Din literele u, l, t, r, a, m, i, c, r, o, s, c, o, p, i, c, e, l, o, r poți aranja următoarele cuvinte:

20- Cuvinte din litere  (1)

ultramicroscopicelor (27)

17- Cuvinte din litere  (3)

microparticulelor (23)ultramicroscopice (23)ultramicroscopico (24)

16- Cuvinte din litere  (6)

circumstelarilor (20)liposarcomurilor (23)microsporocitule (23)piscicultoarelor (19)ultramicroscopic (22)ultramicroscopie (22)

15- Cuvinte din litere  (20)

ciclocrosurilor (18)circumpolarelor (21)circumpolarilor (21)circumsolarelor (20)circumsolarilor (20)citoplasmicelor (21)clorometricilor (21)liposarcomurile (21)macroscopicelor (22)macroscopicilor (22)microporcesorul (22)microprocesorul (22)microprotalelor (22)microscopicelor (22)microsporocitul (22)molipsitoarelor (22)piroclasticelor (18)pomicultoarelor (22)presocraticilor (18)uretroscopiilor (19)

14- Cuvinte din litere  (63)

acoperitorilor (18)acrostolurilor (17)aerocosmicilor (20)autoscopicelor (18)autoscopicilor (18)calorimetricul (18)ciclocrosurile (16)cioplitoarelor (18)circulatorilor (16)circumoralelor (19)circumoralilor (19)citoplasmicule (19)colorimetricul (19)coloristicelor (17)comercialistul (18)compilatorilor (21)corporatismule (20)imploratorilor (21)leucocitarilor (16)macroscopicule (20)macroscopiilor (21)micosterolilor (20)microparticule (19)microparticulo (20)microporcesoru (21)microprocesoru (21)microprotalule (20)microrecitalul (18)microscoapelor (21)microscopicule (20)microsporocite (21)microsporocitu (21)mirositoarelor (20)octocoralierul (17)ocuparisitelor (17)oscilometricul (19)ostropelurilor (18)peristomalilor (20)peristomurilor (20)piroclasticule (16)pleurotomiilor (21)plicticoaselor (17)polarimetricul (19)poliatomicelor (21)policromatelor (21)policromicelor (21)politicoaselor (18)pomicultorilor (21)protoclorurile (18)reclocotirilor (17)recolcotirilor (17)rectoscopiilor (18)repomostirilor (21)repotmolirilor (21)rescotocirilor (17)sclipitoarelor (17)scripturalelor (16)scripturalilor (16)sericultorilor (16)speculatorilor (17)spicuitoarelor (17)toracoscopiile (18)ultramicroscop (20)

13- Cuvinte din litere  (186)

acrostolurile (15)acumetricilor (17)alotropicelor (17)alotropicilor (17)apicultorilor (16)apostolicelor (17)apostolicilor (17)asertoricilor (15)asupritorilor (16)autopsierilor (16)calorimetrico (18)calorimetricu (17)capitelurilor (15)catolicismule (17)cercuitorilor (15)ciclometricul (17)ciclostomilor (19)ciocolatierul (15)cioturoaselor (16)circumpolarei (18)circumsolarei (17)circumstelari (16)citoplasmelor (19)citoplasmicul (18)ciupitoarelor (16)clipitoarelor (16)clocitoarelor (16)cloritoaselor (16)clorometricul (18)cocteilurilor (15)colectomiilor (19)coloraturilor (16)colorimetrica (18)colorimetrico (19)colorimetricu (18)coloristicule (15)coloriturilor (16)comercialilor (18)comercialisto (18)comercialistu (17)comisuralelor (18)comisuralilor (18)compactorilor (20)compilatorule (19)complicatelor (19)comploturilor (20)composturilor (20)compotierilor (20)cooperatismul (19)copolimerilor (20)coprosterolii (17)coprosterolul (17)corporatismul (19)cosicioarelor (16)costumierilor (18)crematoriilor (18)crioscoapelor (17)cristalurilor (14)cuceritorilor (15)eclampticilor (18)epistolarilor (16)imoralistelor (18)imperatorilor (19)impostoarelor (20)impracticelor (18)imprecatoriul (18)impulsoarelor (19)ipocomisarule (19)istorioarelor (16)liposarcomule (19)liposarcomuri (19)locuitoarelor (16)macropterilor (19)macroscopicei (19)macroscopicul (19)macroscopiile (19)mercurialilor (17)miciculatelor (17)microporcesor (20)microporoasei (20)microprocesor (20)microprotalul (19)microrecitalu (17)microscopicul (19)microsporilor (20)microsporocit (20)miluitoarelor (18)miruitoarelor (18)mitropoliceau (19)mitropolicesc (19)mocirloaselor (19)moralicitelor (18)motocrosurile (19)multiprocesor (19)occipitalelor (16)octocoralieri (16)octocoralieru (16)oculisticelor (15)operatoriilor (17)opercularilor (16)orometricilor (19)ortoscopicule (17)oscilatorilor (16)oscilometrica (18)oscilometricu (18)osculatorilor (16)ostreicolilor (16)palestricilor (15)pescuitorilor (16)piroclasticul (15)piscicultoare (15)plasmocitelor (19)plastomerilor (19)ploicioaselor (17)polarimetrico (19)polarimetricu (18)poliatomicule (19)policioarelor (17)policroismule (19)pomicultoarei (19)portocaliilor (17)posteriorilor (17)practicismule (17)prastolurilor (16)preclasicilor (15)prescriitorul (15)presocraticul (15)prestolurilor (16)pretorialilor (16)primitoarelor (19)prismaticelor (18)pristolurilor (16)procariotelor (17)procesualilor (16)procliticelor (16)procuristelor (16)prorocitoarei (17)prorociturile (16)prosectorilor (17)prosecturilor (16)prosocialelor (17)prosocialilor (17)protoclorurii (17)protocolarule (17)protocolurile (17)pulsatoriilor (16)puricioaselor (16)reapostolicim (19)recitalurilor (14)recocolirilor (16)recomplicatul (18)rematolirilor (18)rematosirilor (18)remicrocopiat (19)remicrocopiau (19)reocuparisito (16)reoscopicilor (17)reposomoritul (20)repotolirilor (17)reproorocitul (17)rescumpirilor (18)resocotirilor (16)respiratoriul (15)reticularilor (14)scleroticilor (15)scriitoarelor (15)sculptoarelor (16)scurticelilor (14)sectorialilor (15)siluitoarelor (15)simulatorilor (18)sociometricul (18)spermaticilor (18)spiritualelor (15)spirometricul (18)spoliatorilor (17)sporitoarelor (17)stercoralilor (15)talciocurilor (15)timleacurilor (17)toracoscopiei (17)torpiloarelor (17)tremolourilor (19)tricoloarelor (16)umilitoarelor (18)umoristicelor (18)

12- Cuvinte din litere  (469)

acceptorilor (15)accesoriilor (14)acetilurilor (13)acolisitelor (14)acoperirilor (15)acoperitorul (15)acrosporilor (16)actoricescul (13)aerocosmicul (17)alcoolmetrii (17)alotropicule (15)amirositelor (17)apoliticelor (15)apolitismule (17)aporeticilor (15)apostolicule (15)aprioricelor (15)apriorismule (17)arestuirilor (13)aromitorilor (18)austriecilor (13)autoperiilor (15)autoscopicei (15)calcemicilor (16)calorimetric (16)calorimetrul (16)caroseriilor (14)carosierilor (14)cartelurilor (13)catolicismul (16)celuitorilor (14)ceroplastici (14)ceroplastico (15)ciclocrosule (14)ciclocrosuri (14)ciclometrica (16)ciclometricu (16)ciclopicelor (15)cicloramelor (17)ciclostomule (17)ciocoaicelor (15)ciocoismelor (18)ciocolatelor (15)ciocolatieru (14)cioroaicelor (15)circularelor (13)circularilor (13)circulatelor (13)circulatorie (13)circumoralei (16)circumpolare (17)circumpolari (17)circumpolaro (18)circumsolare (16)circumsolari (16)circumsolaro (17)circumspecta (16)circumspecto (17)circumstelar (15)citocromilor (18)citoplasmice (17)citoplasmico (18)citoplasmicu (17)ciurecarilor (13)clarisimelor (16)clericalismu (15)climacteriul (15)climatericul (15)climaticelor (16)clipocitelor (15)clocitorilor (15)clocoticilor (15)clocoticiule (14)clocotirilor (15)clopotarilor (16)clorometrica (17)clorometrici (17)clorometricu (17)cloroticelor (15)cloroticilor (15)cloruratelor (14)coccisurilor (14)cociocurilor (15)cocotierilor (15)colapsurilor (15)colcotirilor (15)colectorilor (15)colecturilor (14)colimatorule (17)colopatiilor (16)coloraturile (14)colorimetria (17)colorimetric (17)colorimetrul (17)coloristelor (15)coloristicul (14)coloriturile (14)colportoarei (16)comercialist (16)compasurilor (18)compilatelor (18)compilatorul (18)comploturile (18)compostoarei (19)composturile (18)compoturilor (19)compresiilor (18)cooperatismu (18)cooperatorii (16)cooperatorul (16)copiatorilor (16)coprolitelor (16)coprosteroli (16)coprosterolu (16)coralierilor (14)coraportorii (16)coraportorul (16)corciturilor (14)corcolirilor (15)corcolitelor (15)corectorilor (15)corecturilor (14)coroplastule (15)corporalelor (16)corporalilor (16)corporatismu (18)cortesurilor (14)corticalelor (14)corticalilor (14)cositoarelor (15)cosmeticilor (17)cosmopolitei (19)cosmopolitul (19)cotropirilor (16)cretacicilor (13)criometricul (16)cristalurile (12)croitoarelor (15)cromaticelor (17)cromaticilor (17)cromatopsiei (18)cromoscopule (19)crustaceilor (13)culisoarelor (14)ecoscopiilor (16)emulatorilor (17)epilatorilor (15)impacturilor (17)implicatelor (17)imploratelor (18)imploratorul (18)importurilor (18)impostorilor (19)imposturilor (18)imprecatoriu (17)impresarilor (17)ipocomisarul (18)ipotecarilor (15)lecuitorilor (14)licoroaselor (15)limitoarelor (17)lipitoarelor (15)lipocromilor (19)liposarcomul (18)locuitorilor (15)locutoarelor (15)lucitoarelor (14)macrocitelor (17)macroporilor (19)macropsiilor (18)macroscopice (18)macroscopici (18)macroscopico (19)macroscopicu (18)macroscopiei (18)macrosporule (18)martiricelor (16)masticurilor (16)matricolelor (17)matricolilor (17)matriculelor (16)matriculilor (16)mercuricilor (16)metacrilicul (15)micosterolul (17)microcariero (17)microcitelor (17)micrococilor (18)microcopiare (18)microcopiase (18)microlitelor (17)micropilelor (18)microporoase (19)microporosul (19)microprotale (18)microprotalu (18)microrecital (16)microscopica (18)microscopice (18)microscopico (19)microscopicu (18)microscopule (18)microsporule (18)miopaticelor (18)mitraliorule (16)mitropolicea (18)molipsitelor (18)molipsitoare (18)molipsitorul (18)moralicescul (16)moralistelor (17)moratoriilor (18)multicolorei (17)multiparelor (17)multiparilor (17)multiplicare (16)multiplicase (16)multipolarei (17)muralistelor (16)muritoarelor (17)mursicatelor (16)occipitalule (14)ocitocicelor (15)octocoralier (15)ocuparisireo (15)ocupatorilor (16)operatoricim (18)operatorilor (16)opritoarelor (16)oratoricelor (15)oratoricilor (15)oratorismule (17)oripilatelor (15)ortoepicilor (16)ortoscopicei (16)ortoscopicul (16)oscilatoriul (14)oscilatorule (14)oscilometria (17)oscilometric (17)oscilometrul (17)ospeciorilor (16)ospitalierul (14)osteomurilor (18)otcupcicilor (15)palmiticelor (17)parolistelor (15)particulelor (14)pastelurilor (14)pectoralilor (15)peristomalul (17)pestricioaro (15)pestriciorul (14)petrolurilor (15)picturalelor (14)picturalilor (14)piraticescul (13)piritoaselor (15)piroclastice (14)piroclastico (15)piroclasticu (14)pirometricul (17)pirotermicul (17)piscicolelor (15)pistolarilor (15)piuitoarelor (15)plasmocitule (17)pleocroismul (18)pletoricilor (15)ploretarilor (15)poematicilor (18)polarimetric (17)polarimetrul (17)poleitorilor (16)poliatomicul (18)policoloarei (16)policroismul (18)policromatei (18)policromatul (18)policromelor (19)policromicul (18)policromilor (19)polimetalico (18)polimetalicu (17)polisoarelor (16)politicescul (14)politrucilor (15)polturacilor (15)pomicultoare (18)pomostelilor (19)pomostirilor (19)poreclirilor (15)poroclirilor (16)poroclitelor (16)portalurilor (15)portocalelor (16)portocaliile (15)portocalilor (16)portocaliule (15)portolacilor (16)portsculelor (15)portulacilor (15)posomoririle (19)posturalelor (15)posturalilor (15)potmolirilor (19)potricalelor (15)practicismul (16)prastolurile (14)preistoricul (14)prelaturilor (14)prematurilor (17)premilitarul (16)premolarilor (18)presatorilor (15)prescriitoru (14)prescriitura (13)prescriituro (14)presocratici (14)presocratico (15)presocraticu (14)priitoarelor (15)prioritarule (14)prismaticule (16)pristolurile (14)pritocelilor (15)procariotule (15)procatorilor (16)procetirilor (15)procitelilor (15)procliticule (14)procreatorii (15)procreatorul (15)procuratelor (15)procuratorii (15)proletarilor (15)promiscuelor (18)promiscuilor (18)promiterilor (18)proorocirile (16)prorocitelor (16)prorocitoare (16)prorocitorul (16)prosticeilor (15)protoclorura (16)protocloruri (16)protocolarei (16)protocolarii (16)protocolarul (16)pulsatoriile (14)pulsatorilor (15)pulsoreactor (15)puricoaselor (15)puroioaselor (16)reacolisitul (13)realtoirilor (14)reamirositul (16)reapostolici (15)reciprocilor (15)reclipocitul (14)reclocirilor (14)recoclirilor (14)recompilatul (17)recomplicato (18)recomplicatu (17)recorcolitul (14)rectoralilor (14)reimplicatul (16)reimploratul (17)relocuirilor (14)remicrocopia (18)remolipsitul (17)remultiplica (16)remustirilor (16)reocolirilor (15)reocuparisim (17)reocuparisit (14)reoripilatul (14)reostoirilor (15)reotropismul (18)repaosurilor (15)replutirilor (14)reporoclitul (15)reposomoriri (19)reposomorita (19)reposomoritu (19)repostirilor (15)reprimatorul (17)reproorocita (16)reproorocitu (16)reprorocitul (15)rescutirilor (13)respiratoriu (14)respiratorul (14)retocmirilor (17)reumaticilor (16)ritualicelor (13)rotacismelor (17)rotisoarelor (15)scapolitelor (15)scotocelilor (15)scotocirilor (15)scripcarilor (14)scripticelor (14)scripturalei (13)scripturilor (14)sculptorilor (15)scurteicilor (13)semicircular (15)semiopacilor (18)seriatorilor (14)sericicultor (13)silitoarelor (14)simpaticelor (17)simulacrelor (16)smotocelilor (18)smotocirilor (18)societalilor (14)sociometrica (17)sociometricu (17)socraticelor (14)socraticilor (14)solarimetrul (16)spectralilor (14)speculatorii (14)spermatiilor (17)spiculatelor (14)spilcuitelor (14)spiralicelor (14)spiromatelor (18)spirometrica (17)spirometricu (17)spitalurilor (14)spoitoarelor (16)sporitorilor (16)stoarcerilor (14)stomacurilor (17)sucitoarelor (14)superiorilor (15)suporterilor (15)suprimatelor (17)talciocurile (13)temporalilor (18)temporarilor (18)teriacurilor (13)termosurilor (17)tipsioarelor (15)toracoscopie (16)toracoscopii (16)treascurilor (13)tremolurilor (17)triclorurile (13)tricolorelor (15)tricolorilor (15)tripolarelor (15)tripolarilor (15)trisepalilor (14)tropicalelor (15)tropicalilor (15)tularemiilor (16)turcoaicelor (14)uimitoarelor (17)ulicioarelor (14)ulteriorilor (14)uretroscopia (15)uretroscopii (15)uricioaselor (14)uroscopiilor (16)ursitoarelor (14)

11- Cuvinte din litere  (980)

accesurilor (12)aciclicelor (12)acoperitori (14)acoperitoru (14)acrilicelor (12)acriturilor (12)acrolitelor (13)acropolelor (15)acrosporule (14)acrostolule (13)acrostoluri (13)actoricescu (12)actoricisem (15)acusticelor (12)acusticilor (12)aerocosmici (16)aerocosmico (17)aerocosmicu (16)aeromotorul (17)aeroporturi (14)aerosolilor (14)alcoolmetru (16)alcoolscopu (15)alotropicei (14)alotropicul (14)ametropilor (17)aperturilor (13)apoeticilor (14)apoliticule (13)apolitismul (16)apostilelor (14)apostolicei (14)apostolicim (17)apostolicul (14)apostolilor (15)apretorilor (14)apreturilor (13)aprioricule (13)apriorismul (16)aresturilor (12)aritmicelor (15)articolelor (13)asceticilor (12)asciticelor (12)asemuirilor (15)asepticilor (13)asertoricul (12)asimetricul (14)asocierilor (13)aspicurilor (13)asuprelilor (13)asupririlor (13)asupritelor (13)autocorelor (14)autopsiilor (14)autoscopice (14)autoscopici (14)cacosmiilor (16)calcemiilor (15)calcimetrul (14)calcopirite (13)calcopirito (14)calemurilor (15)calicitelor (12)caloricelor (13)caloricilor (13)calorimetru (15)calosomelor (17)capitolelor (14)capitulelor (13)capitulilor (13)capriccioso (14)capriciosul (13)carierismul (14)carieristul (11)cariopselor (14)carlistelor (12)caroierilor (13)carsticelor (12)carsticilor (12)cartiruiesc (11)cartiruireo (12)cartiruisem (14)catolicelor (13)catolicilor (13)catolicismu (15)causticelor (12)causticilor (12)celioscopia (14)celomicilor (16)ceramicilor (15)cercuirilor (12)cetluirilor (12)ciclistelor (12)ciclocrosul (13)ciclometric (15)ciclopicule (13)ciclostomul (16)cicloturism (15)cimpoaielor (17)ciocoiescul (13)ciocoismule (16)ciocoitelor (14)ciocolatier (13)ciocolatiul (13)cioltarelor (13)cioplitelor (14)cioplitoare (14)cioplitorul (14)ciopoarelor (15)ciorpacelor (14)ciotoroasei (14)cioturoasei (13)cipriotelor (14)circuitelor (12)circulatori (12)circumorale (15)circumorali (15)circumoralo (16)circumpolar (16)circumscria (14)circumscrie (14)circumsolar (15)circumspect (15)ciroticelor (13)cisluitelor (12)citocromule (16)citoplasmei (16)citoplasmic (16)ciumoaselor (16)ciupercilor (13)ciuroaielor (13)clarisimule (14)clasticelor (12)clasticilor (12)clericalism (14)clericistul (11)climacteriu (14)climaterico (15)climatericu (14)climaticule (14)clipocitule (13)clipsurilor (13)clistirelor (12)clitorisule (12)clocitoarei (13)clocoticiul (13)clocotirile (13)clopotarule (14)cloritoasei (13)clorometric (16)cloroplaste (14)cloroplastu (14)cloroticule (13)cloruriilor (13)coautorilor (14)coccisurile (12)cociocurile (13)coclaurilor (13)cocolirilor (14)cocolitelor (14)cocseriilor (13)colapsurile (13)colcotirile (13)colcotoasei (14)colericilor (13)colimatelor (16)colimatorul (16)colopatiile (14)coloratelor (14)coloraturii (13)colorimetru (16)colorismule (16)coloristica (13)coloristice (13)coloristico (14)coloristicu (13)colportasem (17)colportoare (15)colportorii (15)colportorul (15)comercialul (15)comisarilor (16)comisuralei (15)comitalelor (16)comitalilor (16)comiterilor (16)compactelor (17)compactorii (17)compactorul (17)compasurile (16)compilatori (17)compilatoru (17)complicatei (16)complicatul (16)complicelor (17)complicelui (16)complicilor (17)compostoare (18)compostorii (18)compostorul (18)compotierul (17)compoturile (17)compresatul (16)compresorul (17)cooperatism (17)cooperatori (15)cooperatoru (15)copaierilor (14)copastiilor (14)copilitelor (14)copioaselor (15)copoiitelor (15)copolimerul (17)coprosterol (15)coraportori (15)coraportoru (15)coraportule (14)corciturile (12)corcolirile (13)coriaceilor (13)coroiatelor (14)coroieticul (13)corolarelor (14)coroplastul (14)corotirilor (14)corporalule (14)corporatism (17)corticalule (12)coruperilor (14)cositorilor (14)cositorirea (13)cositorireo (14)cositurilor (13)cosmopolita (18)cosmopolite (18)cosmopolitu (18)costierilor (13)cotropirile (14)creatorilor (13)creaturilor (12)crematoriul (15)crepsurilor (13)criometrica (15)criometricu (15)crioscopule (14)cripticelor (13)crispatelor (13)cristalelor (12)croitoreaso (14)croitorilor (14)cromaticile (15)cromatopsie (17)cromatopsii (17)cromoscoape (18)cromoscopul (18)crotaliilor (13)crucialelor (12)crucialilor (12)cruciatelor (12)crupierilor (13)crustalelor (12)cuceririlor (12)culisorilor (13)cultismelor (15)cumetriilor (15)cumplirilor (16)cumplitelor (16)cuploarelor (14)cuproaselor (14)cuptoarelor (14)curatorilor (13)curelarilor (12)curioaselor (13)cursierilor (12)cursoarelor (13)curtierilor (12)cutioarelor (13)eclampticul (15)eclatorilor (13)ectopicilor (14)elasticilor (12)emailorilor (16)emailurilor (15)empaticilor (16)epistolarul (13)erasmicilor (15)eroicomicul (16)esculapilor (13)estriolilor (13)icasticelor (12)iepurarilor (13)imoralistul (15)imortalelor (16)imortalilor (16)impactorule (16)impacturile (15)impasurilor (16)imperatorul (16)implictelor (16)imploratori (17)imploratoru (17)importurile (16)impostoarei (17)imposturile (16)impracticul (15)iotacismule (15)ipocomisaru (17)ipocritelor (14)islamicelor (15)isometricul (15)isotermicul (15)istoricelor (13)lacustrelor (12)lampistelor (16)leucocitari (12)leucocitaro (13)lictoarelor (13)licuratelor (12)licuritelor (12)lipocromule (17)lipomurilor (17)liposarcomu (17)literarilor (12)litocerasul (12)locatorilor (14)locuitoarei (13)locutorilor (14)loricatelor (13)lucioaselor (13)lucitorilor (13)lupoaicelor (14)macrocitule (15)macroporule (17)macropsiile (16)macropterii (16)macropterul (16)macroscopic (17)macroscopie (17)macroscopii (17)macrosporul (17)marsupiilor (16)masticurile (14)matiselilor (15)matisorilor (16)matolirilor (16)matosirilor (16)matricolule (15)melioristul (15)meritalilor (15)mesapicilor (16)metacrilico (15)metacrilicu (14)metalicilor (15)meticuloaso (16)metocarilor (16)metocurilor (16)metopicilor (17)metrourilor (16)micosteroli (16)micosterolu (16)micoticelor (16)microcitule (15)micrococule (16)microcopiat (17)microcopiau (17)microlitule (15)micropilule (16)microporosu (18)microprotal (17)microscoape (17)microscopia (17)microscopic (17)microscopie (17)microscopul (17)microsporia (17)microsporie (17)microsporul (17)miercurilor (15)mierlarilor (15)milacopilor (17)militarelor (15)miopaticule (16)miorcotirea (16)miorcotireo (17)miracolelor (16)miraculelor (15)miroselilor (16)mirositelor (16)mirositoare (16)mirositorul (16)mirosurilor (16)mitocurilor (16)mitraliorul (15)mocirloasei (16)molasicelor (16)molasicilor (16)molatecilor (16)molaticelor (16)molaticilor (16)molecularii (15)molipsitoru (17)moralicescu (15)moralicitul (15)moratoriile (16)moroaicelor (17)mortierilor (16)mortuarelor (16)mortuarilor (16)mosoratelor (17)motelurilor (16)motocrosule (17)motocrosuri (17)mucalitelor (15)multiceilor (15)multicolora (16)multicolore (16)multicolori (16)multipolare (16)multipolari (16)multipolaro (17)muritorilor (16)musicalelor (15)occipitalul (13)ocitocicule (13)ocolitoarei (14)ocrotirilor (14)oculistelor (13)ocuparisire (13)ocuparisite (13)ocuparisito (14)oestralilor (13)olimpicelor (17)omiliarelor (16)omoplatelor (18)ooliticelor (14)opacimetrul (16)operatorici (14)operatoriul (14)opercularii (13)opresorilor (15)oprimatelor (17)opritorilor (15)opriturilor (14)optimalelor (17)optimalilor (17)oratoricule (13)oratoriilor (14)oratorismul (16)orcicarelor (13)orcicurilor (13)orometricul (16)oropsirilor (15)oropsitelor (15)ortocerasul (13)ortoscopica (15)ortoscopice (15)ortoscopici (15)ortoscopicu (15)ortoscopiei (15)oscilatelor (13)oscilatorie (13)oscilatoriu (13)oscilatorul (13)oscilometru (16)oscioarelor (14)osculatorii (13)osmoticelor (17)osmoticilor (17)ospitalelor (14)ospitalieru (13)ospitalilor (14)ostreicolul (13)ostropeluri (14)otcupciilor (14)otoscopiile (15)paleolitico (14)paleoliticu (13)paleosoluri (14)palestricul (12)palmierilor (16)palustrelor (13)parcometrul (16)parcurselor (13)patiourilor (14)patiserilor (13)percloratul (13)percloricul (13)periculoaso (14)peristomali (16)peristomalo (17)peristomalu (16)peristomuri (16)peroralilor (14)pescuirilor (13)pestricilor (13)pestricioru (13)piaristelor (13)picioarelor (14)picotelilor (14)pictoarelor (14)picurarelor (13)picuratelor (13)pielmurilor (16)piersicatul (12)pietrarilor (13)piraticescu (12)piroclastic (13)pirometrica (16)pirometrico (17)pirometricu (16)pirotelilor (14)pirotermica (16)pirotermico (17)pirotermicu (16)piscicolule (13)piscicultor (13)piscuitelor (13)pisolitelor (14)pistoalelor (14)pistolarule (13)pistruielor (13)plasmocitul (16)plasticelor (13)plasticilor (13)plastomerii (16)plastomerul (16)plasturilor (13)platourilor (14)pleocroismu (17)pleurotomia (17)pleurotomii (17)plicticoase (13)plicticoaso (14)plicticosul (13)plictisealo (13)pliscurilor (13)pliseurilor (13)ploioaselor (15)ploscarilor (14)pluralistei (12)pociturilor (14)polaricelor (14)polaricilor (14)polarimetru (16)polemicilor (17)poliatomice (17)poliatomico (18)poliatomicu (17)policarilor (14)policlorura (14)policloruri (14)policloruro (15)policoloare (15)policroismu (17)policromate (17)policromato (18)policromatu (17)policromica (17)policromice (17)policromicu (17)policromule (17)polimericul (16)polimerilor (17)polimetalic (16)polisemicul (16)polisoarule (14)polisurilor (14)politeismul (16)politicelor (14)politicescu (13)politicoase (14)politicoaso (15)politicosul (14)poloistelor (15)pomicolelor (18)pomicolilor (18)pomicultori (17)pomostirile (17)porcoaielor (15)porcoaselor (15)poroclirile (14)portalurile (13)portarmelor (17)portierilor (14)portocaliei (14)portocaliul (14)portocalule (14)portolacule (14)portourilor (15)portuarelor (14)portuarilor (14)porucicilor (14)posomorelii (18)posomorirea (18)posomoritei (18)posomoritul (18)postcalcule (13)postcurelor (14)posterioaro (15)posteriorul (14)posteucilor (14)postliceali (13)postlicealu (13)potasicelor (14)potasicilor (14)potmolirile (17)potolirilor (15)practicelor (13)practicilor (13)practicismu (15)practicosul (13)precariilor (13)preclasicul (12)precursorii (13)preistorica (13)preistorico (14)preistoricu (13)premialilor (16)premilitaro (16)premilitaru (15)prerialilor (13)prescriitor (13)prescurilor (13)presocratic (13)pretorialul (13)pretoriilor (14)prioratelor (14)prioritarul (13)prismaticul (15)pritoacelor (14)procariotul (14)procesiilor (14)procesualii (13)procliticul (13)procreatori (14)procreatoru (14)procuratori (14)procuristei (13)proiectilul (13)proiectorul (14)promisoriul (17)promoroacei (18)promotoarei (18)proorociile (15)proorocirea (15)proorocisem (18)proorocitei (15)proorocitul (15)prorectorii (14)prorectorul (14)prorocescul (14)prorociilor (15)prorocirile (14)prorocitori (15)prorocitoru (15)prorocitura (14)prorocituri (14)prorocituro (15)prosectorii (14)prosectorul (14)prosecturii (13)prosocialei (14)prosocialul (14)prostelilor (14)prosticelor (14)prosticelul (13)prosticilor (14)prostilelor (14)prostililor (14)prostirilor (14)proteicilor (14)protocolare (15)protocolari (15)protocolaru (15)protocolule (15)protocoluri (15)prusiatelor (13)psalmicelor (16)psalmicilor (16)psalticelor (13)psalticilor (13)psaltirilor (13)ptialismule (15)pucioaselor (14)puitoarelor (14)pulsatoriei (13)pultaceilor (13)purcoaielor (14)puricarilor (13)puricatelor (13)puricelilor (13)puroiatelor (14)racemicilor (15)racolerilor (13)racursielor (12)ramolirilor (16)ramolitelor (16)raporturile (13)rarisimelor (15)rasolirilor (13)rasolitelor (13)rasolurilor (13)reacolisito (13)reacolisitu (12)reactoricim (15)realisticul (11)reamirosito (16)reamirositu (15)reapostolii (14)reapostolim (17)recalicitul (11)recartiruim (14)reciocoitul (13)recioplitul (13)recirculato (12)reclipocita (13)reclipocito (14)reclipocitu (13)reclocotiri (13)reclorurato (13)recocolitul (13)recolcotiri (13)recolimatul (15)recoloratul (13)recolportai (14)recolportam (17)recolportau (14)recompilato (17)recompilatu (16)recomplicai (16)recomplicat (16)recomplicau (16)recomplotai (17)recomplotau (17)recomportai (17)recomportau (17)recompostai (17)recompostau (17)recompulsai (16)recompulsat (16)recopilitul (13)recorcoliri (13)recorcolita (13)recorcolito (14)recorcolitu (13)recosirilor (13)recositorim (16)recotorosii (14)recotorosim (17)rectoscopia (14)rectoscopii (14)rectoscopul (14)recurarisim (14)recurarisit (11)recursiilor (12)reimplicato (16)reimplicatu (15)reimplorato (17)reimploratu (16)relaiorilor (13)relucirilor (12)remirositul (15)remolipsita (16)remolipsito (17)remolipsitu (16)remoralicit (15)remosoratul (16)remultiplic (15)remursicato (15)reocuparisi (13)reoloirilor (14)reoprimatul (16)reoripilato (14)reoripilatu (13)reoropsitul (14)reoscilatul (12)reoscopicul (14)reotropismu (17)repistruiam (15)repocirilor (14)repomostiri (17)reporocliri (14)reporoclita (14)reporoclito (15)reporoclitu (14)reposomorai (18)reposomorau (18)reposomorit (18)repotmoliri (17)reprimatori (16)reprimatoru (16)reprocurato (14)reprocustai (13)reprocustam (16)reproorocii (15)reproorocim (18)reproorocit (15)reprorocita (14)reprorocito (15)reprorocitu (14)repulsiilor (13)reramolitul (15)rerasolitul (12)rerotocolii (14)rerotocolim (17)resacurilor (12)resclipitul (12)resclipuiam (15)rescociorai (13)rescocioram (16)rescociorau (13)rescotociri (13)resolicitam (15)resolicitau (12)resolilocai (13)resolilocam (16)resolilocat (13)resolilocau (13)respilcuiam (15)respiratori (13)respiratoru (13)respoirilor (14)restropolii (14)restropolim (17)resucirilor (12)resupliciam (15)resupliciat (12)retasurilor (12)retocirilor (13)retopirilor (14)retoricilor (13)retulirilor (12)rimelurilor (15)rituoaselor (13)roitoarelor (14)ropotirilor (15)rostralelor (13)rostralilor (13)rostuirilor (13)rotacismule (15)rotocolisem (17)rotoricelor (14)rotoricilor (14)rouroaselor (14)rumeiorilor (16)rupicolelor (14)rupicolilor (14)ruptoarelor (14)rusoaicelor (13)satiricelor (12)scepticilor (13)sciaticelor (12)scleroticul (12)sclipitelor (13)sclipitoare (13)sclipitorul (13)scoaterilor (13)scoicarelor (13)scoicarilor (13)scorpatelor (14)scotocirile (13)scrimerilor (15)scripcarule (12)scripturale (12)scripturali (12)scripturalo (13)scripturile (12)scroturilor (13)scuipatelor (13)sculptoarei (13)scumpirilor (16)scumpitelor (16)scurmatelor (15)scurtimilor (15)scutierilor (12)sectorialul (12)secularilor (12)semiopticul (16)sepulcralii (12)seraiurilor (12)sericicolul (12)sericolilor (13)sericultori (12)silicatelor (12)similarelor (15)simpaticule (15)simulatelor (15)siropurilor (14)sleitorilor (13)smotocirile (16)soceralilor (13)sociometria (16)sociometric (16)socotelilor (14)socotirilor (14)solarimetru (15)solitarelor (13)solitarilor (13)somaticelor (16)somaticilor (16)sorocirilor (14)sorocitelor (14)specialilor (13)spectacolul (13)speculatori (13)spermaticul (15)spicuitoare (13)spirometria (16)spirometric (16)spirometrul (16)spirturilor (13)spitalurile (12)splaiurilor (13)spoitorilor (15)spoliatorul (14)spolierilor (14)sporitoarei (14)sporturilor (14)spumierilor (16)spurcatelor (13)stampilelor (16)stercoralii (12)stercoralul (12)sticlarilor (12)stilourilor (13)stomacurile (15)storcirilor (13)straiurilor (12)stropelilor (14)stropirilor (14)sucitorilor (13)suitoarelor (13)sumatorilor (16)surioarelor (13)talimurilor (15)teascurilor (12)tecsuirilor (12)teluricilor (12)tempourilor (17)tericolilor (13)termoscopia (17)termoscopii (17)termoscopul (17)tescuirilor (12)timolurilor (16)tipicarelor (13)tiraliorule (12)tisularelor (12)tisularilor (12)toarcerilor (13)tocilarilor (13)tolomacelor (17)tolomacilor (17)toracicelor (13)toracicilor (13)toropelilor (15)toropirilor (15)torpilorule (14)trialismule (14)trialurilor (12)triasicelor (12)tricoloarei (13)tricolorule (13)tricourilor (13)tricromelor (16)tricromilor (16)tripolarule (13)tropicalule (13)tropismelor (17)tumoralelor (16)tumoralilor (16)ulcioarelor (13)umoristelor (16)urcioarelor (13)uretralilor (12)uroscopiile (14)ursitorilor (13)ursoaicelor (13)uscioarelor (13)

10- Cuvinte din litere  (1801)

acceptorii (12)acceptorul (12)accesoriul (11)aceticilor (11)acetililor (11)aciclicule (10)aciculilor (11)aciuitelor (11)acolisireo (12)acolisitul (11)acolitelor (12)acoperitor (13)acoperitul (12)acriturile (10)acrolitule (11)acromicrie (14)acrosporii (13)acrosporul (13)acrostolul (12)actoricesc (11)actoricise (11)acumetrici (13)aerocosmic (15)aeromotoru (16)aeroportul (13)aeroscopul (13)aiurelilor (11)aiuritelor (11)alcoolemii (15)alcoolicei (12)alcoolismu (15)alcoolscop (14)aleuritico (11)alicitelor (11)alicotelor (12)alipitelor (12)alotropice (13)alotropici (13)alotropico (14)alotropicu (13)alotropiei (13)altoirilor (12)americilor (14)amirosireo (15)amirositul (14)amocurilor (15)amorurilor (15)aorticelor (12)aorticilor (12)apelurilor (12)apicolelor (13)apicolilor (13)apicultori (12)apireticul (11)apoliticul (12)apolitismu (15)aporeticul (12)apostolice (13)apostolici (13)apostolico (14)apostolicu (13)apostoliei (13)apostolule (13)apotecilor (13)aprioricul (12)apriorismu (15)arcosolium (15)arcticelor (11)arcticilor (11)arcuirilor (11)arcuitelor (11)aricelilor (11)aricitelor (11)aritmicule (13)aromelilor (15)aromirilor (15)aromitelor (15)aromitorul (15)articolule (11)asciticule (10)ascomiceto (15)asertorici (11)asertorico (12)asertoricu (11)asimetrico (14)asimetricu (13)aspicurile (11)asprelilor (12)asprimilor (15)aspririlor (12)aspritelor (12)asteriilor (11)asupririle (11)asupritori (12)aticismule (13)atipicelor (12)atomicelor (15)atomicilor (15)austerilor (11)autopsieri (12)autopsiile (12)autoscopic (13)caciurelor (11)caciurilor (11)cacosmiile (14)calcemicul (13)calcicelor (11)calcicilor (11)calcicolei (11)calcimetru (13)calcotipie (12)calcurilor (11)calicescul (10)calmucilor (14)caloricule (11)caloriilor (12)cameliilor (14)cameristul (13)caosurilor (12)capiteluri (11)capitolule (12)capriciosu (12)capsulelor (12)capturilor (12)careurilor (11)carierismu (13)carieristo (11)carieristu (10)cariocelor (12)cariocilor (12)cariolelor (12)carmelitul (13)carosierul (11)carourilor (12)carsticule (10)cartiruire (10)cartiruise (10)cartismule (13)casierilor (11)casiopeiul (12)castorilor (12)catolicism (14)catolicule (11)ceacliilor (11)ceacurilor (11)ceaiurilor (11)ceamurilor (14)ceasurilor (11)celiacilor (11)celiotomia (15)celticilor (11)celuirilor (11)cepuirilor (12)ceramistul (13)cercarilor (11)cercuitori (11)cercurilor (11)certurilor (11)ceruirilor (11)cicatriceo (11)ciclamelor (14)ciclicelor (11)ciclismule (13)ciclocrosu (12)ciclopicul (12)ciclopilor (13)cicloramei (14)ciclostomi (15)ciclostomu (15)ciclurilor (11)ciliarelor (11)ciliatelor (11)cimpoierul (15)cioaclelor (12)cioarselor (12)cioatcelor (12)ciocoiescu (12)ciocoismul (15)ciocolatei (12)ciocolatie (12)ciocolatiu (12)ciocurilor (12)ciolacelor (12)ciolacilor (12)cioltarule (11)cioplitoru (13)cioplitule (12)cioplitura (12)cioplituro (13)ciorapilor (13)ciorpacule (12)ciotoroase (13)ciotorosul (13)cioturelor (12)cioturilor (12)cioturoase (12)cipriotule (12)circarilor (11)circoramei (14)circularei (10)circulasem (13)circulatei (10)circulator (11)circumoral (14)circurilor (11)ciroticule (11)cisticelor (11)cistocelul (11)citocromia (15)citocromie (15)citocromul (15)citoplasme (15)citoplasmo (16)citoscopia (13)citoscopie (13)citricelor (11)ciulitelor (11)ciumatelor (14)ciupelilor (12)ciupitelor (12)ciupitoare (12)ciurarilor (11)clacurilor (11)clamorosul (15)clarisimul (13)clasicelor (11)clasicilor (11)clasticule (10)clericilor (11)clericista (10)clericisto (11)clericistu (10)climatelor (14)climateric (13)climaticul (13)clipitelor (12)clipitoare (12)clipitorul (12)clipocealo (13)clipocirea (12)clipocireo (13)clipocisem (15)clipocitul (12)clipotirea (12)clipotireo (13)clipsurile (11)clistirule (10)clitorisul (11)clocirilor (12)clocitelor (12)clocitoare (12)clocitorul (12)clocotealo (13)clocotelii (12)clocotelor (13)clocoticiu (12)clocotirea (12)clocotireo (13)clocotisem (15)clopotarii (13)clopotarul (13)clopotelor (14)cloratelor (12)cloricelor (12)cloritelor (12)cloritoase (12)cloritoaso (13)cloritosul (12)cloroplast (13)cloroticei (12)cloroticul (12)clorurasem (14)cloruratei (11)cloruriile (11)clorurilor (12)clucerilor (11)clupatelor (12)coacerilor (12)coaserilor (12)coclaurile (11)coclirilor (12)coclitelor (12)cocoarelor (13)cocolirile (12)cocotierul (12)cocteiluri (11)colastrule (11)colcotelor (13)colcotirea (12)colcotireo (13)colcotisem (15)colcotoase (13)colcotosul (13)colecistul (11)colectomia (15)colectomii (15)colectorii (12)colectorul (12)colecturii (11)coleirilor (12)coleoptilu (13)colimatoru (15)colopatiei (13)coloraturi (12)coloraturo (13)colorismul (15)coloristei (12)coloristic (12)coloristul (12)coloritule (12)colorituri (12)colpitelor (13)colportare (13)colportase (13)colportori (14)colportoru (14)coltucelor (12)coluriilor (12)comerciali (14)comercialo (15)comercialu (14)comisarule (14)comisurale (14)comisurali (14)comisuralo (15)comitalule (14)compactori (16)compactoru (16)compactule (15)compilatei (15)compilator (16)compilatul (15)complectai (15)complectau (15)complectul (15)complicare (15)complicase (15)complicate (15)complicato (16)complicatu (15)complotare (16)complotase (16)complotule (16)comploturi (16)comportare (16)comportase (16)compostare (16)compostori (17)compostoru (17)compostule (16)composturi (16)compotiera (16)compotieri (16)compotieru (16)compresato (16)compresatu (15)compresoru (16)compulsare (15)compuselor (16)cooperator (14)cooperatul (13)copastiile (12)copeicilor (13)copiatelor (13)copiatorul (13)copierilor (13)copilitule (12)copilotule (13)copistelor (13)copoiescul (13)copolimeri (16)copolimeru (16)coprolitei (13)coprolitul (13)copsurilor (13)copturilor (13)coralierul (11)coraliilor (12)coraportor (14)coraportul (13)corcirilor (12)corcitelor (12)corcolirea (12)corcolireo (13)corcolisem (15)corcolitei (12)corcolitul (12)corectopia (13)corectopii (13)corectorii (12)corectorul (12)corecturii (11)coreicilor (12)corialelor (12)corialilor (12)coristelor (12)corlatelor (12)corlirilor (12)corlitelor (12)coroietica (12)coroietico (13)coroieticu (12)corolarule (12)coroplastu (13)corotirile (12)corporalei (13)corporalii (13)corporalul (13)corpurilor (13)corsarilor (12)corticalei (11)corticalul (11)corturarii (11)corturilor (12)coruptelor (13)cosicioare (12)cosicioaro (13)cositoarei (12)cositoreai (12)cositoream (15)cositoreau (12)cositorire (12)cositorule (12)cositurile (11)cosmeticul (14)cosmiatrie (14)cosmicelor (15)cosmicilor (15)cosmopolit (17)cosoarelor (13)costalelor (12)costalilor (12)costumelor (15)costumieri (14)costurilor (12)cotoarelor (13)cotoroseai (13)cotoroseam (16)cotoroseau (13)cotropirea (13)cotropireo (14)cotropisem (16)cratimelor (14)crematorii (14)crematoriu (14)cretacicul (10)criometric (14)crioscoape (13)crioscopia (13)crioscopie (13)crioscopul (13)cristalule (10)cristaluri (10)criticasem (13)criticelor (11)croielilor (12)croitoarei (12)cromalelor (15)cromatelor (15)cromaticei (14)cromaticul (14)cromoscopu (17)crotalelor (12)crotaliile (11)crotalilor (12)crucerilor (11)crucitelor (11)cruralelor (11)cruralilor (11)crustaceii (10)cuceritori (11)cuiraselor (11)culcatelor (11)culisoarei (11)culoarelor (12)culticelor (11)culticilor (11)cumplirile (14)cuplatelor (12)cuplorilor (13)cupratelor (12)cupricelor (12)cupricilor (12)curialelor (11)curialilor (11)curierilor (11)curmalelor (14)curmalilor (14)curmatelor (14)cursorilor (12)cuscriilor (11)eclamptici (14)eclamptico (15)eclampticu (14)eclipsatul (11)eclipticul (11)ectoplasmo (16)elitarilor (11)emisarilor (14)emitorilor (15)empiristul (14)emplastrul (14)emporiilor (16)emulatorii (14)emulsiilor (14)eolotropia (14)eolotropii (14)eolotropul (14)epicotilul (12)epilatorul (12)epistolari (12)epistolaro (13)epistolaru (12)epocalilor (13)eposurilor (13)eraticilor (11)eroicomica (15)eroicomico (16)eroicomicu (15)eroticilor (12)escortorul (12)escrocatul (11)escrocilor (12)esopicilor (13)estralilor (11)etruscilor (11)eucaliptol (12)eutociilor (12)icosarilor (12)iepuroaico (13)iepuroilor (13)ileocolita (12)ileocolito (13)ileostomia (15)ilotismule (14)ilustrelor (11)imaturelor (14)imaturilor (14)imoralelor (15)imoralilor (15)imoraliste (14)imoralisto (15)imoralistu (14)imortalule (14)impactorul (15)impasurile (14)imperatori (15)imperatoru (15)imperialul (14)imperioaso (16)imperiosul (15)impetuoaso (16)implicatul (14)imploratei (15)implorator (16)imploratul (15)impostelor (16)impostoare (16)impostorul (16)impractice (14)impracticu (14)imprecisul (14)impresarul (14)impulsoare (15)iotacismul (14)ipocomisar (16)ipotecarul (12)ipotecilor (13)ipsocromia (16)ipsocromie (16)iroselilor (12)irositelor (12)iruperilor (12)islamicule (13)isometrica (14)isometricu (14)isotermica (14)isotermico (15)isotermicu (14)israelitul (10)istmicelor (14)istmurilor (14)istoriceam (14)istoriceau (11)istoricule (11)istorioare (12)istorioaro (13)italicelor (11)lacrimilor (14)lacticelor (11)lacticilor (11)lactoserul (11)laicismule (13)lameurilor (14)lapierilor (12)leacurilor (11)lecticilor (11)lectorilor (12)lecturilor (11)lecuirilor (11)lepuirilor (12)lesturilor (11)leucocitar (11)leucopatii (12)leucoplast (12)licoroasei (12)lictorilor (12)limitorule (14)lipitoareo (13)lipocromul (16)lipomurile (15)liposarcom (16)lipsitelor (12)lipsurilor (12)litocerasu (11)litocromia (15)litocromie (15)locuirilor (12)locuitelor (12)locuitoare (12)locustelor (12)locutoarei (12)loteriilor (12)lotourilor (13)lucitoarei (11)lucratelor (11)lueticilor (11)lupercalii (11)lupoaielor (13)luptacelor (12)lutierilor (11)lutoaselor (12)macrocitul (14)macroporii (16)macroporul (16)macropsiei (15)macropteri (15)macropteru (15)macrosporu (16)maieurilor (14)mailurilor (14)maleicilor (14)maoistelor (15)marcotelor (15)marcurilor (14)mareicilor (14)marierilor (14)marsupiile (14)martirelor (14)martiricul (13)martirilor (14)martorelor (15)martorilor (15)marturilor (14)mascotelor (15)masculelor (14)masculilor (14)mascurilor (14)masicotule (14)masticelor (14)masticilor (14)materiilor (14)matisorule (14)matolirile (14)matosirile (14)matricilor (14)matricolei (14)matricolul (14)matriculei (13)mauritelor (14)meciurilor (14)meliorista (14)melioristo (15)melioristu (14)mercuriali (13)mercurialo (14)mercuroaso (15)meritoriul (14)merituoaso (15)mersolatul (14)mersolilor (15)metacrilic (13)metricilor (14)micaceilor (14)miciculate (13)micosterol (15)micoticule (14)microcitul (14)micrococul (15)microcopia (16)microlitul (14)micropilul (15)microporos (17)microscopu (16)microspori (16)microsporu (16)mielocitul (14)mierloilor (15)milacopule (15)mileurilor (14)miliarelor (14)militarule (13)miloaselor (15)miluitelor (14)miluitoare (14)miocitelor (15)miopaticul (15)miorarilor (15)miorcotire (15)miracolule (14)mirositoru (15)mirositura (14)mirosituro (15)mirosurile (14)miruitelor (14)miruitoare (14)mistericul (13)misticelor (14)mistralule (13)mitcalelor (14)miticescul (13)mitocurile (14)mitralelor (14)mitraliero (14)mitralilor (14)mitralioru (14)mitricelor (14)mitropolia (16)mitropolie (16)mocirlelor (15)mocirloase (15)mocirloaso (16)mocirlosul (15)molasicule (14)molaticule (14)moleculari (14)molecularo (15)moliceilor (15)molipsealo (16)molipsirea (15)molipsireo (16)molipsitor (16)molipsitul (15)molotrilor (16)moralicesc (14)moralicise (14)moralicite (14)moralicitu (14)moralistei (14)moralistul (14)moratoriei (15)moratoriul (15)mortalelor (15)mortalilor (15)mortarelor (15)moscalelor (15)moscalilor (15)moscatelor (15)mosoarelor (16)motoarelor (16)motoceilor (16)motociclul (15)motocrosul (16)motoriilor (16)motourilor (16)motricelor (15)motricelui (14)motricilor (15)mucoaselor (15)muieratico (14)mulatrelor (14)mulatrilor (14)mulsorilor (15)multicolor (15)multiparei (14)multiplica (14)multiplice (14)multipolar (15)muralistei (13)muritoarei (14)mursicatei (13)musaipilor (15)muscalelor (14)muscalilor (14)muscarilor (14)muscatelor (14)mustelilor (14)mustirilor (14)mutelcilor (14)occipitale (12)occipitalo (13)occipitalu (12)ocitocicul (12)ocolirilor (13)ocolitelor (13)ocolitoare (13)ocolitorul (13)ocolurilor (13)ocrotirile (12)octuplelor (13)octuplilor (13)ocularelor (12)ocularilor (12)oculistica (11)oculistice (11)oculistico (12)ocuparisim (15)ocuparisit (12)ocupatelor (13)ocupatorii (13)olimpicule (15)omericilor (15)omileticul (14)omiliarule (14)omiterilor (15)omorurilor (16)ooliticule (12)opacimetru (15)operatorii (13)operatoriu (13)operatorul (13)operculari (12)opiaceilor (13)oposumilor (17)opresiilor (13)opritoarei (13)opriturile (12)optimalule (15)oracolelor (13)oraculelor (12)oratoricei (12)oratoricul (12)oratoriile (12)oratorilor (13)oratorismu (15)oratoriule (12)orcicarule (11)orcicurile (11)oripilasem (15)oripilatul (12)orometrica (15)orometrici (15)orometricu (15)oropsirile (13)ortocerasu (12)ortoepicul (13)ortopolule (14)ortoscopia (14)ortoscopic (14)ortoscopie (14)ortoscopii (14)osaturilor (12)oscilatori (12)oscilatoru (12)osculatori (12)osmoticule (15)ospeciorul (13)ospitalier (12)ospitalule (12)ostiolelor (13)ostoirilor (13)ostracelor (12)ostreicola (12)ostreicoli (12)ostreicolo (13)ostreicolu (12)ostropelul (13)osuariilor (12)otoscopiei (14)otoscopule (14)otrocolule (13)outoarelor (13)paleoclimo (16)paleolitic (12)palestrici (11)palestrico (12)palestricu (11)palierilor (12)palmiticul (14)palotiilor (13)parcometru (15)parcurilor (12)parierilor (12)pariorilor (13)pariurilor (12)parolistei (12)parolistul (12)parsecilor (12)particulei (11)pasimetrul (14)pasticilor (12)pastilelor (12)pastorilor (13)pateurilor (12)patiourile (12)patisierul (11)patriciule (11)patrulelor (12)pecticilor (12)pectoralii (12)pectoralul (12)peliculari (11)pelticilor (12)percloratu (12)perclorica (12)perclorico (13)percloricu (12)periciclul (11)periclitam (14)periclitau (11)pericolita (12)pericolito (13)peristilul (11)peristomal (15)peristomul (15)periucilor (12)pescarilor (12)pescuitori (12)pestricior (12)piciorelul (12)picratelor (12)picricelor (12)pictorilor (13)picturalei (11)picturilor (12)picuitelor (12)pielarilor (12)pieritorul (12)piersicato (12)piersicatu (11)pilacielor (12)pilastrule (11)pilcurilor (12)piloaselor (13)piraticesc (11)pireurilor (12)pirolatrie (12)pirometria (15)pirometric (15)pirometrul (15)pirotermic (15)piruitelor (12)piscicolul (12)piscurilor (12)pisoarelor (13)pisolitule (12)pistilelor (12)pistolarul (12)pistolilor (13)pistruialo (12)pistruiare (11)pistruilor (12)pitoaielor (13)pitorescul (12)plaiurilor (12)plasmocite (15)plasmocitu (15)plasticule (11)plastiilor (12)plastomeri (15)plastomeru (15)platourile (12)pleocroism (16)pletoricul (12)pleuritica (11)pleuritico (12)plicitelor (12)plicticosu (12)plictiseam (14)plictiseau (11)plictisule (11)plicurilor (12)plisatelor (12)pliscurile (11)plocatelor (13)ploicioase (13)ploiciosul (13)ploretarii (12)ploretarul (12)ploscarule (12)plouatelor (13)pluraliste (11)pluralisto (12)plurisemia (14)plusatelor (12)pluticilor (12)plutirilor (12)pociturile (12)poematicul (15)poeticilor (13)polatrelor (13)polcurilor (13)poleacilor (13)poleirilor (13)poleitorul (13)polemistul (15)poliatomic (16)policarule (12)policioare (13)policioaro (14)policolori (14)policoloru (14)policrelor (13)policroism (16)policromat (16)policromei (16)policromia (16)policromic (16)policromie (16)policromul (16)polimerica (15)polimericu (15)polimetria (15)polisemica (15)polisemico (16)polisemicu (15)polisierul (12)polisoarul (13)polistirol (13)polisurile (12)politeismu (15)politicale (12)politiceam (15)politiceau (12)politicesc (12)politicosu (13)polturacii (12)poluatelor (13)pomicolule (16)pomicultor (16)pomostealo (17)pomostelii (16)pomostirea (16)pomostireo (17)porcarilor (13)porcirilor (13)porcitelor (13)poreclitul (12)poriclelor (13)poroaselor (14)poroclirea (13)poroclireo (14)poroclitei (13)poroclitul (13)portarilor (13)porticelor (13)portocalei (13)portocalie (13)portocalii (13)portocaliu (13)portocalul (13)portolacii (13)portolacul (13)portourile (13)portsculei (12)portulacii (12)porturilor (13)poseurilor (13)posomoreli (17)posomorire (17)posomoriri (17)posomorita (17)posomorite (17)posomoritu (17)postalelor (13)postcalcul (12)posteriori (13)posterioru (13)postirilor (13)postliceal (12)postumelor (16)postumilor (16)posturalei (12)posturalii (12)posturilor (13)potasicule (12)potmolirea (16)potmolireo (17)potolirile (13)potricalei (12)practicile (11)practicism (14)practicosu (12)prastolule (12)prastoluri (12)praticilor (12)precarilor (12)preclasici (11)preclasico (12)preclasicu (11)precocilor (13)precurmato (15)precursori (12)preistoria (12)preistoric (12)prelaturii (11)prelucrato (12)prematurii (14)premilitar (14)premolarii (15)premolarul (15)presatorii (12)presatorul (12)prescurtai (11)prescurtam (14)presorilor (13)prestoluri (12)presurilor (12)pretoriali (12)pretorialo (13)pretorialu (12)pretoricim (15)pretorilor (13)preturilor (12)pricitelor (12)primarelor (15)primarilor (15)primatelor (15)primitelor (15)primitoare (15)primitorul (15)primulelor (15)prioarelor (13)prioratule (12)prioritare (12)prioritaro (13)prioritaru (12)prismatice (14)prismatico (15)prismaticu (14)pristolule (12)pristoluri (12)pritocealo (13)pritocirea (12)pritocireo (13)pritocisem (15)proastelor (13)procariote (13)procariotu (13)procatorii (13)procatorul (13)procesatul (12)procesorul (13)procesuali (12)procesualo (13)procitealo (13)procitirea (12)procitireo (13)procitisem (15)proclitica (12)proclitice (12)proclitico (13)procliticu (12)procreator (13)procurasem (15)procuratei (12)procurator (13)procurista (12)procuriste (12)procurorii (13)procustare (12)proiectilu (12)proiectoru (13)proletarii (12)proletarul (12)promilelor (16)promiscuei (15)promiselor (16)promisoria (16)promisorie (16)promisoriu (16)promoroace (17)promotoare (17)promotorii (17)promotorul (17)prooroceai (14)prooroceam (17)prooroceau (14)proorocesc (14)proorociei (14)proorocire (14)proorociri (14)proorocise (14)proorocita (14)proorocite (14)proorocitu (14)proorocule (14)prorectori (13)prorectoru (13)prorocescu (13)prorociile (13)prorocilor (14)prorocirea (13)prorocireo (14)prorocisem (16)prorocitei (13)prorocitor (14)prorocitul (13)proscrieri (12)prosectori (13)prosectoru (13)prosectura (12)prosecturi (12)prosecturo (13)prosociale (13)prosociali (13)prosocialo (14)prosocialu (13)prosticela (12)prosticelo (13)prosticelu (12)prosticule (12)prostiilor (13)prostilule (12)prostirile (12)protalelor (13)proteismul (15)protocoale (14)protocolar (14)protocolul (14)protoieria (13)protomelor (17)proturelor (13)prusacelor (12)prusacilor (12)prusicelor (12)psalmicule (14)psalticule (11)psaltirile (11)psamitelor (15)ptialismul (14)pucistelor (12)puerililor (12)puioaselor (13)puitorilor (13)pulsarilor (12)pulsatelor (12)pulsatilei (11)pulsatorie (12)pulsatorii (12)purcarilor (12)puriceilor (12)puricioase (12)puricoasei (12)puristelor (12)puroaielor (13)puroioasei (13)ralierilor (11)ramolirile (14)raportorii (13)raportorul (13)rarisimule (13)rasolirile (11)rasolurile (11)rateurilor (11)reacolisim (14)reacolisit (11)reactorici (11)realicitul (10)realipitul (11)realisticu (10)reamirosit (14)reapostoli (13)rearicitul (10)rearomitul (14)reaspritul (11)reasupriri (11)reasuprito (12)reauirilor (11)recalicito (11)recalicitu (10)recalmucii (13)recalmucit (13)recartirui (10)reciclatul (10)reciocoiam (15)reciocoiau (12)reciocoita (12)reciocoito (13)reciocoitu (12)recioplita (12)recioplito (13)recioplitu (12)reciprocul (12)recirculai (10)recirculam (13)recirculat (10)recisluiam (13)recisluita (10)recisluito (11)recitaluri (10)reclipitul (11)reclipocim (15)reclipocit (12)reclocitul (11)reclocotii (12)reclocotim (15)reclorurai (11)recloruram (14)reclorurat (11)recoclitul (11)recocoliri (12)recocolita (12)recocolito (13)recocolitu (12)recolcotii (12)recolcotim (15)recolimato (15)recolimatu (14)recolorato (13)recoloratu (12)recolporta (13)recompilai (15)recompilat (15)recompilau (15)recomplica (15)recomplici (15)recomplico (16)recomplota (16)recomporta (16)recomporto (17)recomposta (16)recompulsa (15)recomputai (15)recopiatul (12)recopilita (12)recopilito (13)recopilitu (12)recoptorai (13)recoptoram (16)recoptorau (13)recorcitul (11)recorcolii (12)recorcolim (15)recorcolit (12)recorlitul (11)recorotiri (12)recositori (12)recosmatii (14)recostumai (14)recotorosi (13)recotropii (13)recotropim (16)recriticam (13)recriticau (10)recromatul (14)recrutorii (11)rectalilor (11)rectoralii (11)rectoralul (11)rectorilor (12)rectoscopu (13)recurarisi (10)recursoria (11)recursorii (11)reilustrai (10)reilustram (13)reimplicat (14)reimplicau (14)reimplorai (15)reimplorat (15)reimplorau (15)reimportai (15)reimportau (15)reimpostai (15)reimpostau (15)reirositul (11)relascopul (12)relicurato (11)relicurita (10)relicurito (11)relipsitul (11)relolotiri (12)remarcilor (14)rematoliri (14)rematosiri (14)remirosita (14)remirosito (15)remirositu (14)remolipsit (15)remoralici (14)remorcatul (14)remosorato (16)remosoratu (15)remursicat (13)reocolitul (12)reocrotiri (12)reoprimato (16)reoprimatu (15)reoripilam (15)reoripilat (12)reoripilau (12)reoropsiri (13)reoropsita (13)reoropsito (14)reoropsitu (13)reoscilato (12)reoscilatu (11)reoscopica (13)reoscopici (13)reoscopico (14)reoscopicu (13)reotropism (16)reparcurso (12)repiscuita (11)repiscuito (12)repistruia (11)repistuiam (14)replicatul (11)replicilor (12)replicitul (11)replicuiam (14)replisatul (11)repomostii (16)reporoclit (13)reposomora (17)repostulai (12)repostulam (15)repotmolii (16)repotoliri (13)repractici (11)repricitul (11)reprimator (15)reprimatul (14)reprimitul (14)repritocim (15)reprocitim (15)reproclami (15)reprocurai (12)reprocuram (15)reprocurat (12)reprocusta (12)reprooroci (14)reprorocii (13)reprorocim (16)reprorocit (13)reprostiri (12)repuirilor (12)repuricato (12)repuroiato (13)reramoliri (14)reramolito (15)reramolitu (14)rerasoliri (11)rerasolito (12)rerasolitu (11)reripostai (12)reripostam (15)reripostau (12)reriscatul (10)reromaicit (14)rerostuiai (11)rerostuiam (14)rerotocoli (13)resclipita (11)resclipito (12)resclipitu (11)resclipuia (11)resclipuim (14)resclipuit (11)rescociora (12)rescotocii (12)rescotocim (15)rescriptul (11)rescuipato (12)resculptai (11)resculptam (14)rescumpiri (14)rescumpita (14)rescumpito (15)rescurmato (14)resmotocii (15)resocotiri (12)resolicita (11)resoliloca (12)respicuiam (14)respilcuia (11)respilcuim (14)respilcuit (11)respirator (12)respiratul (11)restimulai (13)restipulai (11)restipulam (14)restropoli (13)resturilor (11)resuirilor (11)resuplicia (11)resuportai (12)resuportam (15)retiarilor (11)reticluiam (13)reticulari (10)reticularo (11)retorismul (14)retoropiri (13)retorpilai (12)retorpilam (15)retorpilau (12)retriluiam (13)ricercarul (10)riolitelor (12)ripostelor (13)ripsatelor (12)ripsurilor (12)riscatelor (11)riscurilor (11)ritmicelor (14)ritmurilor (14)ritoarelor (12)ritoaselor (12)ritualelor (11)roitorilor (13)ropotirile (13)rostirilor (12)rostralule (11)rostuirile (11)rosturilor (12)rotacismul (14)rotisorule (12)rotoarelor (13)rotocoalei (13)rotocoleai (13)rotocoleam (16)rotocoleau (13)rotocolesc (13)rotocolise (13)rotocolule (13)rotoricule (12)rumeorilor (15)rusalcelor (11)rusaliilor (11)rusticelor (11)rusticilor (11)rutierilor (11)sacourilor (12)saiturilor (11)saleurilor (11)saltirilor (11)salturilor (11)scapolitei (12)scapolitul (12)scapulelor (12)sclerotica (11)sclerotici (11)scleroticu (11)sclipitoru (12)sclipitura (11)sclipituro (12)sclipuirea (11)sclipuireo (12)scocurilor (12)scopurilor (13)scorpiilor (13)scorurilor (12)scotocealo (13)scotocelii (12)scotocirea (12)scotocireo (13)scrierilor (11)scriitoare (11)scriitorul (11)scripcarul (11)scripcilor (12)scripticul (11)scriptural (11)scroturile (11)sculatelor (11)sculptoare (12)sculptorii (12)scumpirile (14)scurticela (10)scurticeli (10)scurtimile (13)scutelilor (11)scutirilor (11)sectarilor (11)sectoriali (11)sectorialo (12)sectorialu (11)semiopacul (15)semioptica (15)semiopticu (15)semioticul (14)semuirilor (14)septicilor (12)sepulcrali (11)sepulcralo (12)serialilor (11)seriatorul (11)sericicola (11)sericicolu (11)sericultor (11)sictirealo (11)siluitoare (11)simetricul (13)simpaticul (14)simulatori (14)siropurile (12)siteurilor (11)sloturilor (12)smeririlor (14)smocurilor (15)smolirilor (15)smolitelor (15)smotocealo (16)smotocelii (15)smotocirea (15)smotocireo (16)smucelilor (14)smucirilor (14)socialelor (12)socialilor (12)societalul (11)soclurilor (12)socotirile (12)socraticei (11)socraticul (11)solariilor (12)solicitare (11)solitarule (11)somaticule (14)soroacelor (13)sorocirile (12)spaticelor (12)spaticilor (12)spatulelor (12)spectacolu (12)spectralii (11)spectralul (11)speculator (12)spermatici (14)spermaticu (14)spetirilor (12)spicatelor (12)spiculatei (11)spilcuialo (12)spilcuirea (11)spilcuireo (12)spiralelor (12)spiralicul (11)spiralilor (12)spiritelor (12)spirituale (11)spiritualo (12)spiromatei (15)spiromatul (15)spirometru (15)spirtierul (11)spirturile (11)spitalelor (12)splaiurile (11)spoielilor (13)spoitoarei (13)spoliatori (13)spoliatoru (13)sporirilor (13)sporitelor (13)sporitoare (13)sporitorul (13)sporturile (12)sporurilor (13)starurilor (11)stelarilor (11)stepicilor (12)stercorali (11)stercoralo (12)stercoralu (11)sterililor (11)sticlarule (10)stilourile (11)stilurilor (11)stimulilor (14)stoarcerii (11)stocurilor (12)stolurilor (12)stopurilor (13)storcirile (11)storurilor (12)strailelor (11)straiurile (10)strierilor (11)stropirile (12)stropoleai (13)stropoleam (16)stropoleau (13)stuparilor (12)sucitoarei (11)suitorilor (12)sulcatelor (11)supliciare (11)suporterii (12)supralelor (12)supremilor (15)suprimatei (14)surpatelor (12)talciocule (11)talciocuri (11)talimurile (13)tapeurilor (12)tarsurilor (11)taseurilor (11)teasurilor (11)tecsurilor (11)temporalii (15)temporalul (15)temporarii (15)temporarul (15)terapiilor (12)terariilor (11)terciuialo (11)termalilor (14)termicilor (14)termoscopu (16)terorismul (14)teslarilor (11)timleacuri (13)timolurile (14)timpurilor (15)tiocolilor (13)tipicarule (11)tiraliorul (11)tirsurilor (11)tocilarule (11)tocmelilor (15)tocmirilor (15)toloacelor (13)tolomacule (15)topoarelor (14)topoclimei (16)toracicule (11)toropirile (13)torpilasem (15)torpilelor (13)torpiloare (13)torpilorul (13)torsurilor (12)tracicelor (11)tracicilor (11)traiurilor (11)trasorilor (12)tremolouri (15)trialismul (13)trialurile (10)triasicule (10)triclorura (11)tricloruri (11)tricloruro (12)tricoloare (12)tricolorei (12)tricolorul (12)tricomilor (15)tricourile (11)tricromule (14)trilurilor (11)trimiselor (14)trioarelor (12)triourilor (12)tripalelor (12)tripalilor (12)tripolarei (12)tripolarul (12)tripolilor (13)tripoliule (12)trisepalul (11)trocarelor (12)trocurilor (12)troparelor (13)tropicalei (12)tropicalul (12)tropicelor (13)tropicilor (13)tropismule (15)truismelor (14)tuceriilor (11)tuioarelor (12)turcicelor (11)turcicilor (11)turcirilor (11)turcoaicei (11)turismelor (14)ulterioaro (12)umeralilor (14)umilitelor (14)umilitoare (14)umoralelor (15)umoralilor (15)umoristica (14)umoristice (14)umoristico (15)umplerilor (15)uremicilor (14)uretroscop (13)uricarilor (11)urloaielor (12)uroscopiei (13)ursitoarei (11)ursoaielor (12)usciorilor (12)utopicelor (13)utopicilor (13)

9- Cuvinte din litere  (2685)

acceptori (11)acceptoru (11)accesorii (10)accesoriu (10)acetiluri (9)acetiluro (10)aciclicul (9)acmeistul (12)acolisire (10)acolisite (10)acolisitu (10)acoperiri (11)acoperito (12)acoperitu (11)acortelor (11)acrelilor (10)acrilicul (9)acririlor (10)acritelor (10)acrolitul (10)acropolei (12)acrospori (12)acrosporu (12)acrostolu (11)actoricim (13)actorilor (11)aculeilor (10)aculeolii (10)acumetric (12)acumetrii (12)acusticei (9)aerisitul (9)aerocolii (11)aerolitul (10)aeromotor (15)aeroportu (12)aeroscopu (12)aerosolii (11)aerosolul (11)alcoolice (11)alcoolici (11)alcoolico (12)alcoolicu (11)alcoolism (14)alcooluri (11)aleuritic (9)aleurolit (10)alierilor (10)aliorilor (11)alotropic (12)alotropie (12)alotropii (12)alpestrul (10)altoirile (10)americiul (12)ametropii (14)ametropul (14)amilicule (12)amirosire (13)amirosite (13)amirosito (14)amirositu (13)amocurile (13)amorselor (14)amorurile (13)amperilor (14)ampulelor (14)aorticule (10)aperturii (10)apicolule (11)apicultor (11)apiretico (11)apireticu (10)aplicelor (11)apoeticul (11)apolitice (11)apolitico (12)apoliticu (11)apolitism (14)apometrul (14)aporetici (11)aporetico (12)aporeticu (11)aporiilor (12)apostilei (11)apostolic (12)apostolie (12)apostolii (12)apostolim (15)apostolul (12)apretorii (11)apretorul (11)apreturii (10)apriorice (11)apriorico (12)aprioricu (11)apriorism (14)aproctiei (11)arcticule (9)arcuirile (9)arcurilor (10)areicilor (10)arestuiri (9)ariosoule (11)aritmicul (12)armurieri (12)armurilor (13)aromirile (13)aromitori (14)aromitoru (14)arsurilor (10)arteriolo (11)articolul (10)artoselor (11)asceticul (9)asciticul (9)asepticul (10)asertoric (10)asimetric (12)aspriilor (11)asprimile (13)aspririle (10)asterilor (10)asuprelii (10)asuprireo (11)asupritei (10)asupritor (11)aticismul (12)atipicule (10)atomicule (13)atrocelor (11)atrocelui (10)atrocilor (11)auielilor (10)aulicelor (10)aulicilor (10)auririlor (10)auritelor (10)aurorelor (11)austrieci (9)autocorei (11)autoperii (11)autopsiei (11)autopsiem (14)autopsier (11)autorilor (11)cacosmiei (13)caicciule (9)calcemici (12)calcemicu (12)calcicole (10)calcicoli (10)calcicolo (11)calcicolu (10)calcicule (9)calcitule (9)calciurie (9)calcurile (9)calicelor (10)calicescu (9)calicilor (10)calicireo (10)calicisem (12)calicitul (9)calicoule (10)calmucesc (12)calmucise (12)caloricei (10)caloricul (10)caloriile (10)calosomei (14)calotelor (11)cameristo (13)cameristu (12)caosurile (10)caperilor (11)capitelul (10)capitolul (11)capitosul (11)capotelor (12)capricios (11)capriciul (10)captorule (11)capturile (10)carierism (12)carierist (9)cariocile (10)cariopsei (11)carlistei (9)carlistul (9)carmelito (13)carmelitu (12)carolelor (11)caroserii (10)carosieri (10)carosieru (10)carotelor (11)carotiero (11)carourile (10)carsticei (9)carsticul (9)carteluri (9)cartierul (9)cartiruim (12)cartismul (12)carurilor (10)casiopeiu (11)castrelor (10)caterisim (12)catolicei (10)catolicul (10)causticei (9)ceapistul (10)cecalilor (10)cecurilor (10)celomatul (13)celomicul (13)celtismul (12)celuitori (10)celularii (9)ceramicul (12)ceramisto (13)ceramistu (12)cercuialo (10)cercuitor (10)cerurilor (10)cicarilor (10)cicatrice (9)ciclicule (9)ciclismul (12)ciclistul (9)ciclocros (11)ciclopica (11)ciclopice (11)ciclopico (12)ciclopicu (11)ciclopule (11)ciclorame (13)cicloramo (14)ciclostom (14)ciclurile (9)cicorilor (11)ciliarule (9)cimpoieru (14)cimpoiule (14)cioacelor (11)cioatelor (11)cioclilor (11)ciocoaice (11)ciocoaico (12)ciocoiesc (11)ciocoilor (12)ciocoimea (14)ciocoirea (11)ciocoireo (12)ciocoisem (14)ciocoisme (14)ciocoismu (14)ciocoitul (11)ciocoiule (11)ciocolate (11)ciocolato (12)ciocurile (10)ciolacule (10)cioltarul (10)cioplealo (12)cioplirea (11)cioplireo (12)cioplisem (14)cioplitor (12)cioplitul (11)cioporule (12)ciorapule (11)cioroaice (11)cioroaico (12)cioroilor (12)cioroiule (11)ciorpacul (11)ciotcelor (11)ciotorosu (12)cioturile (10)cipriotul (11)cipurilor (11)ciracilor (10)circarule (9)circorame (13)circoramo (14)circulare (9)circulari (9)circularo (10)circulase (9)circulate (9)circulato (10)circurile (9)ciripealo (11)ciritelul (9)ciroticul (10)cisluirea (9)cisluireo (10)cisticule (9)cistocelu (10)citocromi (14)citocromu (14)citolelor (11)citricule (9)ciuleilor (10)ciumoasei (13)ciumpilor (14)ciurecari (9)clacurile (9)clamorosu (14)clampelor (14)clapcelor (11)clarisime (12)clarisimo (13)clarisimu (12)clasicule (9)clasorule (10)clasticei (9)clasticul (9)cleopatro (12)clericali (9)clericalo (10)clericalu (9)clericist (9)climatice (12)climatico (13)climaticu (12)climatule (12)clipitoru (11)clipitule (10)clipoceai (11)clipoceam (14)clipoceau (11)clipoceli (11)clipocesc (11)clipocire (11)clipocise (11)clipocita (11)clipocite (11)clipocito (12)clipocitu (11)clipotire (11)clismelor (13)clistirul (9)clitorisu (10)cloacelor (11)clocirile (10)clocitori (11)clocitoru (11)clocitule (10)clocoteai (11)clocoteam (14)clocoteau (11)clocoteli (11)clocotesc (11)clocotici (11)clocotire (11)clocotiri (11)clocotise (11)clocotule (11)clopotari (12)clopotaru (12)clopotule (12)cloricule (10)cloritosu (11)clorotica (11)clorotice (11)clorotici (11)clorotico (12)cloroticu (11)clorurare (10)clorurase (10)clorurate (10)clorurato (11)cloruriei (10)clorurile (10)coapselor (12)coaptelor (12)coartelor (11)coastelor (11)coautorii (11)cocalelor (11)coccisule (10)coccisuri (10)cociocule (11)cociocuri (11)coclirile (10)cocolirea (11)cocolireo (12)cocolisem (14)cocolitei (11)cocolitul (11)cocorilor (12)cocotelor (12)cocotieri (11)cocotieru (11)cocteilul (10)cocurilor (11)colacilor (11)colapsule (11)colapsuri (11)colastrei (10)colastrul (10)colatelor (11)colcoteai (11)colcoteam (14)colcoteau (11)colcotesc (11)colcotire (11)colcotiri (11)colcotise (11)colcotosu (12)colcotule (11)colecistu (10)colectori (11)colectoru (11)colectura (10)colecturi (10)colecturo (11)coleoptil (12)colepatii (11)colericul (10)colicilor (11)colimatei (13)colimator (14)colimatul (13)colitelor (11)colopatie (12)colopatii (12)colorasem (14)coloratei (11)coloratul (11)colorismu (14)colorista (11)coloriste (11)coloristo (12)coloristu (11)coloritul (11)colosalei (11)colosalii (11)colportai (12)colportam (15)colportau (12)colportor (13)coluriile (10)comatelor (14)comatosul (14)comercial (13)comicelor (14)comicilor (14)comisarul (13)comiselor (14)comisural (13)comitalei (13)comitalul (13)comitelor (14)comorilor (15)compactei (14)compactor (15)compactul (14)compasule (14)compasuri (14)compilare (14)compilase (14)compilate (14)compilato (15)compilatu (14)complecta (14)complecto (15)complectu (14)completai (14)completau (14)completul (14)complicai (14)complicat (14)complicau (14)complicea (14)complicei (14)compliceo (15)complotai (15)complotau (15)complotul (15)comportai (15)comportau (15)compostai (15)compostau (15)compostor (16)compostul (15)compotier (15)compotule (15)compoturi (15)compresai (14)compresat (14)compresau (14)compresia (14)compresii (14)compresor (15)compulsai (14)compulsat (14)computare (14)computase (14)cooperato (13)cooperatu (12)cooptasem (15)copacilor (12)copaierul (11)copalelor (12)copastiei (11)copciilor (12)copiatori (12)copiatoru (12)copiatule (11)copilelor (12)copilirea (11)copilireo (12)copilisem (14)copilitul (11)copilotul (12)copioasei (12)copitelor (12)copoiescu (12)copoiitul (12)copolimer (15)coprolita (12)coprolite (12)coprolitu (12)copsurile (11)copturile (11)copulelor (12)coraielor (11)coralelor (11)coralieri (10)coralieru (10)coraliile (10)coralilor (11)coraliule (10)coraportu (12)corcirile (10)corcitura (10)corcituri (10)corcituro (11)corcoleai (11)corcoleam (14)corcoleau (11)corcolesc (11)corcolire (11)corcoliri (11)corcolise (11)corcolita (11)corcolite (11)corcolito (12)corcolitu (11)corectori (11)corectoru (11)corectura (10)corecturi (10)corecturo (11)corelatul (10)coriaceul (10)corialule (10)corlirile (10)coroiatei (11)coroiatul (11)coroietic (11)corolarul (11)corolelor (12)coroplast (12)corotirea (11)corotireo (12)corotisem (14)corporale (12)corporali (12)corporalo (13)corporalu (12)corporate (12)corpurile (11)corsarule (10)cortesuri (10)corticale (10)corticali (10)corticalo (11)corticalu (10)corturari (10)corturile (10)coruperii (11)corurilor (11)cosacilor (11)cosarilor (11)cosirilor (11)cositelor (11)cositoare (11)cositorea (11)cositorim (14)cositorul (11)cosmetica (13)cosmetici (13)cosmetico (14)cosmeticu (13)cosmicule (13)costalule (10)costierul (10)costiilor (11)costumare (13)costumier (13)costurile (10)cotilisem (13)cotirilor (11)cotorosea (12)cotorosii (12)cotorosim (15)cotropeai (12)cotropeam (15)cotropeau (12)cotropesc (12)cotropire (12)cotropiri (12)cotropise (12)coturilor (11)crampelor (14)creatorii (10)creatorul (10)creaturii (9)creolilor (11)cretacici (9)cretacicu (9)criopatie (11)crioscopu (12)criptasem (13)criptelor (11)cripticul (10)crispatei (10)crispatul (10)cristalei (9)cristalul (9)criteriul (9)criticare (9)criticase (9)croatelor (11)croirilor (11)croitelor (11)croitoare (11)croitoria (11)croitorie (11)croitorul (11)cromalule (13)cromatice (13)cromatici (13)cromatico (14)cromaticu (13)cromoscop (16)crotaliei (10)crotalule (10)crucialei (9)cruciatei (9)crustacei (9)crustalei (9)crustelor (10)cuceritor (10)cuirasier (9)culiselor (10)culisoare (10)culorilor (11)cumplirea (13)cumplireo (14)cumplitei (13)cupalelor (11)cuploarei (11)cupolelor (12)cuproasei (11)curarisim (12)curarisit (9)curatelor (10)curatorii (10)curelarii (9)curioasei (10)curticica (9)curticico (10)cuscrelor (10)cuscriile (9)cuscrilor (10)cutioarei (10)cutrierai (9)cutrieram (12)eclamptic (13)eclatorii (10)eclatorul (10)eclipsato (11)eclipsatu (10)ecliptica (10)ecliptico (11)eclipticu (10)ecoscopia (12)ecoscopii (12)ecoscopul (12)ecourilor (11)ecruisato (10)ectopicul (11)elasticul (9)eliportul (11)elipticul (10)elitismul (12)emailorul (13)emiciclul (12)empaticul (13)empiricul (13)empirista (13)empiristo (14)empiristu (13)emplastru (13)emulatori (13)eoliticul (10)eolotropa (13)eolotropi (13)eolotropu (13)epiciclul (10)epicotilu (11)epicurism (13)epilatori (11)epilatoru (11)epistilul (10)epistolar (11)epistolia (11)erasmicul (12)eristicul (9)eroicilor (11)eroicomic (14)erotismul (13)escalopul (11)escortoru (11)escrocato (11)escrocatu (10)esculapii (10)esticilor (10)estriolul (10)estropiai (11)estropiam (14)estropiau (11)etilismul (12)eucarioto (11)euristica (9)euristico (10)euritmica (12)euritmico (13)icasticul (9)icosarule (10)ictericul (9)iepurilor (11)ierusalim (12)iliacelor (10)ilotismul (13)ilustrare (9)imersatul (12)imoaselor (14)imoralist (13)imoralule (13)imortalei (13)imortalul (13)impactoru (14)impactule (13)impacturi (13)imparelor (14)imparilor (14)imperator (14)imperialo (14)imperialu (13)imperiosu (14)implicare (13)implicase (13)implicate (13)implicato (14)implicatu (13)implictul (13)implorare (14)implorase (14)implorate (14)implorato (15)imploratu (14)importare (14)importase (14)importule (14)importuri (14)impostare (14)impostori (15)impostoru (15)impostura (14)imposturi (14)imposturo (15)impractic (13)imprecisa (13)impreciso (14)imprecisu (13)impresari (13)impresaru (13)impurelor (14)impurilor (14)impuselor (14)iotacismu (13)ipocritul (11)ipotecari (11)ipotecaro (12)ipotecaru (11)irealilor (10)iscatelor (10)islamicul (12)isometric (13)isotermic (13)ispitelor (11)israelitu (9)istericul (9)istmicule (12)istmurile (12)istoricea (10)istoricul (10)italicule (9)lacomelor (14)lacomilor (14)lacrimile (12)lacticule (9)lactoseru (10)lacurilor (10)lacustrei (9)laicismul (12)lampistei (13)lampistul (13)lasticule (9)lastrelor (10)laturilor (10)lecuitori (10)letrismul (12)leucocita (10)leucocito (11)licitasem (12)licitelor (10)licorilor (11)licoroase (11)licoroaso (12)licorosul (11)lictarule (9)lictoarei (10)licuratei (9)licurelor (10)licurirea (9)licurireo (10)limitelor (13)limitoare (13)limitorul (13)lipitelor (11)lipitoare (11)lipitorul (11)lipocromi (15)lipocromu (15)lipsurile (10)liricelor (10)lirismule (12)lisatelor (10)literarul (9)liticelor (10)litoceras (10)litoralei (10)locatorii (11)locatorul (11)locuirile (10)locuitori (11)locularei (10)locularii (10)locurilor (11)locutoare (11)locutorii (11)loialismu (13)loialiste (10)loialisto (11)loialistu (10)loitrelor (11)lolotirea (11)lolotireo (12)lolotisem (14)lomurilor (14)lopatelor (12)loricatei (10)loricatul (10)loricelor (11)lotourile (11)loturilor (11)lucioasei (10)lucirilor (10)lucitelor (10)lucitoare (10)lucorilor (11)lupitelor (11)lupoaicei (11)lustralei (9)lustralii (9)lustrelor (10)macrocite (13)macrocitu (13)macropori (15)macroporu (15)macropsie (14)macropsii (14)macropter (14)macrospor (15)maieutico (13)mailurile (12)maiorescu (13)maiorilor (14)maistrule (12)maiurilor (13)malicelor (13)malurilor (13)marcurile (12)marotelor (14)martirice (12)martiricu (12)martiriul (12)martirule (12)marulelor (13)masicotul (13)masorilor (14)masticile (12)masticule (12)masticuri (12)matisireo (13)matisorul (13)matolelor (14)matolilor (14)matolireo (14)matosireo (14)matricile (12)matricole (13)matricoli (13)matricolo (14)matricolu (13)matricule (12)matriculi (12)matriculo (13)maturelor (13)maturilor (13)meliorist (13)merarilor (13)mercurial (12)mercurica (12)mercurici (12)mercurico (13)meritalul (12)meritoaso (14)meritoria (13)meritoriu (13)meritosul (13)mersolatu (13)mesapicul (13)mescioaro (14)metalicul (12)meticulos (13)metilicul (12)metocarii (13)metocarul (13)metopicul (14)metriilor (13)metropola (15)metropolo (16)miautelor (13)miciculat (12)micitelor (13)micoticul (13)microcite (13)microcitu (13)micrococi (14)micrococu (14)microlite (13)microlitu (13)micropile (14)micropilu (14)micropsia (14)micropsie (14)microscop (15)microspor (15)mielocitu (13)miercuria (12)mierlarul (12)mierlitul (12)mierloiul (13)milacopul (14)milcuirea (12)milcuireo (13)miliarule (12)militarul (12)milleritu (12)mioapelor (15)mioarelor (14)miocitule (13)miopatice (14)miopatico (15)miopaticu (14)miorarule (13)miracolul (13)miraculos (13)miratelor (13)mirosealo (14)mirosirea (13)mirosireo (14)mirositor (14)mirositul (13)misitelor (13)misterica (12)mistericu (12)misteriul (12)mistralul (12)mistuialo (13)mistuirea (12)mistuireo (13)miticelor (13)miticescu (12)mitralior (13)mitralule (12)miturilor (13)moartelor (14)mocirlosu (14)molarilor (14)molaselor (14)molasicei (13)molasicul (13)molatecii (13)molatecul (13)molatelor (14)molaticei (13)molaticul (13)molecular (13)molipseai (14)molipseau (14)molipseli (14)molipsire (14)molipsita (14)molipsite (14)molipsito (15)molipsitu (14)molotrule (14)molurilor (14)moralelor (14)moralicit (13)moralilor (14)moraliste (13)moralistu (13)morarilor (14)moratorie (14)moratorii (14)moratoriu (14)moroaicei (14)mortalule (13)mortarule (13)mortierul (13)mortuarei (13)mortuarii (13)morulelor (14)moscalule (13)mosoratei (14)mosoratul (14)mosorelul (14)mostrelor (14)motocelul (14)motociclu (14)motocilor (15)motocrosu (15)motoriile (14)motorilor (15)motoriule (14)motourile (14)mucalitei (12)muiatelor (13)muieratic (12)muierilor (13)muieroaso (14)mulatelor (13)mulsoareo (14)mulsorile (13)multicela (12)multicelo (13)multipare (13)multipari (13)multiparo (14)multiplei (13)multiplic (13)multipoli (14)muralelor (13)muralilor (13)muraliste (12)muratelor (13)muririlor (13)muritelor (13)muritoare (13)mursecato (13)mursicare (12)mursicate (12)mursicato (13)muscoilor (14)musicalei (12)mustirile (12)mustrelor (13)muticelor (13)muticilor (13)occipital (11)ocitocica (11)ocitocice (11)ocitocico (12)ocitocicu (11)ocolirile (11)ocolitori (12)ocolitoru (12)ocolurile (11)ocrotirea (11)ocrotireo (12)ocrotisem (14)octalelor (11)oculistei (10)oculistic (10)ocultelor (11)ocuparisi (11)ocupatori (12)ocurselor (11)oestralii (10)oestralul (10)oleicilor (11)olimpicul (14)olmurilor (14)oloaielor (12)oloioasei (12)oloirilor (12)oloiselor (12)oloitelor (12)oltarelor (11)omiatelor (14)omiletica (13)omiletico (14)omileticu (13)omiliarul (13)omoplatei (15)omoplatul (15)omorurile (14)oocitelor (12)oolitelor (12)ooliticul (11)oosporule (13)ootecilor (12)operatori (12)operatoru (12)opercular (11)opiatelor (12)oprelilor (12)opresorii (12)opresorul (12)oprimatei (14)oprimatul (14)opririlor (12)opritelor (12)opritoare (12)opritorul (12)opticelor (12)opticilor (12)optimalei (14)optimalul (14)optimelor (15)optimilor (15)oracolule (11)oratorice (11)oratorici (11)oratorico (12)oratoricu (11)oratoriei (11)oratorism (14)oratoriul (11)orcicarul (10)orelistul (10)orierilor (11)oripilare (11)oripilase (11)oripilate (11)oripilato (12)oripilatu (11)orometric (14)oropsirea (12)oropsireo (13)oropsitei (12)oropsitul (12)orotipule (12)ortacilor (11)ortalelor (11)orticelor (11)orticilor (11)ortoceras (11)ortoepica (12)ortoepici (12)ortoepico (13)ortoepicu (12)ortopolii (13)ortopolul (13)osaturile (10)oscilatei (10)oscilator (11)oscilatul (10)oscilelor (11)osciorule (11)osculator (11)osmoticei (14)osmoticul (14)ospeciori (12)ospecioru (12)ospitalei (11)ospitalul (11)osteomuri (14)osticelor (11)osticilor (11)ostilelor (11)ostililor (11)ostoirile (11)ostreicol (11)ostropelu (12)osuarelor (11)osuariile (10)otariilor (11)otcupcici (11)otoscoape (13)otoscopia (13)otoscopie (13)otoscopii (13)otoscopul (13)otrocolul (12)outorilor (12)paciocule (11)pacurilor (11)paiericul (10)paleosolu (12)palestric (10)paliciule (10)palmierul (13)palmitice (13)palmitico (14)palmiticu (13)palorilor (12)palotiile (11)palustrei (10)parcurile (10)parcursei (10)pariorule (11)pariurile (10)parolelor (12)paroliste (11)parolisto (12)parolistu (11)particule (10)particulo (11)parurilor (11)pasimetru (13)pasteluri (10)pasticile (10)pasurilor (11)patemilor (14)patericul (10)paterilor (11)patimilor (14)patiserul (10)patisieru (10)patriciul (10)patriilor (11)paturilor (11)pectorali (11)pectoralo (12)pectoralu (11)pelicular (10)pelurilor (11)perclorat (11)percloric (11)periciclu (10)periclita (10)pericolul (11)periculos (11)perimatul (13)periostul (11)peristilu (10)peristomu (14)peritomia (14)peroralii (11)peroralul (11)peroratul (11)perucilor (11)pescuitor (11)pestricul (10)peticoaso (12)peticosul (11)petroluri (11)piaristul (10)piastrule (10)picarisem (13)picaroule (11)picatelor (11)piciorelu (11)piciorule (11)picolilor (12)picoloule (12)picotealo (12)picotirea (11)picotireo (12)picotisem (14)picricule (10)picritule (10)pictoarei (11)picturale (10)picturali (10)picturalo (11)picturile (10)picuratei (10)picurilor (11)pieitorul (11)pieritoru (11)pieritura (10)pierituro (11)piersicat (10)piersicul (10)pietismul (13)pietrarul (10)pietroaso (12)pietroiul (11)pietrosul (11)pietruiam (13)pilacilor (11)pilaciule (10)pilastrul (10)pilcurile (10)pilitelor (11)pilorilor (12)pilotasem (14)pilotelor (12)pioaselor (12)piratelor (11)piraterim (13)pireticul (10)piricelor (11)piritelor (11)piritoase (11)piritoaso (12)piritosul (11)pirolilor (12)pirometru (14)pirostria (11)pirostrie (11)pirotealo (12)pirotirea (11)pirotireo (12)pirotisem (14)pisarilor (11)pisatelor (11)piscicola (11)piscicole (11)piscicolo (12)piscicolu (11)piscoilor (12)piscoiule (11)piscuirea (10)piscuireo (11)piscurile (10)piserilor (11)pisicealo (11)pisoarule (11)pisolitul (11)pistilule (10)pistolari (11)pistolaru (11)pistolule (11)pistrelor (11)pistruiam (13)pistruiem (13)pistuirea (10)pistuireo (11)pitacelor (11)pitarilor (11)piticelor (11)pitorescu (11)pitorisem (14)pitulasem (13)pitulicea (10)piturasem (13)piturilor (11)piuarilor (11)piuatelor (11)piuitelor (11)piuitoare (11)plaiurile (10)plasmelor (14)plasmocit (14)plastelor (11)plasticei (10)plasticul (10)plastiile (10)plastomer (14)plastrule (10)plasturii (10)plaurilor (11)pletorica (11)pletorici (11)pletorico (12)pletoricu (11)pleuralii (10)pleurilor (11)pleuritic (10)pliatelor (11)plicticos (11)plictisea (10)plictisul (10)plicuiesc (10)plicuisem (13)plicurile (10)plierilor (11)pliurilor (11)plocatule (11)ploiciosu (12)ploioasei (12)ploretari (11)ploretaru (11)ploscarii (11)ploscarul (11)pluralism (13)pluralist (10)pluticile (10)plutirile (10)poarcelor (12)pocalelor (12)pocelilor (12)pocirilor (12)pocitelor (12)poclitule (11)poematici (14)poematico (15)poematicu (14)polarelor (12)polaricei (11)polaricul (11)polarilor (12)polatelor (12)polcurile (11)poleitori (12)poleitoru (12)polemicul (14)polemista (14)polemisto (15)polemistu (14)policarul (11)policolor (13)policroma (15)policrome (15)policromi (15)policromo (16)policromu (15)polimeric (14)polimerul (14)polisemia (14)polisemic (14)polisieru (11)polisoare (12)polisoaru (12)politeism (14)politicea (11)politicos (12)politicul (11)politomia (15)politomie (15)politruci (11)poloistei (12)poloistul (12)polturaci (11)pomicolei (15)pomicolul (15)pomosteai (15)pomosteau (15)pomosteli (15)pomostire (15)pomostiri (15)porcarule (11)porcescul (11)porcirile (11)porcoasei (12)porcoiule (12)porecliri (11)poreclita (11)poreclito (12)poreclitu (11)poroclire (12)porocliri (12)poroclita (12)poroclite (12)poroclito (13)poroclitu (12)portalule (11)portaluri (11)portarmei (14)portarule (11)porticule (11)portierul (11)portocale (12)portocali (12)portocalo (13)portocalu (12)portolaci (12)portolacu (12)portscula (11)portscule (11)portsculo (12)portuarei (11)portuarii (11)portulaci (11)porturile (11)posacelor (12)posacilor (12)posomorai (16)posomorau (16)posomorit (16)postcurei (11)posterior (12)posteucii (11)postirile (11)postulare (11)posturale (11)posturali (11)posturalo (12)posturile (11)potasicei (11)potasicul (11)potasiule (11)potecilor (12)poterilor (12)poticilor (12)potirelor (12)potmoleai (15)potmoleau (15)potmolesc (15)potmolire (15)potmoliri (15)potmolise (15)potolealo (13)potolelii (12)potolirea (12)potolireo (13)potolisem (15)potricale (11)potricalo (12)potrocule (12)practicei (10)practicos (11)practicul (10)prastolul (11)praticile (10)precariul (10)preclasic (10)precurmat (13)precursor (11)prelaturi (10)prelaturo (11)prelucrai (10)prelucram (13)prelucrat (10)prematuri (13)prematuro (14)premialul (13)premiatul (13)premiilor (14)premolari (14)premolaru (14)prerialul (10)preriilor (11)presatori (11)presatoru (11)prescriai (10)prescriam (13)prescriau (10)prescurii (10)prescurta (10)prestolul (11)pretcarul (10)pretorial (11)pretorici (11)pretoriul (11)preursiri (10)preursita (10)preursito (11)priitelor (11)priitoare (11)priitorul (11)primarule (13)primatule (13)primitoru (14)prioratul (11)priorilor (12)prioritar (11)priscilla (10)prismatic (13)prismelor (14)pristolul (11)pritoacei (11)pritoceai (11)pritoceam (14)pritoceau (11)pritoceli (11)pritocesc (11)pritocire (11)pritocise (11)pritocule (11)procariot (12)procatori (12)procatoru (12)procesato (12)procesatu (11)procesoru (12)procesual (11)procetiri (11)prociteai (11)prociteam (14)prociteau (11)prociteli (11)procitesc (11)procitire (11)procitise (11)procletul (11)proclitic (11)procurare (11)procurase (11)procurate (11)procurato (12)procurist (11)procurori (12)procustai (11)procustam (14)proiectai (11)proiectam (14)proiectau (11)proiectil (11)proiector (12)proiectul (11)proletari (11)proletaro (12)proletaru (11)promiscua (14)promiscue (14)promiscui (14)promiscuo (15)promiteai (14)promiteau (14)promiteri (14)promotori (16)promotoru (16)proorocea (13)proorocia (13)proorocie (13)proorocii (13)proorocim (16)proorocit (13)proorocul (13)prorector (12)proroceai (12)proroceam (15)proroceau (12)prorocesc (12)prorociei (12)prorocire (12)prorociri (12)prorocise (12)prorocita (12)prorocite (12)prorocito (13)prorocitu (12)prorocule (12)proscriai (11)proscriam (14)proscriau (11)proscriem (14)prosector (12)prosiilor (12)prosocial (12)prostealo (12)prostelii (11)prostelor (12)prosticei (11)prosticel (11)prosticul (11)prostiile (11)prostilei (11)prostilul (11)prostimea (14)prostirea (11)prostireo (12)protalule (11)proteicul (11)proteilor (12)proteismu (14)protocolu (13)protosule (12)prusiatei (10)psalmicei (13)psalmicul (13)psalmilor (14)psalticei (10)psalticul (10)psaltireo (11)psamitule (13)ptialismu (13)pucioasei (11)puerilism (13)puiatelor (11)puitoarei (11)pulsatile (10)pulsatili (10)pulsatilo (11)pulsatori (11)pultaceii (10)purceilor (11)purecilor (11)puricasem (13)puricatei (10)puricealo (11)puricoase (11)puricoaso (12)puroiatei (11)puroioase (12)puroioaso (13)pustiilor (11)pustiirea (10)pustiireo (11)puterilor (11)putorilor (12)racemicul (12)racilelor (10)raclorule (10)racolerii (10)racolerul (10)racursiei (9)raiurilor (10)ralurilor (10)ramerilor (13)ramolelii (13)ramolireo (14)ramolitei (13)ramolitul (13)ramurilor (13)raportori (12)raportoru (12)raportule (11)raporturi (11)rarisimul (12)rasolelii (10)rasolireo (11)rasolitei (10)rasolitul (10)reacolisi (10)reacritul (9)reactorul (10)reaiurito (10)realicito (10)realicitu (9)realipito (11)realipitu (10)realismul (12)realistic (9)realistul (9)realtoiri (10)rearcuiri (9)rearcuito (10)rearicito (10)rearicitu (9)rearomiri (13)rearomito (14)rearomitu (13)reasculto (10)reaspriri (10)reasprito (11)reaspritu (10)reasuprii (10)reasuprim (13)reasuprit (10)recalicim (12)recalicit (9)recalmuci (12)reciclato (10)reciclatu (9)reciocoia (11)reciocoim (14)reciocoit (11)recioplim (14)recioplit (11)reciproca (11)reciproci (11)reciproco (12)reciprocu (11)recircula (9)recirculi (9)recisluia (9)recisluim (12)recisluit (9)recitalul (9)reciulita (9)reciulito (10)reciupita (10)reciupito (11)reclipita (10)reclipito (11)reclipitu (10)reclipoci (11)reclociri (10)reclocita (10)reclocito (11)reclocitu (10)reclocoti (11)reclorura (10)reclupato (11)recocliri (10)recoclita (10)recoclito (11)recoclitu (10)recocolii (11)recocolim (14)recocolit (11)recolatul (10)recolcoti (11)recolimai (13)recolimat (13)recolimau (13)recolorai (11)recoloram (14)recolorat (11)recolorau (11)recompari (14)recompila (14)recomplic (14)recomport (15)recomputa (14)recomutai (13)recooptai (12)recooptam (15)recooptau (12)recopiato (12)recopiatu (11)recopilim (14)recopilit (11)recopoiai (12)recopoiam (15)recopoiau (12)recoptora (12)recorciri (10)recorcita (10)recorcito (11)recorcitu (10)recorcoli (11)recorliri (10)recorlita (10)recorlito (11)recorlitu (10)recorotii (11)recorotim (14)recositul (10)recosmati (13)recosorai (11)recosoram (14)recosorau (11)recostuma (13)recotilim (13)recotorai (11)recotoram (14)recotorau (11)recotropi (12)recriptai (10)recriptam (13)recriptau (10)recrispai (10)recrispam (13)recrispat (10)recrispau (10)recritica (9)recritico (10)recromato (14)recromatu (13)recrutori (10)rectorali (10)rectoralo (11)rectoralu (10)rectoscop (12)reculisai (9)reculisam (12)reculisat (9)recuplato (11)recurilor (10)reilustra (9)reimplica (13)reimplico (14)reimplora (14)reimplori (14)reimploro (15)reimporta (14)reimposta (14)reirosita (10)reirosito (11)reirositu (10)reiscatul (9)relaiorul (10)relascopu (11)relicitam (12)relicitau (9)relicurat (9)relicurit (9)relimitau (12)relipitul (10)relipsita (10)relipsito (11)relipsitu (10)relisatul (9)relocuiai (10)relocuiam (13)relocuiri (10)relocuita (10)relocuito (11)relolotii (11)relolotim (14)relucrato (10)rematolii (13)rematosii (13)remicitul (12)remilitau (12)remiluita (12)remiluito (13)remiratul (12)remirosit (13)remiruita (12)remiruito (13)remolatul (13)remolipsi (14)remorcato (14)remorcatu (13)remosorai (14)remosorat (14)remosorau (14)remustiri (12)remutilai (12)reocoliri (11)reocolita (11)reocolito (12)reocolitu (11)reocrotii (11)reocrotim (14)reocupato (12)reoloitul (11)reoprimai (14)reoprimat (14)reoprimau (14)reopritul (11)reoripila (11)reoropsii (12)reoropsim (15)reoropsit (12)reoscilai (10)reoscilam (13)reoscilat (10)reoscilau (10)reoscopic (12)reoscopul (12)reostoiai (11)reostoiam (14)reostoiau (11)reostoiri (11)repaosuri (11)reparcurs (10)repicarim (13)repicarit (10)repicatul (10)repicotim (14)repicuiam (13)repicuita (10)repicuito (11)repilitul (10)repilotai (11)repilotam (14)repilotau (11)repirotim (14)repiruita (10)repiruito (11)repisatul (10)repiscuit (10)repistuia (10)repistuim (13)repitorim (14)repitulai (10)repitulam (13)repiturai (10)repituram (13)repliatul (10)replicato (11)replicatu (10)replicita (10)replicito (11)replicitu (10)replicuia (10)replicuim (13)replicuit (10)replisato (11)replisatu (10)replouato (12)replusato (11)replutiri (10)repocitul (11)repoluato (12)repomosti (15)repostiri (11)repostula (11)repotmoli (15)repotolii (12)repotolim (15)repractic (10)repricita (10)repricito (11)repricitu (10)repriitul (10)reprimato (14)reprimatu (13)reprimita (13)reprimito (14)reprimitu (13)repritoci (11)reprociti (11)reproclam (14)reprocura (11)reprocuri (11)reproroci (12)reprostii (11)reprostim (14)repulsato (11)repuricai (10)repuricam (13)repuricat (10)repuroiat (11)repustiai (10)repustiam (13)reramolii (13)reramolit (13)rerasolii (10)rerasolim (13)rerasolit (10)rerimatul (12)reripatul (10)reriposta (11)reriscato (10)reriscatu (9)reromaici (13)reropotii (12)reropotim (15)rerostuia (10)rerostuii (10)rerostuim (13)resclipim (13)resclipit (10)resclipui (10)rescotoci (11)rescriptu (10)rescrumai (12)rescrumat (12)rescrutai (9)rescrutam (12)rescuipat (10)resculato (10)resculpta (10)rescumpii (13)rescumpit (13)rescurmat (12)rescurtai (9)rescurtam (12)rescutiri (9)resiluiam (12)resimulai (12)resimulat (12)resiropai (11)resiropam (14)resiropat (11)resiropau (11)reslimuia (12)reslimuit (12)resmicuia (12)resmicuit (12)resmotoci (14)resocotii (11)resocotim (14)resolicit (10)resomatul (13)resorocii (11)resorocim (14)resorocit (11)resorturi (10)resparlii (10)resparlim (13)resparlit (10)respicuia (10)respicuim (13)respicuit (10)respilcui (10)respirato (11)respiratu (10)respiroul (11)respoitul (11)respoliai (11)respoliam (14)respoliat (11)respoliau (11)resticlim (12)restimula (12)restipula (10)restoicim (13)restorcii (10)restorcim (13)restripai (10)restripam (13)restripau (10)restropii (11)restropim (14)resuporta (11)retasurii (9)reticluia (9)reticluim (12)reticular (9)retimorai (13)retimorau (13)retocmiri (13)retoricul (10)retorilor (11)retorismu (13)retoropii (12)retoropim (15)retorpila (11)retriluia (9)retriluim (12)retriorai (10)retrioram (13)retriorau (10)retriplai (10)retriplam (13)retriplau (10)retroilor (11)retupilai (10)retupilam (13)reumatici (12)reumilita (12)reumilito (13)ricercaru (9)rimatelor (13)rimelatul (12)riolitule (10)ripatelor (11)ripostare (11)ripsurile (10)riscurile (9)risipelor (11)risticule (9)ritmicule (12)ritmurile (12)ritorilor (11)ritualice (9)ritualico (10)ritualism (12)rituoasei (10)riturilor (10)rocurilor (11)roielilor (11)roitoarei (11)roiurilor (11)rolatelor (11)rolurilor (11)romaicesc (13)romaicise (13)rompetrol (15)ropotelor (13)ropotirea (12)ropotireo (13)ropotisem (15)rostirile (10)rostralei (10)rostralii (10)rostralul (10)rostuirea (10)rostuireo (11)rosturile (10)rotacisme (13)rotacismu (13)rotarilor (11)rotilelor (11)rotirilor (11)rotiseria (10)rotisoare (11)rotisorul (11)rotocoale (12)rotocolea (12)rotocolii (12)rotocolim (15)rotocolul (12)rotoricei (11)rotoricul (11)rotorilor (12)rotulelor (11)rouroasei (11)rulatelor (10)rulotelor (11)rumeioaro (14)rumorilor (14)ruperilor (11)rupicolei (11)ruptoareo (12)ruralelor (10)ruralilor (10)rusaliile (9)rusitelor (10)rusoaicei (10)sacourile (10)saculelor (10)saiturile (9)salciilor (10)salicelor (10)salicilor (10)salpetrul (10)saltirile (9)salturile (9)samurilor (13)saricilor (10)satirelor (10)satiricul (9)satirilor (10)scapolite (11)scapolitu (11)scatiilor (10)scepticul (10)sciaticul (9)scleralii (9)sclerotic (10)sclipealo (11)sclipirea (10)sclipireo (11)sclipitor (11)sclipitul (10)sclipuiam (13)sclipuire (10)scoaterii (10)scociorai (11)scocioram (14)scociorau (11)scocurile (10)scoicarei (10)scoicarul (10)scoicilor (11)scopurile (11)scorpatei (11)scorpatul (11)scorpiile (11)scorurile (10)scotoceai (11)scotoceam (14)scotoceau (11)scotoceli (11)scotocire (11)scotociri (11)scriitoru (10)scriitura (9)scriituro (10)scrimerul (12)scripcari (10)scripcaru (10)scripcile (10)scripetul (10)scriptica (10)scriptice (10)scripticu (10)scriptule (10)scriptura (10)scripturi (10)scripturo (11)scrumiera (12)scrumiero (13)scuipatei (10)sculptare (10)sculptori (11)scumpealo (14)scumpelii (13)scumpelor (14)scumpilor (14)scumpirea (13)scumpireo (14)scumpitei (13)scurmatei (12)scurteica (9)scurteici (9)scurteico (10)scurtelor (10)scurticel (9)scurtimea (12)scurtimeo (13)scutirile (9)sectorial (10)secularii (9)semicilor (13)semiopaci (14)semiopacu (14)semioptic (14)semiotica (13)semioticu (13)semiticul (12)sepulcral (10)seralilor (10)seriatori (10)seriatoru (10)sericicol (10)sericilor (10)sericolul (10)serurilor (10)seturilor (10)sicrielor (10)sictiream (12)sictireau (9)sictirule (9)silicatul (9)silitelor (10)silitoare (10)silitorul (10)simetrica (12)simetricu (12)similarul (12)simitelor (13)simpatice (13)simpatico (14)simpaticu (13)simplelor (14)simplilor (14)simulacre (12)simulatei (12)simulator (13)sirepilor (11)sirocoule (11)sitarilor (10)situlelor (10)siturilor (10)slalomuri (13)sleirilor (10)slimuirea (12)slimuireo (13)sloturile (10)smocurile (13)smolirile (13)smotoceai (14)smotoceau (14)smotoceli (14)smotocire (14)smotociri (14)smucirile (12)soacrelor (11)soceralii (10)soceralul (10)societali (10)societalo (11)societalu (10)soclurile (10)socotealo (12)socotelii (11)socotirea (11)socotireo (12)socratice (10)socratici (10)socraticu (10)soiurilor (11)solarelor (11)solariile (10)solarilor (11)solicitam (13)solicitau (10)solilocai (11)solilocam (14)solilocat (11)solilocau (11)solitarei (10)solitarul (10)solurilor (11)somatelor (14)somaticei (13)somaticul (13)sorocirea (11)sorocireo (12)sorocitei (11)sorocitul (11)spaimelor (14)spalierul (10)spartelor (11)spatiilor (11)specialul (10)speciilor (11)spectacol (11)spectrali (10)spectralo (11)spectralu (10)speculato (11)spelcilor (11)speriatul (10)spermatic (13)spermatii (13)spicuirea (10)spicuireo (11)spicuitor (11)spiculate (10)spilcuiam (13)spilcuire (10)spilcuita (10)spilcuite (10)spiralice (10)spiralicu (10)spiralule (10)spirilule (10)spiritual (10)spiritule (10)spiromate (14)spiromatu (14)spirtiera (10)spirtiero (11)spirtieru (10)spitalule (10)spitaluri (10)spoarelor (12)spoirilor (12)spoitelor (12)spoitoare (12)spoitoria (12)spoitorie (12)spoitorul (12)spoliator (12)sporirile (11)sporitori (12)sporitoru (12)sporurile (11)spurcatei (10)stampelor (14)stampilei (13)starurile (9)staulelor (10)stercoral (10)sterpilor (11)sticlarul (9)sticlelor (10)sticlirea (9)sticlireo (10)stilurile (9)stimulare (12)stipulare (10)stoapelor (12)stoarceri (10)stocurile (10)stoicelor (11)stoicilor (11)stolurile (10)stomacule (13)stomacuri (13)stopurile (11)storcirea (10)storcireo (11)storurile (10)strecuiri (9)strecurai (9)strecuram (12)stropealo (12)stropelii (11)stropilor (12)stropirea (11)stropireo (12)stropolea (12)stropolii (12)stropolim (15)stupoareo (12)sucelilor (10)sucirilor (10)sucitelor (10)sucitoare (10)suitoarei (10)sumarelor (13)sumarilor (13)sumatorii (13)superiori (11)supliciam (13)supliciat (10)suporteri (11)suprimare (13)suprimate (13)suprimato (14)suralelor (10)suralilor (10)suratelor (10)surioarei (10)surorilor (11)sutarelor (10)sutimilor (13)tacrirule (9)tacurilor (10)talciocul (10)talerilor (10)taoismule (13)tapirilor (11)tapurilor (11)tarsurile (9)telurilor (10)temporali (14)temporalo (15)temporalu (14)temporari (14)temporaro (15)temporaru (14)teoriilor (11)terciuiam (12)teriacuri (9)tericolul (10)termiilor (13)termopila (14)termopilo (15)termoscop (15)termosuri (13)terorilor (11)terorismu (13)ticalelor (10)ticalilor (10)ticluiesc (9)ticluirea (9)ticluireo (10)ticluisem (12)ticurilor (10)tiliaceul (9)timarilor (13)timleacul (12)timpurile (13)tiocolule (11)tiparelor (11)tipicarul (10)tipicelor (11)tipsioare (11)tipsioaro (12)tipurilor (11)tiralioru (10)tiriacule (9)tirsurile (9)tirurilor (10)tisularei (9)toaipelor (12)toarcerii (10)toarselor (11)tocelilor (11)tocilarul (10)tocilelor (11)tocilescu (10)tocirilor (11)tocmirile (13)tocurilor (11)tolomacei (14)tolomacii (14)tolomacul (14)tomurilor (14)topciilor (12)topicilor (12)topilelor (12)topirilor (12)topoclima (15)topoclime (15)topoclimo (16)toporelul (12)topurilor (12)toracelor (11)toracelui (10)toracicei (10)toracicul (10)toracilor (11)toropealo (13)toropelii (12)toropirea (12)toropireo (13)toropisem (15)torpilare (11)torpilase (11)torpiloru (12)torsurile (10)tracicule (9)trailelor (10)trailerul (9)traiurile (9)trampelor (14)traulelor (10)traumelor (13)treascuri (9)treimilor (13)tremiilor (13)tremoloul (14)tremoluri (13)tremurici (12)triacelor (10)trialelor (10)trialismu (12)triasicul (9)tricapelo (11)tricepsul (10)triciclul (9)tricolora (11)tricolore (11)tricolori (11)tricoloro (12)tricoloru (11)tricomule (13)tricromei (13)tricromia (13)tricromie (13)tricromul (13)trierilor (10)triluiesc (9)triluirea (9)triluireo (10)triluisem (12)trilurile (9)trimisule (12)triorasem (13)triourile (10)tripalule (10)triplasem (13)triplelor (11)triplilor (11)tripolare (11)tripolari (11)tripolaro (12)tripolaru (11)tripoliul (11)tripolule (11)trisepali (10)trisepalo (11)trisepalu (10)troacelor (11)trocarule (10)trocurile (10)troicilor (11)troliilor (11)trompelor (15)troparule (11)tropicale (11)tropicali (11)tropicalo (12)tropicalu (11)tropicule (11)tropismul (14)tularemii (12)tulipelor (11)tulirilor (10)tumoralei (13)tumoralii (13)tumorilor (14)tupilasem (13)turalelor (10)turcirile (9)turcoaice (10)turcoaico (11)uimelilor (13)uimitelor (13)uimitoare (13)ulceroaso (11)ulicioare (10)ulicioaro (11)ulteriori (10)ultimelor (13)ultimilor (13)umoristei (13)umoristic (13)urcatelor (10)urceolato (11)uremiilor (13)uretralii (9)uricioase (10)uricioaso (11)urlatelor (10)urmatelor (13)uroscopia (12)uroscopie (12)uroscopii (12)ursarilor (10)ursirilor (10)ursitelor (10)ursitoare (10)ursoaicei (10)urticarie (9)uscatelor (10)uscioarei (10)utopiilor (12)

8- Cuvinte din litere  (3630)

acceptor (10)acceptul (9)accesuri (8)aceticul (8)acetilul (8)aciclice (8)aciclico (9)aciclicu (8)acililor (9)aciuiesc (8)aciuisem (11)acmeisto (12)acmeistu (11)acolisim (12)acolisit (9)acolitei (9)acolitul (9)acoperii (10)acoperim (13)acoperit (10)acortule (9)acrilice (8)acrilicu (8)acririle (8)acrituri (8)acrituro (9)acrolite (9)acrolitu (9)acromiei (12)acropole (11)acropolo (12)acrospor (11)acrostol (10)acrotero (10)actorici (9)actoriei (9)actorule (9)aculeoli (9)acustice (8)acustici (8)acustico (9)acutelor (9)aerisito (9)aerisitu (8)aerolitu (9)aeroport (11)aeroscop (11)aerosoli (10)aerosolu (10)aiorilor (10)aistelor (9)aiurireo (9)aiurisem (11)aiuritor (9)alcoolic (10)alcoolii (10)alicelor (9)alicireo (9)alicisem (11)alicitul (8)alicotei (9)aliorule (9)alipireo (10)alipisem (12)alipitul (9)alopecii (10)alpestro (10)alpestru (9)altoieli (9)altoiesc (9)altoireo (10)altoisem (12)altruism (11)alurilor (9)americiu (11)ametropi (13)ametropo (14)ametropu (13)amicelor (12)amicilor (12)amilicul (11)amililor (12)amirosit (12)amorosul (13)amperoro (14)amplelor (13)amplilor (13)amplorii (13)aortelor (10)aorticei (9)aorticul (9)aperturi (9)aperturo (10)apicolei (10)apicolul (10)apiolule (10)apiretic (9)aplitule (9)apoetici (10)apoetico (11)apoeticu (10)apolitic (10)apometru (13)aporetic (10)aporiile (10)aportule (10)apostiei (10)apostile (10)apostilo (11)apostoli (11)apostolu (11)apotecii (10)apretori (10)apretoru (10)apreturi (9)apreturo (10)aprilule (9)aprioric (10)aproctie (10)aproctii (10)apuselor (10)arcticei (8)arcticul (8)arcuiesc (8)arcuireo (9)arcuisem (11)arcuitei (8)arcurile (8)arestuii (8)arestuim (11)aresturi (8)aricilor (9)aricireo (9)aricitul (8)ariciule (8)ariosoul (10)aripilor (10)aritmice (11)aritmico (12)aritmicu (11)armiilor (12)armurier (11)armurile (11)aromelii (12)aromelor (13)aromireo (13)aromitei (12)aromitor (13)aromitul (12)arsurile (8)articole (9)articolu (9)artosule (9)ascetici (8)ascetico (9)asceticu (8)ascitice (8)ascitico (9)asciticu (8)asemuiri (11)asemuito (12)aseptici (9)aseptico (10)asepticu (9)asocieri (9)aspectul (9)aspicule (9)aspicuri (9)asprelii (9)asprelor (10)aspriile (9)asprilor (10)asprimeo (13)asprireo (10)aspritei (9)aspritul (9)aspriule (9)astmelor (12)astrelor (9)asupreli (9)asuprire (9)asupriri (9)asuprite (9)asuprito (10)ateismul (11)ateromul (12)aticelor (9)aticilor (9)aticismu (11)atipicul (9)atolilor (10)atomelor (13)atomicei (12)atomicul (12)atomilor (13)atrepsii (9)atriilor (9)auirilor (9)auitelor (9)aureilor (9)auriilor (9)auririle (8)austerii (8)austriei (8)autocore (10)autocoro (11)autopsie (10)autopsii (10)caciurei (8)cacosmie (12)cacosmii (12)caicciul (8)caicelor (9)caicelul (8)caiselor (9)calcemic (11)calcemii (11)calcicei (8)calcicol (9)calcicul (8)calcitul (8)calciule (8)calculii (8)calculos (9)calemuri (11)calicesc (8)calicime (11)calicire (8)calicise (8)calicite (8)calicito (9)calicitu (8)caliciul (8)calicoul (9)calicule (8)calmelor (12)calmilor (12)calmucii (11)calmucit (11)calomelu (12)calorice (9)calorici (9)calorico (10)caloricu (9)caloriei (9)calosome (13)calosomo (14)calpelor (10)calpilor (10)cameloto (13)camerist (11)camorrei (12)capiilor (10)capitelu (9)capitole (10)capitolu (10)capitosu (10)capitule (9)capituli (9)capocule (10)capotule (10)caprelor (10)capriciu (9)capselor (10)capsulei (9)captorul (10)capturii (9)caricule (8)cariilor (9)cariocei (9)cariolei (9)cariopse (10)cariopso (11)carismei (11)carliste (8)carlistu (8)carmelit (11)caroieri (9)carosier (9)carstice (8)carstici (8)carstico (9)carsticu (8)carstule (8)cartelor (9)cartelul (8)carterul (8)cartieru (8)cartirui (8)cartismu (11)carurile (8)caserolo (10)casierul (8)casiilor (9)casoleto (10)castelor (9)castelul (8)castorii (9)castorul (9)caterisi (8)catolice (9)catolici (9)catolico (10)catolicu (9)caucelor (9)caustice (8)caustici (8)caustico (9)ceapisto (10)ceapistu (9)celiacul (8)celomatu (12)celomica (12)celomici (12)celomico (13)celomicu (12)celticul (8)celtismu (11)celuialo (9)celuitor (9)celulari (8)celulita (8)celulito (9)ceramici (11)ceramico (12)ceramicu (11)ceramist (11)cercarii (8)cercarul (8)cercatul (8)cercilor (9)cercuiai (8)cercuiam (11)cercuiri (8)cercuita (8)cercuito (9)ceruialo (9)cetluiai (8)cetluiam (11)cetluiri (8)cicarule (8)ciceroul (9)ciclamei (11)ciclasem (11)ciclicul (8)ciclilor (9)ciclismu (11)ciclista (8)cicliste (8)ciclisto (9)ciclistu (8)ciclopia (10)ciclopic (10)ciclopie (10)ciclopul (10)cicoareo (10)cicorile (9)ciliarul (8)ciliatul (8)cimileau (11)cimilesc (11)cimpoaie (13)cimpoier (13)cimpoiul (13)cioaclei (9)cioarsei (9)cioatcei (9)cioclule (9)ciocoiam (13)ciocoiau (10)ciocoime (13)ciocoire (10)ciocoise (10)ciocoism (13)ciocoita (10)ciocoite (10)ciocoito (11)ciocoitu (10)ciocoiul (10)ciolacei (9)ciolacul (9)cioltare (9)cioltaru (9)ciopleai (10)ciopleam (13)ciopleau (10)ciopleli (10)cioplesc (10)cioplire (10)cioplise (10)cioplita (10)cioplite (10)cioplito (11)cioplitu (10)ciopoare (11)cioporul (11)ciorapul (10)ciorilor (10)cioroiul (10)ciorpace (10)ciorpacu (10)ciotoros (11)cioturos (10)cipicule (9)cipriota (10)cipriote (10)ciprioto (11)cipriotu (10)cipurile (9)ciracule (8)circarul (8)circelor (9)circuite (8)circulai (8)circulam (11)circular (8)circulat (8)ciripeam (12)ciripeau (9)ciripesc (9)ciritelu (8)cirotica (9)cirotice (9)cirotico (10)ciroticu (9)cirtelor (9)cislelor (9)cisluiam (11)cisluire (8)cisluita (8)cisluite (8)cisluito (9)cisticul (8)cistocel (9)citocrom (13)citricul (8)ciulelor (9)ciulilor (9)ciulirea (8)ciulireo (9)ciulisem (11)ciumatei (11)ciumelor (12)ciumoase (12)ciumoaso (13)ciupealo (10)ciuperca (9)ciuperci (9)ciuperco (10)ciupirea (9)ciupireo (10)ciupisem (12)ciupitor (10)ciurecar (8)ciuroaie (9)ciutelor (9)clamelor (12)clamorii (12)clamoros (13)clapelor (10)clarelor (9)clarilor (9)clarisim (11)claselor (9)clasemul (11)clasicei (8)clasicul (8)clasorul (9)clastice (8)clastici (8)clastico (9)clasticu (8)cleioaso (10)cleiosul (9)clerical (8)clericul (8)clicasem (11)clicilor (9)climatic (11)climatul (11)climelor (12)clipealo (10)clipelor (10)cliperul (9)clipirea (9)clipireo (10)clipisem (12)clipitor (10)clipitul (9)clipocea (10)clipocim (13)clipocit (10)clipsule (9)clipsuri (9)cliselor (9)clistire (8)clistiru (8)clitoris (9)cloasmei (12)clocealo (10)clocelii (9)clocirea (9)clocireo (10)clocisem (12)clocitei (9)clocitor (10)clocitul (9)clocotea (10)clocotii (10)clocotim (13)clocotul (10)clopotar (11)clopotul (11)cloratei (9)cloratul (9)cloricei (9)cloricul (9)cloritei (9)cloritos (10)cloritul (9)clorotic (10)clorurai (9)cloruram (12)clorurat (9)cloruria (9)clorurie (9)clorurii (9)closetul (9)cloutier (9)clucerii (8)clupatei (9)clupelor (10)coacerii (9)coaielor (10)coalelor (10)coamelor (13)coarelor (10)coaselor (10)coaserii (9)coatelor (10)coautori (10)cocalule (9)coccisul (9)cociilor (10)cociocul (10)coclauri (9)coclealo (10)coclelii (9)coclirea (9)coclireo (10)coclitei (9)coclitul (9)cocoarei (10)cocoleai (10)cocoleam (13)cocoleau (10)cocolesc (10)cocolire (10)cocoliri (10)cocolise (10)cocolita (10)cocolite (10)cocolito (11)cocolitu (10)cocorule (10)cocosule (10)cocotier (10)cocseria (9)cocserii (9)cocteilu (9)cocurile (9)coiotule (10)colacule (9)colapsul (10)colastre (9)colastro (10)colastru (9)colcotea (10)colcotii (10)colcotim (13)colcotos (11)colcotul (10)colecist (9)colectai (9)colectam (12)colectau (9)colector (10)colerica (9)colerici (9)colerico (10)colericu (9)colicile (9)colicule (9)colierul (9)coliilor (10)colimare (12)colimase (12)colimate (12)colimato (13)colimatu (12)colirule (9)colorare (10)colorase (10)colorate (10)colorato (11)coloratu (10)colorism (13)colorist (10)coloritu (10)colosale (10)colosali (10)colosalo (11)colosalu (10)colosule (10)colpitei (10)colporta (11)coltucel (9)columela (12)columelo (13)coluriei (9)comatosu (13)comicule (12)comisari (12)comisaru (12)comitale (12)comitali (12)comitalo (13)comitalu (12)comiteai (12)comiteau (12)comiteri (12)comorile (13)comorule (13)compacte (13)compacto (14)compactu (13)compasul (13)compilai (13)compilat (13)compilau (13)complace (13)complect (13)completa (13)completo (14)completu (13)complica (13)complice (13)complici (13)complota (14)complotu (14)comporta (14)comporte (14)composta (14)compostu (14)compotul (14)compresa (13)compulsa (13)compusei (13)computai (13)computer (13)comutare (12)comutase (12)cooperai (11)cooperam (14)cooperat (11)cooperau (11)cooptare (11)cooptase (11)copacule (10)copaieri (10)copaieru (10)copaiule (10)copalule (10)copastie (10)copastii (10)copcelor (11)copciile (10)copcilor (11)copertai (10)copertam (13)copertau (10)copiasem (13)copiatei (10)copiator (11)copiatul (10)copierul (10)copiilor (11)copileai (10)copileam (13)copileau (10)copilesc (10)copilire (10)copilise (10)copilita (10)copilite (10)copilito (11)copilitu (10)copilotu (11)copilule (10)copioase (11)copioaso (12)copiosul (11)copistei (10)copistul (10)copoiesc (11)copoiita (11)copoiite (11)copoiitu (11)copoilor (12)copoisem (14)copoiule (11)coprelor (11)coprolit (11)coptelor (11)coptorai (11)coptoram (14)coptorau (11)copturii (10)coraiule (9)coraliei (9)coralier (9)coraliul (9)coralule (9)coraport (11)corcirea (9)corcireo (10)corcisem (12)corcitei (9)corcitul (9)corcolea (10)corcolii (10)corcolim (13)corcolit (10)corectai (9)corectam (12)corectau (9)corector (10)corectul (9)coreicul (9)coreilor (10)corelato (10)corelatu (9)coriacei (9)coriaceu (9)corialei (9)corialul (9)coristei (9)coristul (9)corlatei (9)corlatul (9)corlelor (10)corlirea (9)corlireo (10)corlisem (12)corlitei (9)corlitul (9)coroiate (10)coroiato (11)coroiatu (10)coroilor (11)coroiule (10)corolare (10)corolaru (10)coroteai (10)coroteam (13)coroteau (10)corotesc (10)corotire (10)corotiri (10)corotise (10)corporal (11)corsarii (9)corsarul (9)corsetul (9)cortasem (12)cortelul (9)cortesul (9)cortical (9)corturar (9)corturel (9)corupeai (10)corupeam (13)coruperi (10)coruptei (10)corurile (9)cosacule (9)cosarule (9)cosirile (9)cositori (10)cositoru (10)cositule (9)cositura (9)cosituri (9)cosituro (10)cosmatii (12)cosmetic (12)cosmicei (12)cosmicul (12)cosorule (10)costalei (9)costalii (9)costalul (9)costiera (9)costieri (9)costieru (9)costiile (9)costumai (12)cotileai (9)cotileam (12)cotileau (9)cotilesc (9)cotilise (9)cotirile (9)cotoilor (11)cotoiule (10)cotorosi (11)cotorule (10)cotropea (11)cotropii (11)cotropim (14)coturile (9)cracilor (9)crapilor (10)craterul (8)cratimei (11)creatori (9)creatoru (9)creaturi (8)creaturo (9)cremosul (12)crepsuri (9)crescuta (8)crescuto (9)cretacic (8)cretoaso (10)cretosul (9)crimelor (12)crioscop (11)criptare (9)criptase (9)criptica (9)criptice (9)cripticu (9)crispare (9)crispate (9)crispato (10)crispatu (9)cristale (8)cristalo (9)cristalu (8)criteriu (8)criticam (11)criticau (8)criticul (8)croirile (9)croitori (10)croitoru (10)cromalei (12)cromalul (12)cromatei (12)cromatic (12)cromatul (12)croselor (10)crotalei (9)crotalie (9)crotalii (9)crotalul (9)crucerii (8)cruciale (8)cruciali (8)crucialo (9)cruciate (8)cruciato (9)crucilor (9)crucisem (11)crucitei (8)crupelor (10)crupieri (9)cruralei (8)cruralii (8)crustale (8)crustalo (9)cuceriri (8)cucerita (8)cucerito (9)cuirasei (8)culcasem (11)culcatei (8)culisare (8)culisori (9)culmilor (12)culoareo (10)culorile (9)culpelor (10)cultelor (9)culticei (8)cultisme (11)cumetria (11)cumetrii (11)cumplire (12)cumpliri (12)cumplita (12)cumplite (12)cumplito (13)cuplasem (12)cuplatei (9)cuplelor (10)cuploare (10)cuplorii (10)cuprasem (12)cupratei (9)cupricei (9)cuproase (10)cuptoare (10)curarisi (8)curatelo (9)curatori (9)curcilor (9)curelari (8)curialei (8)curioase (9)curioaso (10)curmalei (11)curmalii (11)curmatei (11)curselor (9)cursieri (8)cursoare (9)cursorii (9)curtasem (11)curtieri (8)cuscriei (8)cutiilor (9)cutioare (9)cutioaro (10)cutrelor (9)cutriera (8)eclatori (9)eclatoru (9)eclipsai (9)eclipsam (12)eclipsat (9)eclipsau (9)ecliptic (9)ecolalii (9)ecolotul (10)ecoscopu (11)ecotipul (10)ecruisai (8)ecruisam (11)ecruisat (8)ectopica (10)ectopici (10)ectopico (11)ectopicu (10)elastici (8)elastico (9)elasticu (8)elicilor (9)eliportu (10)eliptica (9)eliptico (10)elipticu (9)elitarul (8)elitismu (11)emailori (12)emailoru (12)emailuri (11)emiciclu (11)emiratul (11)emirilor (12)emisarul (11)emitorul (12)empatici (12)empaticu (12)empirica (12)empirico (13)empiricu (12)empirist (12)emporiul (13)emulator (12)emulilor (12)eolitica (9)eolitico (10)eoliticu (9)eolotrop (12)epiciclu (9)epicilor (10)epicotil (10)epilator (10)epistilu (9)epistola (10)epistolo (11)epocalii (10)epocalul (10)epocilor (11)epurator (10)erasmici (11)erasmico (12)erasmicu (11)eraticul (8)eristica (8)eristico (9)eristicu (8)eroismul (12)erorilor (10)eroticul (9)erotismu (12)escalopu (10)escortai (9)escortam (12)escortau (9)escortor (10)escroaco (10)escrocai (9)escrocam (12)escrocat (9)escrocau (9)escrocii (9)escrocul (9)esculapi (9)esopicul (10)estompai (13)estompau (13)estorcai (9)estorcam (12)estorcau (9)estralii (8)estralul (8)estrioli (9)estriolu (9)estropia (10)eticilor (9)etilicul (8)etililor (9)etilismu (11)etruscii (8)eucalipt (9)euristic (8)euritmia (11)euritmic (11)eurocrat (9)iasmelor (12)iasomiul (12)icastice (8)icasticu (8)icosarul (9)icoselor (10)icterica (8)icterico (9)ictericu (8)icurilor (9)iepurari (9)iepurita (9)ilaielor (9)ilarelor (9)ilarilor (9)iliacule (8)ilicelor (9)ilirelor (9)ilotismu (12)ilustrai (8)ilustram (11)ilustrei (8)imaturei (11)imersato (12)imersatu (11)imoralei (12)imoralul (12)imortale (12)imortali (12)imortalo (13)imortalu (12)imortela (12)imortelo (13)impactor (13)impactul (12)imparule (12)impasule (12)impasuri (12)imperial (12)imperios (13)imperiul (12)impestai (12)impestau (12)impetuos (13)impietau (12)implicat (12)implicau (12)implicta (12)implicte (12)implictu (12)implorai (13)implorat (13)implorau (13)importai (13)importau (13)importul (13)impostai (13)impostau (13)impostei (13)impostor (14)imprecis (12)impresar (12)impresia (12)impulsia (12)impulsie (12)impulsor (13)imputare (12)imputase (12)imurilor (12)iotacism (12)ipatelor (10)ipocrita (10)ipocrite (10)ipocrito (11)ipocritu (10)ipotecai (10)ipotecam (13)ipotecar (10)ipotecau (10)iraserul (8)iratelor (9)irimescu (11)iritasem (11)iritelor (9)irmosule (12)irosealo (10)irosirea (9)irosireo (10)irositul (9)islamice (11)islamico (12)islamicu (11)islamule (11)isopilor (11)ispiteam (12)ispiteau (9)ispolule (10)israelit (8)israelul (8)isterica (8)isterico (9)istericu (8)istmicul (11)istorica (9)istorice (9)istorico (10)istoricu (9)italicul (8)iuitelor (9)iurtelor (9)lacomule (12)lacrelor (9)lacrimei (11)lacticei (8)lacticul (8)lactoser (9)lacurile (8)lacustre (8)lacustro (9)laicelor (9)laicilor (9)laicismu (11)lamelosu (12)lampiste (12)lampistu (12)lapisule (9)laptelui (9)larmelor (12)lasticul (8)latirule (8)laturile (8)laurilor (9)lectorii (9)lectorul (9)lecturai (8)lecturam (11)lecturii (8)lecuitor (9)leicilor (9)leproaso (11)leprosul (10)letcilor (9)letrismu (11)leucilor (9)leucocit (9)licitare (8)licitase (8)licoareo (10)licorile (9)licorosu (10)lictarul (8)lictoare (9)lictorul (9)licurare (8)licurate (8)licurato (9)licurire (8)licurita (8)licurite (8)licurito (9)liliputa (9)lilipute (9)liliputo (10)limicola (12)limicole (12)limicolo (13)limicolu (12)limierul (11)limitare (11)limitase (11)limitoru (12)liotelor (10)lipitoru (10)lipitura (9)lipituro (10)lipocrom (14)lipomule (13)lipomuri (13)lipselor (10)lipsirea (9)lipsireo (10)lipsitul (9)liricule (8)lirismul (11)listelor (9)literali (8)literalo (9)literalu (8)literari (8)literaro (9)literaru (8)litorale (9)litorali (9)litoralo (10)litoralu (9)litrelor (9)litrilor (9)localuri (9)locatori (10)locatoru (10)locmalei (12)locuiesc (9)locuirea (9)locuireo (10)locuisem (12)locuitei (9)locuitor (10)loculare (9)loculari (9)locularo (10)locurile (9)locustei (9)locutori (10)loialism (12)loialist (9)loloteai (10)loloteam (13)loloteau (10)lolotesc (10)lolotire (10)lolotiri (10)lolotise (10)lomurile (12)loricate (9)loricatu (9)lotcilor (10)lotrelor (10)lotrilor (10)loturile (9)luatelor (9)luciilor (9)lucioase (9)lucioaso (10)luciolei (9)lucirile (8)lucitori (9)lucoareo (10)lucorile (9)lucrasem (11)lucratei (8)lupoaice (10)lupoaico (11)lupoaiei (10)lupoilor (11)luptasem (12)luptelor (10)lustrale (8)lustrali (8)lustralo (9)lutoasei (9)lutrelor (9)maclelor (12)macrelor (12)macrilor (12)macrocit (12)macropor (14)maestrul (11)maicilor (12)maiorule (12)maistrul (11)maiurile (11)maleicul (11)malicule (11)malurile (11)maoistei (12)maoistul (12)maorilor (13)maoriule (12)marcotei (12)mareicul (11)maricelo (12)maricico (12)maroelor (13)maroilor (13)marsupii (12)martilor (12)martirei (11)martiric (11)martiriu (11)martirul (11)martorei (12)martorii (12)martorul (12)marturii (11)mascotei (12)masculei (11)masculii (11)mascurii (11)maseloto (13)masicotu (12)maslelor (12)masorule (12)mastelor (12)masticei (11)masticul (11)matiseli (11)matisire (11)matisori (12)matisoru (12)matolesc (12)matolire (12)matoliri (12)matolise (12)matolule (12)matosire (12)matosiri (12)matricol (12)matricul (11)maurilor (12)mauritei (11)melcatul (11)melcilor (12)meplatul (12)mercuric (11)mercuros (12)meritali (11)meritalo (12)meritalu (11)meritosu (12)merituos (12)merlotul (12)mersolat (12)mersolii (12)mersolul (12)merticul (11)mesapici (12)mesapico (13)mesapicu (12)metalici (11)metalico (12)metalicu (11)metilica (11)metilico (12)metilicu (11)metocari (12)metocaru (12)metocuri (12)metopica (13)metopici (13)metopicu (13)metricul (11)metrilor (12)metrouri (12)miarelor (12)micaceul (11)miceliul (11)miclescu (11)micotica (12)micotice (12)micotico (13)micoticu (12)microcit (12)micrococ (13)microlit (12)micropil (13)microule (12)mielocit (12)miercuri (11)mierlari (11)mierlaru (11)mierlica (11)mierlico (12)mierlita (11)mierlito (12)mierlitu (11)mierliul (11)mierloiu (12)mieroaso (13)mierosul (12)milacopi (13)milacopu (13)milcuire (11)miliarul (11)militare (11)militaro (12)militaru (11)militase (11)millerit (11)miloasei (12)miluiesc (11)miluirea (11)miluireo (12)miluitor (12)miocelul (12)miocitul (12)miopatic (13)miopatie (13)miopelor (14)miopilor (14)miorarul (12)miorilor (13)miracole (12)miracolu (12)miracule (11)miroseai (12)miroseau (12)miroseli (12)mirosire (12)mirosita (12)mirosite (12)mirosito (13)mirositu (12)mirosule (12)mirosuri (12)miruialo (12)miruiesc (11)miruirea (11)miruireo (12)miruitor (12)misirule (11)misteric (11)misteriu (11)misterul (11)misticul (11)mistralu (11)mistuire (11)mitcalei (11)miticeau (11)miticesc (11)miticule (11)mitocule (12)mitocuri (12)mitralei (11)mitralie (11)mitralul (11)mitrelor (12)mituialo (12)mituiesc (11)mituirea (11)mituireo (12)miturile (11)mlatelor (12)moacelor (13)moalelor (13)moalelui (12)mocirlei (12)mocirlos (13)molarule (12)molasice (12)molasici (12)molasico (13)molasicu (12)molateci (12)molateco (13)molatecu (12)molatice (12)molatici (12)molatico (13)molaticu (12)molecula (12)moleculo (13)molestai (12)molestau (12)molicela (12)molicelo (13)molicelu (12)moliilor (13)molipsea (13)molipsit (13)molosule (13)molotrii (13)molotrul (13)molurile (12)moralici (12)moralist (12)moralule (12)morarule (12)moroaice (13)moroaico (14)moroilor (14)moroiule (13)morselor (13)mortalei (12)mortalii (12)mortalul (12)mortarul (12)mortelor (13)mortiera (12)mortieri (12)mortiero (13)mortieru (12)mortuare (12)mortuari (12)mortuaro (13)moruelor (13)moscalei (12)moscalii (12)moscalul (12)moscatei (12)moscatul (12)mosorare (13)mosorate (13)mosorato (14)mosoratu (13)mosorelu (13)mosorule (13)moteluri (12)motoarei (13)motoceii (13)motocelu (13)motocros (14)motocule (13)motoriei (13)motoriul (13)motorola (14)motorule (13)motricea (12)motricei (12)mucalite (11)mucalito (12)mucoasei (12)muicilor (12)muierita (11)muierito (12)mulatrei (11)mulatrii (11)mulselor (12)mulsoare (12)mulsorii (12)multelor (12)multicei (11)multicel (11)multipar (12)multipla (12)multiple (12)multipli (12)multiplo (13)multipol (13)muralist (11)muririle (11)muritori (12)mursecat (11)murselor (12)mursicat (11)muscalii (11)muscarii (11)muscatei (11)musicale (11)musicalo (12)mustealo (12)mustelii (11)mustirea (11)mustireo (12)mustrare (11)mutelcii (11)mutilare (11)mutilase (11)mutrelor (12)oaspelui (10)ocalelor (10)ocelotul (10)ocitocic (10)ocolealo (11)ocolelii (10)ocolelor (11)ocolirea (10)ocolireo (11)ocolisem (13)ocolitei (10)ocolitor (11)ocolitul (10)ocroteai (10)ocroteam (13)ocroteau (10)ocrotesc (10)ocrotire (10)ocrotiri (10)ocrotise (10)octalule (9)octuplei (10)octuplii (10)ocularei (9)ocularii (9)oculista (9)oculiste (9)oculisto (10)ocultism (12)ocupasem (13)ocupatei (10)ocupator (11)oestrali (9)oestralo (10)oestralu (9)oierilor (10)oieritul (9)olacelor (10)olacilor (10)olarilor (10)olatelor (10)oleiatul (9)oleioaso (11)oleiosul (10)olimpica (13)olimpice (13)olimpico (14)olimpicu (13)olmurile (12)olocaust (10)oloioase (11)oloiosul (11)oloirile (10)oltarule (9)olurilor (10)omericul (12)omiletic (12)omiliare (12)omiliaru (12)omiselor (13)omoplate (14)omoplatu (14)oocitule (10)oolitica (10)oolitice (10)oolitico (11)ooliticu (10)oolitule (10)oosporii (12)oosporul (12)opacelor (11)opacilor (11)opalelor (11)operator (11)operatul (10)opiaceul (10)opiatule (10)opiselor (11)oposumii (14)opresori (11)opresoru (11)oprimare (13)oprimase (13)oprimate (13)oprimato (14)oprimatu (13)opririle (10)opritori (11)opritoru (11)opritule (10)opritura (10)oprituri (10)oprituro (11)opticile (10)optimale (13)optimali (13)optimalo (14)optimalu (13)optimile (13)optimule (13)opuselor (11)oracolul (10)oralelor (10)oralilor (10)orarelor (10)orarilor (10)oratoric (10)oratorie (10)oratorii (10)oratoriu (10)oratorul (10)orcicare (9)orcicaru (9)orcicule (9)orcicuri (9)orelista (9)orelisto (10)orelistu (9)oripilam (13)oripilat (10)oripilau (10)oropseai (11)oropseam (14)oropseau (11)oropsire (11)oropsiri (11)oropsita (11)oropsite (11)oropsito (12)oropsitu (11)ororilor (11)orotipul (11)ortacule (9)ortoepia (11)ortoepic (11)ortoepii (11)ortopoli (12)ortopolu (12)osaturii (9)oscilare (9)oscilate (9)oscilato (10)oscilatu (9)oscioare (10)osciorul (10)osmotica (13)osmotice (13)osmotici (13)osmotico (14)osmoticu (13)ospecior (11)ospiciul (10)ospitale (10)ospitali (10)ospitalo (11)ospitalu (10)osramule (12)osteomul (13)osticule (9)ostiilor (10)ostilule (9)ostiolei (10)ostoirea (10)ostoireo (11)ostracei (9)ostropel (11)otacelor (10)otariile (9)otcupcic (10)otcupcii (10)oticelor (10)otoscopu (12)otrocolu (11)ouatelor (10)outoarei (10)paciocul (10)paciulie (9)pactelor (10)pacurile (9)paicilor (10)paiericu (9)paiolule (10)pairilor (10)palcelor (10)paleosol (11)palestro (10)paliciul (9)palierul (9)paliilor (10)palmelor (13)palmerul (12)palmieri (12)palmiero (13)palmieru (12)palmilor (13)palmitic (12)palorile (10)palotiei (10)palustre (9)palustro (10)parcelor (10)parcurse (9)parcurso (10)pariorul (10)paroiesc (10)paroisem (13)paroiule (10)parolist (10)parsecii (9)parsecul (9)parterul (9)parurile (9)pastelor (10)pastelul (9)pastilei (9)pastorii (10)pastorul (10)pasurile (9)patericu (9)patimile (12)patioule (10)patiouri (10)patiseri (9)patiseru (9)patisier (9)patosule (10)patricio (10)patriciu (9)patriile (9)patrocle (10)patrulei (9)paturile (9)paucelor (10)pciutils (9)peciilor (10)pecticul (9)pectoral (10)pelicula (9)peliculo (10)pelticia (9)pelticim (12)pelticul (9)percalul (9)percolai (10)percolam (13)percolat (10)percolau (10)percutai (9)percutam (12)percutor (10)periatul (9)pericolu (10)periilor (10)perimato (13)perimatu (12)perioaro (11)periostu (10)peristil (9)peristom (13)perlatul (9)perlitul (9)permisia (12)permisul (12)perorali (10)peroralo (11)peroralu (10)perorato (11)peroratu (10)persicim (12)persicit (9)pescarii (9)pescarul (9)pescuiai (9)pescuiam (12)pescuiri (9)pescuita (9)pescuito (10)pestrica (9)pestrici (9)pestricu (9)peticosu (10)petrolul (10)piariste (9)piaristu (9)piastrul (9)picaresc (9)picarise (9)picaroul (10)picatule (9)picioare (10)piciorel (10)piciorul (10)picoloul (11)picolule (10)picoteai (10)picoteam (13)picoteau (10)picoteli (10)picotesc (10)picotire (10)picotise (10)picotule (10)picratei (9)picratul (9)picricul (9)picritul (9)pictasem (12)pictoare (10)pictorul (10)pictural (9)picuiesc (9)picuirea (9)picuireo (10)picuisem (12)picurare (9)picurate (9)picurato (10)picurile (9)pieitoru (10)pielarul (9)pielcica (9)pielcico (10)pielmuri (12)pieloaso (11)pielosul (10)pierilor (10)pieritor (10)pieritul (9)piersica (9)piersico (10)piersicu (9)pietismu (12)pietoaso (11)pietosul (10)pietrari (9)pietraru (9)pietroiu (10)pietrosu (10)pietruia (9)pietruim (12)pilaciul (9)pilastru (9)pileatul (9)pilierul (9)pilitule (9)pilitura (9)pilituro (10)piloasei (10)pilorule (10)pilotare (10)pilotase (10)pilotule (10)pioletul (10)piotelor (11)pirateri (9)piretica (9)piretico (10)pireticu (9)piretrul (9)piritosu (10)pirolule (10)pirostia (10)pirostie (10)piroteai (10)piroteam (13)piroteau (10)piroteli (10)pirotesc (10)pirotire (10)pirotise (10)piruetai (9)piruetam (12)piruirea (9)piruireo (10)pisarule (9)pisatule (9)piscicol (10)piscoiul (10)piscuire (9)piscuita (9)piscuite (9)piscuito (10)pisiceam (12)pisiceau (9)pisicule (9)pisoarul (10)pisoilor (11)pisoiule (10)pisolite (10)pisolitu (10)pistelor (10)pistilul (9)pistoale (10)pistolar (10)pistolul (10)pistruia (9)pistruie (9)pistruio (10)pistuiam (12)pistuire (9)pitacule (9)pitarule (9)piticeam (12)piticeau (9)piticesc (9)piticule (9)pitoiule (10)pitoreai (10)pitoream (13)pitoreau (10)pitoresc (10)pitorise (10)pitulare (9)pitulase (9)pitulice (9)piturare (9)piturase (9)piturile (9)plaselor (10)plastice (9)plastici (9)plastico (10)plasticu (9)plastiei (9)plastrul (9)plasture (9)plasturi (9)platelor (10)platoule (10)platouri (10)plecatul (9)plectrul (9)pletoaso (11)pletoric (10)pletosul (10)pleurali (9)pleuralo (10)pleurita (9)pleurito (10)plicirea (9)plicireo (10)plicisem (12)plicitul (9)plictisu (9)plicuiam (12)plicuise (9)plisatei (9)plisatul (9)pliscule (9)pliscuri (9)pliseuri (9)plitelor (10)pliurile (9)plocatei (10)plocatul (10)ploicica (10)ploicico (11)ploicios (11)ploioase (11)ploioaso (12)ploiosul (11)ploretar (10)ploscari (10)ploscaru (10)plouatei (10)pluralei (9)pluralii (9)plusatei (9)plutelor (10)plutirea (9)plutireo (10)plutisem (12)poalelor (11)poamelor (14)pocalule (10)pociilor (11)pocirile (10)pocitura (10)pocituri (10)pocituro (11)poclitul (10)poematic (13)poematul (13)poeticim (13)poeticul (10)polarice (10)polarici (10)polaricu (10)polarule (10)polatrei (10)polcilor (11)poleacii (10)poleacul (10)poleialo (11)poleitor (11)poleitul (10)polemica (13)polemici (13)polemico (14)polemicu (13)polemist (13)policari (10)policaru (10)policrei (10)policrom (14)polimeri (13)polimeru (13)polisier (10)polisoar (11)polisule (10)polisuri (10)politica (10)politice (10)politico (11)politicu (10)politruc (10)poliuria (10)poliurie (10)poloista (11)poloiste (11)poloistu (11)polturac (10)poluasem (13)poluatei (10)pomicola (14)pomicole (14)pomicoli (14)pomicolo (15)pomicolu (14)pomostea (14)pomostii (14)porcarii (10)porcarul (10)porcescu (10)porcilor (11)porcirea (10)porcireo (11)porcisem (13)porcitei (10)porcitul (10)porcoaie (11)porcoase (11)porcoaso (12)porcoiul (11)porcosul (11)poreclii (10)poreclim (13)poreclit (10)poriclei (10)poroasei (11)poroclit (11)portalul (10)portarii (10)portarme (13)portarmo (14)portarul (10)portasem (13)portelor (11)porterul (10)porticul (10)portiera (10)portieri (10)portiero (11)portieru (10)portocal (11)portolac (11)portoule (11)portouri (11)portuare (10)portuari (10)portuaro (11)portulac (10)porucici (10)posacule (10)poseurii (10)posomora (15)postalei (10)postcura (10)postcure (10)postcuro (11)postelor (11)posterul (10)posteuca (10)posteuci (10)posteuco (11)postirea (10)postireo (11)postulai (10)postulam (13)postumei (13)postumii (13)postural (10)posturii (10)potasice (10)potasici (10)potasico (11)potasicu (10)potasiul (10)potcelor (11)poticile (10)potirule (10)potmolea (14)potmolii (14)potoleai (11)potoleam (14)potoleau (11)potoleli (11)potolesc (11)potolire (11)potoliri (11)potolise (11)potrocul (11)practice (9)practici (9)practico (10)practicu (9)prastolu (10)precarii (9)precariu (9)precarul (9)precauto (10)precista (9)precisto (10)precisul (9)precocii (10)prelatul (9)preluato (10)prelucra (9)prematur (12)premiali (12)premialo (13)premialu (12)premiato (13)premiatu (12)premolar (13)preriali (9)prerialo (10)prerialu (9)presator (10)presatul (9)prescria (9)prescrii (9)prescriu (9)prescura (9)prescuri (9)prescuro (10)presorii (10)presorul (10)prestolu (10)presurii (9)pretcaru (9)pretoria (10)pretorii (10)pretoriu (10)pretorul (10)preturii (9)preursii (9)preursim (12)preursit (9)pricelor (10)pricilor (10)pricirea (9)pricireo (10)pricisem (12)pricitul (9)priciule (9)priitoru (10)primarei (12)primarul (12)primatei (12)primatul (12)primelor (13)primilor (13)primirea (12)primireo (13)primitor (13)primitul (12)primulei (12)prioarei (10)priorate (10)prioratu (10)priorule (10)pristolu (10)pritoace (10)pritoaco (11)pritocea (10)pritocim (13)pritocul (10)proastei (10)procator (11)procesai (10)procesam (13)procesat (10)procesau (10)procesia (10)procesii (10)procesor (11)procesul (10)procitea (10)procitim (13)proclame (13)proclami (13)procleta (10)procleto (11)procletu (10)procreai (10)procream (13)procreat (10)procreau (10)procurai (10)procuram (13)procurat (10)procuror (11)procusta (10)proiecta (10)proiectu (10)proletar (10)promilei (13)promisei (13)promisul (13)promitea (13)promotor (15)prooroci (12)proorocu (12)prorelor (11)prorocea (11)prorocia (11)prorocie (11)prorocii (11)prorocim (14)prorocit (11)prorocul (11)proscria (10)proscrie (10)proscrii (10)proscriu (10)prosiile (10)prosteai (10)prosteam (13)prosteau (10)prosteli (10)prostica (10)prostice (10)prostici (10)prostico (11)prosticu (10)prostiei (10)prostila (10)prostile (10)prostili (10)prostilo (11)prostilu (10)prostime (13)prostimi (13)prostire (10)prostiri (10)prostule (10)protalul (10)proteica (10)proteici (10)proteico (11)proteicu (10)proteism (13)protiule (10)protocol (12)protomei (14)protosul (11)proturei (10)prusacei (9)prusacii (9)prusiate (9)prusicei (9)psalmice (12)psalmici (12)psalmico (13)psalmicu (12)psalmule (12)psaltice (9)psaltici (9)psaltico (10)psalticu (9)psaltire (9)psaltiri (9)psaltule (9)psamitul (12)ptialism (12)pucioase (10)pucistei (9)puicilor (10)puioasei (10)puirilor (10)puitelor (10)puitoare (10)puliilor (10)pulsarii (9)pulsatei (9)pulsatil (9)pulsator (10)pultacei (9)purcarii (9)purcoaie (10)purecato (10)puricare (9)puricari (9)puricase (9)puricate (9)puricato (10)puriceli (9)puricica (9)puricico (10)puricios (10)puristei (9)puroiase (10)puroiate (10)puroiato (11)purtasem (12)pustelor (10)pustiile (9)pustiire (9)putoareo (11)putorile (10)racemici (11)racemico (12)racemicu (11)raclelor (9)raclorul (9)racoleri (9)racoleru (9)racursie (8)racursio (9)raitelor (9)raiurile (8)ralurile (8)ramcelor (12)ramiilor (12)ramoleli (12)ramolesc (12)ramolire (12)ramoliri (12)ramolise (12)ramolite (12)ramolito (13)ramolitu (12)rampelor (13)ramurile (11)raportor (11)raportul (10)rarisime (11)rarisimo (12)rarisimu (11)rasoleli (9)rasolire (9)rasoliri (9)rasolite (9)rasolito (10)rasolitu (9)rasolule (9)rasoluri (9)rastelul (8)rasterul (8)rastrule (8)reaciuim (11)reaciuit (8)reacriri (8)reacrito (9)reacritu (8)reactoru (9)reaiurim (11)reaiurit (8)realicim (11)realicit (8)realilor (9)realipim (12)realipit (9)realismu (11)realisto (9)realistu (8)realtoii (9)realtoim (12)reaplici (9)reaplico (10)rearcuii (8)rearcuim (11)rearcuit (8)rearicit (8)rearomii (12)rearomit (12)reascult (8)reaspiri (9)reaspiro (10)reasprii (9)reasprim (12)reasprit (9)reastruc (8)reasupri (9)reauriri (8)reaurito (9)recalici (8)reciclai (8)reciclam (11)reciclat (8)reciclau (8)reciocoi (10)reciopli (10)recipisa (9)recipiso (10)reciproc (10)recircul (8)recislui (8)recitalo (9)recitalu (8)reciulim (11)reciulit (8)reciupim (12)reciupit (9)reclicai (8)reclicam (11)reclicat (8)reclicau (8)reclipim (12)reclipit (9)reclocii (9)reclocim (12)reclocit (9)reclupat (9)recoclit (9)recocoli (10)recolato (10)recolatu (9)recolima (12)recolora (10)recoltai (9)recoltam (12)recoltau (9)recompar (13)recompui (13)recompus (13)recomuta (12)recoopta (11)recopiai (10)recopiam (13)recopiat (10)recopiau (10)recopili (10)recopoia (11)recopoii (11)recopoim (14)recopoit (11)recorcii (9)recorcim (12)recorcit (9)recorlii (9)recorlim (12)recorlit (9)recoroti (10)recortai (9)recortam (12)recortau (9)recosiri (9)recosita (9)recosito (10)recositu (9)recosora (10)recostai (9)recostam (12)recostau (9)recotili (9)recotora (10)recripta (9)recrispa (9)recritic (8)recroiai (9)recroiam (12)recroiau (9)recromai (12)recromat (12)recromau (12)recrucii (8)recrucim (11)recrucit (8)recrutai (8)recrutam (11)recrutor (9)rectalii (8)rectalul (8)rectoral (9)rectorii (9)rectorul (9)reculato (9)reculcai (8)reculcam (11)reculcat (8)reculisa (8)recuplai (9)recuplam (12)recuplat (9)recuprai (9)recupram (12)recuprat (9)recursia (8)recursii (8)recurtai (8)recurtam (11)reimitau (11)reimolai (12)reimolat (12)reimolau (12)reimplic (12)reimplor (13)reimport (13)reiritam (11)reiritau (8)reirosim (12)reirosit (9)reiscato (9)reiscatu (8)relaiori (9)relaioru (9)relascop (10)relicita (8)relictul (8)relimita (11)relipita (9)relipito (10)relipitu (9)relipsim (12)relipsit (9)relisato (9)relisatu (8)relistai (8)relistam (11)relistau (8)relocuia (9)relocuii (9)relocuim (12)relocuit (9)reloloti (10)reluciri (8)relucita (8)relucito (9)relucrai (8)relucram (11)relucrat (8)reluptai (9)reluptam (12)remarcii (11)rematisi (11)rematoli (12)rematosi (12)remaurii (11)remaurit (11)remicita (11)remicito (12)remicitu (11)remilita (11)remiluia (11)remiluit (11)remirato (12)remiratu (11)remiruia (11)remiruit (11)remituia (11)remolato (13)remolatu (12)remoralo (13)remorcai (12)remorcat (12)remorcau (12)remosora (13)remuiato (12)remulato (12)remurato (12)remuriri (11)remurita (11)remurito (12)remustii (11)remutila (11)reocolii (10)reocolim (13)reocolit (10)reocroti (10)reocupai (10)reocupam (13)reocupat (10)reocursa (9)reocurso (10)reoloiai (10)reoloiam (13)reoloiau (10)reoloiri (10)reoloita (10)reoloito (11)reoloitu (10)reomorai (13)reomorau (13)reoprima (13)reopriri (10)reoprita (10)reoprito (11)reopritu (10)reoropsi (11)reoscila (9)reoscopu (11)reostoia (10)reostoii (10)reostoim (13)repaosul (10)reparoii (10)reparoim (13)reparoit (10)repicari (9)repicato (10)repicatu (9)repicoti (10)repictai (9)repictam (12)repictau (9)repicuia (9)repicuim (12)repicuit (9)repilita (9)repilito (10)repilitu (9)repilota (10)repiroti (10)repiruit (9)repisato (10)repisatu (9)repistui (9)repitori (10)repitula (9)repitura (9)repiuato (10)repiuita (9)repiuito (10)replatul (9)repliato (10)repliatu (9)replicai (9)replicam (12)replicat (9)replicau (9)replicim (12)replicit (9)replicui (9)replisai (9)replisam (12)replisat (9)replisau (9)replouat (10)replusai (9)replusam (12)replusat (9)replutii (9)replutim (12)repociri (10)repocita (10)repocito (11)repocitu (10)repoluai (10)repoluam (13)repoluat (10)reporcii (10)reporcim (13)reporcit (10)reportai (10)reportam (13)reportau (10)reportul (10)repostai (10)repostam (13)repostau (10)repostii (10)repostim (13)repotoli (11)repricim (12)repricit (9)repriita (9)repriito (10)repriitu (9)reprimai (12)reprimat (12)reprimau (12)reprimis (12)reprimit (12)reprocur (10)repromis (13)repromit (13)reprosti (10)reprusii (9)reprusim (12)reprusit (9)repuiato (10)repulsai (9)repulsam (12)repulsat (9)repulsia (9)repulsii (9)repurica (9)repurici (9)repurtai (9)repurtam (12)repustia (9)repustii (9)repustim (12)reramoli (12)rerasoli (9)rerimato (12)rerimatu (11)reripato (10)reripatu (9)reriscai (8)reriscam (11)reriscat (8)reriscau (8)reritmai (11)reritmau (11)reroitul (9)reropoti (11)rerostii (9)rerostim (12)rerostui (9)rerulato (9)resacuri (8)resclipi (9)rescopii (10)rescopim (13)rescopit (10)rescriai (8)rescriam (11)rescriau (8)rescript (9)rescruma (11)rescruta (8)rescuipa (9)rescuipo (10)resculat (8)rescumpi (12)rescurma (11)rescurmo (12)rescurta (8)rescutii (8)rescutim (11)resiluia (8)resiluim (11)resiluit (8)resimiau (11)resimula (11)resiropa (10)resituai (8)resituam (11)reslimui (11)resmicui (11)resmolii (12)resmolit (12)resmucii (11)resmucit (11)resocoti (10)resocrii (9)resocrim (12)resocrit (9)resomato (13)resomatu (12)resoroci (10)resortai (9)resortam (12)resortau (9)resortii (9)resortim (12)resortul (9)resparli (9)respicui (9)respirai (9)respiram (12)respirat (9)respirau (9)respirou (10)respirul (9)respoiai (10)respoiam (13)respoiau (10)respoiri (10)respoita (10)respoito (11)respoitu (10)respolia (10)resporii (10)resporim (13)resporit (10)respumai (12)respumat (12)resticli (8)restilai (8)restilam (11)restilau (8)restimai (11)restimau (11)restocai (9)restocam (12)restocau (9)restocii (9)restocim (12)restoici (9)restopai (10)restopam (13)restopau (10)restorci (9)restriai (8)restriam (11)restriau (8)restripa (9)restropi (10)restupii (9)restupim (12)resuciri (8)resucita (8)resucito (9)resuport (10)retasuri (8)retasuro (9)retiarul (8)reticlui (8)reticsim (11)retimora (12)retiuiam (11)retociri (9)retocmii (12)retopiri (10)retorcai (9)retorcam (12)retorcau (9)retorica (9)retorici (9)retorico (10)retoricu (9)retorism (12)retoropi (11)retrasul (8)retrilui (8)retrimis (11)retriora (9)retripla (9)retrucai (8)retrucam (11)retrupii (9)retrupim (12)retuliri (8)retupila (9)returcai (8)returcam (11)returcii (8)returcim (11)reuimita (11)reuimito (12)reumatic (11)reumilit (11)reurcato (9)reurlato (9)reurmato (12)reursiri (8)reursita (8)reursito (9)reuscato (9)reutilai (8)reutilam (11)rialilor (9)ricercar (8)rimelato (12)rimelatu (11)rimeluri (11)riolitul (9)ripostai (10)ripostam (13)ripostau (10)ripostei (10)ripsatei (9)ripsatul (9)riscatei (8)riscatul (8)risipeam (12)risipeau (9)risticul (8)ritmicul (11)ritoarei (9)ritoasei (9)ritorica (9)ritorico (10)ritualei (8)ritualic (8)rituoase (9)riturile (8)roaselor (10)roatelor (10)rococoei (11)rococoii (11)rococoul (11)rocurile (9)roirilor (10)roitelor (10)roitoare (10)roitorul (10)roiurile (9)rolurile (9)romaicit (12)ropoteai (11)ropoteam (14)ropoteau (11)ropotesc (11)ropotire (11)ropotiri (11)ropotise (11)ropotule (11)rostirea (9)rostireo (10)rostrale (9)rostrali (9)rostralo (10)rostralu (9)rostuiai (9)rostuiam (12)rostuire (9)rostuiri (9)rotacism (12)rotarule (9)roticica (9)rotirile (9)rotisoru (10)rotoarei (10)rotocoli (11)rotocolu (11)rotorica (10)rotorice (10)rotorici (10)rotorico (11)rotoricu (10)rouroase (10)rromilor (13)rumeiori (12)rumeorii (12)rumoareo (13)rumorile (12)rupestra (9)rupestro (10)rupicola (10)rupicole (10)rupicoli (10)rupicolo (11)rupiilor (10)ruptelor (10)ruptoare (10)ruptorii (10)ruralism (11)rusalcei (8)rusaliei (8)ruscelor (9)rusoaice (9)rusoaico (10)rusticei (8)sacrelor (9)sacrilor (9)salciile (8)salopeto (11)salpetru (9)saltireo (9)saricile (8)saricule (8)satirice (8)satiricu (8)satirule (8)saulelor (9)scalelor (9)scalpelu (9)scalpule (9)scamelor (12)scapolit (10)scapulei (9)scatelor (9)scatiule (8)sceptica (9)sceptici (9)sceptico (10)scepticu (9)sceptrul (9)sciatice (8)sciaticu (8)scitelor (9)sclerali (8)scleralo (9)scleralu (8)sclipeai (9)sclipeam (12)sclipeau (9)sclipeli (9)sclipire (9)sclipita (9)sclipite (9)sclipito (10)sclipitu (9)sclipuia (9)sclipuim (12)sclipuit (9)scoateri (9)scociora (10)scoicare (9)scoicari (9)scoicaru (9)scoicile (9)scorpate (10)scorpatu (10)scorpiei (10)scotocea (10)scotocii (10)scotocim (13)scremuta (11)scriitor (9)scrimeri (11)scrimeru (11)scripcar (9)scripetu (9)scriptic (9)scriptul (9)scrotule (9)scroturi (9)scrumare (11)scrutare (8)scuipare (9)scuipate (9)scuipato (10)sculatei (8)sculelor (9)sculptai (9)sculptam (12)sculptor (10)scumpeai (12)scumpeli (12)scumpire (12)scumpiri (12)scumpita (12)scumpite (12)scumpito (13)scurmare (11)scurmate (11)scurmato (12)scurtare (8)scurtime (11)scurtimi (11)scutealo (9)scutelii (8)scutieri (8)scutirea (8)scutireo (9)sectarii (8)sectarul (8)sectorul (9)secuilor (9)seculari (8)semiopac (13)semiotic (12)semitica (11)semiticu (11)sepiilor (10)septicul (9)septimiu (12)seraiuri (8)serialul (8)seriator (9)sericola (9)sericoli (9)sericolu (9)seriilor (9)sertarul (8)seurilor (9)sicriule (8)sictirea (8)sictirul (8)silicate (8)silicatu (8)silicula (8)silicule (8)siliculo (9)silitoru (9)siluetai (8)siluetam (11)siluirea (8)siluireo (9)siluitor (9)simetria (11)simetric (11)similare (11)similaru (11)simpatic (12)simpatie (12)simulare (11)simulate (11)sireapul (9)sirocoul (10)siropare (10)siropule (10)siropuri (10)sitarule (8)siturile (8)sleitori (9)slimuire (11)slutelor (9)smeritul (11)smolirea (12)smolireo (13)smolitei (12)smolitul (12)smotocea (13)smotocii (13)smucealo (12)smucelii (11)smucirea (11)smucireo (12)soaielor (10)soarelui (9)socerali (9)soceralo (10)soceralu (9)socialei (9)socialul (9)societal (9)socoteai (10)socoteam (13)socoteau (10)socoteli (10)socotire (10)socotiri (10)socratic (9)socrilor (10)soiurile (9)solariul (9)solarule (9)solicita (9)solicite (9)soliilor (10)soliloca (10)solitare (9)solitari (9)solitaro (10)solitaru (9)solurile (9)somaliei (12)somatice (12)somatici (12)somatico (13)somaticu (12)soroceai (10)soroceam (13)soroceau (10)sorocire (10)sorociri (10)sorocita (10)sorocite (10)sorocitu (10)spalieru (9)spartule (9)spatelor (10)spatelui (9)spaticei (9)spaticul (9)spatiile (9)spatulei (9)speciali (9)specialo (10)specialu (9)spectral (9)spectrul (9)speculai (9)speculam (12)speculat (9)speratul (9)speriatu (9)spicatei (9)spicatul (9)spicelor (10)spiciule (9)spicuiam (12)spicuire (9)spiculat (9)spilcuia (9)spilcuim (12)spilcuit (9)spiralei (9)spiralic (9)spiralul (9)spirelor (10)spirilul (9)spiritul (9)spiromat (13)spirtier (9)spirtule (9)spirturi (9)spitalei (9)spitalul (9)splaiule (9)splaiuri (9)spoirile (10)spoitori (11)spoitoru (11)spoliare (10)spolieri (10)sporilor (11)sporirea (10)sporireo (11)sporitei (10)sporitor (11)sporitul (10)sportule (10)sporturi (10)spumelor (13)spumiera (12)spumieri (12)spurcare (9)spurcate (9)stalelor (9)stampile (12)stampilo (13)stelarii (8)stelarul (8)stepicul (9)sterilul (8)sticlari (8)sticlaru (8)sticleai (8)sticleam (11)sticleau (8)sticlire (8)stiloule (9)stilouri (9)stimelor (12)stimulai (11)stipulai (9)stipulam (12)stoarcem (12)stoiceai (9)stoiceam (12)stoiceau (9)stoicule (9)stomacul (12)stopelor (11)storceai (9)storceam (12)storceau (9)storcire (9)storciri (9)straiule (8)straiuri (8)strecori (9)strecura (8)stricare (8)stripare (9)stropeai (10)stropeam (13)stropeau (10)stropeli (10)stropire (10)stropiri (10)stropoli (11)stropule (10)stuparii (9)stupelor (10)stupilor (10)stupoare (10)stuporii (10)sucirile (8)sucitori (9)suirilor (9)suitelor (9)suitoare (9)sulcatei (8)sumatori (12)sumatrei (11)superior (10)suplecat (9)suplelor (10)suplicai (9)suplicam (12)suplicia (9)suplilor (10)suportai (10)suportam (13)suporter (10)supralei (9)supremii (12)suprimat (12)suptelor (10)surioare (9)surioaro (10)surlelor (9)surorile (9)surpatei (9)sutimile (11)tacrirul (8)tacurile (8)taiorule (9)talciocu (9)taliilor (9)talimule (11)talimuri (11)taoismul (12)taolelor (10)tapeurii (9)tapirule (9)tapurile (9)tarocule (9)taulelor (9)taurilor (9)teascuri (8)tecsuiri (8)teicilor (9)telurica (8)telurici (8)telurico (9)temporal (13)temporar (13)tempouri (13)terariul (8)terciuia (8)terciuim (11)teriacul (8)tericola (9)tericoli (9)tericolo (10)tericolu (9)termalii (11)termalul (11)termicul (11)termosul (12)terorism (12)tescuiai (8)tescuiam (11)tescuiri (8)teslarii (8)teslarul (8)teucilor (9)teurilor (9)tiarelor (9)ticalule (8)ticluiam (11)ticluire (8)ticluise (8)ticsirea (8)ticsireo (9)ticurile (8)tiliaceu (8)timarule (11)timleacu (11)timolule (12)timoluri (12)timorare (12)timorase (12)timpilor (13)timpuria (12)timpurie (12)tiocolul (10)tiolilor (10)tiparule (9)tipicare (9)tipicaro (10)tipicaru (9)tipicule (9)tipurile (9)tiralior (9)tiriacul (8)tirurile (8)tisulare (8)tisulari (8)tisularo (9)toacelor (10)toarceri (9)toaselor (10)tocilari (9)tocilaru (9)tocirile (9)tocmealo (13)tocmelii (12)tocmirea (12)tocmireo (13)tocurile (9)toloacei (10)tolomace (13)tolomaci (13)tolomaco (14)tolomacu (13)tomurile (12)topciule (10)topicile (10)topicule (10)topirile (10)toporelu (11)toporule (11)topurile (10)toracice (9)toracici (9)toracico (10)toracicu (9)toropeai (11)toropeam (14)toropeau (11)toropeli (11)toropesc (11)toropire (11)toropiri (11)toropise (11)torpilai (10)torpilam (13)torpilau (10)torpilei (10)torpilor (11)torrilor (10)torselor (10)torsurii (9)tracelor (9)tracicei (8)tracicul (8)tracilor (9)traileru (8)tramelor (12)trapelor (10)traselor (9)trasorii (9)trasorul (9)treascul (8)tremolou (13)tremolul (12)tremurai (11)triacule (8)trialism (11)trialule (8)trialuri (8)triasice (8)triasico (9)triasicu (8)triaspol (10)tricepsu (9)triciclu (8)tricolor (10)tricomul (12)tricoule (9)tricouri (9)tricroma (12)tricrome (12)tricromi (12)tricromo (13)tricromu (12)triluiam (11)triluire (8)triluise (8)trimisul (11)triorare (9)triorase (9)triorule (9)tripalei (9)tripalul (9)triplare (9)triplase (9)tripolar (10)tripoliu (10)tripolul (10)trisepal (9)trisomia (12)trisomie (12)trocarul (9)troicile (9)troliile (9)tropaeum (13)troparul (10)tropical (10)tropicei (10)tropicul (10)tropilor (11)tropisme (13)tropismu (13)trucasem (11)trupelor (10)trupisem (12)truselor (9)tuleilor (9)tulirile (8)tumoareo (13)tumorale (12)tumorali (12)tumoralo (13)tumorile (12)tupilare (9)tupilase (9)turcasem (11)turcelor (9)turcicei (8)turcilor (9)turcimea (11)turcirea (8)turcireo (9)turcisem (11)turlelor (9)turmelor (12)uciselor (9)ulcerato (9)ulcioare (9)uleioaso (10)ulterior (9)umeralii (11)umerilor (12)umilelor (12)umililor (12)umilirea (11)umilireo (12)umilitor (12)umoralei (12)umoralii (12)umorilor (13)umorista (12)umoriste (12)umplerii (12)upstream (12)uralelor (9)uratelor (9)urceolat (9)urcioare (9)uretrali (8)uretralo (9)uricelor (9)uricemia (11)ursirile (8)ursitori (9)ursoaice (9)ursoaico (10)ursoaiei (9)ursoilor (10)urticare (8)uscioare (9)uscioaro (10)userilor (9)utilasem (11)utilelor (9)utililor (9)utopicei (10)utopiile (10)

7- Cuvinte din litere  (3944)

acceptu (8)accesul (7)acestor (8)acestui (7)acestul (7)acetici (7)acetico (8)aceticu (7)acetili (7)acetilu (7)aciclic (7)aciculi (7)acilule (7)aciuise (7)aciuite (7)acmeist (10)acoliei (8)acolisi (8)acolite (8)acolito (9)acolitu (8)acoperi (9)acoriei (8)acortei (8)acortul (8)acrelii (7)acrelor (8)acrilic (7)acrilor (8)acrireo (8)acrisem (10)acritei (7)acritul (7)acriule (7)acrolit (8)acromie (11)acromii (11)actelor (8)actorie (8)actorii (8)actorul (8)aculeii (7)aculeol (8)acustic (7)aerisim (10)aerisit (7)aerolit (8)aerosol (9)aerosul (8)aiestor (8)aiestui (7)aiorule (8)airport (9)aiureli (7)aiuresc (7)aiurire (7)aiurise (7)aiurite (7)aiurito (8)alcooli (9)alcoolu (9)aleilor (8)alertul (7)aleurit (7)alicesc (7)alicire (7)alicise (7)alicite (7)alicito (8)alicitu (7)alicote (8)alicoto (9)alicule (7)aliorul (8)alipesc (8)alipire (8)alipise (8)alipite (8)alipito (9)alipitu (8)alocuri (8)alpilor (9)alteori (8)altoire (8)altoiri (8)altoise (8)alurile (7)americi (10)ametrop (12)amicule (10)amilicu (10)amilule (10)amocule (11)amocuri (11)amorosu (12)amorsei (11)amorule (11)amoruri (11)amperii (11)amperul (11)amplori (12)ampulei (11)amuleto (11)aortice (8)aortici (8)aortico (9)aorticu (8)apeluri (8)apicole (9)apicoli (9)apicolo (10)apicolu (9)apiolul (9)apletul (8)aplicei (8)aplitul (8)apoetic (9)aporiei (9)aportul (9)apostie (9)apostii (9)apostol (10)apoteci (9)apoteco (10)apotemo (13)apretor (9)apretul (8)aprilie (8)aprilul (8)apriori (9)aptelor (9)arcelor (8)arctice (7)arctici (7)arctico (8)arcticu (7)arcuire (7)arcuiri (7)arcuise (7)arcuite (7)arcuito (8)areicul (7)arestui (7)arestul (7)ariceli (7)aricire (7)aricite (7)aricito (8)aricitu (7)ariciul (7)ariilor (8)arilule (7)ariosou (9)aripile (8)aritmic (10)aritmie (10)armelor (11)armiile (10)armurii (10)aromeli (11)aromesc (11)aromire (11)aromiri (11)aromise (11)aromite (11)aromito (12)aromitu (11)arpelor (9)arselor (8)arsurii (7)artelor (8)artemis (10)articol (8)artosul (8)ascetic (7)ascetul (7)ascitei (7)ascitic (7)asculte (7)asemuii (10)asemuit (10)aseptic (8)asociem (11)aspectu (8)aspicul (8)aspreli (8)aspriei (8)asprime (11)asprimi (11)asprire (8)aspriri (8)asprite (8)asprito (9)aspritu (8)aspriul (8)asterii (7)asterul (7)astmule (10)astruce (7)astrule (7)asuprii (8)asuprim (11)asuprit (8)ateilor (8)ateismu (10)ateromu (11)aticism (10)aticule (7)atipice (8)atipico (9)atipicu (8)atolule (8)atomice (11)atomici (11)atomico (12)atomicu (11)atomule (11)atriile (7)atrocei (8)atrocii (8)auirile (7)aulelor (8)aulicei (7)aureolo (9)auriile (7)aurireo (8)aurisem (10)auritei (7)aurorei (8)austeri (7)austero (8)autorii (8)caciure (7)caciuri (7)caciuro (8)caicciu (7)caicelu (7)caicule (7)caierul (7)caietul (7)caisule (7)calcice (7)calcici (7)calcico (8)calcicu (7)calcitu (7)calciul (7)calcule (7)calculi (7)calcuri (7)calelor (8)calemul (10)calicei (7)calicie (7)calicim (10)calicit (7)caliciu (7)calicou (8)calicul (7)calmuci (10)calmule (10)calomel (11)caloric (8)calorie (8)calorii (8)calosul (8)calotei (8)calpule (8)camelii (10)camelio (11)cameliu (10)camelor (11)camilei (10)camille (10)camorre (11)caosule (8)caosuri (8)capelor (9)caperii (8)caperul (8)capiile (8)capilor (9)capitel (8)capitol (9)capitos (9)capitul (8)capiule (8)capocul (9)capotei (9)capotul (9)capsule (8)capsulo (9)captoru (9)capturi (8)capturo (9)carcero (8)carelor (8)caretul (7)careuri (7)caricul (7)cariero (8)cariile (7)carilor (8)carioce (8)carioci (8)cariole (8)cariolo (9)carisme (10)carismo (11)carlist (7)carmelo (11)caroiem (11)carolei (8)carotei (8)caroule (8)carouri (8)carpelo (9)carpeto (9)carpule (8)carstic (7)carstul (7)cartelo (8)cartelu (7)carteru (7)cartier (7)cartism (10)cartule (7)carurii (7)carusel (7)caselor (8)casieri (7)casiero (8)casieru (7)casiile (7)castelu (7)castori (8)castoru (8)castrul (7)catolic (8)caustic (7)ceaclii (7)ceacuri (7)ceairul (7)ceaiuri (7)ceamuri (10)ceapist (8)ceasuri (7)cecalii (7)cecalul (7)cecilia (7)cecilio (8)celarul (7)celiaci (7)celiaco (8)celiacu (7)celomat (11)celomic (11)celomul (11)celtica (7)celtici (7)celtico (8)celticu (7)celtism (10)celuiai (7)celuiam (10)celuiri (7)celuita (7)celuito (8)celular (7)cepuiri (8)ceramic (10)ceratul (7)cercari (7)cercaru (7)cercato (8)cercatu (7)cercuia (7)cercuii (7)cercuim (10)cercuit (7)cercuri (7)ceritul (7)ceroaso (9)cerosul (8)certuri (7)ceruiai (7)ceruiam (10)ceruiri (7)ceruita (7)ceruito (8)cestora (8)cestuia (7)cetluia (7)cetluii (7)cetluim (10)cicarul (7)cicerou (8)ciclame (10)ciclamo (11)ciclare (7)ciclase (7)ciclica (7)ciclice (7)ciclico (8)ciclicu (7)ciclism (10)ciclist (7)ciclopi (9)ciclopu (9)ciclule (7)cicluri (7)cicoare (8)ciliare (7)ciliaro (8)ciliaru (7)ciliate (7)ciliato (8)ciliatu (7)cililor (8)cimelor (11)cimilea (10)cimotia (11)cimotie (11)cimpoiu (12)cioacei (8)cioacle (8)cioaclo (9)cioarse (8)cioarso (9)cioatce (8)cioatco (9)cioatei (8)cioclul (8)ciocoia (9)ciocoim (12)ciocoit (9)ciocoiu (9)ciocule (8)ciocuri (8)ciolace (8)ciolaci (8)ciolaco (9)ciolacu (8)cioltar (8)cioplea (9)cioplim (12)cioplit (9)cioporu (10)ciorapi (9)ciorapu (9)ciorile (8)cioroiu (9)ciorpac (9)ciortea (8)ciotcei (8)ciotule (8)cioture (8)cioturi (8)cipicul (8)cipriot (9)ciracul (7)circari (7)circaru (7)circuit (7)circula (7)circule (7)circuli (7)circuri (7)ciripea (8)ciritel (7)cirotic (8)cisluia (7)cisluim (10)cisluit (7)cistica (7)cistice (7)cistico (8)cisticu (7)citarie (7)citasem (10)citelor (8)citirea (7)citireo (8)citisem (10)citolei (8)citrica (7)citrice (7)citrico (8)citricu (7)ciuleai (7)ciuleam (10)ciulesc (7)ciulire (7)ciulise (7)ciulita (7)ciulite (7)ciulito (8)ciumate (10)ciumato (11)ciumpei (11)ciupeai (8)ciupeam (11)ciupeli (8)ciupesc (8)ciupire (8)ciupise (8)ciupita (8)ciupite (8)ciupito (9)ciurari (7)clacule (7)clacuri (7)clamori (11)clampei (11)clapcei (8)clapeto (9)clarule (7)clasemu (10)clasice (7)clasici (7)clasico (8)clasicu (7)clasoru (8)clastic (7)clasule (7)cleampo (12)cleiosu (8)clerici (7)clericu (7)clicase (7)clicile (7)clicule (7)climate (10)climatu (10)clipeai (8)clipeam (11)clipeau (8)clipeli (8)cliperu (8)clipesc (8)clipire (8)clipise (8)clipita (8)clipite (8)clipito (9)clipitu (8)clipoci (9)clipsul (8)clismei (10)clistir (7)cloacei (8)cloasme (11)cloasmo (12)cloceai (8)cloceam (11)cloceau (8)cloceli (8)clocesc (8)clocire (8)clociri (8)clocise (8)clocita (8)clocite (8)clocito (9)clocitu (8)clocote (9)clocoti (9)clocotu (9)clopote (10)clopotu (10)clopule (9)cloralu (8)clorate (8)cloratu (8)clorica (8)clorice (8)clorico (9)cloricu (8)clorita (8)clorite (8)cloritu (8)clorule (8)clorura (8)cloruri (8)cloruro (9)closetu (8)cluceri (7)clupare (8)clupate (8)clupato (9)cluster (7)coaceri (8)coapsei (9)coaptei (9)coartei (8)coaseri (8)coastei (8)coautor (9)cocalei (8)cocalul (8)coccisu (8)cociile (8)cocilor (9)cociocu (9)coclaul (8)cocleau (8)cocleli (8)coclire (8)cocliri (8)coclise (8)coclita (8)coclite (8)coclito (9)coclitu (8)cocoare (9)cocoaro (10)cocolea (9)cocolii (9)cocolim (12)cocolit (9)cocorii (9)cocorul (9)cocosul (9)cocotei (9)cocsare (8)cocsule (8)cocteil (8)coiotul (9)coitule (8)colacii (8)colacul (8)colapsu (9)colasem (11)colatei (8)colatul (8)colcote (9)colcoti (9)colcotu (9)colecta (8)colecto (9)coleiri (8)colelor (9)colemia (11)colemii (11)coleric (8)coletul (8)colicul (8)colieru (8)coliile (8)colilia (8)colilie (8)coliliu (8)colilor (9)colimai (11)colimat (11)colimau (11)colirul (8)colitei (8)colorai (9)coloram (12)colorat (9)colorau (9)colorit (9)colosal (9)colosul (9)colpita (9)colpite (9)colpito (10)coltuce (8)coltule (8)coluria (8)colurie (8)colurii (8)comatei (11)comatos (12)comatul (11)comcast (11)comelor (12)cometul (11)comicei (11)comicul (11)comisar (11)comisei (11)comisia (11)comisie (11)comisul (11)comital (11)comitea (11)comitei (11)comitul (11)comoaro (13)comorii (12)comorul (12)compact (12)compare (12)compari (12)compasu (12)compila (12)complet (12)complic (12)complot (13)comport (13)compost (13)compotu (13)compusa (12)compuse (12)compuso (13)computa (12)comutai (11)coopera (10)cooptai (10)cooptam (13)cooptau (10)copacii (9)copacul (9)copaier (9)copaiul (9)copalul (9)copciei (9)copcile (9)copeica (9)copeici (9)copeico (10)coperta (9)coperto (10)copiare (9)copiase (9)copiate (9)copiato (10)copiatu (9)copieri (9)copieru (9)copiile (9)copilea (9)copilei (9)copilim (12)copilit (9)copilot (10)copilul (9)copiosu (10)copista (9)copiste (9)copistu (9)copitei (9)copoiai (10)copoiam (13)copoiau (10)copoiit (10)copoise (10)copoiul (10)copsule (9)copsuri (9)coptora (10)coptule (9)coptura (9)copturi (9)copturo (10)copulei (9)coraiei (8)coraiul (8)coralei (8)coralie (8)coralii (8)coraliu (8)coralul (8)corceai (8)corceam (11)corceau (8)corcesc (8)corcire (8)corciri (8)corcise (8)corcita (8)corcite (8)corcito (9)corcitu (8)corcoli (9)corecta (8)corecto (9)corectu (8)coreica (8)coreici (8)coreico (9)coreicu (8)corelai (8)corelam (11)corelat (8)corelau (8)coriale (8)coriali (8)corialo (9)corialu (8)corista (8)coriste (8)coristo (9)coristu (8)corlate (8)corlato (9)corlatu (8)corleai (8)corleam (11)corleau (8)corlesc (8)corlire (8)corliri (8)corlise (8)corlita (8)corlite (8)corlito (9)corlitu (8)cormule (11)coroiat (9)coroiul (9)corolar (9)corolei (9)corotea (9)corotii (9)corotim (12)corpule (9)corpuri (9)corsari (8)corsaru (8)corsetu (8)cortare (8)cortase (8)cortelu (8)cortesu (8)cortule (8)corturi (8)corupea (9)corupem (12)corupta (9)corupte (9)corupto (10)cosacii (8)cosacul (8)cosarii (8)cosarul (8)coselor (9)cosirea (8)cosireo (9)cositei (8)cositor (9)cositul (8)cosmati (11)cosmica (11)cosmice (11)cosmici (11)cosmico (12)cosmicu (11)cosoare (9)cosorai (9)cosoram (12)cosorau (9)cosorul (9)costale (8)costali (8)costalo (9)costalu (8)costare (8)costela (8)costelo (9)costiei (8)costier (8)costule (8)costuma (11)costume (11)costuri (8)cotasem (11)cotelor (9)cotilea (8)cotilim (11)cotirea (8)cotireo (9)cotisem (11)cotoare (9)cotoiul (9)cotorai (9)cotoram (12)cotorau (9)cotorul (9)cotropi (10)cracule (7)crailor (8)craiule (7)crampei (11)crapule (8)crateru (7)cratime (10)cratimo (11)creator (8)creatul (7)cremosu (11)creolii (8)creolul (8)crepsul (8)crescui (7)crescut (7)crestai (7)crestam (10)crestau (7)cretosu (8)crioloa (9)criptai (8)criptam (11)criptau (8)criptei (8)criptic (8)crisler (7)crispai (8)crispam (11)crispat (8)crispau (8)cristal (7)cristea (7)critica (7)critice (7)critico (8)criticu (7)croatei (8)croatul (8)croialo (9)croieli (8)croiesc (8)croirea (8)croireo (9)croisem (11)croitei (8)croitor (9)croitul (8)cromale (11)cromalo (12)cromalu (11)cromare (11)cromase (11)cromate (11)cromato (12)cromatu (11)cromule (11)crotale (8)crotali (8)crotalo (9)crotalu (8)cruceai (7)cruceam (10)cruceri (7)crucesc (7)crucial (7)cruciat (7)crucile (7)crucise (7)crucita (7)crucite (7)crucito (8)crupier (8)crurale (7)crurali (7)cruralo (8)crustei (7)cuceria (7)cucerii (7)cucerim (10)cucerit (7)cucilor (8)cuielor (8)cuirase (7)cuiraso (8)culcare (7)culcase (7)culcate (7)culcato (8)culeaso (8)culelor (8)culisai (7)culisam (10)culisat (7)culisei (7)culisor (8)culmile (10)culoare (8)culorii (8)cultica (7)cultice (7)cultici (7)cultism (10)cumelor (11)cumetri (10)cumperi (11)cumplit (11)cupalei (8)cupelor (9)cuplare (8)cuplase (8)cuplate (8)cuplato (9)cuplori (9)cupolei (9)cuprare (8)cuprase (8)cuprate (8)cuprato (9)cuprica (8)cuprice (8)cuprici (8)curasem (10)curatei (7)curator (8)curcile (7)curelar (7)curelor (8)curiale (7)curiali (7)curialo (8)curiera (7)curieri (7)curiero (8)curmale (10)curmali (10)curmalo (11)curmare (10)curmate (10)curmato (11)cursier (7)cursori (8)curtare (7)curtase (7)curtici (7)curtier (7)cuscrei (7)cuscria (7)cuscrie (7)cuscrii (7)cutasem (10)cutelor (8)cutiile (7)cutrier (7)eclator (8)eclatul (7)eclipsa (8)eclipso (9)ecolotu (9)ecoscop (10)ecotipu (9)ecrilor (8)ecruisa (7)ectopia (9)ectopic (9)ectopii (9)ecuator (8)elastic (7)eliport (9)eliptic (8)elitari (7)elitaro (8)elitaru (7)elitism (10)emailor (11)emailul (10)emiratu (10)emisari (10)emisaru (10)emitori (11)emitoru (11)empatic (11)empatii (11)empiric (11)emporii (12)emporiu (12)emulsia (10)emulsii (10)emulsor (11)eolitic (8)eolitul (8)epistil (8)epocali (9)epocalo (10)epocalu (9)eposuri (9)epurato (9)erasmic (10)eratici (7)eratico (8)eraticu (7)eristic (7)ermitul (10)eroicul (8)eroilor (9)eroismu (11)erotica (8)erotici (8)erotico (9)eroticu (8)erotism (11)eructai (7)eructam (10)escalop (9)escarpo (9)escorta (8)escorto (9)escroca (8)escroci (8)escrocu (8)esculap (8)esopica (9)esopici (9)esopico (10)esopicu (9)esticul (7)estimai (10)estimau (10)estompa (12)estompo (13)estorca (8)estorci (8)estrali (7)estralo (8)estralu (7)estriol (8)etilica (7)etilico (8)etilicu (7)etilism (10)etiolai (8)etiolam (11)etiolau (8)etiopia (9)etrusca (7)etrusci (7)eupatii (8)eurilor (8)europol (10)eutocia (8)eutocii (8)iacelor (8)iacilor (8)iasomie (11)iasomiu (11)icastic (7)icosari (8)icosaru (8)icosule (8)icrelor (8)icteric (7)icterul (7)icurile (7)iepurar (8)iepurim (11)iepurit (8)iepuroi (9)iestora (8)iestuia (7)ilarule (7)iliacul (7)ilicelu (7)ilicule (7)iliescu (7)ilirule (7)ilotism (11)ilotule (8)ilustra (7)ilustre (7)ilustro (8)imature (10)imaturi (10)imaturo (11)imersai (10)imersat (10)imersau (10)imersul (10)imitare (10)imitase (10)imoasei (11)imolare (11)imolase (11)imorale (11)imorali (11)imoralo (12)imoralu (11)imortal (11)impactu (11)imparei (11)imparul (11)impasul (11)imperiu (11)impesta (11)impieta (11)implica (11)implice (11)implict (11)implora (12)implore (12)implori (12)importa (12)importe (12)importu (12)imposta (12)imposte (12)imposto (13)impurei (11)impusei (11)imputai (11)imurile (10)iolelor (9)iotelor (9)iperita (8)iperito (9)ipocrit (9)ipoteca (9)ipoteci (9)ipoteco (10)iputils (8)iraseru (7)irealul (7)irisule (7)iritare (7)iritase (7)irmosul (11)iroseai (8)iroseam (11)iroseau (8)iroseli (8)irosire (8)irosita (8)irosite (8)irosito (9)irositu (8)irumpea (11)iruperi (8)iscatei (7)iscatul (7)islamic (10)islamul (10)isopule (9)ispitea (8)ispolul (9)isteria (7)isteric (7)istmica (10)istmice (10)istmico (11)istmicu (10)istmule (10)istmuri (10)istoria (8)istoric (8)istorie (8)italice (7)italico (8)italicu (7)iutelor (8)lacomei (11)lacomii (11)lacomul (11)lacrimi (10)lacrimo (11)lactice (7)lactici (7)lactico (8)lacticu (7)laicism (10)laicule (7)lamelor (11)lamelos (11)lameuri (10)lamoste (11)lampist (11)lamurii (10)lapieri (8)lapisul (8)larelor (8)larisei (7)laserul (7)lasticu (7)lastrei (7)latelor (8)latirul (7)laturii (7)leacuri (7)lecitul (7)lectica (7)lectici (7)lectico (8)lectori (8)lectoru (8)lectura (7)lecturi (7)lecturo (8)lecuiai (7)lecuiam (10)lecuiri (7)lecuita (7)lecuito (8)lempira (11)lempiro (12)leoaico (9)leprosu (9)lepuiai (8)lepuiam (11)lepuiri (8)lepuita (8)lepuito (9)lescaio (8)lesturi (7)letalii (7)letrism (10)liceali (7)licealu (7)licitam (10)licitau (7)licitul (7)licoare (8)licoros (9)lictaru (7)lictori (8)lictoru (8)licurat (7)licurit (7)liliacu (7)limesul (10)limicol (11)limieru (10)limitau (10)limitor (11)lipemia (11)lipirea (8)lipireo (9)lipisem (11)lipitor (9)lipitul (8)lipomul (12)lipseai (8)lipseam (11)lipseau (8)lipsire (8)lipsita (8)lipsite (8)lipsito (9)lipsitu (8)lipsuri (8)lipuria (8)lipurie (8)lirasem (10)lirelor (8)liricul (7)lirismu (10)lisatei (7)lisatul (7)liselor (8)listare (7)literai (7)literal (7)literam (10)literar (7)literau (7)liticul (7)litiera (7)litiero (8)litoral (8)litrule (7)localei (8)locales (8)localii (8)locator (9)locmale (11)locuiai (8)locuiam (11)locuire (8)locuiri (8)locuise (8)locuita (8)locuite (8)locuito (9)locular (8)loculei (8)loculii (8)locusta (8)locuste (8)locusto (9)locutor (9)loialei (8)loitrei (8)lolotea (9)lolotei (9)lolotii (9)lolotim (12)lopatei (9)lorelai (8)loricat (8)loricei (8)lotcile (8)loteria (8)loterii (8)lotoule (9)lotouri (9)lucarii (7)luciile (7)lucilei (7)luciola (8)luciole (8)luciolo (9)lucirea (7)lucireo (8)lucisem (10)lucitei (7)lucitor (8)lucoare (8)lucorii (8)lucrare (7)lucrase (7)lucrate (7)lucrato (8)luetica (7)luetici (7)luetico (8)lumilor (11)lupelor (9)lupilor (9)lupisem (11)lupitei (8)lupoaie (9)luptace (8)luptaci (8)luptare (8)luptase (8)lustral (7)lutieri (7)lutoase (8)lutoaso (9)macilor (11)macroul (11)maestru (10)maicile (10)maieuri (10)mailule (10)mailuri (10)maiorul (11)maistru (10)maleici (10)maleico (11)maleicu (10)malelor (11)maleolo (12)malicei (10)malicul (10)maoiste (11)maoisto (12)maoistu (11)maoriul (11)mapelor (12)marcelo (11)marciei (10)marcote (11)marcoto (12)marcule (10)marcuri (10)mareici (10)mareico (11)mareicu (10)marelor (11)marelui (10)marieri (10)marilor (11)marotei (11)martire (10)martiri (10)martiru (10)martore (11)martori (11)martoro (12)martoru (11)martule (10)marturi (10)marulei (10)mascote (11)mascoto (12)mascule (10)masculi (10)masculo (11)mascuri (10)maselor (11)maserul (10)masicot (11)masorii (11)masorul (11)mastice (10)mastici (10)mastico (11)masticu (10)mastule (10)matelor (11)materii (10)matisor (11)matolei (11)matolii (11)matolul (11)matosii (11)matrice (10)matrici (10)maturei (10)maturii (10)mauresc (10)maurice (10)maurise (10)maurite (10)meciuri (10)melcatu (10)melosul (11)meplatu (11)merarii (10)merarul (10)merilor (11)meritai (10)merital (10)meritau (10)meritos (11)meritul (10)merlotu (11)merrill (10)mersoli (11)mersolu (11)merticu (10)mesapic (11)metalic (10)metalul (10)metilic (10)metilul (10)metisul (10)metocar (11)metocul (11)metolul (11)metopic (12)metrica (10)metrici (10)metrico (11)metricu (10)metroul (11)miarule (10)micacei (10)micaceu (10)miceliu (10)micilor (11)micirea (10)micireo (11)micitul (10)micotic (11)microul (11)mieilor (11)mielita (10)mielito (11)mieriul (10)mierlar (10)mierlia (10)mierlit (10)mierliu (10)mierloi (11)mierosu (11)milacop (12)milelor (11)mileuri (10)miliare (10)miliaro (11)miliaru (10)milieul (10)militar (10)militau (10)miloase (11)miloaso (12)milosul (11)miluire (10)miluise (10)miluita (10)miluite (10)miluito (11)mioapei (12)mioarei (11)miocelu (11)miocite (11)miocitu (11)miopule (12)miorari (11)mioraru (11)miorlau (11)miorule (11)miracol (11)miracul (10)miratei (10)miratul (10)mireaso (11)mirelor (11)mirelui (10)mirilor (11)miroase (11)mirosea (11)mirosit (11)mirosul (11)mirtule (10)miruire (10)miruise (10)miruita (10)miruite (10)miruito (11)miselor (11)misirul (10)misitul (10)mistela (10)misteru (10)mistica (10)mistice (10)misticu (10)mistral (10)mistria (10)mistrie (10)mistuia (10)mistuie (10)mitcale (10)mitcalo (11)mitelor (11)miticea (10)miticul (10)mitocul (11)mitrale (10)mitrali (10)mitralo (11)mitralu (10)mitrica (10)mitrice (10)mitrico (11)mituire (10)mituise (10)moartei (11)moarule (11)mocilor (12)mocirla (11)mocirle (11)mocirlo (12)moieciu (11)molalei (11)molalii (11)molarii (11)molarul (11)molasei (11)molasic (11)molatec (11)molatei (11)molatic (11)molatul (11)molesta (11)moletai (11)moletau (11)moletul (11)molicei (11)molicel (11)moliile (11)molilor (12)molipsi (12)molosul (12)molotri (12)molotru (12)molusca (11)molusco (12)moralei (11)morales (11)moralii (11)moralul (11)morarii (11)morarul (11)moreira (11)morelor (12)morilor (12)moroiul (12)mortale (11)mortali (11)mortalo (12)mortalu (11)mortare (11)mortaru (11)mortier (11)mortuar (11)mortule (11)morulei (11)moscale (11)moscali (11)moscalo (12)moscalu (11)moscate (11)moscato (12)moscatu (11)moscule (11)mosoare (12)mosorai (12)mosorat (12)mosorau (12)mosorel (12)mosorul (12)mostrei (11)motelul (11)motoare (12)motocei (12)motocel (12)motocii (12)motocul (12)motoria (12)motorie (12)motorii (12)motoriu (12)motorul (12)motoule (12)motouri (12)motrice (11)motrici (11)mucalit (10)mucarer (10)mucilor (11)mucoase (11)mucoaso (12)muiatei (10)muicile (10)muierit (10)muieros (11)mulatei (10)mulatre (10)mulatri (10)mulelor (11)mulilor (11)mulsori (11)multora (11)muralei (10)muralii (10)muratei (10)murelor (11)murilor (11)murirea (10)murireo (11)muritei (10)muritor (11)musaipi (11)muscale (10)muscali (10)muscari (10)muscate (10)muscato (11)muscoii (11)muselor (11)musical (10)musteai (10)musteli (10)mustire (10)mustiri (10)mustrai (10)mustrei (10)mutelca (10)mutelci (10)mutelco (11)mutelor (11)muticei (10)mutilai (10)oalelor (9)oarecum (11)oarelor (9)oaselor (9)occiput (9)ocelotu (9)ocoleai (9)ocoleam (12)ocoleau (9)ocoleli (9)ocolesc (9)ocolire (9)ocoliri (9)ocolise (9)ocolita (9)ocolite (9)ocolito (10)ocolitu (9)ocolule (9)ocoluri (9)ocrotea (9)ocrotii (9)ocrotim (12)octalei (8)octalul (8)octupla (9)octuple (9)octupli (9)octuplo (10)oculare (8)oculari (8)ocularo (9)oculist (8)ocultei (8)ocupare (9)ocupase (9)ocupate (9)ocupato (10)ocursei (8)oestral (8)oieritu (8)oiescul (8)olacule (8)olarule (8)olatule (8)oleatul (8)oleiato (9)oleiatu (8)oleicul (8)oleiosu (9)olicica (8)olicico (9)olimpia (12)olimpic (12)olimpio (13)olimpiu (12)olimpul (12)oloiesc (9)oloiosu (10)oloirea (9)oloireo (10)oloisei (9)oloisem (12)oloitei (9)oloitul (9)oloiule (9)oltarul (8)olurile (8)omerica (11)omerici (11)omerico (12)omericu (11)omiatei (11)omiatul (11)omiliar (11)omiteai (11)omiteau (11)omiteri (11)omoilor (13)omoiule (12)omoplat (13)omorule (12)omoruri (12)oocitul (9)oolitic (9)oolitul (9)oospori (11)oosporu (11)ootecii (9)opacule (9)opalule (9)operato (10)operatu (9)opercul (9)opiacei (9)opiaceu (9)opiatul (9)opisule (9)oposumi (13)oprealo (10)oprelii (9)opresai (9)opresam (12)opresat (9)opresau (9)opresia (9)opresii (9)opresor (10)oprimai (12)oprimat (12)oprimau (12)oprirea (9)oprireo (10)oprisem (12)opritei (9)opritor (10)opritul (9)optasem (12)opticei (9)opticul (9)optimal (12)optimea (12)optimei (12)optimeo (13)optimul (12)optulea (9)oracole (9)oracolu (9)oracule (8)oralule (8)orarule (8)oratori (9)oratoru (9)orcicar (8)orcicul (8)orelist (8)oricare (8)orierul (8)oriilor (9)oripila (9)oroareo (10)oropsea (10)oropsii (10)oropsim (13)oropsit (10)ororile (9)orotipu (10)ortacii (8)ortacul (8)ortalei (8)orticei (8)orticul (8)ortopol (11)osaturi (8)osaturo (9)oscilai (8)oscilam (11)oscilat (8)oscilau (8)oscilei (8)oscioru (9)osiilor (9)osmiule (11)osmotic (12)ospiciu (9)ospital (9)osramul (11)osteomu (12)osticei (8)osticul (8)ostiile (8)ostilei (8)ostilul (8)ostiola (9)ostiole (9)ostiolo (10)ostoiai (9)ostoiam (12)ostoiau (9)ostoire (9)ostoiri (9)ostrace (8)ostraco (9)osuarii (8)otacule (8)otariei (8)oticule (8)otoscop (11)otrocol (10)outoare (9)outorii (9)paciocu (9)paciuli (8)pacoste (9)pactule (8)paicule (8)paielor (9)paieric (8)paietul (8)paiolul (9)pairule (8)palelor (9)paliciu (8)palieri (8)palieru (8)paliile (8)palilor (9)paliule (8)palmeru (11)palmeto (12)palmier (11)palmule (11)palorii (9)palotie (9)palotii (9)parcelo (9)parcule (8)parcuri (8)parcurs (8)parieri (8)parilor (9)parimie (11)pariori (9)parioru (9)parisul (8)pariule (8)pariuri (8)paroise (9)paroiul (9)parolei (9)parseci (8)parsecu (8)parteru (8)partule (8)parurii (8)paselor (9)pastelo (9)pastelu (8)pasteur (8)pastici (8)pastico (9)pastile (8)pastilo (9)pastori (9)pastoru (9)patemii (11)pateric (8)paterii (8)paterul (8)pateuri (8)patioul (9)patiser (8)patosul (9)patriei (8)patrule (8)patrulo (9)pectica (8)pectici (8)pectico (9)pecticu (8)peculat (8)pelitul (8)pelotai (9)pelotam (12)pelotau (9)peltica (8)peltici (8)pelticu (8)pelurii (8)percalu (8)percica (8)percico (9)percola (9)percuta (8)periato (9)periatu (8)pericol (9)perilor (9)perimai (11)perimat (11)perimau (11)periost (9)periuca (8)periuci (8)periuco (9)perlato (9)perlatu (8)perlita (8)perlitu (8)permisa (11)permisu (11)permuta (11)perorai (9)peroral (9)peroram (12)perorat (9)perorau (9)persiai (8)persiam (11)persiau (8)persici (8)perucii (8)pescari (8)pescaru (8)pescuia (8)pescuii (8)pescuim (11)pescuit (8)pestric (8)peticim (11)peticos (9)peticul (8)petrila (8)petrolu (9)piarist (8)piastru (8)piatrei (8)picarim (11)picarit (8)picarou (9)picasem (11)picatei (8)picatul (8)picilor (9)picioca (9)picioco (10)picioru (9)piciule (8)piclare (8)picolou (10)picolul (9)picotea (9)picotim (12)picotul (9)picrate (8)picratu (8)picrica (8)picrice (8)picrico (9)picricu (8)picritu (8)pictare (8)pictase (8)pictori (9)pictoru (9)pictura (8)picturi (8)picturo (9)picuiam (11)picuire (8)picuise (8)picuita (8)picuite (8)picuito (9)picurar (8)picurat (8)pieilor (9)pieitor (9)pielari (8)pielaru (8)pielita (8)pielito (9)pielmul (11)pielosu (9)pierita (8)pierito (9)pieritu (8)piersic (8)pietism (11)pietosu (9)pietrar (8)pietroi (9)pietros (9)pietrui (8)pilacie (8)pilacio (9)pilaciu (8)pilcule (8)pilcuri (8)pilealo (9)pileatu (8)pilelor (9)pilieru (8)pilirea (8)pilireo (9)pilisem (11)pilitul (8)piloase (9)piloaso (10)pilorul (9)pilosul (9)pilotai (9)pilotam (12)pilotau (9)pilotei (9)pilotul (9)pilulei (8)pioasei (9)pioletu (9)piratei (8)piratul (8)piretic (8)piretru (8)pireuri (8)piricul (8)piritos (9)pirolul (9)pirotea (9)pirotim (12)pirueta (8)pirueto (9)piruire (8)piruita (8)piruite (8)piruito (9)pisarul (8)pisatei (8)pisatul (8)piscoiu (9)piscuia (8)piscuit (8)piscule (8)piscuri (8)piserul (8)pisicea (8)pisicul (8)pisoare (9)pisoaru (9)pisoiul (9)pisolit (9)pistile (8)pistilu (8)pistoli (9)pistolu (9)pistrei (8)pistrui (8)pistuia (8)pistuim (11)pitacul (8)pitarul (8)pitelor (9)piticea (8)piticul (8)pitirea (8)pitireo (9)pitisem (11)pitoaie (9)pitoiul (9)pitorea (9)pitorim (12)pitulai (8)pitulam (11)piturai (8)pituram (11)piuasem (11)piuatei (8)piuelor (9)piuialo (9)piuirea (8)piuireo (9)piuitor (9)placule (8)plaiule (8)plaiuri (8)plasmei (11)plastei (8)plastic (8)plastie (8)plastii (8)plastru (8)plastur (8)platoul (9)plaurii (8)plecato (9)plecatu (8)plectru (8)pletora (9)pletoro (10)pletosu (9)pleural (8)pliasem (11)pliatei (8)pliatul (8)pliceai (8)pliceam (11)pliceau (8)plicesc (8)plicire (8)plicise (8)plicita (8)plicite (8)plicito (9)plicitu (8)plictis (8)plicuia (8)plicuim (11)plicuit (8)plicule (8)plicuri (8)plisare (8)plisate (8)plisato (9)plisatu (8)pliscul (8)pliseul (8)plocate (9)plocato (10)plocatu (9)ploilor (10)ploiosu (10)ploscar (9)plotule (9)plouare (9)plouase (9)plouate (9)plouato (10)plumier (11)plurale (8)plurali (8)pluralo (9)plusare (8)plusate (8)plusato (9)pluteai (8)pluteam (11)plutesc (8)plutica (8)plutici (8)plutico (9)plutire (8)plutiri (8)plutise (8)poarcei (9)pocalul (9)pocealo (10)pocelii (9)pociile (9)pocirea (9)pocireo (10)pocisem (12)pocitei (9)pocitul (9)poclitu (9)poematu (12)poetica (9)poetici (9)poetico (10)poeticu (9)polarei (9)polaric (9)polarii (9)polarul (9)polatei (9)polatre (9)polatro (10)polcile (9)polcule (9)polcuri (9)poleaci (9)poleaco (10)poleacu (9)polecii (9)polecim (12)polecit (9)poleiai (9)poleiam (12)poleiau (9)poleiri (9)poleita (9)poleito (10)poleitu (9)poleiul (9)polemic (12)policar (9)policra (9)policre (9)policro (10)polilor (10)polimer (12)polirom (13)polisul (9)politia (9)politic (9)politie (9)poloist (10)poloule (10)poluare (9)poluase (9)poluate (9)poluato (10)pometul (12)pomicol (13)pomiera (12)pomiero (13)pomilor (13)pomoste (13)pomosti (13)porcari (9)porcaru (9)porceai (9)porceam (12)porceau (9)porcesc (9)porcire (9)porciri (9)porcise (9)porcita (9)porcite (9)porcitu (9)porcoiu (10)porcosu (10)porcule (9)porecla (9)porecli (9)poreclo (10)poricla (9)poricle (9)poriclo (10)porilor (10)poroase (10)poroaso (11)porosul (10)portalu (9)portare (9)portari (9)portaru (9)portase (9)porteru (9)portice (9)porticu (9)portier (9)portoul (10)portuar (9)portule (9)porturi (9)porucic (9)posacei (9)posacii (9)posacul (9)poseura (9)poseuri (9)poseuro (10)postale (9)postalo (10)postare (9)posteai (9)posteam (12)posteau (9)posteru (9)postire (9)postiri (9)postula (9)postule (9)postuma (12)postume (12)postumi (12)postura (9)posturi (9)posturo (10)potasei (9)potasic (9)potasiu (9)potecii (9)poteria (9)poterii (9)potirei (9)potirul (9)potmoli (13)potolea (10)potolii (10)potolim (13)potrocu (10)practic (8)prastol (9)pratici (8)pratico (9)precari (8)precaro (9)precaru (8)precaut (8)precisa (8)preciso (9)precisu (8)precoci (9)precoma (12)precomo (13)precuma (11)precumo (12)prelato (9)prelatu (8)preluai (8)preluam (11)preluat (8)premiai (11)premial (11)premiat (11)premiau (11)premisa (11)premiso (12)premiul (11)preotul (9)prerial (8)presato (9)presatu (8)presimt (11)presori (9)presoru (9)prestai (8)prestam (11)prestau (8)prestol (9)presura (8)presuri (8)presuro (9)pretcar (8)pretori (9)pretoru (9)pretura (8)preturi (8)preturo (9)preursi (8)priceai (8)priceam (11)priceau (8)pricesc (8)pricire (8)pricise (8)pricita (8)pricite (8)pricito (9)pricitu (8)priciul (8)pricule (8)prierul (8)priirea (8)priireo (9)priisem (11)priitor (9)priitul (8)primare (11)primari (11)primaro (12)primaru (11)primase (11)primate (11)primato (12)primatu (11)primeai (11)primeau (11)primesc (11)primire (11)primise (11)primita (11)primite (11)primito (12)primitu (11)primula (11)primule (11)primulo (12)prioare (9)priorat (9)priorul (9)prismei (11)pristol (9)pritoci (9)pritocu (9)proaste (9)proasto (10)procesa (9)procesu (9)prociti (9)proclam (12)proclet (9)procrea (9)procter (9)procura (9)procure (9)procuri (9)proiect (9)prolema (12)prolemo (13)promila (12)promile (12)promilo (13)promisa (12)promise (12)promiso (13)promisu (12)promite (12)prooroc (11)proroci (10)prorocu (10)prosiei (9)prostea (9)prostei (9)prostia (9)prostic (9)prostie (9)prostii (9)prostil (9)prostim (12)prostul (9)protale (9)protalu (9)proteic (9)proteii (9)proteul (9)protiul (9)protoma (13)protome (13)protomo (14)protosu (10)protura (9)proture (9)proturo (10)prusace (8)prusaci (8)prusaco (9)pruseai (8)pruseam (11)prusiat (8)prusica (8)prusice (8)prusico (9)prusiei (8)psalmic (11)psalmii (11)psalmul (11)psaltic (8)psaltul (8)psamite (11)psamitu (11)pucista (8)puciste (8)puerila (8)puerili (8)puerilo (9)puiatei (8)puicile (8)puioase (9)puioaso (10)puirile (8)puitori (9)pulelor (9)puliile (8)pulsare (8)pulsari (8)pulsate (8)pulsato (9)pumelor (12)purcari (8)purceii (8)purecai (8)purecam (11)purecat (8)purecii (8)purelor (9)puricai (8)puricam (11)puricar (8)puricat (8)puricei (8)puricel (8)puricos (9)purilor (9)purista (8)puriste (8)puristo (9)puroaie (9)puroiat (9)puroios (10)purtare (8)purtase (8)puselor (9)pustiai (8)pustiam (11)pustiei (8)pustiim (11)puterii (8)putoare (9)putorii (9)racemic (10)racemul (10)racilei (7)racilor (8)racleto (8)racloru (8)racoler (8)racursi (7)ralieri (7)raliule (7)ramelor (11)ramerii (10)ramerul (10)ramiile (10)ramolii (11)ramolit (11)ramurii (10)rapelul (8)rapiero (9)raportu (9)raptule (8)rarelor (8)rareori (8)rarilor (8)rarisim (10)raselor (8)rasolii (8)rasolim (11)rasolit (8)rasolul (8)rastelu (7)rasteru (7)rastrul (7)rastule (7)ratelor (8)rateuri (7)ratiero (8)reaciui (7)reacrii (7)reacrim (10)reacrit (7)reactor (8)reaiuri (7)realici (7)realipi (8)realism (10)realist (7)realoci (8)realoco (9)realtoi (8)reaplic (8)reapuco (9)rearcui (7)rearomi (11)reascut (7)reaspir (8)reaspri (8)reasumi (10)reasumo (11)reauiri (7)reauito (8)reaurii (7)reaurim (10)reaurit (7)recalci (7)recicla (7)recilor (8)recitai (7)recital (7)recitam (10)recitau (7)recitim (10)reciuli (7)reciupi (8)reclamo (11)reclica (7)reclipi (8)recloci (8)recoiai (8)recoiam (11)recoiau (8)recolai (8)recolam (11)recolat (8)recolau (8)recolta (8)recolto (9)recomis (11)recomit (11)recomut (11)recopia (9)recopoi (10)recorci (8)recorli (8)recorta (8)recosii (8)recosim (11)recosit (8)recosta (8)recotai (8)recotam (11)recotau (8)recotii (8)recotim (11)recroia (8)recroii (8)recroim (11)recroit (8)recroma (11)recruci (7)recruta (7)rectali (7)rectalo (8)rectalu (7)rectori (8)rectoru (8)rectoul (8)reculai (7)reculam (10)reculat (7)reculca (7)recupla (8)recupra (8)recurai (7)recuram (10)recurat (7)recursa (7)recurso (8)recurta (7)recutai (7)recutam (10)reiatul (7)reimita (10)reimito (11)reimola (11)reimpui (11)reimpus (11)reirita (7)reirosi (8)reiscai (7)reiscam (10)reiscat (7)reiscau (7)reiuita (7)reiuito (8)relaior (8)relatul (7)relicta (7)relicto (8)relictu (7)relipim (11)relipit (8)relipsi (8)relirai (7)reliram (10)relirat (7)relirau (7)relisai (7)relisam (10)relisat (7)relisau (7)relista (7)relocui (8)reluato (8)relucii (7)relucim (10)relucit (7)relucra (7)relumii (10)relumit (10)relupii (8)relupim (11)relupit (8)relupta (8)remarci (10)remarco (11)remauri (10)remicit (10)remilor (11)remilui (10)remirai (10)remirat (10)remirau (10)remirui (10)remisul (10)remitui (10)remolai (11)remolat (11)remolau (11)remorca (11)remorii (11)remorit (11)remuiat (10)remulai (10)remulat (10)remulsa (10)remulso (11)remurai (10)remurat (10)remurii (10)remurit (10)remusai (10)remusat (10)remusti (10)remutai (10)remutii (10)reocoli (9)reocupa (9)reocupi (9)reoloia (9)reoloii (9)reoloim (12)reoloit (9)reomora (12)reomori (12)reoprii (9)reoprim (12)reoprit (9)reoptai (9)reoptam (12)reoptau (9)reoscop (10)reostoi (9)repaosu (9)reparoi (9)repicai (8)repicam (11)repicat (8)repicau (8)repicta (8)repicui (8)repilim (11)repilit (8)repisai (8)repisam (11)repisat (8)repisau (8)repitim (11)repiuai (8)repiuam (11)repiuat (8)repiuit (8)replaci (8)replatu (8)repliai (8)repliam (11)repliat (8)repliau (8)replica (8)replici (8)replico (9)replisa (8)replusa (8)repluti (8)repocii (9)repocim (12)repocit (9)repolua (9)reporci (9)reporta (9)reportu (9)reposta (9)reposti (9)repriai (8)repriam (11)repriau (8)reprici (8)repriit (8)reprima (11)reprimi (11)reprusi (8)reptila (8)reptilo (9)repuiai (8)repuiam (11)repuiat (8)repuiri (8)repuita (8)repuito (9)repulsa (8)repuric (8)repurta (8)repusai (8)repusam (11)repusat (8)repusti (8)rerimai (10)rerimat (10)rerimau (10)reripai (8)reripam (11)reripat (8)reripau (8)rerisca (7)reritma (10)reroiai (8)reroiam (11)reroiau (8)reroiri (8)reroita (8)reroito (9)reroitu (8)rerosti (8)rerotii (8)rerotim (11)rerulai (7)rerulam (10)rerulat (7)rerusii (7)rerusim (10)rerusit (7)rerutai (7)rerutam (10)resacul (7)resalut (7)rescapi (8)rescopi (9)rescria (7)rescrii (7)rescriu (7)rescula (7)resculo (8)rescuti (7)resilim (10)resilit (7)resilui (7)resimia (10)resimit (10)resitua (7)resmoli (11)resmuci (10)resocri (8)resoiai (8)resoiam (11)resoiau (8)resolii (8)resolim (11)resolit (8)resomai (11)resomat (11)resomau (11)resorii (8)resorim (11)resorit (8)resorta (8)resorti (8)resortu (8)resotai (8)resotam (11)resotau (8)respart (8)respira (8)respiri (8)respiro (9)respiru (8)respoia (9)respoii (9)respoim (12)respoit (9)respori (9)respuma (11)restila (7)restima (10)restoca (8)restoci (8)restopa (9)restorc (8)restria (7)restupi (8)resturi (7)resucii (7)resucim (10)resucit (7)resuiri (7)resuita (7)resuito (8)resumai (10)resumat (10)resupai (8)resupam (11)resupat (8)resurii (7)resurim (10)resurit (7)retiari (7)retiaru (7)reticsi (7)reticul (7)retiuia (7)retiuim (10)retocai (8)retocam (11)retocau (8)retocii (8)retocim (11)retocmi (11)retopii (9)retopim (12)retorca (8)retoric (8)retorii (8)retorul (8)retraso (8)retrasu (7)retriai (7)retriam (10)retriau (7)retroii (8)retroul (8)retruca (7)retrupi (8)retulii (7)retulim (10)returca (7)returci (7)reuimit (10)reuitai (7)reuitam (10)reumili (10)reumpli (11)reurato (8)reurcai (7)reurcam (10)reurcat (7)reurlai (7)reurlam (10)reurlat (7)reurmai (10)reurmat (10)reursii (7)reursim (10)reursit (7)reuscai (7)reuscam (10)reuscat (7)reutila (7)rialule (7)rilelor (8)rimatei (10)rimatul (10)rimelai (10)rimelat (10)rimelau (10)rimelor (11)rimelul (10)riolite (8)riolitu (8)ripasem (11)ripatei (8)ripatul (8)riposta (9)riposte (9)riposto (10)ripsate (8)ripsato (9)ripsatu (8)ripsule (8)ripsuri (8)riscare (7)riscate (7)riscato (8)riscatu (7)riscule (7)riscuri (7)risipea (8)risticu (7)ritmare (10)ritmase (10)ritmica (10)ritmice (10)ritmico (11)ritmicu (10)ritmule (10)ritmuri (10)ritoare (8)ritoase (8)ritorul (8)ritosul (8)rituale (7)ritualo (8)rocilor (9)rococoa (10)rococoe (10)rococoi (10)rococou (10)roirile (8)roitori (9)roitoru (9)roitule (8)rolatei (8)rolatul (8)rolelor (9)romaici (11)romelia (11)romelio (12)romelor (12)romilor (12)ropotea (10)ropotii (10)ropotim (13)ropotul (10)rospell (9)rosteai (8)rosteam (11)rosteau (8)rostire (8)rostiri (8)rostral (8)rostuia (8)rostuii (8)rostuim (11)rostule (8)rosturi (8)rotarii (8)rotarul (8)roticea (8)rotilei (8)rotirea (8)rotireo (9)rotisem (11)rotisor (9)rotoare (9)rotocol (10)rotoric (9)rotorii (9)rotorul (9)rotulei (8)rourare (8)rromule (11)rulasem (10)rulatei (7)rulotei (8)rumeior (11)rumeori (11)rumoare (11)rumorii (11)ruperii (8)rupicol (9)rupiile (8)ruptori (9)ruralei (7)ruralii (7)rusalce (7)rusalco (8)rusalie (7)rusalii (7)ruselor (8)rusitei (7)rustica (7)rustice (7)rustici (7)rustico (8)rutasem (10)rutelor (8)rutiera (7)rutieri (7)sacilor (8)sacoule (8)sacouri (8)saitule (7)saituri (7)salciei (7)saleuri (7)salicei (7)salicul (7)saltire (7)saltiri (7)saltule (7)salturi (7)samirei (10)sampler (11)samurii (10)sapelor (9)saricul (7)satelor (8)satirei (7)satiric (7)satirul (7)scailor (8)scaiule (7)scalpel (8)scalpul (8)scaperi (8)scapule (8)scapulo (9)scarlet (7)scatiul (7)sceptic (8)sceptru (8)sciatic (7)scleral (7)sclipea (8)sclipim (11)sclipit (8)sclipui (8)scoatem (11)scocule (8)scocuri (8)scoicar (8)scopeai (9)scopeam (12)scopeau (9)scopule (9)scopuri (9)scorpat (9)scorpia (9)scorpie (9)scorpii (9)scorule (8)scoruri (8)scoteai (8)scoteam (11)scoteau (8)scotoci (9)scremui (10)scremut (10)scrieai (7)scrieam (10)scrieau (7)scrieri (7)scrimei (10)scrimer (10)scripca (8)scripci (8)scripco (9)scripet (8)scriptu (8)scrotul (8)scrumai (10)scrumat (10)scrutai (7)scrutam (10)scuipai (8)scuipam (11)scuipat (8)sculare (7)sculate (7)sculato (8)sculpta (8)scumpea (11)scumpei (11)scumpii (11)scumpit (11)scurmai (10)scurmat (10)scurtai (7)scurtam (10)scurtei (7)scuteai (7)scuteam (10)scuteli (7)scutier (7)scutire (7)scutiri (7)secatul (7)secilor (8)secolul (8)sectari (7)sectaru (7)sectoru (8)secuiai (7)secuiam (10)secuimi (10)secuiri (7)secular (7)semicul (10)semilor (11)semitic (10)semitul (10)semuiai (10)semuiri (10)septica (8)septici (8)septicu (8)seraiul (7)seralii (7)seralul (7)seriali (7)serialo (8)serialu (7)sericol (8)sericul (7)serilor (8)sertaru (7)sialule (7)sicriul (7)sictiru (7)silelor (8)silicat (7)silirea (7)silireo (8)silitor (8)silitul (7)silueta (7)silueto (8)siluiam (10)siluire (7)simeria (10)similar (10)simitul (10)simplei (11)simplul (11)simulai (10)simulat (10)sipetul (8)sireapu (8)sirelui (7)sirepul (8)siretul (7)sirocou (9)siropai (9)siropam (12)siropat (9)siropau (9)siropul (9)sitarul (7)sitelor (8)siteuri (7)situare (7)situlei (7)slalomu (11)sleitul (7)slimuia (10)slimuit (10)sloiule (8)slotule (8)sloturi (8)smeciai (10)smeciat (10)smeciau (10)smeriri (10)smerita (10)smerito (11)smeritu (10)smicuia (10)smicuit (10)smoalei (11)smocule (11)smocuri (11)smoleai (11)smoleau (11)smolire (11)smoliri (11)smolita (11)smolite (11)smolitu (11)smotoci (12)smuceai (10)smuceli (10)smucire (10)smuciri (10)soacrei (8)soartei (8)soceral (8)sociale (8)sociali (8)socialo (9)socialu (8)socilor (9)soclule (8)socluri (8)socoate (9)socotea (9)socotii (9)socotim (12)socrate (8)socreai (8)socream (11)socreau (8)socrule (8)soielor (9)solarei (8)solarii (8)solariu (8)solarul (8)solelor (9)solicit (8)soliile (8)solilor (9)solitar (8)somatei (11)somatic (11)somatul (11)somiera (11)somiero (12)sorilor (9)soroace (9)sorocea (9)sorocii (9)sorocim (12)sorocit (9)sorocul (9)sortare (8)sorteai (8)sorteam (11)sorteau (8)sortule (8)spaimei (11)spalier (8)sparlii (8)sparlim (11)sparlit (8)spartei (8)spartul (8)spatice (8)spatici (8)spaticu (8)spatiei (8)spatule (8)spatulo (9)special (8)spectru (8)specula (8)speculo (9)spelcii (8)speratu (8)speriat (8)spetiri (8)spicate (8)spicatu (8)spiciul (8)spicuia (8)spicuim (11)spicuit (8)spicule (8)spilcui (8)spirale (8)spirali (8)spiralo (9)spiralu (8)spirilu (8)spirite (8)spiritu (8)spirtul (8)spitale (8)spitalo (9)spitalu (8)splaiul (8)spoarei (9)spoialo (10)spoieli (9)spoirea (9)spoireo (10)spoitei (9)spoitor (10)spoitul (9)spoliai (9)spoliam (12)spoliat (9)spoliau (9)sporeai (9)spoream (12)sporeau (9)sporire (9)sporiri (9)sporita (9)sporite (9)sporitu (9)sportul (9)sporule (9)sporuri (9)spotule (9)spumare (11)spumier (11)spurcai (8)spurcam (11)spurcat (8)stalule (7)stampei (11)starule (7)staruri (7)stelari (7)stelaru (7)stepica (8)stepici (8)stepicu (8)sterila (7)sterili (7)sterilu (7)sterpii (8)sterpul (8)sticlar (7)sticlea (7)sticlei (7)sticlim (10)stilare (7)stiloul (8)stilule (7)stiluri (7)stimare (10)stimula (10)stimuli (10)stipula (8)stoarce (8)stocare (8)stoceai (8)stoceam (11)stoceau (8)stocule (8)stocuri (8)stoicea (8)stoicei (8)stoicim (11)stoiciu (8)stoicul (8)stolule (8)stoluri (8)stomacu (11)stopare (9)stopule (9)stopuri (9)storcea (8)storcii (8)storcim (11)storule (8)storuri (8)straiul (7)strecai (7)strecam (10)strecau (7)strecor (8)strelii (7)strelim (10)striare (7)stricai (7)stricam (10)stricau (7)strieri (7)stripai (8)stripam (11)stripau (8)stropea (9)stropii (9)stropim (12)stropul (9)stupari (8)stupeai (8)stupeam (11)stupori (9)sucealo (8)sucelii (7)sucirea (7)sucireo (8)sucitei (7)sucitor (8)suirile (7)suitori (8)sulcate (7)sulelor (8)sumarei (10)sumarii (10)sumator (11)sumecat (10)sumelor (11)supelor (9)superom (12)supleai (8)supleam (11)supleat (8)suplica (8)suplice (8)suporta (9)suporte (9)suprale (8)supralo (9)supraom (12)suprema (11)supremi (11)supremo (12)suprima (11)suprime (11)suralei (7)suralii (7)suratei (7)surelor (8)surilor (8)surorii (8)surpare (8)surpate (8)surpato (9)sutelor (8)sutimea (10)sutimeo (11)tacriru (7)taierul (7)taiorul (8)talcioc (8)talcule (7)talelor (8)talerii (7)talerul (7)taliile (7)talimul (10)taoismu (11)tapelor (9)tapeuri (8)tapirul (8)tapurii (8)tarelor (8)tarelui (7)tarilor (8)tarocul (8)tarsule (7)tarsuri (7)taselor (8)taseuri (7)teascul (7)teasuri (7)tecilor (8)tecsuri (7)teioaso (9)teiosul (8)teismul (10)telalii (7)teluric (7)templul (11)tempoul (12)terapii (8)terarii (7)terariu (7)terasul (7)terciui (7)terciul (7)teriacu (7)tericol (8)terilor (8)termali (10)termalo (11)termalu (10)termica (10)termici (10)termico (11)termicu (10)termosu (11)terorii (8)tesacul (7)tescuia (7)tescuii (7)tescuim (10)teslari (7)teslaru (7)ticalei (7)ticalul (7)ticluia (7)ticluim (10)ticseai (7)ticseam (10)ticseau (7)ticsire (7)timarul (10)timleac (10)timolul (11)timorai (11)timorau (11)timorul (11)timpule (11)timpuri (11)tiocoli (9)tiocolu (9)tiolule (8)tiparul (8)tipelor (9)tipicar (8)tipicul (8)tipilor (9)tipoule (9)tiriacu (7)tirsule (7)tirsuri (7)tisular (7)tiuiesc (7)tiuirea (7)tiuireo (8)tiuisem (10)toaipei (9)toarcem (11)toarsei (8)tocasem (11)tocealo (9)tocelii (8)tocilar (8)tocilei (8)tocilor (9)tocirea (8)tocireo (9)tocisem (11)tociule (8)tocmeai (11)tocmeau (11)tocmeli (11)tocmesc (11)tocmire (11)tocmiri (11)tocmise (11)tolelor (9)tolerai (8)toleram (11)tolerau (8)toloace (9)toloaco (10)tolomac (12)topciul (9)topicul (9)topilei (9)topirea (9)topireo (10)topisem (12)topoare (10)toporel (10)toporul (10)toracic (8)toracii (8)torceai (8)torceam (11)torceau (8)toropea (10)toropii (10)toropim (13)torpila (9)torpile (9)torpilo (10)torrule (8)torsule (8)torsura (8)torsuri (8)torsuro (9)tracice (7)tracici (7)tracico (8)tracicu (7)tracule (7)trailei (7)trailer (7)traiule (7)traiuri (7)trampei (11)trapule (8)traseul (7)trasori (8)trasoru (8)trauler (7)traumei (10)treampo (12)treascu (7)tremolo (12)tremolu (11)tremura (10)tremuri (10)tresari (7)triacul (7)trialul (7)triasem (10)triasic (7)triceps (8)tricomi (11)tricomu (11)tricoul (8)tricrom (11)trilema (10)trilemo (11)triluia (7)triluim (10)trilule (7)triluri (7)trimisa (10)trimise (10)trimisu (10)trioare (8)triorai (8)trioram (11)triorau (8)triorul (8)trioule (8)triouri (8)tripale (8)tripali (8)tripalo (9)tripalu (8)triplai (8)triplam (11)triplau (8)triplei (8)triplul (8)triplum (11)tripoli (9)tripolu (9)tripoul (9)trirema (10)triremo (11)troacei (8)trocare (8)trocaru (8)trocule (8)trocuri (8)troleul (8)troliul (8)trompei (12)tropare (9)troparu (9)tropica (9)tropice (9)tropici (9)tropico (10)tropicu (9)tropism (12)tropule (9)trucare (7)trucase (7)truisme (10)trupeai (8)trupeam (11)trupesc (8)trupise (8)tuceria (7)tucerii (7)tuioare (8)tulelor (8)tulipei (8)tulirea (7)tulireo (8)tulisem (10)tumoare (11)tumoral (11)tumorii (11)tupilai (8)tupilam (11)turalei (7)turcase (7)turceai (7)turceam (10)turcesc (7)turcica (7)turcice (7)turcici (7)turciei (7)turcile (7)turcime (10)turcimi (10)turcire (7)turciri (7)turcise (7)turelor (8)turisme (10)tuselor (8)uimealo (11)uimelor (11)uimirea (10)uimireo (11)uimitor (11)uitasem (10)ulcerai (7)ulceram (10)ulcerat (7)ulceros (8)uleiato (8)uliilor (8)ulmilor (11)ultimei (10)umectai (10)umerali (10)umeralo (11)umileai (10)umilesc (10)umilire (10)umilise (10)umilita (10)umilite (10)umilito (11)umoareo (12)umorale (11)umorali (11)umoralo (12)umorile (11)umorist (11)umpleai (11)umpleri (11)urcasem (10)urcatei (7)uremica (10)uremici (10)uremico (11)uretral (7)uricari (7)uricios (8)urlasem (10)urlatei (7)urloaie (8)urmatei (10)urmelor (11)urmilor (11)ursarii (7)urselor (8)ursirea (7)ursireo (8)ursitei (7)ursitor (8)ursoaie (8)ursoile (8)uscatei (7)usciori (8)utilare (7)utilase (7)utopica (9)utopice (9)utopici (9)utopiei (9)utopism (12)

6- Cuvinte din litere  (3345)



5- Cuvinte din litere  (2229)



4- Cuvinte din litere  (1024)

acei (4)acel (4)acil (4)aclu (4)acpi (5)acre (4)acri (4)acro (5)acru (4)acte (4)acto (5)actu (4)acul (4)acum (7)acut (4)aeru (4)aici (4)aior (5)aist (4)alei (4)alem (7)alep (5)ales (4)alic (4)alio (5)almo (8)aloc (5)aloe (5)alor (5)alpi (5)alte (4)alto (5)altu (4)alui (4)amei (7)amic (7)amil (7)amoc (8)amor (8)amos (8)apei (5)apel (5)apis (5)apoi (6)apos (6)apte (5)apto (6)aptu (5)apuc (5)apui (5)apus (5)arce (4)arco (5)arcu (4)aret (4)arie (4)arii (4)aril (4)aris (4)arme (7)armo (8)armu (7)arpe (5)arpo (6)arse (4)arso (5)arsu (4)arte (4)arto (5)arul (4)asei (4)asic (4)asro (5)aste (4)astm (7)asto (5)asul (4)asum (7)atei (4)ateu (4)atic (4)atol (5)atom (8)atul (4)auit (4)aule (4)aulo (5)auri (4)auro (5)auto (5)caic (4)caii (4)cais (4)calc (4)cale (4)call (4)calm (7)calo (5)calp (5)calu (4)came (7)camo (8)caos (5)cape (5)capi (5)capo (6)capu (5)care (4)cari (4)carl (4)caro (5)carp (5)cart (4)caru (4)casc (4)case (4)caso (5)cast (4)cauc (4)caut (4)ceac (4)ceai (4)ceam (7)ceas (4)ceau (4)cecu (4)ceia (4)cela (4)celo (5)celt (4)cepu (5)cerc (4)ceri (4)cert (4)ceru (4)cest (4)cier (4)cili (4)cilu (4)cima (7)cime (7)cimo (8)cioc (5)ciot (5)cipu (5)circ (4)ciru (4)cita (4)cite (4)citi (4)cito (5)citu (4)ciuc (4)ciul (4)ciur (4)ciut (4)clac (4)clar (4)clas (4)clei (4)cler (4)clic (4)clip (5)clop (6)clor (5)cmos (8)coca (5)coci (5)coco (6)cocs (5)cocu (5)coia (5)coii (5)coim (8)coit (5)coiu (5)cola (5)cole (5)coli (5)colo (6)colt (5)colu (5)coma (8)come (8)como (9)comp (9)cool (6)cops (6)copt (6)copu (6)cora (5)corm (8)corp (6)cort (5)coru (5)cosa (5)cose (5)cosi (5)coso (6)cost (5)cota (5)cote (5)coti (5)coto (6)cotu (5)crac (4)crai (4)crap (5)crea (4)croi (5)crom (8)ctrl (4)cuca (4)cuci (4)cuco (5)cuie (4)cula (4)culc (4)cule (4)culm (7)culo (5)cult (4)cuma (7)cume (7)cumo (8)cupa (5)cupe (5)cupo (6)cura (4)cure (4)curo (5)curs (4)cuse (4)cuta (4)cute (4)cuto (5)earl (4)ecou (5)ecra (4)ecri (4)ecro (5)ecru (4)eisa (4)elia (4)ella (4)emac (7)emau (7)emil (7)emir (7)emis (7)emit (7)emul (7)epic (5)epiu (5)epos (6)erai (4)eram (7)erau (4)eric (4)eroi (5)eros (5)erou (5)erup (5)estu (4)etic (4)etil (4)etos (5)euri (4)euro (5)iace (4)iaci (4)iaco (5)iacu (4)iapo (6)iaru (4)icar (4)icmp (8)icos (5)icra (4)icre (4)icro (5)icul (4)ieri (4)iert (4)ieru (4)iest (4)ilar (4)ileu (4)ilia (4)ilic (4)ilie (4)ilio (5)ilir (4)ilot (5)ilsa (4)imac (7)imit (7)imos (8)imul (7)iola (5)iole (5)iolo (6)iota (5)iote (5)ioto (6)iotu (5)ipat (5)irat (4)iris (4)irit (4)irma (7)irmo (8)irul (4)isca (4)isce (4)isop (6)ista (4)istm (7)iuit (4)iuta (4)iute (4)iuto (5)lacu (4)laic (4)laie (4)laio (5)lame (7)lamo (8)laos (5)lare (4)laro (5)lars (4)lase (4)late (4)lato (5)latu (4)laur (4)leac (4)leal (4)leat (4)leii (4)leit (4)lema (7)lemo (8)lesa (4)leso (5)lest (4)leul (4)liei (4)lila (4)lile (4)lilo (5)lima (7)lipa (5)lipi (5)lipu (5)lira (4)lire (4)liro (5)lisa (4)lise (4)liso (5)liur (4)loca (5)loci (5)loco (6)locu (5)lois (5)lola (5)lomu (8)loop (7)loto (6)lotu (5)luai (4)luam (7)luat (4)luca (4)luci (4)luco (5)lues (4)luis (4)lume (7)lumi (7)lupa (5)lupe (5)lupi (5)lupo (6)lupt (5)lusi (4)maci (7)maco (8)macu (7)mail (7)maio (8)maiu (7)male (7)mali (7)mall (7)malo (8)malu (7)mape (8)mapo (9)marc (7)mare (7)mari (7)maro (8)mart (7)mase (7)maso (8)mast (7)masu (7)mate (7)mato (8)matu (7)maul (7)maur (7)maus (7)meat (7)meci (7)meii (7)meiu (7)mela (7)melc (7)melu (7)meri (7)mers (7)meru (7)mesa (7)meso (8)meta (7)meul (7)miar (7)mica (7)mici (7)mico (8)micu (7)miei (7)miel (7)mila (7)mile (7)milo (8)miop (9)mior (8)mips (8)mira (7)mire (7)miri (7)miro (8)mirt (7)miru (7)misa (7)mise (7)miso (8)mita (7)mite (7)mito (8)mitu (7)mlat (7)moar (8)moca (8)moci (8)mocu (8)moii (8)mola (8)mole (8)moli (8)molu (8)mora (8)more (8)mori (8)moro (9)mort (8)mosc (8)mose (8)mota (8)moto (9)muci (7)muia (7)muie (7)mula (7)mule (7)muli (7)mulo (8)muls (7)mult (7)mura (7)mure (7)muri (7)muro (8)musa (7)muse (7)muso (8)must (7)muta (7)mute (7)muti (7)muto (8)oaie (5)oaio (6)oale (5)oalo (6)oare (5)oaro (6)oase (5)ocel (5)ocol (6)ocru (5)ocup (6)oiai (5)oiam (8)oiau (5)oier (5)oile (5)oise (5)olac (5)olar (5)olat (5)olie (5)olmu (8)oloi (6)olul (5)olum (8)omar (8)omet (8)omis (8)omit (8)omoi (9)omor (9)omul (8)opac (6)opal (6)opec (6)opis (6)opiu (6)opri (6)opta (6)opto (7)optu (6)opui (6)opul (6)opus (6)oral (5)orar (5)orcu (5)orei (5)oria (5)orie (5)orii (5)orta (5)ortu (5)osia (5)osie (5)osii (5)oslo (6)ostu (5)osul (5)otac (5)otel (5)otic (5)otis (5)ouat (5)pace (5)paco (6)pact (5)pacu (5)paic (5)paie (5)pair (5)paiu (5)pale (5)pali (5)pall (5)palm (8)palo (6)palu (5)pami (8)parc (5)pare (5)pari (5)paro (6)part (5)paru (5)pasc (5)pase (5)paso (6)pasu (5)pate (5)pato (6)patu (5)paul (5)paus (5)peci (5)peri (5)perl (5)pers (5)peru (5)peso (6)piai (5)piam (8)piat (5)piau (5)pica (5)pice (5)pici (5)pico (6)picu (5)piei (5)pier (5)pila (5)pilc (5)pile (5)pili (5)pilo (6)pios (6)pire (5)piru (5)pisa (5)pisc (5)pita (5)pite (5)piti (5)pito (6)piua (5)piue (5)piui (5)piuo (6)pius (5)plac (5)plai (5)plat (5)plec (5)pleu (5)plia (5)plic (5)pliu (5)ploi (6)plot (6)plus (5)poci (6)poem (9)poet (6)polc (6)poli (6)polo (7)polu (6)pomi (9)pomu (9)porc (6)pori (6)port (6)poru (6)post (6)potu (6)prai (5)pram (8)prat (5)prau (5)prea (5)pria (5)pric (5)prii (5)prim (8)prit (5)prom (9)prut (5)puci (5)puia (5)puie (5)puii (5)puim (8)puit (5)pule (5)puls (5)puma (8)pume (8)pura (5)pure (5)puri (5)puro (6)pusa (5)puse (5)pute (5)raci (4)raiu (4)ralu (4)rame (7)ramo (8)ramu (7)rapt (5)rare (4)rari (4)raro (5)raru (4)rase (4)raso (5)rast (4)rasu (4)rate (4)rato (5)raul (4)real (4)rear (4)reci (4)rect (4)recu (4)reia (4)relu (4)remi (7)remu (7)reoi (5)repa (5)rest (4)reta (4)rial (4)rica (4)rico (5)rila (4)rile (4)rilo (5)rima (7)rime (7)rimo (8)ripa (5)rips (5)risc (4)rita (4)ritm (7)ritu (4)roca (5)roci (5)roco (6)rocu (5)roia (5)roii (5)roim (8)roit (5)roiu (5)rola (5)role (5)rolo (6)rolu (5)roma (8)rome (8)romi (8)romo (9)romu (8)root (6)rosa (5)rose (5)rost (5)rosu (5)rota (5)roti (5)roua (5)rrom (8)rula (4)rupe (5)rupi (5)rupt (5)rusa (4)ruse (4)rusi (4)ruso (5)ruta (4)rute (4)ruto (5)saci (4)sacu (4)sait (4)sale (4)salo (5)salt (4)salu (4)sami (7)sape (5)sapi (5)sapo (6)sare (4)sari (4)saro (5)sate (4)satu (4)scai (4)scap (5)scat (4)scit (4)scoc (5)scol (5)scop (6)scor (5)scot (5)scul (4)scut (4)seca (4)seci (4)secu (4)semi (7)semu (7)sept (5)sera (4)seri (4)sero (5)seru (4)seta (4)seto (5)setu (4)seul (4)sial (4)sila (4)sile (4)sili (4)silo (5)simi (7)simt (7)simu (7)sire (4)sita (4)site (4)sito (5)situ (4)slei (4)sloi (5)slot (5)slut (4)smit (7)smoc (8)smtp (8)soci (5)socu (5)soia (5)soie (5)soii (5)soim (8)soio (6)soit (5)soiu (5)sole (5)soli (5)solo (6)solu (5)soma (8)sora (5)sori (5)soro (6)sort (5)soru (5)sota (5)spam (8)sper (5)spic (5)spoi (6)spor (6)spot (6)spre (5)spui (5)stai (4)stal (4)stam (7)star (4)stau (4)stea (4)stil (4)stoc (5)stol (5)stop (6)stor (5)stuc (4)stup (5)suci (4)suia (4)suie (4)suii (4)suim (7)suit (4)sula (4)sule (4)sulo (5)suma (7)sume (7)sumo (8)supa (5)supe (5)supo (6)supt (5)sura (4)sure (4)suri (4)suro (5)surp (5)suta (4)sute (4)suto (5)tace (4)taci (4)tacu (4)taie (4)talc (4)tale (4)talo (5)talu (4)tape (5)tapo (6)tare (4)tari (4)tars (4)tase (4)taso (5)tasu (4)taur (4)team (7)teas (4)teci (4)tecs (4)tecu (4)teii (4)teiu (4)telu (4)tema (7)temi (7)temo (8)temu (7)tera (4)teri (4)teul (4)tico (5)ticu (4)time (7)timp (8)tiol (5)tipa (5)tipe (5)tipi (5)tipo (6)tipu (5)tira (4)tirs (4)tiru (4)tisa (4)tiui (4)toca (5)toce (5)toci (5)toco (6)tocu (5)toiu (5)tola (5)tole (5)tolo (6)toma (8)tomu (8)topi (6)topu (6)torc (5)torr (5)tors (5)toru (5)tosu (5)trac (4)trai (4)trap (5)tras (4)trec (4)trei (4)tria (4)trie (4)tril (4)trio (5)troc (5)trop (6)truc (4)trup (5)tuci (4)tuia (4)tuie (4)tuii (4)tule (4)tuli (4)tura (4)turc (4)ture (4)turo (5)tuse (4)ucea (4)ucis (4)uiet (4)uima (7)uime (7)uimi (7)uimo (8)uita (4)uite (4)ulei (4)ulia (4)ulii (4)ulmi (7)umil (7)umor (8)upia (5)urai (4)ural (4)uram (7)urat (4)urca (4)urce (4)urci (4)uric (4)urii (4)urla (4)urle (4)urli (4)urma (7)urme (7)urmi (7)urmo (8)ursa (4)urse (4)ursi (4)urso (5)usca (4)usce (4)user (4)usta (4)uter (4)util (4)

3- Cuvinte din litere  (322)

ace (3)aci (3)act (3)acu (3)aer (3)ale (3)ali (3)alo (4)alt (3)ami (6)amo (7)amp (7)amu (6)aol (4)ape (4)api (4)apo (5)apr (4)aps (4)apt (4)arc (3)are (3)ari (3)arm (6)aro (4)ars (3)art (3)aru (3)ase (3)asp (4)asu (3)ati (3)atu (3)aul (3)aur (3)aut (3)cai (3)cal (3)cam (6)cap (4)car (3)cca (3)cea (3)cec (3)cei (3)cel (3)cep (4)cer (3)cil (3)cip (4)cir (3)cit (3)coc (4)coi (4)col (4)cop (5)cor (4)cos (4)cot (4)cpu (4)crm (6)cuc (3)cui (3)cum (6)cur (3)cut (3)ela (3)ema (6)emi (6)emu (6)epi (4)era (3)ero (4)esc (3)est (3)etc (3)eul (3)eur (3)iac (3)iar (3)iau (3)ici (3)icu (3)iec (3)iei (3)ier (3)ies (3)ila (3)imu (6)ioc (4)iot (4)ipl (4)irc (3)irs (3)iru (3)isa (3)isc (3)iso (4)isp (4)ist (3)ita (3)ito (4)iul (3)lac (3)las (3)lat (3)lei (3)leo (4)les (3)leu (3)lia (3)lip (4)llc (3)loc (4)lom (7)lor (4)los (4)lot (4)lua (3)lui (3)lup (4)lut (3)mac (6)mae (6)mai (6)mal (6)mao (7)mar (6)mas (6)mat (6)mau (6)mca (6)mea (6)mei (6)mel (6)mer (6)meu (6)mia (6)mic (6)mie (6)mii (6)mio (7)mir (6)mit (6)moc (7)moi (7)mol (7)mor (7)mos (7)mta (6)mtu (6)muc (6)mul (6)mur (6)mus (6)mut (6)oca (4)ocr (4)oct (4)oei (4)oem (7)oia (4)oii (4)oim (7)oit (4)ole (4)oli (4)olm (7)olo (5)olt (4)olu (4)oma (7)omu (7)ooo (6)opt (5)opu (5)ora (4)orc (4)ore (4)ori (4)oro (5)ort (4)osc (4)ost (4)osu (4)oua (4)oul (4)pac (4)pai (4)pal (4)pam (7)par (4)pas (4)pat (4)pci (4)pcm (7)per (4)pia (4)pic (4)pir (4)piu (4)pol (5)pom (8)por (5)pot (5)pra (4)pre (4)pri (4)prm (7)pro (5)pti (4)puc (4)pui (4)pul (4)pur (4)pus (4)rac (3)rae (3)rai (3)ral (3)ram (6)rar (3)ras (3)rca (3)rcs (3)rea (3)rec (3)rem (6)rio (4)rit (3)roc (4)roi (4)rol (4)rom (7)ros (4)rpc (4)rpm (7)rsa (3)rum (6)rup (4)rus (3)rut (3)sac (3)sal (3)sam (6)sao (4)sap (4)sar (3)sat (3)sau (3)scm (6)sec (3)sem (6)sep (4)ser (3)set (3)seu (3)sic (3)sie (3)sip (4)sir (3)sit (3)smp (7)soc (4)soi (4)sol (4)sor (4)sri (3)srm (6)sta (3)str (3)sua (3)suc (3)sue (3)sui (3)sul (3)sur (3)tac (3)tai (3)tal (3)tam (6)tao (4)tar (3)tas (3)tcl (3)tcp (4)tea (3)tec (3)tei (3)tel (3)tem (6)teo (4)teu (3)tic (3)tim (6)tip (4)tir (3)toc (4)toi (4)tom (7)top (5)tor (4)tos (4)tui (3)tul (3)tur (3)uit (3)ula (3)ulm (6)ume (6)uml (6)upc (4)ura (3)urc (3)uri (3)url (3)urm (6)urs (3)usa (3)usc (3)utc (3)utp (4)

2- Cuvinte din litere  (68)

ac (2)ai (2)al (2)am (5)ar (2)as (2)at (2)au (2)ca (2)cc (2)ce (2)ci (2)cm (5)co (3)cu (2)ea (2)ei (2)el (2)eu (2)ia (2)ic (2)ie (2)ii (2)im (5)io (3)ip (3)ir (2)it (2)la (2)le (2)li (2)lu (2)ma (5)me (5)mi (5)ml (5)mo (6)ms (5)oa (3)oe (3)oi (3)ol (3)om (6)op (4)or (3)os (3)ou (3)pa (3)pc (3)pe (3)pi (3)ps (3)rc (2)re (2)ro (3)sa (2)sc (2)se (2)so (3)st (2)su (2)ta (2)te (2)to (3)tu (2)ue (2)ul (2)us (2)