Din literele u, l, t, r, a, c, o, n, f, o, r, t, a, b, i, l, u, l, u, i poți aranja următoarele cuvinte:

20- Cuvinte din litere  (1)

ultraconfortabilului (29)

18- Cuvinte din litere  (1)

ultraconfortabilul (27)

17- Cuvinte din litere  (2)

ultraconfortabili (26)ultraconfortabilu (26)

16- Cuvinte din litere  (2)

anticulturalilor (17)ultraconfortabil (25)

15- Cuvinte din litere  (5)

confortabilului (24)contributorului (21)controlabilului (21)floricultorului (20)intraocularului (16)

14- Cuvinte din litere  (18)

anticulturalul (14)articulatoriul (15)autocolantului (16)autocratorului (16)contrafortului (19)contrariatului (15)contribuitorul (20)contributoriul (20)fabulatoriilor (23)fabulatoriului (22)fluturaticilor (18)furtunaticilor (18)lactofiltrului (18)lubricatorului (19)lubrificatorul (22)ultrafiltrului (17)uniarticulatul (14)unilocularilor (16)

13- Cuvinte din litere  (80)

acantofililor (18)acantofilului (17)acantoforului (18)aculturalilor (14)ancoratorului (15)anticalofilul (17)anticulturali (13)anticulturalo (14)anticulturalu (13)arboricolului (19)articularului (13)articulatoriu (14)articulatului (13)atributalilor (18)atributalului (17)atrofiantului (17)auctorialilor (15)auctorialului (14)autoritarului (14)bancrutarului (17)bancrutatului (17)baritonalilor (19)baritonalului (18)biarticulatul (17)bifactorialul (21)binocularilor (19)binocularului (18)biurocratului (18)butaforicilor (22)butaforicului (21)cantautorilor (15)cantautorului (14)carburantului (17)cartofiorului (18)coabitantului (18)coautoratului (15)colaboratului (19)colontitlului (15)colorabilului (19)confortabilul (22)contraltoului (15)contribuitoru (19)contributoria (19)contributoriu (19)contributorul (19)controlabilul (19)controlatului (15)conturbatului (18)fabricantului (20)factorialului (17)floricultorul (18)folicularilor (18)folicularului (17)fracturalului (16)fracturatului (16)funicularilor (17)iconolatrului (15)inarticulatul (13)incubatorului (18)infractorului (17)intabulatului (17)intraocularul (14)laboratorului (19)lubrificantul (20)lubrificatoru (21)obturatorului (19)oratorialului (15)orbicularului (18)racolatorului (15)rafinatorului (17)tabulatorului (18)tabulaturilor (18)tractabililor (18)tractabilului (17)traficantului (16)trifurcatului (16)tubulaturilor (18)uniarticulato (14)uniarticulatu (13)uniocularilor (15)

12- Cuvinte din litere  (198)

ablauturilor (17)aburitorului (17)acarofililor (17)acarofilului (16)afrontatului (16)alcoolatului (14)alfatronului (16)alocabililor (18)alocabilului (17)alocatorului (14)anacolutului (13)anaforicilor (17)anaforicului (16)anticalofilo (17)anticalofilu (16)anticlorilor (14)anticlorului (13)anticultural (12)antifurtului (15)antiorarului (13)antracitului (12)antricotului (13)anulabililor (17)anulabilului (16)arbitralului (16)arbitratului (16)artifactului (15)atlanticilor (13)atlanticului (12)atrofiatului (16)autocolantul (14)autocratorii (14)autocratorul (14)autocratului (13)autoironicul (14)autotrofului (17)bariolatului (17)baronialilor (18)baronialului (17)batalionului (17)biarticulatu (16)bicornatului (17)bifactorialo (21)bifactorialu (20)bifoliolatul (21)bifurcatului (19)birocratului (17)boicotatului (18)boltiturilor (18)braconatului (17)bruftuluiala (19)bruftuluialo (20)bufnitorilor (21)bufnitorului (20)bufniturilor (20)calibratului (16)calibrorului (17)cantabililor (17)cantabilului (16)carbinolilor (18)carbinolului (17)carbonarului (17)carbonatului (17)carbonililor (18)carbonilului (17)carburatului (16)carnalitului (12)carnotitului (13)cartatorului (13)cartoforului (17)cartonatului (13)cataifurilor (16)cifratorului (16)ciobotarului (18)citronatului (13)ciubotarilor (18)ciubotarului (17)clorofiliana (17)cloruratului (13)coabitatului (17)cobaltatului (17)colonialului (14)colorantului (14)confortabila (21)confortabili (21)confortabilu (21)contabililor (18)contabilului (17)contrafortul (17)contrariatul (13)contrariului (13)contribuitor (18)contribuitul (17)contributori (18)contributoru (18)controlabila (18)controlabili (18)controlabilu (18)conturatului (13)coralianului (13)coribantului (17)criotronului (14)culturalilor (13)fabricatului (19)fabulatoriul (20)facturatului (15)fanarioticul (16)fanariotului (16)faraonicilor (17)faraonicului (16)filoturcilor (17)filoturcului (16)filtrantului (15)fitotronului (17)floricolului (17)floricultori (17)floricultoru (17)floricultura (16)floriculturi (16)floriculturo (17)flotabililor (21)flotabilului (20)fluturaticul (15)foliolatului (17)fotoclubului (21)furnicarului (15)furtunaticul (15)inactualilor (13)inactualului (12)inarticulatu (12)incurbatului (16)infatuatului (15)inoculabilul (17)inoculatului (13)intraoculari (13)intraocularo (14)intraocularu (13)intratabilul (16)laborantului (17)lactobarului (17)lactofiltrul (16)latifoliatul (16)locuitorului (14)lubricatorul (17)lubrifiantul (19)lubrificanta (19)lubrificanto (20)lubrificantu (19)lubrificator (20)lubrificatul (19)naftolatului (16)nitruratului (12)notarialilor (14)notarialului (13)notariatului (13)nutritorului (13)obturantului (17)octatlonului (14)octroiatului (14)ofiolatrului (17)onorabilului (18)oracularului (13)oratoricului (14)rotatoriului (14)rotatronului (14)rotulianului (13)tabulariilor (17)tabulariului (16)taciturnilor (13)taciturnului (12)tinctorialul (13)tiratronului (13)tobralcoului (18)traficatului (15)traforatului (16)tratabililor (17)tratabilului (16)triatlonului (13)tribunalului (16)tribunatului (16)tributalilor (17)tributalului (16)tributarului (16)tricolorului (14)trilobatului (17)turbinatului (16)tutorialului (13)ultrafiltrul (15)ultrafinilor (16)ultrafinului (15)uniarticulat (12)unicolorului (14)unificatorul (16)unilobatului (17)unilocularul (13)uranotililor (14)uranotilului (13)urticantului (12)

11- Cuvinte din litere  (476)

aburcatului (15)acantofilul (15)acantoforii (16)acantoforul (16)acariotului (12)aciolatului (12)acontatului (12)aconturilor (13)acrilatului (11)acrobatului (16)acrolitului (12)actinotului (12)aculturalii (11)aculturalul (11)africanilor (15)africanului (14)afurcatului (14)albinarilor (16)albinarului (15)albitorilor (17)albitorului (16)albiturilor (16)alburitului (15)alcalinilor (12)alcalinului (11)alintatului (11)alinturilor (12)ancilarilor (12)ancilarului (11)ancolatului (12)ancoratorul (13)ancoratului (12)ancorotului (13)anortitului (12)anticalofil (15)anticarilor (12)anticarului (11)antirabicul (15)antofitului (15)antractului (11)arboratului (16)arboricolul (17)articolului (12)articularul (11)articulatul (11)aruncatului (11)atributalul (15)atributului (15)atrofiantul (15)auctorialul (12)auricularul (11)auriculatul (11)aurolacilor (13)aurolacului (12)auroralului (12)autocarului (12)autocolantu (13)autocratori (13)autocratoru (13)autofonului (16)autoironica (13)autoironicu (13)autoritarul (12)bacilarilor (16)bacilarului (15)balafonului (19)balonatului (16)balotatului (16)baloturilor (17)banatitului (15)bancrutarii (15)bancrutarul (15)bancrutatul (15)baritonalul (16)baritonului (16)baticurilor (16)batocurilor (17)batolitului (16)bianualilor (16)bianualului (15)biarticulat (15)biatlonului (16)bicolorului (17)bifactorial (19)bifocalilor (20)bifocalului (19)bifoliolata (20)bifoliolatu (20)bilunarilor (16)bilunarului (15)binocularul (16)biurocratul (16)blancurilor (16)blocantului (16)bocitorului (17)bonificatul (19)boricatului (16)boronitului (17)botanicilor (17)botanicului (16)botulinicul (16)braunitului (15)brocartului (16)bruftuluiai (18)bruftuluiri (18)bruftuluita (18)bruftuluito (19)bucraniilor (16)bucraniului (15)bufonatului (19)bulonatului (16)bulucirilor (16)bulucurilor (16)buraticilor (16)buraticului (15)buricatului (15)butaforicul (19)butaforilor (20)butaforului (19)butanolilor (17)butanolului (16)buticarilor (16)buticarului (15)buticurilor (16)butiratului (15)butonarilor (17)butonarului (16)butucirilor (16)cabalinilor (16)cabalinului (15)cabotinilor (17)cabotinitul (16)cabotinului (16)califatului (14)californiul (15)calofililor (16)calofilului (15)caloianului (12)canafurilor (15)canaturilor (12)canibalilor (16)canibalului (15)canotatului (12)canotorului (13)cantautorii (12)cantautorul (12)carburantul (15)carilonului (12)caritabilul (15)caroiatului (12)carotatului (12)cartiruitul (11)cartofiorul (16)catarinilor (12)catarinului (11)cataroiului (12)caulifloria (15)cioltarului (12)ciontatului (12)ciortanilor (13)ciortanului (12)ciurlanilor (12)ciurlanului (11)coabitantul (16)coautoratul (13)coautorului (13)cobitorului (17)colaboratul (17)colbuirilor (17)colbuitului (16)colinarilor (13)colinarului (12)colonatului (13)colontitlul (13)colorabilul (17)coloratului (13)coloraturii (13)coloritului (13)confiatului (15)confortabil (20)confortului (16)conotatului (13)contrafortu (16)contraltoul (13)contrariato (13)contrariatu (12)contrarului (12)contratului (12)contribuiau (16)contribuita (16)contribuito (17)contribuitu (16)contributor (17)controlabil (17)controlatul (13)controlului (13)conturbatul (16)coroiatului (13)corolarului (13)coronalului (13)coronarului (13)corotitului (13)cotiturilor (13)cranialilor (12)cranialului (11)craniatului (11)croitorului (13)crotaliilor (13)cuartalului (11)cubitalilor (16)cubitalului (15)culinarului (11)cultualilor (12)curabililor (16)curabilului (15)curatorului (12)cutanatului (11)fabricantul (18)fabulatorii (19)fabulatoriu (19)fabulatului (18)facilitatul (14)factorialul (15)factoriilor (16)factualilor (15)factualului (14)fanariotico (16)fanarioticu (15)fanaticilor (15)fanaticului (14)faultatului (14)filatorilor (16)filatorului (15)filaturilor (15)filtrabilul (18)filtratului (14)finalurilor (15)fioncurilor (16)flancatului (14)flancurilor (15)flirtatului (14)floricultor (16)flotantului (15)fluctuantul (14)fluoruratul (15)fluturatica (14)fluturatici (14)fluturatico (15)fluturaticu (14)folclorului (16)foliantului (15)folicularul (15)foliculilor (16)foliculului (15)fonatorului (16)foniatrilor (16)foniatrului (15)forabililor (20)forabilului (19)fortuitului (15)fotocluburi (20)fotonicului (16)fractalilor (15)fractalului (14)fracturalii (14)fracturalul (14)fracturatul (14)fracturului (14)francatului (14)francaturii (14)frontalilor (16)frontalului (15)fructarului (14)fruntarului (14)fuituitorul (15)fultuitorul (15)funciarilor (15)funciarului (14)functorilor (16)functorului (15)funicularul (14)funiculatul (14)funiculilor (15)furniruitul (14)furtunatica (14)furtunatici (14)furtunatico (15)furtunaticu (14)iactantului (11)iatacurilor (12)iconolatria (13)iconolatrul (13)inarticulat (11)incitatorul (12)incolorului (13)incubatorul (16)incubatului (15)incurabilul (15)infarctului (14)infiltratul (14)infractorul (15)inoculabila (16)inoculabilo (17)inoculabilu (16)intabulatul (15)intraocular (12)intratabilo (16)intratabilu (15)intubatului (15)ionatorului (13)laboratorul (17)lactariilor (12)lactariului (11)lactofiltru (15)lacunarilor (12)lacunarului (11)lanitalului (11)latifoliatu (15)licuratului (11)litoralilor (13)litoralului (12)lobularilor (17)lobularului (16)localurilor (13)locatarilor (13)locatarului (12)locatorului (13)locularilor (13)locularului (12)locutorului (13)lolotitului (13)loricatului (12)lubricatoru (16)lubrifiantu (18)lubrifiatul (18)lubrificant (18)lubrificata (18)lubrificatu (18)lucifobilor (20)lucifobului (19)lucitorilor (13)lucitorului (12)lunaticilor (12)lunaticului (11)luntricilor (12)luntricului (11)luntritului (11)naratorului (12)naturalilor (12)naturalului (11)nictalfobia (19)nobilitarul (16)norocitului (13)notabililor (17)notabilului (16)notificatul (15)oblanicului (16)oblicatului (16)oblonitului (17)obrintitura (16)obrintituro (17)obrocitului (17)obturatorul (17)obturatului (16)ocrotitului (13)oftaturilor (16)ofticatului (15)onorariului (13)oratorialul (13)oratoriului (13)orbicularul (16)orbitalilor (17)orbitalului (16)orbitorului (17)ornitofilul (16)orticonului (13)ortolanului (13)otincurilor (13)rabatorului (16)rabinatului (15)rabotatului (16)rabotorului (17)racolatorii (13)racolatorul (13)racolatului (12)rafinatorul (15)rafinatului (14)rafinorului (15)raionalilor (13)raionalului (12)raionatului (12)ralantiului (11)ranfortului (15)rarificatul (14)ratificatul (14)ratinatului (11)ricanatului (11)rifluitorul (15)robitorului (17)roboticului (17)robotitului (17)roburitului (16)rotatorului (13)rotitorului (13)rotoricului (13)rubanatului (15)rutabililor (16)rutabilului (15)rutinarului (11)rutinatului (11)tablourilor (17)tabularilor (16)tabularului (15)tabulatorul (16)tabulaturii (15)talonatului (12)tanaticilor (12)tanaticului (11)tanatofobii (20)tantricilor (12)tantricului (11)tarifarului (14)tarifatului (14)tartricului (11)tiflocolita (16)tinctoriala (12)tinctorialo (13)tinctorialu (12)tincturilor (12)tiocianatul (12)titularilor (12)titularului (11)tocilarilor (13)tocilarului (12)tocitorului (13)tonificatul (15)toracalilor (13)toracalului (12)tractabilul (15)tractirului (11)tractorului (12)traficantul (14)traulatului (11)triatlonuri (12)tricornului (12)trifoliatul (15)trifurcatul (14)trioratului (12)troacarului (12)troncotului (13)trotuarului (12)trubaciului (15)truncatului (11)tubularilor (16)tubulaturii (15)tubulurilor (16)tulburiilor (16)tunicatului (11)turanicilor (12)turanicului (11)turbionului (16)tutorialuri (12)ultrafiltru (14)uluitorilor (13)unificatoru (15)uniflorilor (16)uniflorului (15)unifoliatul (15)unilabiatul (15)uniloculara (12)uniloculari (12)unilocularo (13)unilocularu (12)uniocularul (12)uroculturii (12)utriculatul (11)

10- Cuvinte din litere  (844)

abatorului (15)abilitatul (14)abiotrofia (19)ablautului (14)abolirilor (16)abolitului (15)abonatului (15)aboralilor (16)aboralului (15)abulicilor (15)abulicului (14)aburitorul (15)aburitului (14)acantofili (14)acantofilu (14)acantofori (15)acantoforu (15)acarofilul (14)acarofobii (19)acilatului (10)aciratului (10)aciuatului (10)acolatului (11)acolitului (11)aconitului (11)acontoului (12)actualilor (11)actualului (10)aculturali (10)aculturalo (11)aculturalu (10)acuratului (10)afabililor (18)afabilului (17)afilatului (13)afinatului (13)afinorilor (15)afinorului (14)afocalilor (15)afocalului (14)afolatului (14)afrontatul (14)afrontului (14)aiuratului (10)aiuritorul (11)alaiurilor (11)albianului (14)albinioaro (16)albiorilor (16)albiorului (15)alburiilor (15)alburiului (14)alburnului (14)alcaliilor (11)alcaliului (10)alcoolatul (12)alcoolului (12)alfatronul (14)alifaticul (13)alinatului (10)alocabilul (15)alocatorii (12)alocatorul (12)alocatului (11)alofonului (15)altaicilor (11)altaicului (10)altoirilor (12)altoitului (11)alunarilor (11)alunarului (10)alunitului (10)anacolutul (11)anaforicul (14)anaforului (14)analiticul (10)ancoratoru (12)anticariul (10)anticlorul (11)antifurtul (13)antiorarul (11)antirabico (15)antirabicu (14)antracitul (10)antricotul (11)anualbilor (15)anualbului (14)anulabilul (14)anularilor (11)anularului (10)anulatului (10)aorticilor (12)aorticului (11)arabicilor (15)arabicului (14)arabililor (15)arabilului (14)arbitralul (14)arbitratul (14)arbitrului (14)arboricola (16)arboricoli (16)arboricolu (16)arcuatului (10)arcuitului (10)aribalului (14)arilatului (10)articulari (10)articularo (11)articularu (10)articulato (11)articulatu (10)artifactul (13)artriticul (10)atacurilor (11)atlanticul (10)atlantului (10)atonalilor (12)atonalului (11)atonicilor (12)atonicului (11)atribuitul (14)atributali (14)atributalo (15)atributalu (14)atrofianto (15)atrofiantu (14)atrofiatul (14)atrofiilor (15)auctoriali (11)auctorialo (12)auctorialu (11)auriculari (10)auricularo (11)auricularu (10)auriculatu (10)autocolant (12)autocrator (12)autocratul (11)autoironia (12)autoironic (12)autoritari (11)autoritaro (12)autoritaru (11)autotrofia (15)autotrofii (15)autotroful (15)autoturnul (11)autoutilai (11)autoutilau (11)bairacului (14)balaurilor (15)balaurului (14)balcanilor (15)balconului (15)balticilor (15)balticului (14)bancarilor (15)bancarului (14)bancrutari (14)bancrutaru (14)bancrutato (15)bancrutatu (14)bancurilor (15)bariolatul (15)baritonali (15)baritonalo (16)baritonalu (15)baronialul (15)baroniilor (16)batalionul (15)batantului (14)batialilor (15)batialului (14)bicornatul (15)bicornului (15)biflorilor (19)biflorului (18)bifoliatul (18)bifoliolat (19)bifurcatul (17)binoclului (15)binoculara (15)binoculari (15)binocularo (16)binocularu (15)biofiltrul (18)birocratul (15)birtarului (14)biruitorul (15)biurocrata (15)biurocratu (15)blocatului (15)blocurilor (16)blufurilor (18)boicotatul (16)boicotului (16)boitarilor (16)boitarului (15)boltirilor (16)boltitului (15)bonificata (18)bonificato (19)bonificatu (18)bontirilor (16)bontitului (15)boraciului (15)borcanului (15)bornatului (15)bortitului (15)botforului (19)botulinica (15)botulinico (16)botulinicu (15)bouritului (15)braconatul (15)briantului (14)briliantul (14)britanicul (14)brocatului (15)brotacilor (16)brotacului (15)brotanilor (16)brotanului (15)bruftuiala (17)bruftuialo (18)bruftuitul (17)bruftuluia (17)bruftuluii (17)bruftuluit (17)bruiatului (14)bruionului (15)brunatului (14)brutalilor (15)brutalului (14)brutarului (14)buclatului (14)bucuriilor (15)bufantului (17)bufnirilor (18)bufnitorul (18)bufnitului (17)bulionului (15)burlacilor (15)burlacului (14)burlanului (14)burlitului (14)burticilor (15)butaforica (18)butaforici (18)butaforico (19)butaforicu (18)butnarilor (15)butnarului (14)butorcilor (16)cablatului (14)cablorilor (16)cablorului (15)cablurilor (15)cabotinita (15)cabotinitu (15)cabratului (14)caftanului (13)caftirilor (14)caftitului (13)cafturilor (14)calibratul (14)calibrorul (15)calibrului (14)california (14)californiu (14)caloriilor (12)canaliilor (11)cantabilul (14)cantalului (10)cantatului (10)cantautori (11)cantautoru (11)cantorilor (12)cantorului (11)canturilor (11)caolinitul (11)caolinului (11)carbinolul (15)carbonarii (15)carbonarul (15)carbonatul (15)carbonilul (15)carbonului (15)carburantu (14)carburatul (14)cariatului (10)carilonuri (11)caritabilo (15)caritabilu (14)carnalilor (11)carnalitul (10)carnalului (10)carnatului (10)carnotitul (11)cartatorii (11)cartatorul (11)cartatului (10)cartiruiau (10)cartiruita (10)cartiruito (11)cartiruitu (10)cartofilor (15)cartofiori (15)cartofioru (15)cartoforii (15)cartoforul (15)cartofului (14)cartonatul (11)cartonului (11)cataifului (13)catilinaro (11)cationilor (12)cationului (11)catranului (10)cianatului (10)cianurilor (11)cifratorul (14)cifratului (13)cinabrului (14)ciobanilor (16)ciobanului (15)ciobotarul (16)cioburilor (16)ciolanului (11)cioturilor (12)cioturului (11)citratului (10)citronatul (11)ciubotarul (15)ciufulitul (13)ciuntitura (10)ciuntituro (11)ciurarului (10)ciuturilor (11)clanalilor (11)clanalului (10)clanurilor (11)clonalilor (12)clonalului (11)clonatului (11)cloralului (11)cloratului (11)cloritului (11)cloruratul (11)cluburilor (15)coabitanto (16)coabitantu (15)coabitatul (15)coafatului (14)coaforului (15)coafurilor (15)coautoratu (12)cobaltatul (15)cobaltului (15)cofratului (14)coifurilor (15)colaboratu (16)colantului (11)colburilor (16)coliniarul (11)colonialul (12)colontitlu (12)colorabila (16)colorabili (16)colorabilu (16)colorantul (12)coloratura (12)coloraturi (12)colorituri (12)coluriilor (12)confabulai (18)confabulat (18)confabulau (18)conforturi (15)contabilul (15)contalilor (12)contalului (11)contatului (11)contorului (12)contrafort (15)contraltou (12)contrariai (11)contrariat (11)contrariau (11)contrariul (11)contribuia (15)contribuit (15)controlata (12)controlatu (12)conturatul (11)conturbata (15)conturbato (16)conturbatu (15)conturilor (12)conturului (11)coralianul (11)coraliilor (12)coraliului (11)corialilor (12)corialului (11)coribantul (15)corintului (11)corionului (12)corlatului (11)corlitului (11)cornarului (11)cornatului (11)cornutului (11)coronarita (12)coroniului (12)cotilionul (12)cotlonului (12)criotronul (12)crotalilor (12)crotalului (11)cruralului (10)crutonului (11)ctitorilor (12)ctitorului (11)cuibarului (14)cuiburilor (15)culionului (11)culoarului (11)culturalii (10)culturalul (10)culturilor (11)cunialului (10)curbatului (14)curialilor (11)curialului (10)curionilor (12)curionului (11)curtatului (10)fabianului (17)fabricantu (17)fabricatul (17)facialilor (14)facialului (13)facilitato (14)facilitatu (13)factorialo (15)factorialu (14)factorilor (15)factorului (14)facturatul (13)facturilor (14)faliatului (13)falnicilor (14)falnicului (13)fanariotic (14)fanariotul (14)faraonicul (14)faraonilor (15)faraonului (14)fibrilarul (17)fibrilatul (17)fibrocitul (18)filoturcul (14)filtrabila (17)filtrabilo (18)filtrabilu (17)filtrantul (13)fitotronul (15)flaconului (14)flanatului (13)flatatului (13)floculilor (15)floculului (14)floralilor (15)floralului (14)florarului (14)floricolul (15)florinilor (15)florinului (14)flotabilul (18)flotatului (14)flotorului (15)fluctuanta (13)fluctuanto (14)fluctuantu (13)fluctuatul (13)fluorurata (14)fluorurato (15)fluoruratu (14)fluturatic (13)fluturatul (13)fluturilor (14)foliatului (14)foliculara (14)foliculari (14)folicularo (15)folicularu (14)foliculina (14)foliculino (15)foliculita (14)foliculito (15)foliolatul (15)fonturilor (15)forbanilor (19)forbanului (18)forintului (14)fotbalului (18)fotoclubul (19)fotoliului (15)fracturali (13)fracturalo (14)fracturalu (13)fracturato (14)fracturatu (13)francaturi (13)francaturo (14)franciului (13)francoilor (15)francoului (14)frotirului (14)ftalatului (13)ftalicilor (14)ftalicului (13)fuituitoru (14)fultuitoru (14)funiculara (13)funiculari (13)funicularo (14)funicularu (13)funiculata (13)funiculatu (13)furcarului (13)furcoiului (14)furnalului (13)furnicarul (13)furnicilor (14)furniruiau (13)furniruita (13)furniruito (14)furniruitu (13)furnirului (13)furtunarii (13)furtunarul (13)furtunatic (13)furtunilor (14)iconarilor (12)iconarului (11)iconolatri (12)iconolatru (12)iconurilor (12)ilariantul (10)inactualul (10)incitatoru (11)incubatoru (15)incultului (10)incurabila (14)incurabilo (15)incurabilu (14)incurbatul (14)infatuatul (13)infiltrata (13)infiltrato (14)infiltratu (13)infractori (14)infractoru (14)inoculabil (15)inoculatul (11)intabulato (15)intabulatu (14)intactului (10)intratabil (14)intratului (10)intricatul (10)iracanilor (11)iracanului (10)labialilor (15)labialului (14)labiatului (14)labirintul (14)laborantul (15)laboratoru (16)laciniatul (10)lactarului (10)lactatului (10)lactobarul (15)larariului (10)latifoliat (14)librarului (14)licitantul (10)licornilor (12)licornului (11)lictarului (10)lictorilor (12)lictorului (11)liftatului (13)lifturilor (14)liofobului (19)loaialilor (12)loaialului (11)locuibilul (15)locuirilor (12)locuitorul (12)locuitului (11)lotritului (11)lubricator (15)lubricilor (15)lubricului (14)lubrifiant (17)lubrifiata (17)lubrifiato (18)lubrifiatu (17)lubrificat (17)luciurilor (11)lucratului (10)luftatului (13)lutuirilor (11)nacritului (10)naftolatul (14)naftolilor (15)naftolului (14)nalbarilor (15)nalbarului (14)nauticilor (11)nauticului (10)nautililor (11)nautilului (10)nitratului (10)nitruratul (10)nobiliarul (15)nobilitara (15)nobilitaro (16)nobilitaru (15)noroitului (12)notarialul (11)notariatul (11)notificata (14)notificato (15)notificatu (14)notoriului (12)nutritorul (11)nutritului (10)obrintitul (15)obturantul (15)obturatoru (16)ocolitului (12)octantului (11)octatlonul (12)octroiatul (12)ocularilor (12)ocularului (11)oficiantul (14)oficinalul (14)ofiolatria (15)ofiolatrul (15)onorabilul (16)onorarului (12)onoratului (12)onorificul (15)oracolului (12)oracularii (11)oracularul (11)oraculului (11)oratoriali (12)oratorialu (12)oratoricul (12)oratorului (12)orbiculara (15)orbiculari (15)orbicularo (16)orbicularu (15)ornitofila (15)ornitofilu (15)orofitului (15)otolitului (12)rabiatului (14)racialilor (11)racialului (10)raclatului (10)raclorului (11)racolatori (12)racolatoru (12)rafinatori (14)rafinatoru (14)raliatului (10)rarificato (14)rarificatu (13)ratificato (14)ratificatu (13)rifluitoru (14)ritualicul (10)ritualului (10)robaciului (15)robancului (15)roibatului (15)roitorului (12)rotatoriul (12)rotatronul (12)rotulianul (11)ruinatului (10)rulantului (10)tablaturii (14)tabulariul (14)tabulatoru (15)tabulaturi (14)tabulaturo (15)tabuurilor (15)taciturnul (10)taclitului (10)tacrirului (10)tactililor (11)tactilului (10)tafturilor (14)tafturului (13)taifunului (13)talantului (10)talianului (10)talionicul (11)talionului (11)tancurilor (11)tantalului (10)tartanului (10)tartarului (10)tartorului (11)taurinilor (11)taurinului (10)tautofonia (15)tautofonii (15)tinctorial (11)tiocianatu (11)tiocolului (12)tiraliorul (11)tirantului (10)tiratronul (11)tirfonului (14)titlurilor (11)tobralcoul (16)tonificata (14)tonificato (15)tonificatu (14)tortarului (11)trabucului (14)tractabili (14)tractabilu (14)traficantu (13)traficatul (13)traficului (13)traforatul (14)traforului (14)tratabilul (14)triatlonul (11)tribalilor (15)tribalului (14)tribunalul (14)tribunatul (14)tribunilor (15)tribunului (14)tributalul (14)tributarul (14)tributului (14)tricoloara (12)tricolorul (12)tricotinul (11)tricotului (11)trifoliata (14)trifoliato (15)trifoliatu (14)trifurcata (13)trifurcato (14)trifurcatu (13)trilobatul (15)trilobitul (15)trinitarul (10)tritonilor (12)tritonului (11)trocarului (11)troficilor (15)troficului (14)troianului (11)tronatului (11)trotilului (11)trubacilor (15)trucatului (10)tubulatura (14)tubulaturi (14)tubulaturo (15)tuciurilor (11)tuflirilor (14)tuflitului (13)tulburatul (14)tulburilor (15)tulnicului (10)turbanului (14)turbatului (14)turbinatul (14)turburatul (14)turcitului (10)turnatului (10)turnirului (10)tutorialul (11)tutuirilor (11)tutuniilor (11)ulciorului (11)ultrafinul (13)uncialilor (11)uncialului (10)unicatului (10)unicoloara (12)unicolorul (12)unificator (14)unificatul (13)unifoliata (14)unifoliato (15)unifoliatu (14)unilabiato (15)unilabiatu (14)unilobatul (15)unilocular (11)unioculara (11)unioculari (11)uniocularo (12)uniocularu (11)unitarilor (11)unitarului (10)uracilului (10)uralitului (10)uranicilor (11)uranicului (10)uranitului (10)uranotilul (11)urbariului (14)urciorului (11)uricarului (10)urinalului (10)urinarului (10)urinatului (10)urocultura (11)uroculturi (11)uroculturo (12)urticantul (10)utilatului (10)utilitarul (10)utriculata (10)utriculatu (10)

9- Cuvinte din litere  (1319)

abilitato (14)abilitatu (13)abioticul (14)ablauturi (13)abuliilor (14)aburcatul (13)aburitori (14)aburitoru (14)acantofil (13)acantofor (14)acariotul (10)acarofili (13)acarofilu (13)aciolatul (10)acontatul (10)acontouri (11)acontului (10)acortului (10)acrilatul (9)acritului (9)acrobatul (14)acrofobia (18)acrofobii (18)acrolitul (10)actinitul (9)actinotul (10)actorilor (11)actorului (10)acultural (9)afiliatul (12)afionului (13)aflatului (12)africanul (12)afrontato (14)afrontatu (13)afronturi (13)afurcatul (12)aiuritoru (10)alaitului (9)alaliilor (10)alaunului (9)albinarul (13)albirilor (14)albitoria (14)albitorul (14)albitului (13)albuiilor (14)albuiului (13)alburitul (13)alcalinul (9)alcanilor (10)alcanului (9)alcoolatu (11)alcooluri (11)alfatronu (13)aliatului (9)alicuanto (10)alifatico (13)alifaticu (12)aliniatul (9)alintatul (9)alintului (9)aliorilor (11)aliorului (10)alocabili (14)alocabilo (15)alocabilu (14)alocatori (11)alocatoru (11)altarului (9)aluatului (9)aluniilor (10)aluniului (9)anacolutu (10)anaforici (13)anaforico (14)anaforicu (13)analitico (10)analiticu (9)ancabluro (14)ancilarul (9)ancolatul (10)ancorator (11)ancoratul (10)ancorotul (11)anortitul (10)antalului (9)anticariu (9)anticarul (9)anticilor (10)anticlori (10)anticloru (10)anticului (9)antifurtu (12)antiorari (10)antioraru (10)antirabic (13)antofitul (13)antracitu (9)antractul (9)antricotu (10)anualilor (10)anualului (9)anuarului (9)anulabili (13)anulabilo (14)anulabilu (13)anuriilor (10)arbitrali (13)arbitralo (14)arbitralu (13)arbitrato (14)arbitratu (13)arboratul (14)arboricol (15)arborului (14)arcanului (9)arcatului (9)arcaturii (9)arcuitura (9)arcuituri (9)arcuituro (10)arianului (9)arnicilor (10)articolul (10)articulai (9)articular (9)articulat (9)articulau (9)artifactu (12)artritica (9)artritico (10)artriticu (9)aruncatul (9)atlantici (9)atlantico (10)atlanticu (9)atribuiau (13)atribuita (13)atribuito (14)atribuitu (13)atributal (13)atributul (13)atrocilor (11)atrofiant (13)atrofiato (14)atrofiatu (13)atuurilor (10)auctorial (10)aulicilor (10)aulicului (9)aurarului (9)auricular (9)auriculat (9)auriculul (9)auritului (9)aurolacii (10)aurolacul (10)auroralii (10)auroralul (10)autocarul (10)autocratu (10)autofonia (14)autofonii (14)autofonul (14)autorilor (11)autoritar (10)autorului (10)autotrofa (14)autotrofi (14)autotrofu (14)autotunul (10)autoturnu (10)autoutila (10)bacalilor (14)bacalului (13)bacilarul (13)bacililor (14)bacilului (13)bacurilor (14)baiurilor (14)balafonul (17)balicilor (14)balicului (13)balonatul (14)balonului (14)balotatul (14)balotului (14)balurilor (14)banalilor (14)banalului (13)banatitul (13)banatului (13)bancoului (14)bancrutar (13)bancrutat (13)baratului (13)barcarolo (15)baricilor (14)baricului (13)barililor (14)barilului (13)bariolatu (14)baritonal (14)baritonul (14)barocilor (15)barocului (14)baroniali (14)baronialo (15)baronialu (14)baronilor (15)baronului (14)batalilor (14)batalionu (14)batalului (13)batatului (13)baticului (13)batirului (13)batocului (14)batolitul (14)batonului (14)bianualul (13)biatlonul (14)bicolorul (15)bicornata (14)bicornatu (14)bifatului (16)bifilarul (16)bifocalul (17)bifoliata (17)bifoliato (18)bifoliatu (17)bifurcata (16)bifurcato (17)bifurcatu (16)bilonului (14)bilunarul (13)binarilor (14)binarului (13)binocular (14)biofiltru (17)birocrata (14)birocrato (15)birocratu (14)biroticul (14)biruitoru (14)biurocrat (14)blancului (13)blocantul (14)bocalului (14)bocirilor (15)bocitorul (15)bocitului (14)boicotata (15)boicotatu (15)bolirilor (15)bolitului (14)boltitura (14)boltituri (14)boltituro (15)bolurilor (15)bonificat (17)bonificau (17)bonurilor (15)boratului (14)boricatul (14)boricilor (15)boricului (14)boronitul (15)botanicul (14)botulinic (14)boturilor (15)bouarilor (15)bouarului (14)bouroaica (15)braconato (15)braconatu (14)braunitul (13)briatului (13)brilianta (13)briliantu (13)britanica (13)britanico (14)britanicu (13)brocartul (14)bruftuiai (16)bruftuiau (16)bruftuiri (16)bruftuita (16)bruftuito (17)bruftuitu (16)bruftului (16)bucalilor (14)bucalului (13)bucinului (13)bucraniul (13)bucuratul (13)bufnitori (17)bufnitoru (17)bufnitura (16)bufnituri (16)bufnituro (17)bufonatul (17)bufonilor (18)bufonului (17)buiacului (13)bulatului (13)bulinului (13)bulonatul (14)bulonului (14)bulucitul (13)bunicilor (14)bunicului (13)bunurilor (14)buraticul (13)buratului (13)buricatul (13)buricului (13)buruianul (13)butacilor (14)butacului (13)butaforia (17)butaforic (17)butaforii (17)butaforul (17)butanilor (14)butanolii (14)butanolul (14)butanului (13)butarilor (14)butarului (13)buticarul (13)buticilor (14)buticului (13)butilicul (13)butiratul (13)butiricul (13)butoiului (14)butonarii (14)butonarul (14)butonilor (15)butonului (14)butucilor (14)butucitul (13)buturilor (14)cabalinul (13)cabotinit (14)cabotinul (14)calaoului (10)calatului (9)calibrato (14)calibratu (13)calibrori (14)calibroru (14)califatul (12)califilor (13)califului (12)calinilor (10)calinului (9)calofilia (13)calofilul (13)caloianul (10)canafilor (13)canafului (12)canalului (9)canarilor (10)canarului (9)canatului (9)canibalul (13)canotatul (10)canotorii (11)canotorul (11)cantabili (13)cantabilo (14)cantabilu (13)cantautor (10)cantoului (10)caolinitu (10)carabilor (14)carabului (13)caratului (9)carbinoli (14)carbinolu (14)carbonari (14)carbonaru (14)carbonatu (14)carbonili (14)carbonilu (14)carburant (13)carburato (14)carburatu (13)carilonul (10)caritabil (13)carnalitu (9)carnotitu (10)caroiatul (10)carotatul (10)cartatori (10)cartatoru (10)cartiruia (9)cartiruit (9)cartofior (14)cartofori (14)cartoforu (14)cartolina (10)cartolino (11)cartonato (11)cartonatu (10)cataifuri (12)catarilor (10)catarinul (9)cataroiul (10)catarului (9)cifratori (13)cifratoru (13)cinatului (9)ciobotari (15)ciobotaru (15)cioltarul (10)ciontatul (10)ciontitul (10)ciontului (10)cioroianu (11)ciortanul (10)citabilul (13)citatului (9)cititorul (10)citronata (10)citronato (11)citronatu (10)ciubotari (14)ciubotaru (14)ciufulita (12)ciufulito (13)ciufulitu (12)ciuntitul (9)ciuntului (9)ciurlanul (9)ciuruiala (9)ciuruialo (10)ciuruitul (9)clintitul (9)clintului (9)clorofila (14)clorurata (10)clorurato (11)cloruratu (10)coabitant (14)coabitato (15)coabitatu (14)coautorat (11)coautorii (11)coautorul (11)cobaiului (14)cobaltato (15)cobaltatu (14)cobaltina (14)cobaltino (15)cobirilor (15)cobitorul (15)cobitului (14)coburilor (15)coburului (14)coiotului (11)colaborai (15)colaborat (15)colaborau (15)colanului (10)colatului (10)colbuitul (14)colibriul (14)colinarul (10)coliniara (10)coliniaro (11)coliniaru (10)colinilor (11)colinului (10)colirului (10)colonatul (11)coloniala (11)coloniali (11)colonialu (11)colonului (11)colorabil (15)coloranta (11)colorantu (11)coloratul (11)coloritul (11)colunilor (11)colunului (10)conatului (10)confabula (17)confiatul (13)confortul (14)conotatul (11)contabila (14)contabili (14)contabilo (15)contabilu (14)contralta (10)contralto (11)contraria (10)contrarii (10)contrariu (10)contrarul (10)contratul (10)contribui (14)controlai (11)controlat (11)controlau (11)controlul (11)conturata (10)conturato (11)conturatu (10)conturbai (14)conturbat (14)conturbau (14)contururi (10)conubiala (14)conubialo (15)conurilor (11)coraiului (10)coraliano (11)coralianu (10)coralilor (11)coralului (10)coranului (10)corbiilor (15)corbiului (14)coribantu (14)coroiatul (11)coroiului (11)corolarul (11)coronalii (11)coronalul (11)coronarii (11)coronarul (11)corotitul (11)cotilionu (11)cotirilor (11)cotitului (10)cotoiului (11)cotorului (11)coturilor (11)cranialul (9)craniatul (9)craniilor (10)craniului (9)criotronu (11)croatului (10)croitoria (11)croitorul (11)croitului (10)cruntului (9)cuartalul (9)cubitalul (13)cuburilor (14)culinarul (9)culorilor (11)cultualii (9)cultualul (9)culturala (9)culturali (9)culturalo (10)culturalu (9)curabilul (13)curatorii (10)curatorul (10)curatului (9)cutanatul (9)cutatului (9)cutniilor (10)fabricant (16)fabricato (17)fabricatu (16)fabulatul (16)facililor (13)facilitat (12)facilitau (12)facilului (12)factorial (13)factualii (12)factualul (12)facturato (13)facturatu (12)falitului (12)falunului (12)fanalului (12)fanarioto (14)fanariotu (13)fanarului (12)fanaticul (12)fanatului (12)faraonici (13)faraonico (14)faraonicu (13)fatalilor (13)fatalului (12)faultatul (12)faultului (12)fiacrului (12)fibrilara (16)fibrilaro (17)fibrilaru (16)fibrilata (16)fibrilato (17)fibrilatu (16)fibrocitu (17)ficatului (12)filatorul (13)filatului (12)filonului (13)filoturca (13)filoturci (13)filtrabil (16)filtranta (12)filtranto (13)filtrantu (12)filtratul (12)filtrului (12)finalilor (13)finalului (12)fioncului (13)fiorintul (13)fioritura (13)fiorituro (14)fitotronu (14)flancatul (12)flancului (12)flautului (12)flintului (12)flirtatul (12)flirtului (12)floricola (14)floricoli (14)floricolu (14)floriilor (14)florioara (14)floriului (13)flotabila (17)flotabili (17)flotabilo (18)flotabilu (17)flotantul (13)fluatului (12)fluctuant (12)fluctuata (12)fluctuato (13)fluctuatu (12)fluorului (13)fluorurat (13)fluorurii (13)fluturata (12)fluturato (13)fluturatu (12)fobicilor (18)fobicului (17)focalilor (14)focalului (13)focarului (13)focurilor (14)folclorul (14)foliantul (13)folicular (13)foliculul (13)foliolata (14)foliolatu (14)folioului (14)fonatorii (14)fonatorul (14)foniatria (13)foniatrul (13)fonicilor (14)fonicului (13)forabilul (17)foratului (13)fortuitul (13)fotoclubu (18)fotonicul (14)fotonului (14)fractalii (12)fractalul (12)fracturai (12)fractural (12)fracturat (12)fracturau (12)fracturii (12)fracturul (12)francatul (12)francilor (13)francului (12)friabilul (16)frontalii (13)frontalul (13)frontului (13)frotiului (13)fructarii (12)fructarul (12)fructului (12)fruntaria (12)fruntarii (12)fruntarul (12)fuiorului (13)fuituiala (12)fuituialo (13)fuituitor (13)fularului (12)fultuiala (12)fultuialo (13)fultuitor (13)fulurilor (13)funciarul (12)functorii (13)functorul (13)funicular (12)funiculat (12)funiculul (12)furanului (12)furatului (12)furnicari (12)furnicaru (12)furniruia (12)furniruit (12)furnitura (12)furnituri (12)furnituro (13)furtunari (12)furtunaru (12)futililor (13)futilului (12)iacobinul (14)iactantul (9)iatacului (9)iaurtului (9)ilarianto (10)ilariantu (9)inactuali (9)inactualo (10)inactualu (9)incitator (10)incitatul (9)incoloara (11)incolorul (11)incotului (10)incubator (14)incubatul (13)incubului (13)incultura (9)inculturi (9)inculturo (10)incurabil (13)incurbata (13)incurbato (14)incurbatu (13)incurilor (10)infarctul (12)infatuato (13)infatuatu (12)infiltrat (12)infiltrau (12)infractor (13)inoculata (10)inoculato (11)inoculatu (10)intabulai (13)intabulat (13)intabulau (13)intitulau (9)intricata (9)intricatu (9)intubatul (13)ionarilor (11)ionarului (10)ionatorul (11)ionatului (10)iritantul (9)italianco (10)italianul (9)iubitorul (14)labanilor (14)labanului (13)labililor (14)labilului (13)labirintu (13)laboranto (15)laborantu (14)laborator (15)laciniatu (9)lactariul (9)lactobaru (14)lacunarii (9)lacunarul (9)lacurilor (10)lanitalul (9)lanurilor (10)latinilor (10)latinitul (9)latinului (9)latirului (9)laturilor (10)liantului (9)libanului (13)licitanta (9)licitanto (10)licitantu (9)licitatul (9)licorilor (11)licorinul (10)licuratul (9)licurinul (9)licuritul (9)licurului (9)liniatura (9)liniaturo (10)lintoului (10)litofitul (13)litoralul (10)liubliana (13)lobarilor (15)lobarului (14)lobatului (14)lobularii (14)lobularul (14)lobulilor (15)lobulului (14)loburilor (15)localilor (11)localului (10)locatarii (10)locatarul (10)locatorii (11)locatorul (11)locuibila (14)locuibilo (15)locuibilu (14)locuitori (11)locuitoru (11)locularii (10)locularul (10)loculilor (11)loculului (10)locurilor (11)locutorii (11)locutorul (11)loialilor (11)loialului (10)lolotitul (11)loranului (10)loricatul (10)lotonului (11)loturilor (11)lubrifiat (16)lubrifiau (16)lucifobul (17)lucirilor (10)lucitorul (10)lucitului (9)lucorilor (11)lufarilor (13)lufarului (12)lunarilor (10)lunarului (9)lunaticul (9)luntricul (9)luntrilor (10)luntritul (9)lunulatul (9)lunurilor (10)naftolatu (13)naiurilor (10)naratorii (10)naratorul (10)naratului (9)natalilor (10)natalului (9)natriului (9)naturalii (9)naturalul (9)naturilor (10)nitrurata (9)nitrurato (10)nitruratu (9)nituitura (9)nituituro (10)niturilor (10)nobiliara (14)nobiliaro (15)nobiliaru (14)nobililor (15)nobilitar (14)nobilului (14)norocitul (11)norocului (11)noroiului (11)notabilul (14)notariali (10)notarialo (11)notarialu (10)notariatu (10)notarilor (11)notarului (10)notatului (10)notificat (13)notificau (13)nouarilor (11)nouarului (10)nubililor (14)nubilului (13)nutritori (10)nutritoru (10)oblanicul (14)oblicatul (14)oblicilor (15)oblicitul (14)oblicului (14)oblonitul (15)oblonului (15)obrintita (14)obrintito (15)obrintitu (14)obrocitul (15)obrocului (15)obturanta (14)obturanto (15)obturantu (14)obturator (15)obturatul (14)ocnirilor (11)ocrotitul (11)octalului (10)octanilor (11)octanului (10)octatlonu (11)octroiata (11)octroiatu (11)ocultului (10)oficialul (13)oficianta (13)oficianto (14)oficiantu (13)oficiatul (13)oficinala (13)oficinalo (14)oficinalu (13)ofiolatri (14)ofiolatru (14)ofiolitul (14)oftatului (13)ofticatul (13)ofticilor (14)ofticului (13)oloitului (11)oltarului (10)onorabila (15)onorabili (15)onorabilu (15)onorariul (11)onorifica (14)onorificu (14)onticilor (11)onticului (10)oocitului (11)ooliticul (11)oolitului (11)oraculari (10)oracularo (11)oracularu (10)oratorial (11)oratorica (11)oratorici (11)oratoricu (11)oratoriul (11)orbicular (14)orbitalul (14)orbitorul (15)orbitului (14)orcanului (10)orfanilor (14)orfanului (13)orficilor (14)orficului (13)orlonului (11)ornatului (10)ornicului (10)ornitofil (14)ortacilor (11)ortacului (10)orticilor (11)orticonul (11)orticului (10)ortolanii (11)ortolanul (11)otariilor (11)oticnitul (10)otincului (10)outorului (11)rabatorul (14)rabatului (13)rabicilor (14)rabicului (13)rabinatul (13)rabinicul (13)rabinilor (14)rabinului (13)rabotatul (14)rabotorii (15)rabotorul (15)racolator (11)racolatul (10)rafinator (13)rafinatul (12)rafinorul (13)raionalul (10)raionatul (10)raionului (10)ralantiul (9)ranfortul (13)rantiilor (10)rarificat (12)rarificau (12)ratatului (9)ratificat (12)ratificau (12)ratinatul (9)ratonilor (11)ratonului (10)ricanatul (9)rifluitor (13)rifluitul (12)ritorului (10)ritualica (9)ritualico (10)ritualicu (9)ritualuri (9)robacilor (15)robancuri (14)robitorul (15)robitului (14)roboticul (15)robotitul (15)robotului (15)roburitul (14)rolanului (10)rolatului (10)rotarului (10)rotatoria (11)rotatorii (11)rotatoriu (11)rotatorul (11)rotatronu (11)rotatului (10)rotitorul (11)rotitului (10)rotoricul (11)rotorului (11)rotuliana (10)rotuliano (11)rotulianu (10)rubanatul (13)rubinului (13)rufarului (12)rulatului (9)runicilor (10)runicului (9)ruralului (9)rutabilul (13)rutatului (9)rutilului (9)rutinarul (9)rutinatul (9)tabacilor (14)tabacului (13)tabanului (13)tablaturi (13)tablaturo (14)tabloului (14)tabularii (13)tabulariu (13)tabularul (13)tabulator (14)tabunului (13)taburilor (14)tacitului (9)taciturna (9)taciturni (9)taciturno (10)taciturnu (9)tacurilor (10)taiorului (10)talanilor (10)talanului (9)talarului (9)talionica (10)talionico (11)talionicu (10)talonatul (10)talonului (10)tanaticul (9)tanatului (9)tanicilor (10)tanicului (9)tantricul (9)taracilor (10)taracului (9)tarafului (12)tarantulo (10)tararului (9)taratului (9)tarifarul (12)tarifatul (12)tarifului (12)tarocului (10)tartricul (9)tartrului (9)ticalilor (10)ticalului (9)ticluitul (9)ticurilor (10)tifanului (12)tifonului (13)tincturai (9)tincturau (9)tiocianat (10)tiralioru (10)tiranicul (9)tiranilor (10)tiranului (9)tiratronu (10)tirfurcai (12)tirfurcat (12)tirfurcau (12)titanicul (9)titanilor (10)titanului (9)titularul (9)tobralcou (15)tocatului (10)tocilarul (10)tocirilor (11)tocitorul (11)tocitului (10)tocurilor (11)tonalilor (11)tonalului (10)tonicilor (11)tonicului (10)tonificat (13)tonificau (13)tonurilor (11)toracalii (10)toracalul (10)toracilor (11)toritului (10)toronului (11)totalilor (11)totalului (10)trabucuri (13)tractabil (13)tractirul (9)tractorul (10)traficant (12)traficato (13)traficatu (12)traficuri (12)traforato (14)traforatu (13)trainicul (9)tratabili (13)tratabilo (14)tratabilu (13)traulatul (9)traulului (9)triacului (9)trialului (9)triatlonu (10)triatului (9)tribunalu (13)tribunatu (13)tributala (13)tributali (13)tributalo (14)tributalu (13)tributara (13)tributari (13)tributaro (14)tributaru (13)tricolora (11)tricolori (11)tricoloru (11)tricornul (10)tricotina (10)tricotino (11)tricotinu (10)tricoturi (10)tricoului (10)trifoliat (13)triforiul (13)trifurcat (12)trilionul (10)trilobata (14)trilobato (15)trilobatu (14)trilobita (14)trilobitu (14)triluitul (9)trincilor (10)trinitara (9)trinitaro (10)trinitaru (9)trioratul (10)triorului (10)triticala (9)tritonuri (10)troacarul (10)trofiilor (14)troicilor (11)troliilor (11)troliului (10)troncotul (11)trotiluri (10)trotuarul (10)trubaciul (13)trufiilor (13)truncatul (9)tubatului (13)tubularii (13)tubularul (13)tubulurii (13)tuburilor (14)tucanilor (10)tucanului (9)tuciuriul (9)tufanilor (13)tufanului (12)tufarilor (13)tufarului (12)tufitului (12)tuiorului (10)tulburata (13)tulburato (14)tulburatu (13)tulburiul (13)tulirilor (10)tulitului (9)tunarilor (10)tunarului (9)tunatului (9)tunicatul (9)tunicilor (10)tunurilor (10)turanicul (9)turatului (9)turbinata (13)turbinatu (13)turbionai (14)turbionat (14)turbionau (14)turbionul (14)turburata (13)turburatu (13)turtucaia (9)turturica (9)turturici (9)turturico (10)turuitura (9)turuituri (9)turuituro (10)tutoriala (10)tutorialo (11)tutorialu (10)tutorilor (11)tutorului (10)uitatului (9)uitucilor (10)ulanbator (14)ulicioara (10)ulicioaro (11)ultrafina (12)ultrafini (12)ultrafinu (12)uluirilor (10)uluitorul (10)uniatului (9)unicolori (11)unicoloru (11)unificata (12)unificato (13)unificatu (12)unifloara (13)uniflorul (13)unifoliat (13)unilabiat (13)unilobata (14)unilobato (15)unilobatu (14)uniocular (10)untarilor (10)untarului (9)unturilor (10)uraniului (9)uranotili (10)uranotilu (10)urbanilor (14)urbanului (13)urcatului (9)urlatului (9)urloiului (10)urluitori (10)urnitului (9)urobilina (14)urobilino (15)urticanta (9)urticanto (10)urticantu (9)urticaria (9)utilitara (9)utilitaro (10)utilitaru (9)utriculat (9)

8- Cuvinte din litere  (1754)

abacului (12)abatorul (13)abatului (12)abililor (13)abilitat (12)abilitau (12)abilului (12)abiotica (13)abiotico (14)abioticu (13)ablautul (12)abolitul (13)abonatul (13)aboralii (13)aboralul (13)abulicul (12)aburcato (13)aburcatu (12)aburilor (13)aburitor (13)aburitul (12)aburului (12)acarilor (9)acariotu (9)acarofil (12)acarului (8)acilatul (8)acililor (9)acilului (8)acinului (8)aciolato (10)aciolatu (9)aciratul (8)aciuatul (8)aciuitul (8)acolatul (9)acolitul (9)aconitul (9)acontato (10)acontatu (9)acontoul (10)aconturi (9)acrilatu (8)acritura (8)acrituri (8)acrituro (9)acriului (8)acrobato (14)acrobatu (13)acrolitu (9)actinita (8)actinito (9)actinitu (8)actiniul (8)actinotu (9)actualii (8)actualul (8)acuratul (8)acutului (8)afabilul (15)afilatul (11)afiliato (12)afiliatu (11)afinatul (11)afinilor (12)afinorul (12)afinului (11)afocalii (12)afocalul (12)afolatul (12)afonilor (13)afonului (12)africani (11)africano (12)africanu (11)afrontat (12)afrontul (12)afurcato (12)afurcatu (11)aiorilor (10)aiorului (9)aiuratul (8)aiuritor (9)aiuritul (8)alacului (8)alaiului (8)alatului (8)albianul (12)albiilor (13)albinari (12)albinaru (12)albioaro (14)albiorul (13)albitori (13)albitoru (13)albitura (12)albituri (12)albituro (13)albiului (12)albuilor (13)alburiri (12)alburita (12)alburito (13)alburitu (12)alburiul (12)alburnul (12)alcalini (8)alcalino (9)alcalinu (8)alcaliul (8)alcoolat (10)alcoolii (10)alcoolul (10)alfatron (12)alicitul (8)alicului (8)alifatic (11)alinatul (8)aliniato (9)aliniatu (8)alintato (9)alintatu (8)alinturi (8)alocabil (13)alocator (10)alocatul (9)alofonul (13)altaicul (8)altoialo (10)altoitul (9)alunarii (8)alunarul (8)alunilor (9)alunitul (8)alunului (8)alurilor (9)anacolut (9)anaforic (12)anaforul (12)analilor (9)analitic (8)analului (8)anartrii (8)anciilor (9)ancilari (8)ancilaro (9)ancilaru (8)ancolato (10)ancolatu (9)ancorato (10)ancoratu (9)ancorotu (10)anortitu (9)antiarto (9)anticari (8)anticaru (8)anticlor (9)antifurt (11)antiorar (9)antofita (12)antofitu (12)antracit (8)antractu (8)antricot (9)anualbii (12)anualbul (12)anulabil (12)anularii (8)anularul (8)anulatul (8)aorticul (9)arabicul (12)arabilor (13)arabilul (12)arabului (12)aracilor (9)aracului (8)aratului (8)arbitrai (12)arbitral (12)arbitrat (12)arbitrau (12)arbitrul (12)arbiului (12)arborato (14)arboratu (13)arcaturi (8)arcaturo (9)arcuatul (8)arcuitul (8)aribalul (12)aricilor (9)aricitul (8)arilatul (8)arilului (8)arinilor (9)arinului (8)arniciul (8)articolu (9)articula (8)artifact (11)artritic (8)aruncato (9)aruncatu (8)atacului (8)aticilor (9)aticului (8)atlantic (8)atlantul (8)atolilor (10)atolului (9)atonalii (9)atonalul (9)atonicul (9)atonilor (10)atonului (9)atribuia (12)atribuit (12)atributu (12)atriilor (9)atriului (8)atrofiai (12)atrofiat (12)atrofiau (12)auirilor (9)auitului (8)auricula (8)auriculo (9)auriculu (8)auriilor (9)auriului (8)aurolaci (9)aurolacu (9)aurorali (9)auroralo (10)auroralu (9)autocaru (9)autocora (10)autocrat (9)autofona (13)autofoni (13)autofonu (13)autotrof (13)autotunu (9)autoturn (9)bacilari (12)bacilaro (13)bacilaru (12)baciului (12)bairacul (12)balafonu (16)balaurii (12)balaurul (12)balcanii (12)balconul (13)baliilor (13)balonato (14)balonatu (13)balotato (14)balotatu (13)baloturi (13)balticul (12)banatitu (12)bancarii (12)bancarul (12)bancruta (12)bancruto (13)bancului (12)bantilor (13)bantului (12)bariilor (13)bariolat (13)baritina (12)baritino (13)baritonu (13)bariului (12)baronial (13)baroului (13)batalion (13)batantul (12)batialul (12)baticuri (12)batiului (12)batocuri (13)batolita (13)batolitu (13)bianuali (12)bianualo (13)bianualu (12)biatlonu (13)bicolora (14)bicolori (14)bicoloru (14)bicornat (13)bicornul (13)bifilara (15)bifilaro (16)bifilaru (15)bifloara (16)biflorul (16)bifocala (16)bifocali (16)bifocalo (17)bifocalu (16)bifoliat (16)bifurcai (15)bifurcat (15)bifurcau (15)biliarul (12)bilionul (13)bilunara (12)bilunari (12)bilunaro (13)bilunaru (12)binoclul (13)bionicul (13)bioticul (13)biotitul (13)biotului (13)birlicul (12)birnicul (12)birocrat (13)birotica (13)biroticu (13)biroului (13)birtarul (12)birtului (12)biruitor (13)biruitul (12)blancuri (12)blatului (12)blocanta (13)blocanto (14)blocantu (13)blocatul (13)blocului (13)blufului (15)boarilor (14)boarului (13)bocitori (14)bocitoru (14)boicotai (14)boicotat (14)boicotau (14)boicotul (14)boirilor (14)boitarul (13)boitului (13)boltitul (13)bonifica (16)bontitul (13)bontului (13)boraciul (13)borcanul (13)boricata (13)boricato (14)boricatu (13)bornatul (13)boroniri (14)boronita (14)boronitu (14)bortitul (13)bortului (13)botanica (13)botanici (13)botanico (14)botanicu (13)botforii (17)botforul (17)bourilor (14)bouritul (13)bourului (13)bracilor (13)braconai (13)braconat (13)braconau (13)bracului (12)branului (12)bratului (12)braunitu (12)briantul (12)bricolai (13)bricolat (13)bricolau (13)bricuiau (12)bricului (12)briliant (12)briofita (16)briofito (17)brioului (13)britania (12)britanic (12)brocartu (13)brocatul (13)brotacii (13)brotacul (13)brotanii (13)brotanul (13)bruftuia (15)bruftuii (15)bruftuit (15)bruiatul (12)bruionul (13)brunatul (12)brunilor (13)brunului (12)brutalii (12)brutalul (12)brutarii (12)brutarul (12)brutului (12)buclatul (12)bucranii (12)bucraniu (12)bucurata (12)bucurato (13)bucuratu (12)bufantul (15)bufnitor (16)bufnitul (15)bufonata (16)bufonato (17)bufonatu (16)buftului (15)buicitul (12)buirilor (13)buitului (12)bulcilor (13)bulionul (13)bulonata (13)bulonato (14)bulonatu (13)buluciri (12)bulucita (12)bulucito (13)bulucitu (12)bulucuri (12)buntului (12)buratica (12)buratici (12)buraticu (12)burcilor (13)burfuiai (15)burfuiau (15)buricata (12)buricatu (12)buriului (12)burlacii (12)burlacul (12)burlanul (12)burlitul (12)buroaica (13)buroaico (14)buruiana (12)buruiano (13)buruianu (12)butafori (16)butaforu (16)butanoli (13)butanolu (13)butcilor (13)buticara (12)buticari (12)buticaru (12)buticuri (12)butiilor (13)butilica (12)butilico (13)butilicu (12)butirata (12)butiratu (12)butirica (12)butirico (13)butiricu (12)butirina (12)butirino (13)butnarii (12)butnarul (12)butoarca (13)butonari (13)butonaru (13)butorcii (13)butuciri (12)butucita (12)butucito (13)butucitu (12)cabalini (12)cabalino (13)cabalinu (12)cablatul (12)cablorii (13)cablorul (13)cablului (12)cabotini (13)cabotinu (13)cabratul (12)cabriola (13)cabriolo (14)caftanul (11)caftitul (11)caftului (11)calibrai (12)calibrat (12)calibrau (12)calibror (13)calibrul (12)califatu (11)calofila (12)calofili (12)calofilo (13)calofilu (12)caloianu (9)canafuri (11)canaturi (8)canibali (12)canibalo (13)canibalu (12)canotato (10)canotatu (9)canotori (10)canotoru (10)cantabil (12)cantalul (8)cantatul (8)cantorii (9)cantorul (9)cantului (8)caolinit (9)caolinul (9)carabino (13)carbinol (13)carbonai (13)carbonar (13)carbonat (13)carbonau (13)carbonil (13)carbonul (13)carburai (12)carburat (12)carburau (12)carburii (12)cariatul (8)cariilor (9)carilonu (9)carlotta (9)carnalii (8)carnalit (8)carnalul (8)carnatul (8)carnotit (9)caroiato (10)caroiatu (9)carolina (9)carolino (10)carotato (10)carotatu (9)carotina (9)carotino (10)caroului (9)cartator (9)cartatul (8)cartirui (8)cartoafo (13)cartofii (12)cartofla (12)cartoflo (13)cartofor (13)cartoful (12)cartonai (9)cartonat (9)cartonau (9)cartonul (9)cartului (8)cataiful (11)catarini (8)catarinu (8)cataroiu (9)cationul (9)catranul (8)cianatul (8)cianului (8)cianurai (8)cianurat (8)cianurau (8)cifrator (12)cifratul (11)cifrului (11)cilianul (8)ciliarul (8)ciliatul (8)cinabrul (12)ciobanul (13)ciobitul (13)cioboata (14)ciobotar (14)ciobului (13)ciolanul (9)cioltaru (9)ciontata (9)ciontato (10)ciontatu (9)ciontita (9)ciontito (10)ciontitu (9)ciorilor (10)cioroiul (10)ciortani (9)ciortanu (9)ciotului (9)cioturul (9)citabila (12)citabilo (13)citabilu (12)cititoru (9)citratul (8)citrinul (8)citronat (9)ciubotar (13)ciufilor (12)ciufulit (11)ciufului (11)ciufutul (11)ciulilor (9)ciulinul (8)ciulitul (8)ciulului (8)ciuntita (8)ciuntito (9)ciuntitu (8)ciurarul (8)ciurlani (8)ciurlanu (8)ciuroiul (9)ciuruiau (8)ciuruita (8)ciuruito (9)ciuruitu (8)ciurului (8)ciutului (8)clanalii (8)clanalul (8)clanului (8)clarilor (9)clarului (8)clinilor (9)clintita (8)clintito (9)clintitu (8)clinului (8)clonalii (9)clonalul (9)clonatul (9)clonului (9)cloralul (9)cloratul (9)cloritul (9)clorului (9)clorurai (9)clorurat (9)clorurau (9)cloruria (9)clorurii (9)clubului (12)cnutului (8)coabitai (13)coabitat (13)coabitau (13)coafatul (12)coaforii (13)coaforul (13)coafurii (12)coautori (10)coautoru (10)cobailor (14)cobaltai (13)cobaltat (13)cobaltau (13)cobaltul (13)cobitori (14)cobitoru (14)cofratul (12)coifului (12)coitului (9)colabora (14)colantul (9)colbuiri (13)colbuita (13)colbuito (14)colbuitu (13)colbului (13)colibria (13)colibriu (13)coliilor (10)coliliul (9)colinara (9)colinari (9)colinaro (10)colinaru (9)coliniar (9)colonatu (10)colonial (10)colorant (10)colorata (10)coloratu (10)coloritu (10)coltului (9)confiata (12)confiato (13)confiatu (12)confortu (13)conotata (10)conotatu (10)contabil (13)contalii (9)contalul (9)contatul (9)contorul (10)contrara (9)contrari (9)contraro (10)contraru (9)contrata (9)contrato (10)contratu (9)controla (10)controlu (10)contului (9)conturai (9)conturat (9)conturau (9)conturba (13)conturul (9)coralian (9)coraliul (9)corbilor (14)corbului (13)corialul (9)coribant (13)corionul (10)corlatul (9)corlitul (9)cornarii (9)cornarul (9)cornatul (9)cornului (9)cornutul (9)corobana (14)coroiata (10)coroiatu (10)corolaru (10)coronala (10)coronali (10)coronalu (10)coronara (10)coronari (10)coronaru (10)coroniul (10)coronula (10)corotiri (10)corotita (10)corotitu (10)cortului (9)cotilion (10)cotitura (9)cotituri (9)cotituro (10)cotlonul (10)crabilor (13)crabului (12)craiului (8)craniali (8)cranialo (9)cranialu (8)craniato (9)craniatu (8)crinilor (9)crinului (8)criotron (10)croitori (10)croitoru (10)crotalia (9)crotalii (9)crotalul (9)cruralii (8)cruralul (8)crutonul (9)ctitoria (9)ctitorul (9)cuartalo (9)cuartalu (8)cubitala (12)cubitali (12)cubitalo (13)cubitalu (12)cuibarul (12)cuibului (12)culbutai (12)culbutat (12)culbutau (12)culinara (8)culinaro (9)culinaru (8)culionul (9)culoarul (9)cultuala (8)cultuali (8)cultualo (9)cultualu (8)cultului (8)cultural (8)culturii (8)cunialul (8)curabila (12)curabili (12)curabilu (12)curatori (9)curatoru (9)curbatul (12)curburii (12)curialul (8)curionul (9)curtatul (8)cutanato (9)cutanatu (8)cutiilor (9)cutioara (9)cutioaro (10)fabianul (15)fabricai (15)fabricat (15)fabricau (15)fabulato (16)fabulatu (15)facialul (11)facilita (11)factoria (12)factorii (12)factorul (12)factuali (11)factualo (12)factualu (11)facturai (11)facturat (11)facturau (11)facturii (11)fainilor (12)fainului (11)faliatul (11)faliilor (12)falnicul (11)fanariot (12)fanatici (11)fanatico (12)fanaticu (11)faraonic (12)faraonii (12)faraonul (12)faultato (12)faultatu (11)faunilor (12)faunului (11)faurilor (12)faurului (11)fiabilul (15)fibrilar (15)fibrilat (15)fibrocit (16)ficiorul (12)filaliul (11)filatori (12)filatoru (12)filatura (11)filaturi (11)filaturo (12)filialul (11)filioara (12)filoturc (12)filtrant (11)filtrata (11)filtrato (12)filtratu (11)finaluri (11)fioncuri (12)fiorilor (13)fiorintu (12)fiorinul (12)fiorului (12)fitotron (13)fituitul (11)flaconul (12)flanatul (11)flancato (12)flancatu (11)flancuri (11)flatatul (11)flatulai (11)flatulat (11)flatulau (11)flirtata (11)flirtato (12)flirtatu (11)flirturi (11)flitului (11)flocilor (13)floculii (12)flocului (12)floculul (12)floralii (12)floralul (12)florarii (12)florarul (12)floriana (12)floriano (13)floricol (13)florilor (13)florinul (12)flotabil (16)flotanta (12)flotanto (13)flotantu (12)flotatul (12)flotorul (13)fluctuai (11)fluctuat (11)fluctuau (11)fluorina (12)fluorino (13)fluorura (12)fluoruri (12)fluoruro (13)fluturai (11)fluturat (11)fluturau (11)fluturii (11)fluturul (11)foacilor (13)foacului (12)fobiilor (17)foirilor (13)foitului (12)folcloru (13)foliantu (12)foliatul (12)folicula (12)foliculi (12)foliculo (13)foliculu (12)foliilor (13)foliolat (13)foliouri (13)foliului (12)fonatori (13)fonatoru (13)foniatri (12)foniatru (12)fontului (12)forabila (16)forabili (16)forabilo (17)forabilu (16)forbanii (16)forbanul (16)forintul (12)fortuita (12)fortuitu (12)fortului (12)fotbalul (16)fotoclub (17)fotoliul (13)fotonica (13)fotonici (13)fotonicu (13)fractali (11)fractalu (11)fractura (11)fracturi (11)fracturu (11)fracului (11)francato (12)francatu (11)franciul (11)francoii (12)francoul (12)friabila (15)friabilo (16)friabilu (15)fricilor (12)friulana (11)friulano (12)frontala (12)frontali (12)frontalo (13)frontalu (12)fronturi (12)frotirul (12)fructari (11)fructaru (11)fructina (11)fructino (12)fruntaru (11)ftalatul (11)ftalicul (11)fuliilor (12)funciara (11)funciari (11)funciaro (12)funciaru (11)functori (12)functoru (12)funiculi (11)funiculu (11)funiilor (12)funioara (12)funioaro (13)funtului (11)furburii (15)furcarii (11)furcarul (11)furcilor (12)furcoiul (12)furiilor (12)furnalul (11)furnicar (11)furnicau (11)furnirui (11)furnirul (11)furoului (12)furtului (11)furtunar (11)furtunii (11)furtunul (11)furuncul (11)iacobina (13)iacobino (14)iacobinu (13)iactanto (9)iactantu (8)iatacuri (8)icnitura (8)icnituro (9)iconarul (9)iconului (9)icurilor (9)ilariant (8)ilarilor (9)ilarului (8)ilotului (9)inabilul (12)inactual (8)inatului (8)incitata (8)incitato (9)incitatu (8)incolora (10)incolori (10)incoloru (10)incubata (12)incubato (13)incubatu (12)incultul (8)incurbai (12)incurbat (12)incurbau (12)infarctu (11)infatuai (11)infatuat (11)infatuau (11)infiltra (11)inflorit (12)inoculai (9)inoculat (9)inoculau (9)intabula (12)intactul (8)intitula (8)intratul (8)intricat (8)intubata (12)intubato (13)intubatu (12)intuitul (8)inutilul (8)ioanitul (9)ionatori (10)ionatoru (10)iracanul (8)iranului (8)iratului (8)iritanta (8)iritanto (9)iritantu (8)iritatul (8)ironicul (9)italiano (9)italianu (8)italicul (8)iubitoru (13)iuftului (11)iulianul (8)labialul (12)labiatul (12)labiilor (13)labirint (12)laborant (13)labrilor (13)labrului (12)laciniat (8)lactarii (8)lactariu (8)lactarul (8)lactatul (8)lactobar (13)lacunari (8)lacunaru (8)laicilor (9)laicului (8)lainicul (8)lanitalu (8)larariul (8)latinita (8)latinitu (8)laurilor (9)laurului (8)libianul (12)librarul (12)licitant (8)licitata (8)licitato (9)licitatu (8)licorinu (9)licornul (9)lictarul (8)lictorul (9)licurata (8)licurato (9)licuratu (8)licurinu (8)licurita (8)licurito (9)licuritu (8)liftatul (11)liftului (11)liliacul (8)liniarul (8)liniatul (8)linioara (9)linioaro (10)linoului (9)liofilul (12)liofobul (17)litofita (12)litofito (13)litofitu (12)litorala (9)litorali (9)litoralo (10)litoralu (9)litrilor (9)litrului (8)lituania (8)liurului (8)loaialul (9)lobulara (13)lobulari (13)lobularo (14)lobularu (13)localuri (9)locatari (9)locataru (9)locatori (10)locatoru (10)locuibil (13)locuitor (10)locuitul (9)loculara (9)loculari (9)locularo (10)locularu (9)locutori (10)locutoru (10)lolotiri (10)lolotita (10)lolotitu (10)loricata (9)loricatu (9)lotcilor (10)lotoului (10)lotrilor (10)lotritul (9)lotrului (9)luatului (8)lubricul (12)lubrifia (15)lucifoba (16)lucifobi (16)lucifobo (17)lucifobu (16)luciilor (9)lucitori (9)lucitoru (9)luciului (8)lucratul (8)lucrului (8)luftatul (11)luftului (11)lunatica (8)lunatici (8)lunatico (9)lunaticu (8)lunautul (8)luncilor (9)luntrica (8)luntrici (8)luntricu (8)luntriri (8)luntrita (8)luntrito (9)luntritu (8)lunulata (8)lunulatu (8)lutrului (8)lutuitul (8)nacritul (8)nacrului (8)naftolat (12)naftolii (12)naftolul (12)naftului (11)nalbarii (12)nalbarul (12)naltului (8)naratori (9)naratoru (9)nartului (8)naturali (8)naturalo (9)naturalu (8)nauticul (8)nautilul (8)nitratul (8)nitricul (8)nitrilul (8)nitritul (8)nitrurai (8)nitrurat (8)nitrurau (8)nituitul (8)nobiliar (13)noriilor (10)noriului (9)norociri (10)norocita (10)norocitu (10)noroiala (10)noroitul (10)notabila (13)notabili (13)notabilo (14)notabilu (13)notarial (9)notariat (9)notifica (12)notoriul (10)nourilor (10)nourului (9)nuorilor (10)nuorului (9)nurcilor (9)nutritor (9)nutritul (8)oblanicu (13)oblicata (13)oblicato (14)oblicatu (13)oblicita (13)oblicito (14)oblicitu (13)obloniri (14)oblonita (14)oblonitu (14)oboiului (14)obolului (14)oborului (14)obotului (14)obrintit (13)obrociri (14)obrocita (14)obrocitu (14)obturant (13)obturata (13)obturato (14)obturatu (13)ocinilor (10)ocolitul (10)ocolului (10)ocrotiri (10)ocrotita (10)ocrotitu (10)octantul (9)octatlon (10)octroiat (10)ocularii (9)ocularul (9)oficiala (12)oficialo (13)oficialu (12)oficiant (12)oficiata (12)oficiato (13)oficiatu (12)oficinal (12)ofilitul (12)ofiolitu (13)ofiticul (12)ofitului (12)oftaturi (12)ofticata (12)ofticato (13)ofticatu (12)ofurilor (13)olacilor (10)olacului (9)olanilor (10)olanului (9)olarilor (10)olarului (9)olatului (9)oloiului (10)olurilor (10)oniricul (9)onorabil (14)onorarii (10)onorariu (10)onorarul (10)onoratul (10)onorific (13)onorului (10)oolitica (10)ooliticu (10)oracolul (10)oracular (9)oraculul (9)oralilor (10)oralului (9)orarului (9)oratoria (10)oratoric (10)oratorii (10)oratoriu (10)oratorul (10)orbitala (13)orbitali (13)orbitalo (14)orbitalu (13)orbitori (14)orbitoru (14)oribilul (13)orofitul (13)orticonu (10)ortolani (10)ortolanu (10)otacului (9)oticnita (9)oticnito (10)oticnitu (9)oticului (9)otincuri (9)otolitul (10)ouatului (9)rabatoru (13)rabiatul (12)rabiilor (13)rabinatu (12)rabinica (12)rabinico (13)rabinicu (12)rabotato (14)rabotatu (13)rabotori (14)rabotoru (14)racialul (8)raclatul (8)raclorul (9)racolato (10)racolatu (9)rafiilor (12)rafinato (12)rafinatu (11)rafinori (12)rafinoru (12)raftului (11)raionali (9)raionalo (10)raionalu (9)raionato (10)raionatu (9)ralantiu (8)raliatul (8)raliului (8)ranfluai (11)ranfluat (11)ranfluau (11)ranfortu (12)rarifica (11)ratifica (11)ratinato (9)ratinatu (8)rialilor (9)rialului (8)ricanato (9)ricanatu (8)rifluiau (11)rifluita (11)rifluito (12)rifluitu (11)riflului (11)riftului (11)riolitul (9)ritorica (9)ritorico (10)ritualic (8)ritualul (8)robaciul (13)robancul (13)robiilor (14)robitori (14)robitoru (14)robotica (14)robotici (14)roboticu (14)robotiri (14)robotita (14)robotitu (14)roburitu (13)roibatul (13)roibilor (14)roibului (13)roinicul (9)roitorul (10)roitului (9)rotatori (10)rotatoru (10)rotatron (10)rotitori (10)rotitoru (10)rotitura (9)rotituri (9)rotituro (10)rotorica (10)rotorici (10)rotoricu (10)rotulian (9)rubanatu (12)rubiniul (12)rubricai (12)rubricat (12)rubricau (12)rufianit (11)ruinatul (8)ruinilor (9)ruinului (8)rulantul (8)ruliului (8)ruloului (9)runculii (8)runculit (8)runcului (8)rutabila (12)rutabili (12)rutabilu (12)rutinara (8)rutinari (8)rutinaro (9)rutinaru (8)rutinata (8)rutinato (9)rutinatu (8)tabiilor (13)tablouri (13)tabulari (12)tabularo (13)tabularu (12)tabuului (12)taciturn (8)taclitul (8)tacrirul (8)tactilul (8)tactului (8)taftului (11)tafturii (11)tafturul (11)taifunul (11)tainicul (8)tainului (8)talantul (8)talcului (8)talianul (8)taliilor (9)talionic (9)talionul (9)taliului (8)talofita (12)talofito (13)talonato (10)talonatu (9)tanatici (8)tanatico (9)tanaticu (8)tancului (8)tantalul (8)tantrica (8)tantrici (8)tantricu (8)tarafuri (11)tarifari (11)tarifaro (12)tarifaru (11)tarifato (12)tarifatu (11)tartanul (8)tartarul (8)tartorii (9)tartorul (9)tartrica (8)tartrici (8)tartrico (9)tartricu (8)tatailor (9)taurilor (9)taurinul (8)taurului (8)tibialul (12)tibrului (12)ticluiau (8)ticluita (8)ticluito (9)ticluitu (8)ticnitul (8)tinctura (8)tincturi (8)tincturo (9)tiocolul (10)tiolilor (10)tiolului (9)tiralior (9)tiranica (8)tiranico (9)tiranicu (8)tirantul (8)tiratron (9)tirfonul (12)tirfurca (11)tiriacul (8)titanica (8)titanico (9)titanicu (8)titlului (8)titrului (8)titulara (8)titulari (8)titularo (9)titularu (8)tobralco (14)tocilari (9)tocilaru (9)tocitori (10)tocitoru (10)tociului (9)tonifiat (12)tonifiau (12)tonifica (12)tonoului (10)tontului (9)toracali (9)toracalo (10)toracalu (9)torrului (9)tortarii (9)tortarul (9)tortului (9)torturai (9)torturau (9)torturii (9)trabucul (12)tracilor (9)tractiru (8)tractoru (9)tracului (8)traficai (11)traficat (11)traficau (11)traficul (11)traforai (12)traforat (12)traforau (12)traforul (12)trainica (8)trainico (9)trainicu (8)traiului (8)tratabil (12)traulato (9)traulatu (8)trialuri (8)triatlon (9)tribalul (12)tribului (12)tribunal (12)tribunat (12)tribunul (12)tributal (12)tributar (12)tributul (12)tricolor (10)tricornu (9)tricotai (9)tricotau (9)tricotin (9)tricotul (9)tricouri (9)trifoiul (12)triforiu (12)trilionu (9)trilobat (13)trilobit (13)triluiau (8)triluita (8)triluito (9)triluitu (8)trilului (8)trinitar (8)triorata (9)triorato (10)trioratu (9)trioului (9)tritonul (9)triturai (8)triturau (8)triunfai (11)triunfat (11)triunfau (11)troacaru (9)trocarul (9)trocului (9)troficul (12)troianul (9)tronatul (9)troncotu (10)tronului (9)trotilul (9)trotinau (9)trotuaru (9)trubacii (12)trubaciu (12)trucatul (8)trucului (8)truncata (8)truncato (9)truncatu (8)tubulara (12)tubulari (12)tubularo (13)tubularu (12)tubulura (12)tubuluri (12)tubuluro (13)tuciului (8)tuciuria (8)tuciuriu (8)tuflitul (11)tulburai (12)tulburat (12)tulburau (12)tulburia (12)tulburii (12)tulburiu (12)tuliului (8)tulnicul (8)tultului (8)tunicata (8)tunicatu (8)turanica (8)turanici (8)turanicu (8)turbanul (12)turbatul (12)turbinat (12)turbiona (13)turbionu (13)turburat (12)turcilor (9)turcitul (8)turcului (8)turnatul (8)turnirul (8)turnului (8)turnurii (8)turuiala (8)turuialo (9)tutorial (9)tutuiala (8)tutuialo (9)tutunaru (8)tutuniul (8)tuturora (9)ulanilor (9)ulanului (8)ulciorul (9)ultrafin (11)ulucilor (9)uluitori (9)uluitoru (9)unarilor (9)unarului (8)uncialul (8)unciilor (9)unicatul (8)unicilor (9)unicolor (10)unicului (8)unificat (11)unificau (11)uniflori (12)unifloru (12)unilobat (13)unirilor (9)unitarul (8)unitului (8)uracilul (8)uralitul (8)uranicul (8)uranitul (8)uranotil (9)uratului (8)urbariul (12)urciorul (9)uricarul (8)uricului (8)urinalul (8)urinarul (8)urinatul (8)urluiala (8)urluialo (9)urluitul (8)urticant (8)uruiocul (9)uruitori (9)uruitura (8)uruituri (8)uruituro (9)utilatul (8)utililor (9)utilitar (8)utilului (8)

7- Cuvinte din litere  (2057)

abatoru (12)abilita (11)abiotic (12)ablautu (11)aboliri (12)abolita (12)abolito (13)abolitu (12)abonato (13)abonatu (12)aborali (12)aboralo (13)aboralu (12)abulica (11)abulici (11)abulico (12)abulicu (11)aburcai (11)aburcat (11)aburcau (11)aburiri (11)aburita (11)aburito (12)aburitu (11)acariot (8)acilato (8)acilatu (7)acioalo (9)aciolai (8)aciolat (8)aciolau (8)aciratu (7)aciuato (8)aciuatu (7)aciuiat (7)aciuiau (7)aciuita (7)aciuitu (7)acolatu (8)acolita (8)acolito (9)acolitu (8)aconita (8)aconitu (8)acontai (8)acontat (8)acontau (8)acontou (9)acontul (8)acortul (8)acribia (11)acrilat (7)acrilor (8)acrinia (7)acritul (7)acrobat (12)acrolit (8)acrului (7)actinia (7)actinit (7)actiniu (7)actinot (8)actoria (8)actorii (8)actorul (8)actuali (7)actualo (8)actualu (7)actului (7)acurato (8)acuratu (7)afabili (14)afabilo (15)afabilu (14)afilatu (10)afiliat (10)afiliau (10)afinato (11)afinatu (10)afinori (11)afinoru (11)afionul (11)aflatul (10)afocali (11)afocalo (12)afocalu (11)afolatu (11)african (10)afrontu (11)afurcai (10)afurcat (10)afurcau (10)aiuratu (7)aiurita (7)aiurito (8)aiuritu (7)alaitul (7)alaiuri (7)alaunul (7)albiano (12)albianu (11)albilor (12)albinar (11)albinit (11)albiori (12)albioru (12)albitor (12)albitul (11)alborii (12)albuiul (11)albului (11)alburia (11)alburii (11)alburit (11)alburiu (11)alburnu (11)alcalii (7)alcalin (7)alcaliu (7)alcanii (7)alcanul (7)alcooli (9)alcoolu (9)aliatul (7)alibiul (11)alicita (7)alicito (8)alicitu (7)alicota (8)alicoto (9)alinato (8)alinatu (7)aliniat (7)aliniau (7)alintai (7)alintat (7)alintau (7)alintul (7)aliorul (8)alocato (9)alocatu (8)alocuri (8)alofonu (12)altaici (7)altaico (8)altaicu (7)altarul (7)altoiai (8)altoiau (8)altoiri (8)altoita (8)altoito (9)altoitu (8)aluatul (7)alunari (7)alunaru (7)alunica (7)alunico (8)alunita (7)alunitu (7)aluniul (7)anaforo (12)anaforu (11)anafuro (11)ancilar (7)ancolat (8)ancorai (8)ancorat (8)ancorau (8)ancorot (9)anortit (8)antalul (7)anticar (7)anticul (7)antofit (11)antract (7)anualbi (11)anualbu (11)anualii (7)anualul (7)anuarul (7)anulari (7)anularu (7)anulato (8)anulatu (7)aortica (8)aortici (8)aortico (9)aorticu (8)aortita (8)aortito (9)arabici (11)arabico (12)arabicu (11)arabili (11)arabilo (12)arabilu (11)arbitra (11)arbitri (11)arbitru (11)arborai (12)arborat (12)arborau (12)arborii (12)arborul (12)arcanul (7)arcatul (7)arcuatu (7)arcuiai (7)arcuiau (7)arcuiri (7)arcuita (7)arcuito (8)arcuitu (7)arcului (7)arianul (7)aribalo (12)aribalu (11)aricita (7)aricito (8)aricitu (7)ariciul (7)ariilor (8)arilatu (7)arniciu (7)articol (8)artrita (7)artrito (8)aruncai (7)aruncat (7)aruncau (7)atacuri (7)atlantu (7)atonali (8)atonalo (9)atonalu (8)atonica (8)atonici (8)atonico (9)atonicu (8)atribui (11)atribut (11)atrocii (8)atrofia (11)atrofii (11)atuului (7)aulicul (7)aulului (7)aurarii (7)aurarul (7)auricul (7)auritul (7)aurolac (8)auroral (8)aurului (7)autocar (8)autofon (12)autorii (8)autorul (8)autotun (8)autului (7)bacalii (11)bacalul (11)bacanto (12)bacilar (11)bacilor (12)bacilul (11)bacului (11)bairacu (11)baiului (11)balafon (15)balauri (11)balauru (11)balcani (11)balconu (12)balicul (11)balonai (12)balonat (12)balonau (12)balonul (12)balotai (12)balotat (12)balotau (12)balotul (12)baltica (11)baltici (11)baltico (12)balticu (11)balului (11)banalii (11)banalul (11)banatit (11)banatul (11)bancari (11)bancaro (12)bancaru (11)bancoul (12)bancuri (11)banilor (12)banului (11)baraolt (12)baratul (11)barcano (12)baricul (11)barilor (12)barilul (11)bariton (12)baroano (13)barocii (12)barocul (12)baronia (12)baronii (12)baronul (12)barouri (12)barului (11)batalii (11)batalul (11)batanto (12)batantu (11)batatul (11)batiali (11)batialo (12)batialu (11)baticul (11)batirul (11)batocul (12)batolit (12)batonul (12)bianual (11)biatlon (12)bicolor (13)bicornu (12)bifatul (14)bifilar (14)biflori (15)bifloru (15)bifocal (15)bifurca (14)bifurci (14)biliara (11)biliaro (12)biliaru (11)bilionu (12)bilonul (12)bilunar (11)binarul (11)binoclu (12)bionica (12)bionico (13)bionicu (12)biotica (12)biotico (13)bioticu (12)biotina (12)biotino (13)biotitu (12)birlicu (11)birnicu (11)birotic (12)birouri (12)birtari (11)birtaru (11)birturi (11)biruiau (11)biruita (11)biruito (12)biruitu (11)birului (11)bitului (11)blancul (11)blocant (12)blocata (12)blocato (13)blocatu (12)blocuri (12)blufuri (14)bocalul (12)bocitor (13)bocitul (12)boicota (13)boicotu (13)boitari (12)boitaru (12)bolilor (13)bolitul (12)boltiri (12)boltita (12)boltito (13)boltitu (12)bolului (12)bonific (15)bontiri (12)bontita (12)bontito (13)bontitu (12)bonului (12)boraciu (12)boratul (12)borcanu (12)boricat (12)boricul (12)bornata (12)bornato (13)bornatu (12)boroana (13)boronii (13)boronit (13)bortiri (12)bortita (12)bortito (13)bortitu (12)borului (12)borurii (12)botanic (12)botfori (16)botforu (16)botului (12)bouarii (12)bouarul (12)bourita (12)bouritu (12)bracona (12)braunit (11)brianta (11)brianto (12)briantu (11)briatul (11)briciul (11)bricola (12)bricolo (13)bricuia (11)bricuit (11)briilor (12)brioala (12)brioalo (13)brocart (12)brocatu (12)brotaci (12)brotacu (12)brotani (12)brotanu (12)brucina (11)brucino (12)bruftui (14)bruftul (14)bruiata (11)bruiato (12)bruiatu (11)bruionu (12)brunata (11)brunato (12)brunatu (11)brutala (11)brutali (11)brutalo (12)brutalu (11)brutari (11)brutaru (11)bucalii (11)bucalul (11)bucilor (12)bucinul (11)buclata (11)buclato (12)buclatu (11)bucului (11)bucurai (11)bucurat (11)bucurau (11)bucuria (11)bucurii (11)bufanta (14)bufanto (15)bufantu (14)bufilor (15)bufniri (14)bufnita (14)bufnito (15)bufnitu (14)bufonai (15)bufonat (15)bufonau (15)bufonii (15)bufonit (15)bufonul (15)bufului (14)buiacul (11)buicita (11)buicito (12)buicitu (11)bulatul (11)bulinul (11)bulionu (12)bulonai (12)bulonat (12)bulonau (12)bulonul (12)bulucii (11)bulucit (11)bulucul (11)bunicul (11)bunilor (12)bunului (11)buratic (11)buratul (11)burfuia (14)burfuii (14)burfuit (14)buricat (11)buricul (11)burilor (12)burlaca (11)burlaci (11)burlacu (11)burlanu (11)burlita (11)burlitu (11)burtica (11)burtici (11)burtico (12)buruian (11)burului (11)butacii (11)butacul (11)butafor (15)butalca (11)butanii (11)butanol (12)butanul (11)butarii (11)butarul (11)buticar (11)buticul (11)butilic (11)butirat (11)butiric (11)butnari (11)butnaru (11)butoiul (12)butonai (12)butonar (12)butonat (12)butonau (12)butonii (12)butonul (12)butorci (12)butucii (11)butucit (11)butucul (11)buturii (11)buturul (11)cabalin (11)cablato (12)cablatu (11)cablori (12)cabloru (12)cabluri (11)cabotin (12)cabrato (12)cabratu (11)caftanu (10)caftiri (10)caftita (10)caftito (11)caftitu (10)cafturi (10)calaoul (8)calatul (7)calibra (11)calibru (11)califat (10)califul (10)calinul (7)calofil (11)caloian (8)caloria (8)calorii (8)calului (7)canafii (10)canaful (10)canalii (7)canalul (7)canarii (7)canarul (7)canatul (7)canibal (11)caniota (8)canioto (9)canotai (8)canotat (8)canotau (8)canotor (9)cantalo (8)cantalu (7)cantato (8)cantatu (7)cantora (8)cantori (8)cantoro (9)cantoru (8)cantoul (8)canturi (7)canurii (7)caolinu (8)carabii (11)carabul (11)caratul (7)caraulo (8)carbona (12)carbonu (12)carbura (11)carburi (11)carburo (12)cariato (8)cariatu (7)carilon (8)carilor (8)cariola (8)cariolo (9)carnali (7)carnalo (8)carnalu (7)carnato (8)carnatu (7)caroiai (8)caroiat (8)caroiau (8)carotai (8)carotat (8)carotau (8)carouri (8)cartato (8)cartatu (7)cartofa (11)cartofi (11)cartofo (12)cartofu (11)cartona (8)cartonu (8)carului (7)carurii (7)cataifu (10)catarii (7)catarin (7)cataroi (8)catarul (7)cationi (8)cationu (8)catranu (7)catrina (7)catrino (8)cianatu (7)cianura (7)cianuri (7)cianuro (8)cifrata (10)cifrato (11)cifratu (10)cifruri (10)ciliana (7)ciliano (8)cilianu (7)ciliara (7)ciliaro (8)ciliaru (7)ciliata (7)ciliato (8)ciliatu (7)cililor (8)cilului (7)cinabru (11)cinatul (7)cinului (7)ciobani (12)ciobanu (12)ciobita (12)ciobito (13)ciobitu (12)ciobota (13)cioburi (12)ciolanu (8)cioltar (8)cionoiu (9)ciontat (8)ciontit (8)ciontul (8)cioroiu (9)ciortan (8)cioturi (8)cioturu (8)cirului (7)citabil (11)citania (7)citaria (7)citatul (7)cititor (8)cititul (7)citrata (7)citratu (7)citrinu (7)citului (7)ciubota (12)ciuboto (13)ciufuli (10)ciufuta (10)ciufuto (11)ciufutu (10)ciuinul (7)ciulinu (7)ciulita (7)ciulito (8)ciulitu (7)ciuntit (7)ciuntul (7)ciurari (7)ciuraru (7)ciurlan (7)ciuroiu (8)ciuruia (7)ciuruit (7)ciutura (7)ciuturi (7)ciuturo (8)clanali (7)clanalo (8)clanalu (7)clanuri (7)clatini (7)clintit (7)clintul (7)clonala (8)clonali (8)clonalo (9)clonalu (8)clonata (8)clonato (9)clonatu (8)cloralu (8)clorata (8)cloratu (8)clorita (8)cloritu (8)clorura (8)cloruri (8)cloruro (9)cluburi (11)coabita (12)coafato (12)coafatu (11)coafori (12)coaforu (12)coafura (11)coafuri (11)coafuro (12)coautor (9)cobaiul (12)cobalta (12)cobaltu (12)cobitor (13)cobitul (12)coborai (13)coborau (13)coburii (12)coburul (12)cofrata (11)cofrato (12)cofratu (11)coifuri (11)coiotul (9)coiului (8)colanta (8)colanto (9)colantu (8)colanul (8)colatul (8)colbuit (12)colburi (12)colibri (12)colilia (8)coliliu (8)colilor (9)colinar (8)colinul (8)colirul (8)coloana (9)colonat (9)colonia (9)colonii (9)colonul (9)colorai (9)colorat (9)colorau (9)colorit (9)colului (8)colunii (8)colunul (8)coluria (8)colurii (8)conatul (8)confiai (11)confiat (11)confiau (11)confort (12)conotat (9)contala (8)contali (8)contalo (9)contalu (8)contata (8)contato (9)contatu (8)contoru (9)contrai (8)contrar (8)contrat (8)contrau (8)control (9)contura (8)conturi (8)conturu (8)conului (8)corabia (12)corabio (13)coraiul (8)coralia (8)coralii (8)coraliu (8)coralul (8)coranul (8)corbiul (12)coriala (8)coriali (8)corialo (9)corialu (8)corionu (9)corlata (8)corlato (9)corlatu (8)corliri (8)corlita (8)corlito (9)corlitu (8)cornari (8)cornaru (8)cornata (8)cornato (9)cornatu (8)cornuri (8)cornuta (8)cornuto (9)cornutu (8)coroana (9)coroiat (9)coroiul (9)corolar (9)coronal (9)coronar (9)coroniu (9)corotii (9)corotit (9)cortina (8)cortino (9)corturi (8)corului (8)cotilit (8)cotitul (8)cotlonu (9)cotoiul (9)cotorai (9)cotorau (9)cotorul (9)cotului (8)crailor (8)cranial (7)craniat (7)craniul (7)crioloa (9)croatul (8)croiala (8)croialo (9)croitor (9)croitul (8)crotala (8)crotali (8)crotalo (9)crotalu (8)cruntul (7)crurala (7)crurali (7)cruralo (8)cruralu (7)crutonu (8)ctitori (8)ctitoru (8)cuartal (7)cubanai (11)cubanat (11)cubanau (11)cubital (11)cubului (11)cufurii (10)cufurit (10)cuibaru (11)cuiburi (11)cuiului (7)culbuta (11)culinar (7)culionu (8)culoaru (8)culorii (8)cultual (7)cultura (7)culturi (7)culturo (8)cuniala (7)cunialo (8)cunialu (7)curabil (11)curator (8)curatul (7)curbata (11)curbato (12)curbatu (11)curbura (11)curburi (11)curburo (12)curiala (7)curiali (7)curialo (8)curialu (7)curioni (8)curionu (8)curtata (7)curtato (8)curtatu (7)curtina (7)curtino (8)curului (7)cutanat (7)cutatul (7)fabiano (15)fabianu (14)fabrica (14)fabrici (14)fabulai (14)fabulat (14)fabulau (14)faciali (10)facialo (11)facialu (10)facilul (10)factori (11)factoru (11)factual (10)factura (10)facturi (10)facturo (11)faliatu (10)falitul (10)falnica (10)falnici (10)falnico (11)falnicu (10)falunul (10)fanalul (10)fanarul (10)fanatic (10)fanatul (10)fanilor (11)fanului (10)faraoni (11)faraonu (11)farului (10)fatalii (10)fatalul (10)faultai (10)faultat (10)faultau (10)faultul (10)fiabila (14)fiabilo (15)fiabilu (14)fiacrul (10)fibrila (14)fibrilo (15)fibrina (14)fibrino (15)ficatul (10)ficioru (11)filaliu (10)filaria (10)filator (11)filatul (10)filiala (10)filialo (11)filialu (10)filonul (11)filtrai (10)filtrat (10)filtrau (10)filtrul (10)finalul (10)finicul (10)finilor (11)finitul (10)finului (10)fioncul (11)fiorint (11)fiorinu (11)firilor (11)firitul (10)firului (10)fitilul (10)fituiau (10)fituita (10)fituito (11)fituitu (10)flaconu (11)flanato (11)flanatu (10)flancai (10)flancat (10)flancau (10)flancul (10)flatato (11)flatatu (10)flatula (10)flautul (10)flintul (10)flirtai (10)flirtat (10)flirtau (10)flirtul (10)floculi (11)floculu (11)florala (11)florali (11)floralo (12)floralu (11)florara (11)florari (11)floraru (11)florian (11)florica (11)florico (12)florina (11)florini (11)florino (12)florinu (11)florita (11)floriul (11)floroiu (12)flotant (11)flotata (11)flotato (12)flotatu (11)flotila (11)flotilo (12)flotoru (12)fluatul (10)fluctua (10)fluorul (11)flutura (10)fluturi (10)fluturu (10)fobicul (15)focalii (11)focalul (11)focarul (11)focilor (12)focului (11)folclor (12)foliant (11)foliata (11)foliato (12)foliatu (11)folicul (11)foliola (12)folioul (12)fonator (12)fonicul (11)fonilor (12)fonturi (11)fonului (11)forabil (15)foratul (11)forbani (15)forbanu (15)forintu (11)fortuit (11)fortuna (11)fortuno (12)forturi (11)forului (11)fotbalu (15)fotolii (12)fotoliu (12)fotonic (12)fotonii (12)fotonul (12)fotului (11)fractal (10)fractur (10)fracuri (10)francai (10)francat (10)francau (10)francii (10)franciu (10)francoa (11)francoi (11)francoo (12)francou (11)francul (10)fratria (10)fratrii (10)friabil (14)frontal (11)frontul (11)frotiru (11)frotiul (11)fructar (10)fructul (10)fruntar (10)ftalatu (10)ftalica (10)ftalici (10)ftalico (11)ftalicu (10)fuiorul (11)fularul (10)fulului (10)funciar (10)functor (11)funicul (10)furanul (10)furatul (10)furbura (14)furburi (14)furburo (15)furcari (10)furcaru (10)furcoiu (11)furilor (11)furnalu (10)furnica (10)furnici (10)furnico (11)furniru (10)furorii (11)furouri (11)furtuna (10)furtuni (10)furtuno (11)furtunu (10)furturi (10)furului (10)fururii (10)futilul (10)iacilor (8)iacobin (12)iactant (7)iacului (7)iatacul (7)iaurtul (7)ibricul (11)icnitul (7)iconari (8)iconaru (8)iconuri (8)iliacul (7)ilionul (8)inabila (11)inabilo (12)inabilu (11)incitat (7)incitau (7)incolor (9)incotul (8)incubai (11)incubat (11)incubau (11)incubul (11)inculta (7)inculto (8)incultu (7)incului (7)incurba (11)incuria (7)infarct (10)infatua (10)inflori (11)inocula (8)intacta (7)intacto (8)intactu (7)intalia (7)intrata (7)intrato (8)intratu (7)intubai (11)intubat (11)intubau (11)intuiau (7)intuita (7)intuito (8)intuitu (7)inuitul (7)inutila (7)inutilo (8)inutilu (7)ioanita (8)ioanito (9)ioanitu (8)iofcaua (11)ionarul (8)ionator (9)ionatul (8)ionicul (8)ionilor (9)ionului (8)iotului (8)iracani (7)iracanu (7)iritant (7)iritata (7)iritato (8)iritatu (7)ironica (8)ironico (9)ironicu (8)italian (7)italica (7)italico (8)italicu (7)iubitor (12)iubitul (11)iuliana (7)iuliano (8)iulianu (7)labanii (11)labanul (11)labiali (11)labialo (12)labialu (11)labiatu (11)labilul (11)laconia (8)lactaru (7)lactato (8)lactatu (7)lacului (7)lacunar (7)lainicu (7)lanital (7)lanului (7)lararii (7)larariu (7)latinit (7)latinul (7)latirul (7)latrina (7)latrino (8)latului (7)laturii (7)liantul (7)libanai (11)libanat (11)libanau (11)libarca (11)libiana (11)libiano (12)libianu (11)librari (11)libraru (11)licitat (7)licitau (7)licitul (7)licorin (8)licorni (8)licornu (8)lictaru (7)lictori (8)lictoru (8)licurat (7)licurin (7)licurit (7)licurul (7)liftata (10)liftato (11)liftatu (10)lifturi (10)liliacu (7)liliala (7)lilialo (8)lilialu (7)liliana (7)liliano (8)liniara (7)liniaro (8)liniaru (7)liniata (7)liniato (8)liniatu (7)linilor (8)lintoul (8)linului (7)liofila (11)liofilo (12)liofilu (11)liofoba (16)liofobi (16)liofobu (16)liricul (7)litania (7)liticul (7)litofit (11)litoral (8)loaiali (8)loaialo (9)loaialu (8)lobarii (12)lobarul (12)lobatul (12)lobilor (13)lobular (12)lobulii (12)lobului (12)lobulul (12)localii (8)localul (8)locanta (8)locanto (9)locatar (8)locator (9)locuiai (8)locuiau (8)locuiri (8)locuita (8)locuito (9)locuitu (8)locular (8)loculii (8)locului (8)loculul (8)locutor (9)loialul (8)lolotii (9)lolotit (9)loranul (8)loriana (8)loriano (9)loricat (8)lotonul (9)lotouri (9)lotritu (8)lotului (8)lubrica (11)lubrici (11)lubrico (12)lubricu (11)lucarii (7)lucarna (7)lucarno (8)luciana (7)luciano (8)lucifob (15)luciola (8)luciolo (9)lucitor (8)lucitul (7)luciuri (7)lucorii (8)lucrata (7)lucrato (8)lucratu (7)lucruri (7)lufarii (10)lufarul (10)luftata (10)luftato (11)luftatu (10)lunarii (7)lunarul (7)lunatic (7)lunautu (7)lunilor (8)luntric (7)luntrii (7)luntrit (7)lunulat (7)lunurii (7)lutuiai (7)lutuiau (7)lutuiri (7)lutuita (7)lutuito (8)lutuitu (7)lutului (7)nacritu (7)naftoli (11)naftolu (11)nairobi (12)naiului (7)nalbari (11)nalbaru (11)narator (8)naratul (7)natalii (7)natalio (8)natalul (7)natriul (7)natului (7)natural (7)naturii (7)nautica (7)nautici (7)nautico (8)nauticu (7)nautili (7)nautilu (7)nicoara (8)nicoaro (9)nicolai (8)nicolau (8)nilului (7)niobiul (12)nitrata (7)nitrato (8)nitratu (7)nitrica (7)nitricu (7)nitrilu (7)nitrita (7)nitritu (7)nitrura (7)nituiau (7)nituita (7)nituito (8)nituitu (7)nitului (7)nobilul (12)norilor (9)norocii (9)norocit (9)norocul (9)noroiai (9)noroiau (9)noroiri (9)noroita (9)noroitu (9)noroiul (9)norului (8)notabil (12)notarii (8)notarul (8)notatul (8)notific (11)notoria (9)notorii (9)notoriu (9)nouarii (8)nouarul (8)nubilul (11)nubucul (11)nucilor (8)nucului (7)nulilor (8)nulului (7)nurorii (8)nutrita (7)nutrito (8)nutritu (7)nutuiai (7)nutuiau (7)oblanic (12)oblicai (12)oblicat (12)oblicau (12)oblicit (12)oblicul (12)oblilor (13)oblonii (13)oblonit (13)oblonul (13)oblului (12)oboluri (13)obrinti (12)obrocii (13)obrocit (13)obrocul (13)obturai (12)obturat (12)obturau (12)ocarina (8)ocarino (9)ocoliri (9)ocolita (9)ocolitu (9)ocoluri (9)ocrotii (9)ocrotit (9)ocrului (8)octalul (8)octanii (8)octantu (8)octanul (8)oculara (8)oculari (8)ocularo (9)ocularu (8)ocultul (8)oficial (11)oficiat (11)oficiau (11)oficina (11)oficino (12)oficiul (11)ofilita (11)ofilito (12)ofilitu (11)ofiolit (12)ofitica (11)ofitico (12)ofiticu (11)oftatul (11)ofticai (11)ofticat (11)ofticau (11)ofticul (11)oftului (11)oloitul (9)oltarul (8)oltului (8)onirica (8)onirico (9)oniricu (8)onorara (9)onorari (9)onoraru (9)onorata (9)onoratu (9)onoruri (9)onticul (8)oocitul (9)oolitic (9)oolitul (9)oracolu (9)oraculu (8)oratori (9)oratoru (9)orbilor (13)orbital (12)orbitor (13)orbitul (12)orbului (12)orcanul (8)orcului (8)orfanii (11)orfanul (11)orficul (11)oribila (12)oribilo (13)oribilu (12)oriilor (9)orlonul (9)ornatul (8)ornicul (8)orofita (12)orofitu (12)ortacii (8)ortacul (8)orticon (9)orticul (8)ortolan (9)ortului (8)oticnit (8)otincul (8)otolitu (9)outorii (9)outorul (9)rabator (12)rabatul (11)rabiato (12)rabiatu (11)rabicul (11)rabinat (11)rabinic (11)rabinul (11)rabotai (12)rabotat (12)rabotau (12)rabotor (13)raciali (7)racialo (8)racialu (7)racilor (8)raclato (8)raclatu (7)racloru (8)racolai (8)racolat (8)racolau (8)racului (7)rafinai (10)rafinat (10)rafinau (10)rafinor (11)rafturi (10)rafului (10)raionai (8)raional (8)raionat (8)raionau (8)raionul (8)raiului (7)ralanti (7)raliato (8)raliatu (7)ralului (7)ranflua (10)ranfort (11)rarific (10)rarului (7)ratatul (7)ratific (10)ratinai (7)ratinat (7)ratinau (7)ratonii (8)ratonul (8)ricanai (7)ricanat (7)ricanau (7)ricinul (7)rifluia (10)rifluit (10)riflura (10)rifluri (10)rifluro (11)rifturi (10)rinului (7)riolitu (8)ritorul (8)rituala (7)ritualo (8)ritualu (7)ritului (7)robacia (12)robacii (12)robacio (13)robaciu (12)robancu (12)robilor (13)robitor (13)robitul (12)robotic (13)robotii (13)robotit (13)robotul (13)robului (12)roburit (12)rocilor (9)rocului (8)roibata (12)roibatu (12)roinica (8)roinico (9)roinicu (8)roitori (9)roitoru (9)roiului (8)rolanul (8)rolatul (8)rolului (8)rotarii (8)rotarul (8)rotator (9)rotatul (8)rotitor (9)rotitul (8)rotoric (9)rotorii (9)rotorul (9)rubanat (11)rubinia (11)rubiniu (11)rubinul (11)rubrica (11)rubrici (11)rubrico (12)rufarii (10)rufarul (10)rufiani (10)rufului (10)ruinata (7)ruinato (8)ruinatu (7)rulanta (7)rulanto (8)rulantu (7)rulatul (7)rulurii (7)runculi (7)runcuri (7)runicul (7)ruralii (7)ruralul (7)rutabil (11)rutatul (7)rutilul (7)rutinai (7)rutinar (7)rutinat (7)rutinau (7)rutului (7)tabacii (11)tabacul (11)tabanul (11)tabloul (12)tabulai (11)tabular (11)tabulat (11)tabulau (11)tabului (11)tabunul (11)tabuuri (11)tacitul (7)taclitu (7)tacriru (7)tactila (7)tactili (7)tactilo (8)tactilu (7)tacului (7)tafturi (10)tafturu (10)taifunu (10)tainica (7)tainico (8)tainicu (7)taiorul (8)talanii (7)talantu (7)talanul (7)talarul (7)talianu (7)talionu (8)talonai (8)talonat (8)talonau (8)talonul (8)talului (7)tanatic (7)tanatul (7)tancuri (7)tanicul (7)tantalu (7)tantric (7)taracii (7)taracul (7)taraful (10)tararul (7)taratul (7)tarball (11)tarifai (10)tarifar (10)tarifat (10)tarifau (10)tariful (10)tarilor (8)tarocul (8)tartano (8)tartanu (7)tartaro (8)tartaru (7)tartina (7)tartino (8)tartori (8)tartoru (8)tartric (7)tartrul (7)tatiano (8)tatonai (8)tatonau (8)taurina (7)taurini (7)taurino (8)taurinu (7)tibiala (11)tibialo (12)tibialu (11)ticalul (7)ticluia (7)ticluit (7)ticnita (7)ticnito (8)ticnitu (7)ticului (7)tifanul (10)tificul (10)tiflita (10)tiflito (11)tifonul (11)tilinca (7)tilinco (8)tiocoli (9)tiocolu (9)tirania (7)tiranic (7)tirantu (7)tiranul (7)tirfonu (11)tiriacu (7)tirului (7)titanic (7)titaniu (7)titanul (7)titirau (7)titluri (7)titular (7)tiuitul (7)tocatul (8)tocilar (8)tocilor (9)tocitor (9)tocitul (8)tocului (8)toiului (8)toloaca (9)tonalii (8)tonalul (8)tonicul (8)tonifia (11)tonific (11)tonilor (9)tonului (8)toracal (8)toracii (8)toritul (8)toronul (9)tortara (8)tortari (8)tortaro (9)tortaru (8)tortura (8)torturi (8)torturo (9)torului (8)totalii (8)totalul (8)totului (8)trabucu (11)tractai (7)tractau (7)tractir (7)tractor (8)trafica (10)traficu (10)trafora (11)traforu (11)traiani (7)trainic (7)traiuri (7)traulai (7)traulat (7)traulau (7)traulul (7)triacul (7)trialul (7)triatul (7)tribala (11)tribali (11)tribalo (12)tribalu (11)tribuna (11)tribuni (11)tribuno (12)tribunu (11)triburi (11)tributu (11)tricorn (8)tricota (8)tricotu (8)tricoul (8)trifoiu (11)trilion (8)triluia (7)triluit (7)triluri (7)triorai (8)triorat (8)triorau (8)triorul (8)triouri (8)tritiul (7)tritoni (8)tritonu (8)tritura (7)triunfa (10)troacar (8)trocaru (8)trocuri (8)trofica (11)trofici (11)trofico (12)troficu (11)troiana (8)troiano (9)troianu (8)troliul (8)tronata (8)tronato (9)tronatu (8)troncot (9)tronuri (8)trotilu (8)trotina (8)trotuar (8)trubaci (11)trucata (7)trucato (8)trucatu (7)trucuri (7)truncat (7)tubatul (11)tubular (11)tubului (11)tucanii (7)tucanul (7)tuciuri (7)tufanii (10)tufanul (10)tufarii (10)tufarul (10)tufitul (10)tufliri (10)tuflita (10)tuflito (11)tuflitu (10)tufului (10)tuiorul (8)tuiului (7)tulbura (11)tulburi (11)tulitul (7)tulnicu (7)tulului (7)tunarii (7)tunarul (7)tunatul (7)tunicat (7)tunului (7)turanic (7)turatul (7)turbanu (11)turbata (11)turbatu (11)turbina (11)turbino (12)turbion (12)turciri (7)turcita (7)turcitu (7)turnata (7)turnatu (7)turniru (7)turnura (7)turnuri (7)turnuro (8)turtiri (7)turului (7)tutorai (8)tutorau (8)tutorii (8)tutorul (8)tutuiai (7)tutuiau (7)tutuiri (7)tutunia (7)tutunii (7)tutuniu (7)tutunul (7)tuturor (8)ucraina (7)uitatul (7)uititul (7)uitucia (7)uitucul (7)ulcioru (8)uliilor (8)uliului (7)uluiala (7)uluialo (8)uluitor (8)uluitul (7)unciala (7)unciali (7)uncialo (8)uncialu (7)uniatul (7)unicatu (7)unifica (10)uniflor (11)unitara (7)unitari (7)unitaro (8)unitaru (7)uniului (7)untarii (7)untarul (7)untului (7)unturii (7)uracilu (7)uralitu (7)uranica (7)uranici (7)uranico (8)uranicu (7)uranitu (7)uraniul (7)urbanii (11)urbanul (11)urbarii (11)urbariu (11)urbilor (12)urcatul (7)urcioru (8)uricani (7)uricari (7)uricaru (7)urinala (7)urinalo (8)urinalu (7)urinara (7)urinari (7)urinaro (8)urinaru (7)urinata (7)urinato (8)urinatu (7)urlatul (7)urloiul (8)urluiai (7)urluiau (7)urluiri (7)urluita (7)urluito (8)urluitu (7)urnitul (7)uruiala (7)uruialo (8)uruiocu (8)uruitul (7)utilata (7)utilato (8)utilatu (7)

6- Cuvinte din litere  (1919)



5- Cuvinte din litere  (1351)



4- Cuvinte din litere  (667)

abac (8)abat (8)abia (8)abil (8)abur (8)acar (4)acil (4)acin (4)aclu (4)acra (4)acri (4)acro (5)acru (4)acta (4)acto (5)actu (4)acul (4)acut (4)afin (7)afla (7)afli (7)aflu (7)afon (8)afta (7)afto (8)aici (4)aior (5)alac (4)alai (4)alan (4)alat (4)alba (8)albi (8)albo (9)albu (8)alfa (7)alia (4)alic (4)alin (4)alio (5)aloc (5)alor (5)alta (4)alto (5)altu (4)alui (4)alun (4)anal (4)anca (4)anco (5)ania (4)anii (4)anio (5)anta (4)anti (4)anto (5)anul (4)arab (8)arac (4)arai (4)aral (4)arat (4)arau (4)arca (4)arco (5)arcu (4)arfa (7)arfo (8)aria (4)arii (4)aril (4)arin (4)aron (5)arta (4)arto (5)arul (4)atac (4)atic (4)atol (5)aton (5)atul (4)auit (4)aula (4)aulo (5)aulu (4)aura (4)auri (4)auro (5)auru (4)auto (5)autu (4)baca (8)baci (8)baco (9)bacu (8)baia (8)baio (9)baiu (8)bala (8)balo (9)balu (8)bana (8)banc (8)bani (8)bano (9)banu (8)bara (8)bari (8)baro (9)bart (8)baru (8)bici (8)bifa (11)bila (8)bill (8)bilo (9)bina (8)biot (9)birt (8)biru (8)bita (8)bitu (8)blat (8)bloc (9)bluf (11)boar (9)boci (9)boia (9)boii (9)boit (9)boli (9)bolu (9)bona (9)bono (10)bont (9)bonu (9)boot (10)bora (9)bori (9)bort (9)boru (9)bota (9)boto (10)botu (9)boul (9)bour (9)brac (8)bran (8)brat (8)bria (8)bric (8)brii (8)brio (9)brun (8)brut (8)buca (8)buci (8)buco (9)bucu (8)bufa (11)bufi (11)bufo (12)buft (11)bufu (11)buia (8)buii (8)buit (8)bula (8)bulo (9)buna (8)buni (8)buno (9)bunt (8)bunu (8)bura (8)buri (8)buro (9)buru (8)caft (7)caia (4)caii (4)cala (4)call (4)calo (5)calu (4)cana (4)cano (5)cant (4)cari (4)carl (4)caro (5)cart (4)caru (4)caut (4)cian (4)cili (4)cilu (4)cina (4)cino (5)cinu (4)ciob (9)ciot (5)ciru (4)cita (4)citi (4)cito (5)citu (4)ciuf (7)ciul (4)ciur (4)ciut (4)clan (4)clar (4)clin (4)clon (5)clor (5)club (8)cnut (4)cobi (9)cofa (8)cofo (9)coia (5)coif (8)coii (5)coit (5)coiu (5)cola (5)colb (9)coli (5)colo (6)colt (5)colu (5)cont (5)conu (5)cool (6)cora (5)corb (9)corn (5)cort (5)coru (5)cota (5)coti (5)coto (6)cotu (5)crab (8)crai (4)crin (4)croi (5)cron (5)ctrl (4)cuba (8)cubu (8)cuib (8)cuiu (4)cula (4)culo (5)cult (4)cura (4)curo (5)curu (4)cuta (4)cuto (5)faci (7)fain (7)fala (7)fana (7)fani (7)fanu (7)faru (7)fata (7)fato (8)faun (7)faur (7)fiai (7)fiat (7)fiau (7)fila (7)fili (7)filo (8)fina (7)fini (7)fino (8)finu (7)fior (8)fira (7)firi (7)firu (7)fiul (7)flii (7)flit (7)floc (8)flul (7)foac (8)foca (8)foci (8)foco (9)focu (8)foia (8)foii (8)foit (8)foni (8)font (8)fonu (8)fora (8)fort (8)foru (8)fota (8)foto (9)fotu (8)frac (7)fran (7)fula (7)fulu (7)funa (7)funt (7)fura (7)furi (7)furt (7)furu (7)iaca (4)iaci (4)iaco (5)iacu (4)ianc (4)iaru (4)icar (4)icni (4)icon (5)icra (4)icro (5)icul (4)ilar (4)ilia (4)ilic (4)ilio (5)ilir (4)ilot (5)inat (4)incu (4)info (8)inia (4)inic (4)init (4)inul (4)ioan (5)iola (5)iolo (6)iona (5)ioni (5)iono (6)ionu (5)iota (5)ioto (6)iotu (5)iran (4)irat (4)irit (4)irul (4)iubi (8)iuft (7)iuit (4)iuta (4)iuto (5)laba (8)labo (9)lacu (4)laia (4)laic (4)laio (5)lala (4)lana (4)lanu (4)lara (4)laro (5)lata (4)lato (5)latu (4)laur (4)lift (7)lila (4)lilo (5)lina (4)lini (4)lino (5)linu (4)lira (4)liro (5)liur (4)loba (9)lobi (9)lobu (9)loca (5)loci (5)loco (6)locu (5)lola (5)loto (6)lott (5)lotu (5)luai (4)luat (4)luau (4)luca (4)luci (4)luco (5)lufa (7)lufo (8)luft (7)luna (4)luni (4)lutu (4)naft (7)naiu (4)nalt (4)nara (4)naro (5)nart (4)nata (4)nato (5)natu (4)nici (4)nicu (4)nita (4)nitu (4)noii (5)nora (5)nori (5)noru (5)nota (5)noto (6)noua (5)noul (5)nouo (6)nour (5)nuca (4)nuci (4)nuco (5)nucu (4)nuia (4)nula (4)nuli (4)null (4)nulo (5)nulu (4)nuor (5)oaia (5)oaio (6)oala (5)oalo (6)oana (5)oano (6)oara (5)oaro (6)obla (9)obli (9)oblo (10)oblu (9)oboi (10)obol (10)obor (10)obot (10)ocna (5)ocno (6)ocol (6)ocru (5)ofit (8)ofta (8)oftu (8)oful (8)oiai (5)oiau (5)oina (5)oino (6)olac (5)olaf (8)olan (5)olar (5)olat (5)oloi (6)olul (5)onor (6)oral (5)orar (5)orba (9)orbi (9)orbo (10)orbu (9)orcu (5)oria (5)orii (5)orna (5)orta (5)ortu (5)otac (5)otic (5)otto (6)ouat (5)ouau (5)raci (4)raft (7)rafu (7)raia (4)raiu (4)ralu (4)rana (4)rano (5)rara (4)rari (4)raro (5)raru (4)rata (4)rato (5)raul (4)riaa (4)rial (4)rica (4)rico (5)rift (7)rila (4)rilo (5)rina (4)rino (5)rita (4)ritu (4)roba (9)robi (9)robo (10)robu (9)roca (5)roci (5)roco (6)rocu (5)roia (5)roib (9)roii (5)roit (5)roiu (5)rola (5)rolo (6)rolu (5)rona (5)root (6)rota (5)roti (5)roua (5)rufa (7)rufo (8)rufu (7)ruin (4)rula (4)runc (4)ruta (4)ruto (5)rutu (4)tabu (8)taci (4)tact (4)tacu (4)taft (7)tain (4)tala (4)talc (4)talo (5)talu (4)tanc (4)tari (4)tata (4)taur (4)tico (5)ticu (4)tina (4)tino (5)tiol (5)tira (4)tiru (4)titi (4)titu (4)tiui (4)toba (9)tobo (10)toca (5)toci (5)toco (6)tocu (5)tofu (8)toiu (5)tola (5)tolo (6)tona (5)toni (5)tono (6)tont (5)tonu (5)torc (5)torn (5)torr (5)tort (5)toru (5)tota (5)toto (6)trac (4)trai (4)tria (4)trib (8)tril (4)trio (5)troc (5)tron (5)truc (4)tuba (8)tubo (9)tubu (8)tuci (4)tufa (7)tufo (8)tufu (7)tuia (4)tuii (4)tuiu (4)tuli (4)tult (4)tulu (4)tuna (4)tuni (4)tunu (4)tura (4)turc (4)turn (4)turo (5)turu (4)ucul (4)uita (4)ulan (4)ulia (4)ulii (4)uliu (4)uluc (4)ului (4)unar (4)unia (4)unic (4)unii (4)unio (5)unit (4)uniu (4)unor (5)untu (4)unui (4)unul (4)urai (4)ural (4)uran (4)urat (4)urau (4)urbi (8)urca (4)urci (4)uric (4)urii (4)urla (4)urli (4)urlu (4)urna (4)urni (4)urno (5)urui (4)util (4)

3- Cuvinte din litere  (212)

abc (7)abu (7)aci (3)act (3)acu (3)aia (3)ala (3)alb (7)ali (3)alo (4)alt (3)ana (3)ani (3)ano (4)anu (3)aol (4)ara (3)arc (3)ari (3)arn (3)aro (4)art (3)aru (3)ati (3)atu (3)aul (3)aur (3)aut (3)bac (7)bai (7)bal (7)ban (7)bar (7)bat (7)bau (7)bcr (7)bio (8)bir (7)bit (7)bnr (7)boa (8)boc (8)boi (8)bol (8)bon (8)bor (8)bot (8)bou (8)buc (7)buf (10)bui (7)bun (7)bur (7)cai (3)cal (3)car (3)cil (3)cin (3)cir (3)cit (3)cna (3)coi (4)col (4)con (4)cor (4)cot (4)cub (7)cui (3)cur (3)cut (3)fac (6)fan (6)far (6)fat (6)fbi (10)fia (6)fii (6)fin (6)fir (6)fit (6)fiu (6)fla (6)fli (6)flo (7)flu (6)foc (7)foi (7)fon (7)for (7)fot (7)fui (6)ful (6)fur (6)iac (3)ian (3)iar (3)iau (3)ici (3)icu (3)ila (3)ina (3)inc (3)ino (4)inu (3)ioc (4)ion (4)iot (4)irc (3)iru (3)ita (3)ito (4)iul (3)iun (3)lac (3)lan (3)lat (3)lia (3)lin (3)llc (3)lob (8)loc (4)lor (4)lot (4)lua (3)lui (3)lut (3)nai (3)nat (3)nic (3)nil (3)nit (3)noa (4)noi (4)noo (5)nor (4)nou (4)nra (3)nuc (3)nul (3)oca (4)ocr (4)oct (4)oft (7)ofu (7)oia (4)oii (4)oit (4)oli (4)olo (5)olt (4)olu (4)onu (4)ora (4)orb (8)orc (4)ori (4)oro (5)ort (4)oua (4)oul (4)rac (3)raf (6)rai (3)ral (3)rar (3)rca (3)rfc (6)rin (3)rio (4)rit (3)rob (8)roc (4)roi (4)rol (4)ron (4)ruf (6)rut (3)tab (7)tac (3)tai (3)tal (3)tao (4)tar (3)tcl (3)tic (3)tir (3)tnb (7)tnt (3)toc (4)toi (4)ton (4)tor (4)tot (4)ttl (3)tub (7)tuf (6)tui (3)tul (3)tun (3)tur (3)ucu (3)uit (3)ula (3)una (3)uni (3)unt (3)unu (3)ura (3)urc (3)uri (3)url (3)utc (3)

2- Cuvinte din litere  (46)

ac (2)ai (2)al (2)an (2)ar (2)at (2)au (2)ba (6)bi (6)ca (2)ci (2)co (3)cu (2)fa (5)fc (5)fi (5)fu (5)ia (2)ic (2)ii (2)io (3)ir (2)it (2)la (2)li (2)lu (2)na (2)ni (2)no (3)nr (2)nt (2)nu (2)oa (3)of (6)oi (3)ol (3)or (3)ou (3)rc (2)ro (3)ta (2)tb (6)to (3)tu (2)ul (2)un (2)