (4)luco (5)lufa (7)lufo (8)luft (7)luna (4)luni (4)naft (7)naiu (4)nalt (4)nara (4)naro (5)nart (4)nata (4)nato (5)natu (4)nici (4)nicu (4)nita (4)nitu (4)noii (5)nora (5)nori (5)noru (5)nota (5)noto (6)noua (5)noul (5)nouo (6)nour (5)nuca (4)nuci (4)nuco (5)nuia (4)nula (4)nuli (4)null (4)nulo (5)nuor (5)oaia (5)oaio (6)oala (5)oalo (6)oana (5)oano (6)oara (5)oaro (6)obla (9)obli (9)oblo (10)oblu (9)oboi (10)obol (10)obor (10)obot (10)ocna (5)ocno (6)ocol (6)ocru (5)ofit (8)ofta (8)oftu (8)oful (8)oiai (5)oiau (5)oina (5)oino (6)olac (5)olaf (8)olan (5)olar (5)olat (5)oloi (6)olul (5)onor (6)oral (5)orar (5)orba (9)orbi (9)orbo (10)orbu (9)orcu (5)oria (5)orii (5)orna (5)orta (5)ortu (5)otac (5)otic (5)otto (6)ouat (5)raci (4)raft (7)rafu (7)raia (4)raiu (4)ralu (4)rana (4)rano (5)rara (4)rari (4)raro (5)raru (4)rata (4)rato (5)raul (4)riaa (4)rial (4)rica (4)rico (5)rift (7)rila (4)rilo (5)rina (4)rino (5)rita (4)ritu (4)roba (9)robi (9)robo (10)robu (9)roca (5)roci (5)roco (6)rocu (5)roia (5)roib (9)roii (5)roit (5)roiu (5)rola (5)rolo (6)rolu (5)rona (5)root (6)rota (5)roti (5)roua (5)rufa (7)rufo (8)ruin (4)rula (4)runc (4)ruta (4)ruto (5)tabu (8)taci (4)tact (4)tacu (4)taft (7)tain (4)tala (4)talc (4)talo (5)talu (4)tanc (4)tari (4)tata (4)taur (4)tico (5)ticu (4)tina (4)tino (5)tiol (5)tira (4)tiru (4)titi (4)titu (4)tiui (4)toba (9)tobo (10)toca (5)toci (5)toco (6)tocu (5)tofu (8)toiu (5)tola (5)tolo (6)tona (5)toni (5)tono (6)tont (5)tonu (5)torc (5)torn (5)torr (5)tort (5)toru (5)tota (5)toto (6)trac (4)trai (4)tria (4)trib (8)tril (4)trio (5)troc (5)tron (5)truc (4)tuba (8)tubo (9)tuci (4)tufa (7)tufo (8)tuia (4)tuii (4)tuli (4)tult (4)tuna (4)tuni (4)tura (4)turc (4)turn (4)turo (5)uita (4)ulan (4)ulia (4)ulii (4)unar (4)unia (4)unic (4)unii (4)unio (5)unit (4)unor (5)urai (4)ural (4)uran (4)urat (4)urbi (8)urca (4)urci (4)uric (4)urii (4)urla (4)urli (4)urna (4)urni (4)urno (5)util (4)

3- Cuvinte din litere  (211)

abc (7)abu (7)aci (3)act (3)acu (3)aia (3)ala (3)alb (7)ali (3)alo (4)alt (3)ana (3)ani (3)ano (4)anu (3)aol (4)ara (3)arc (3)ari (3)arn (3)aro (4)art (3)aru (3)ati (3)atu (3)aul (3)aur (3)aut (3)bac (7)bai (7)bal (7)ban (7)bar (7)bat (7)bau (7)bcr (7)bio (8)bir (7)bit (7)bnr (7)boa (8)boc (8)boi (8)bol (8)bon (8)bor (8)bot (8)bou (8)buc (7)buf (10)bui (7)bun (7)bur (7)cai (3)cal (3)car (3)cil (3)cin (3)cir (3)cit (3)cna (3)coi (4)col (4)con (4)cor (4)cot (4)cub (7)cui (3)cur (3)cut (3)fac (6)fan (6)far (6)fat (6)fbi (10)fia (6)fii (6)fin (6)fir (6)fit (6)fiu (6)fla (6)fli (6)flo (7)flu (6)foc (7)foi (7)fon (7)for (7)fot (7)fui (6)ful (6)fur (6)iac (3)ian (3)iar (3)iau (3)ici (3)icu (3)ila (3)ina (3)inc (3)ino (4)inu (3)ioc (4)ion (4)iot (4)irc (3)iru (3)ita (3)ito (4)iul (3)iun (3)lac (3)lan (3)lat (3)lia (3)lin (3)llc (3)lob (8)loc (4)lor (4)lot (4)lua (3)lui (3)lut (3)nai (3)nat (3)nic (3)nil (3)nit (3)noa (4)noi (4)noo (5)nor (4)nou (4)nra (3)nuc (3)nul (3)oca (4)ocr (4)oct (4)oft (7)ofu (7)oia (4)oii (4)oit (4)oli (4)olo (5)olt (4)olu (4)onu (4)ooo (6)ora (4)orb (8)orc (4)ori (4)oro (5)ort (4)oua (4)oul (4)rac (3)raf (6)rai (3)ral (3)rar (3)rca (3)rfc (6)rin (3)rio (4)rit (3)rob (8)roc (4)roi (4)rol (4)ron (4)ruf (6)rut (3)tab (7)tac (3)tai (3)tal (3)tao (4)tar (3)tcl (3)tic (3)tir (3)tnb (7)tnt (3)toc (4)toi (4)ton (4)tor (4)tot (4)ttl (3)tub (7)tuf (6)tui (3)tul (3)tun (3)tur (3)uit (3)ula (3)una (3)uni (3)unt (3)ura (3)urc (3)uri (3)url (3)utc (3)

2- Cuvinte din litere  (46)

ac (2)ai (2)al (2)an (2)ar (2)at (2)au (2)ba (6)bi (6)ca (2)ci (2)co (3)cu (2)fa (5)fc (5)fi (5)fu (5)ia (2)ic (2)ii (2)io (3)ir (2)it (2)la (2)li (2)lu (2)na (2)ni (2)no (3)nr (2)nt (2)nu (2)oa (3)of (6)oi (3)ol (3)or (3)ou (3)rc (2)ro (3)ta (2)tb (6)to (3)tu (2)ul (2)un (2)