Din literele u, l, t, r, a, m, i, c, r, o, s, c, o, p, i, c, i, l, o, r poți aranja următoarele cuvinte:

20- Cuvinte din litere  (1)

ultramicroscopicilor (27)

17- Cuvinte din litere  (2)

ultramicroscopici (23)ultramicroscopico (24)

16- Cuvinte din litere  (3)

liposarcomurilor (23)ultramicroscopic (22)ultramicroscopii (22)

15- Cuvinte din litere  (10)

ciclocrosurilor (18)circulatoriilor (17)circumpolarilor (21)circumsolarilor (20)citoplasmicilor (21)macroscopicilor (22)microscopicilor (22)microsporocitul (22)piroclasticilor (18)piscicultorilor (18)

14- Cuvinte din litere  (23)

acrostolurilor (17)autoscopicilor (18)circulatorilor (16)circumoralilor (19)clitorisurilor (16)coloristicilor (17)compilatorilor (21)imploratorilor (21)ipocomisarilor (21)macroscopiilor (21)microparticulo (20)microscopiilor (21)microsporiilor (21)microsporocitu (21)molipsitorilor (21)ocuparisirilor (17)oscilatoriilor (17)poliatomicilor (21)policromicilor (21)pomicultorilor (21)scripturalilor (16)sociopoliticul (18)ultramicroscop (20)

13- Cuvinte din litere  (64)

alotropicilor (17)apicultorilor (16)apostolicilor (17)asupritorilor (16)calcotipiilor (16)ciclostomilor (19)ciocolatiilor (16)cioplitorilor (17)ciopliturilor (16)circumpolarii (18)circumsolarii (17)citocromiilor (19)citoplasmicul (18)citoscopiilor (17)coloraturilor (16)coloriturilor (16)comisuralilor (18)compactorilor (20)comploturilor (20)composturilor (20)corporatismul (19)cositoririlor (16)cristalurilor (14)impracticilor (18)ipsocromiilor (20)liposarcomuri (19)litocromiilor (19)macroscopicii (19)macroscopicul (19)microprotalul (19)microscopicul (19)microsporilor (20)microsporocit (20)miorcotirilor (19)mirositorilor (19)mirositurilor (18)mitraliorilor (18)mitropoliilor (20)occipitalilor (16)oculisticilor (15)oscilatorilor (16)osculatorilor (16)piroclasticul (15)pirolatriilor (16)policromiilor (20)portocaliilor (17)prastolurilor (16)prismaticilor (18)pristolurilor (16)procliticilor (16)promisoriilor (20)prosocialilor (17)protoclorurii (17)pulsatoriilor (16)sclipitorilor (16)sclipiturilor (15)simulatorilor (18)sociopolitica (17)sociopoliticu (17)spicuitorilor (16)spiritualilor (15)spoliatorilor (17)talciocurilor (15)umoristicilor (18)

12- Cuvinte din litere  (174)

acolisirilor (14)acrosporilor (16)aiuritorilor (14)amirosirilor (17)apoliticilor (15)aprioricilor (15)aromitorilor (18)autoscopicii (15)calciuriilor (13)catolicismul (16)cicatricilor (13)ciclocrosuri (14)ciclopicilor (15)ciclotimicul (16)circularilor (13)circulatorii (13)circumoralii (16)circumpolari (17)circumpolaro (18)circumscriai (15)circumsolari (16)circumsolaro (17)citocromilor (18)citoplasmici (17)citoplasmico (18)citoplasmicu (17)clarisimilor (16)climaticilor (16)clipitorilor (15)clipocirilor (15)clipotirilor (15)clocitorilor (15)clocoticilor (15)clocotirilor (15)clopotarilor (16)cloroticilor (15)coccisurilor (14)cociocurilor (15)colapsurilor (15)colcotirilor (15)colopatiilor (16)coloristicul (14)compasurilor (18)compilatorii (18)compilatorul (18)compoturilor (19)copiatorilor (16)coraportorii (16)coraportorul (16)corciturilor (14)corcolirilor (15)corporalilor (16)corporatismu (18)corticalilor (14)cosmopolitul (19)cotropirilor (16)croitoriilor (15)cromaticilor (17)impacturilor (17)imploratorii (18)imploratorul (18)importurilor (18)impostorilor (19)imposturilor (18)ipocomisarul (18)lipocromilor (19)liposarcomul (18)locuitorilor (15)macroporilor (19)macropsiilor (18)macroscopici (18)macroscopico (19)macroscopicu (18)martiricilor (16)masticurilor (16)matricolilor (17)matriculilor (16)microcircuit (16)micrococilor (18)microporosul (19)microprotalu (18)micropsiilor (18)microscopica (18)microscopici (18)microscopico (19)microscopicu (18)miluitorilor (17)miopaticilor (18)miruitorilor (17)molipsirilor (18)molipsitorul (18)moratoriilor (18)multicolorii (17)multiparilor (17)multipolarii (17)ocitocicilor (15)ocupatorilor (16)oratoricilor (15)ortoscopicii (16)ortoscopicul (16)oscilatoriul (14)otcupcicilor (15)palmiticilor (17)picturalilor (14)piroclastici (14)piroclastico (15)piroclasticu (14)pirostriilor (15)piscicolilor (15)piscicultori (14)pistolarilor (15)poliatomicul (18)policlorurii (15)policroismul (18)policromatul (18)policromicul (18)policromilor (19)poliritmicul (17)politrucilor (15)polturacilor (15)pomicultorii (18)pomostirilor (19)poroclirilor (16)portalurilor (15)portocalilor (16)portolacilor (16)portulacilor (15)posturalilor (15)potmolirilor (19)practicismul (16)pricolicilor (15)primitorilor (18)pritocirilor (15)procatorilor (16)procitirilor (15)procuratorii (15)promiscuilor (18)prorocitorii (16)prorocitorul (16)prorociturii (15)protoclorura (16)protocloruri (16)protocolarii (16)protocolarul (16)pulsatorilor (15)ritualicilor (13)sclipuirilor (14)scotocirilor (15)scriitorilor (14)scriiturilor (13)scripcarilor (14)scripticilor (14)scripturalii (13)scripturilor (14)sculptorilor (15)sictirurilor (13)siluitorilor (14)simpaticilor (17)smotocirilor (18)sociopolitic (16)socraticilor (14)spilcuirilor (14)spiralicilor (14)spitalurilor (14)sporitorilor (16)stomacurilor (17)tiraliorilor (14)toracoscopii (16)tricolorilor (15)tripolarilor (15)tropicalilor (15)umilitorilor (17)uroscopiilor (16)urticariilor (13)

11- Cuvinte din litere  (362)

aciclicilor (12)acrilicilor (12)acriturilor (12)acrostoluri (13)acusticilor (12)alcoolscopu (15)alotropicii (14)alotropicul (14)apicultorii (13)apolitismul (16)apostolicii (14)apostolicim (17)apostolicul (14)apostolilor (15)apriorismul (16)aritmicilor (15)asciticilor (12)aspicurilor (13)asupririlor (13)asupritorii (13)auspiciilor (13)autopsiilor (14)autoscopici (14)cacosmiilor (16)calcopirito (14)calicirilor (12)caloricilor (13)capitulilor (13)capriccioso (14)capriciilor (13)capriciosul (13)carsticilor (12)catolicilor (13)catolicismu (15)causticilor (12)ciclocrosul (13)ciclostomii (16)ciclostomul (16)ciclotimica (15)ciclotimico (16)ciclotimicu (15)cicloturism (15)ciocoirilor (14)ciocolatiul (13)cioplirilor (14)cioplitorul (14)circulatori (12)circumorali (15)circumoralo (16)circumpolar (16)circumscria (14)circumscrii (14)circumsolar (15)ciripitorul (13)ciroticilor (13)cisluirilor (12)citoplasmic (16)clasticilor (12)clipsurilor (13)clitorisuri (12)clocoticiul (13)cloroplastu (14)cloruriilor (13)coautorilor (14)coclaurilor (13)cocolirilor (14)colimatorul (16)coloraturii (13)coloristica (13)coloristici (13)coloristico (14)coloristicu (13)colportorii (15)colportorul (15)comisarilor (16)comisuralii (15)comitalilor (16)compactorii (17)compactorul (17)compilatori (17)compilatoru (17)complicatul (16)complicilor (17)compostorii (18)compostorul (18)copastiilor (14)copilirilor (14)coraportori (15)coraportoru (15)coroplastul (14)corotirilor (14)corporatism (17)cositorilor (14)cositurilor (13)cosmopolita (18)cosmopolitu (18)cripticilor (13)criticismul (14)croitorilor (14)cromatopsii (17)cromoscopul (18)crotaliilor (13)crucialilor (12)culisorilor (13)cumplirilor (16)curatorilor (13)icasticilor (12)imoralistul (15)imortalilor (16)impasurilor (16)imploratori (17)imploratoru (17)impracticul (15)impulsiilor (16)ipocomisari (17)ipocomisaru (17)islamicilor (15)istoricilor (13)licuricilor (12)licuririlor (12)lipitorilor (14)lipiturilor (13)lipomurilor (17)liposarcomu (17)locatorilor (14)locutorilor (14)lucitorilor (13)macroscopic (17)macroscopii (17)macrosporul (17)marsupiilor (16)martiriilor (15)matisirilor (15)matisorilor (16)matolirilor (16)matosirilor (16)micoticilor (16)microcopiai (17)microcopiat (17)microcopiau (17)microporosu (18)microprotal (17)microscopia (17)microscopic (17)microscopii (17)microscopul (17)microsporia (17)microsporii (17)microsporul (17)milacopilor (17)milcuirilor (15)militarilor (15)miopatiilor (17)mirialitrul (14)mirosirilor (16)mirositorul (16)mirosurilor (16)mistuirilor (15)mitocurilor (16)mitraliilor (15)mitraliorul (15)mitropolici (17)molasicilor (16)molaticilor (16)molipsitori (17)molipsitoru (17)moralicitul (15)mortuarilor (16)motocrosuri (17)multicolora (16)multicolori (16)multiplicai (15)multipolari (16)multipolaro (17)muritorilor (16)occipitalul (13)ocrotirilor (14)ocuparisiri (13)ocuparisito (14)olimpicilor (17)ooliticilor (14)opritorilor (15)opriturilor (14)optimalilor (17)oratoriilor (14)oratorismul (16)orcicurilor (13)oropsirilor (15)ortoscopica (15)ortoscopici (15)ortoscopicu (15)oscilatorii (13)oscilatoriu (13)oscilatorul (13)osculatorii (13)osmoticilor (17)ospitalilor (14)otcupciilor (14)paciuliilor (13)patiourilor (14)patriciilor (13)picotirilor (14)piliturilor (13)piroclastic (13)pirostiilor (14)pirotirilor (14)piscicultor (13)piscuirilor (13)pisoliticul (13)pistuirilor (13)pitulicilor (13)piuitorilor (14)plasmocitul (16)plasticilor (13)plasturilor (13)platourilor (14)plicticoaso (14)plicticosul (13)pliscurilor (13)ploscarilor (14)pociturilor (14)polaricilor (14)poliatomici (17)poliatomico (18)poliatomicu (17)policarilor (14)policiclica (13)policiclico (14)policiclicu (13)policlorura (14)policloruri (14)policloruro (15)policolorii (15)policroismu (17)policromato (18)policromatu (17)policromica (17)policromici (17)policromicu (17)poliritmica (16)poliritmico (17)poliritmicu (16)polisurilor (14)politicilor (14)politicoaso (15)politicosul (14)poliuriilor (14)pomicolilor (18)pomicultori (17)portocaliii (14)portocaliul (14)portourilor (15)portuarilor (14)porucicilor (14)posomoririi (18)posomoritul (18)potasicilor (14)potolirilor (15)practicilor (13)practicismu (15)practicosul (13)priciurilor (13)pricoliciul (13)priitorilor (14)prioritarul (13)prismaticul (15)procariotul (14)procliticul (13)procuratori (14)promisoriul (17)proorocirii (15)proorocitul (15)prorociilor (15)prorocitori (15)prorocitoru (15)prorocitura (14)prorocituri (14)prorocituro (15)prosocialii (14)prosocialul (14)prosticilor (14)prostililor (14)prostirilor (14)protocolari (15)protocolaru (15)protocoluri (15)psalmicilor (16)psalticilor (13)psaltirilor (13)pulsatoriii (13)puricarilor (13)pustiirilor (13)ramolirilor (16)rarisimilor (15)rasolirilor (13)rasolurilor (13)risipitorul (13)ritoricilor (13)ropotirilor (15)rostralilor (13)rostuirilor (13)rotoricilor (14)rupicolilor (14)satiricilor (12)sciaticilor (12)sclipirilor (13)sclipitorul (13)scoicarilor (13)scripturali (12)scripturalo (13)scroturilor (13)scumpirilor (16)scurtimilor (15)silitorilor (13)similarilor (15)simpatiilor (16)simulatorii (15)siropurilor (14)slimuirilor (15)socotirilor (14)solitarilor (13)somaticilor (16)sorocirilor (14)spiciurilor (13)spicuirilor (13)spiritualic (12)spirturilor (13)splaiurilor (13)spoitorilor (15)spoliatorii (14)spoliatorul (14)sporturilor (14)sticlarilor (12)sticlirilor (12)stilourilor (13)storcirilor (13)straiurilor (12)stropirilor (14)sucitorilor (13)sumatorilor (16)supliciilor (13)talimurilor (15)ticluirilor (12)timolurilor (16)timpuriilor (16)tipicarilor (13)tipicurilor (13)tisularilor (12)tocilarilor (13)tolomacilor (17)toracicilor (13)toropirilor (15)trialurilor (12)triasicilor (12)triclorurii (12)tricourilor (13)tricromilor (16)triluirilor (12)trisomiilor (16)tumoralilor (16)uimitorilor (16)ursitorilor (13)

10- Cuvinte din litere  (609)

aciculilor (11)acolisitul (11)acromicrii (14)acrosporii (13)acrosporul (13)acrostolul (12)aiuririlor (11)alcoolicii (12)alcoolismu (15)alcoolscop (14)alicirilor (11)alipirilor (12)alotropici (13)alotropico (14)alotropicu (13)altoirilor (12)amilicilor (14)amirositul (14)amocurilor (15)amorurilor (15)aorticilor (12)apicolilor (13)apicultori (12)apoliticul (12)apolitismu (15)apostolici (13)apostolico (14)apostolicu (13)aprioricul (12)apriorismu (15)arcosolium (15)arcticilor (11)arcuirilor (11)aricirilor (11)aromirilor (15)aromitorii (15)aromitorul (15)asprimilor (15)aspririlor (12)asupritori (12)atipicilor (12)atomicilor (15)autoscopic (13)caciurilor (11)caicciilor (11)calcicilor (11)calcicolii (11)calcotipii (12)calcurilor (11)caliciilor (11)calmucilor (14)caloriilor (12)caosurilor (12)capriciosu (12)capturilor (12)cariocilor (12)carourilor (12)cartiruiri (10)castorilor (12)catolicism (14)ciclicilor (11)ciclocrosu (12)ciclopicul (12)ciclopilor (13)ciclostomi (15)ciclostomu (15)ciclotimia (14)ciclotimic (14)ciclurilor (11)ciliarilor (11)cimilitura (13)cimilituro (14)cimotiilor (15)ciocoismul (15)ciocolatii (12)ciocolatiu (12)ciocurilor (12)ciolacilor (12)cioplitori (13)cioplitoru (13)cioplitura (12)cioplituri (12)cioplituro (13)ciorapilor (13)ciotorosul (13)cioturilor (12)circarilor (11)circularii (10)circulator (11)circumoral (14)circurilor (11)ciripitoru (12)cisticilor (11)citocromia (15)citocromii (15)citocromul (15)citoplasmo (16)citoscopia (13)citoscopii (13)citricilor (11)ciulirilor (11)ciupicilor (12)ciupirilor (12)ciurarilor (11)clacurilor (11)clamorosul (15)clarisimul (13)clasicilor (11)climaticul (13)clipirilor (12)clipitorul (12)clipocitul (12)clitorisul (11)clocirilor (12)clocitorii (12)clocitorul (12)clocoticii (12)clocoticiu (12)clocotirii (12)clopotarii (13)clopotarul (13)cloritoaso (13)cloritosul (12)cloroplast (13)cloroticii (12)cloroticul (12)clorurilor (12)coclirilor (12)colcotirii (12)colcotosul (13)colimatoru (15)coloraturi (12)coloraturo (13)colorismul (15)coloristic (12)coloristul (12)colorituri (12)colportori (14)colportoru (14)coluriilor (12)comisiilor (15)comisurali (14)comisuralo (15)compactori (16)compactoru (16)compilator (16)compilatul (15)complicato (16)complicatu (15)comploturi (16)compostori (17)compostoru (17)composturi (16)copiatorii (13)copiatorul (13)coprolitul (13)copsurilor (13)copturilor (13)coraliilor (12)coraportor (14)coraportul (13)corcirilor (12)corciturii (11)corcolirii (12)corcolitul (12)corialilor (12)corlirilor (12)coroplastu (13)corporalii (13)corporalul (13)corpurilor (13)corsarilor (12)corticalii (11)corticalul (11)corturarii (11)corturilor (12)cosicioaro (13)cositoriri (12)cosmiatrii (14)cosmicilor (15)cosmopolit (17)costalilor (12)costurilor (12)cotropirii (13)crioscopia (13)crioscopii (13)crioscopul (13)cristaluri (10)criticilor (11)criticismu (13)cromaticii (14)cromaticul (14)cromoscopu (17)crotalilor (12)cruralilor (11)culticilor (11)cuplorilor (13)cupricilor (12)curialilor (11)curmalilor (14)cursorilor (12)cuscriilor (11)iasomiilor (15)icosarilor (12)imaturilor (14)imoralilor (15)imoralisto (15)imoralistu (14)impactorul (15)implicatul (14)implicitul (14)implorator (16)imploratul (15)impostorii (16)impostorul (16)imposturii (15)impractici (14)impracticu (14)iotacismul (14)ipocomisar (16)ipsocromia (16)ipsocromii (16)irisurilor (11)irosirilor (12)ismailitul (13)istmicilor (14)istmurilor (14)istoriilor (12)istorioaro (13)italicilor (11)lacrimilor (14)lacticilor (11)lictorilor (12)lipicioaso (13)lipiciosul (12)lipocromii (16)lipocromul (16)liposarcom (16)lipsirilor (12)lipsurilor (12)lipuriilor (12)litocromia (15)litocromii (15)locuirilor (12)locuitorii (12)lotourilor (13)macrocitul (14)macroporii (16)macroporul (16)macrosporu (16)mailurilor (14)marcurilor (14)martiricul (13)martirilor (14)martorilor (15)marturilor (14)masculilor (14)mascurilor (14)masticilor (14)matricilor (14)matricolii (14)matricolul (14)matriculii (13)microcitul (14)micrococii (15)micrococul (15)microcopia (16)microlitul (14)micropilul (15)microporos (17)microscopu (16)microspori (16)microsporu (16)miliarilor (14)miluirilor (14)miopaticul (15)miorarilor (15)miorcotiri (15)mioriticul (14)mirialitru (13)mirositori (15)mirositoru (15)mirositura (14)mirosituri (14)mirosituro (15)miruirilor (14)misticilor (14)mistriilor (14)mitralilor (14)mitraliori (14)mitralioru (14)mitropolia (16)mitropolii (16)mituirilor (14)mocirloaso (16)mocirlosul (15)molipsitor (16)molipsitul (15)molotrilor (16)moralicitu (14)moralistul (14)moratoriii (15)moratoriul (15)mortalilor (15)moscalilor (15)motociclul (15)motocrosul (16)motoriilor (16)motourilor (16)motricilor (15)mulatrilor (14)mulsorilor (15)multicolor (15)multiparii (14)multiplica (14)multiplici (14)multipolar (15)multipolii (15)musaipilor (15)muscalilor (14)muscarilor (14)mustirilor (14)occipitali (12)occipitalo (13)occipitalu (12)ocitocicul (12)ocolirilor (13)ocolitorii (13)ocolitorul (13)ocolurilor (13)octuplilor (13)ocularilor (12)oculistica (11)oculistici (11)oculistico (12)ocuparisii (12)ocuparisim (15)ocuparisit (12)ocupatorii (13)omorurilor (16)oposumilor (17)oratoricii (12)oratoricul (12)oratorilor (13)oratorismu (15)oripilatul (12)ortoscopia (14)ortoscopic (14)ortoscopii (14)osaturilor (12)oscilatori (12)oscilatoru (12)osculatori (12)ospiciilor (13)ostoirilor (13)osuariilor (12)otcupcicii (12)palmiticul (14)palotiilor (13)parcurilor (12)parimiilor (15)pariorilor (13)pariurilor (12)parolistul (12)pasticilor (12)pastorilor (13)piciocilor (13)pictorilor (13)picturalii (11)picturilor (12)picuirilor (12)pilcurilor (12)pirolatrii (12)piruirilor (12)piscicolul (12)piscurilor (12)pisolitica (12)pisolitico (13)pisoliticu (12)pistolarii (12)pistolarul (12)pistolilor (13)pistruialo (12)pistruilor (12)plaiurilor (12)plasmocitu (15)plastiilor (12)plicirilor (12)plicticosu (12)plicurilor (12)ploiciosul (13)pluralisto (12)pluticilor (12)plutirilor (12)polcurilor (13)poliatomic (16)policiclic (12)policioaro (14)policolori (14)policoloru (14)policroism (16)policromat (16)policromia (16)policromic (16)policromii (16)policromul (16)poliritmia (15)poliritmic (15)polisoarul (13)polistirol (13)politicosu (13)politiilor (13)politrucii (12)polturacii (12)pomicultor (16)pomostirii (16)porcarilor (13)porcirilor (13)poroclirii (13)poroclitul (13)portarilor (13)portocalii (13)portocaliu (13)portocalul (13)portolacii (13)portolacul (13)portulacii (12)porturilor (13)posomoriri (17)posomorita (17)posomoritu (17)postcalcul (12)postirilor (13)postumilor (16)posturalii (12)posturilor (13)potmolirii (16)practicism (14)practicosu (12)prastoluri (12)praticilor (12)pricirilor (12)pricoliciu (12)primarilor (15)primirilor (15)primitorul (15)prioritari (12)prioritaro (13)prioritaru (12)prismatici (14)prismatico (15)prismaticu (14)pristoluri (12)procariotu (13)procatorii (13)procatorul (13)proclitica (12)proclitici (12)proclitico (13)procliticu (12)procurator (13)procurista (12)procurorii (13)promiscuii (15)promisoria (16)promisorii (16)promisoriu (16)promotorii (17)promotorul (17)proorociri (14)proorocita (14)proorocitu (14)prorocilor (14)prorocirii (13)prorocitor (14)prorocitul (13)prosociali (13)prosocialo (14)prosocialu (13)prostiilor (13)protocolar (14)protocolul (14)prusacilor (12)ptialismul (14)puitorilor (13)pulsarilor (12)pulsatilii (11)pulsatorii (12)purcarilor (12)raportorii (13)raportorul (13)ripsurilor (12)riscurilor (11)risipitoru (12)risipitura (11)risipituro (12)ritmicilor (14)ritmurilor (14)roitorilor (13)rostirilor (12)rosturilor (12)rotacismul (14)rusaliilor (11)rusticilor (11)sacourilor (12)saiturilor (11)salicilicu (10)saltirilor (11)salturilor (11)scapolitul (12)sclipiciul (11)sclipitori (12)sclipitoru (12)sclipitura (11)sclipituri (11)sclipituro (12)scocurilor (12)scopurilor (13)scorpiilor (13)scorurilor (12)scotocirii (12)scriitoria (11)scriitorul (11)scripcarii (11)scripcarul (11)scripcilor (12)scripticul (11)scriptural (11)scripturii (11)sculptorii (12)scutirilor (11)siluirilor (11)simpaticul (14)simulatori (14)sloturilor (12)smocurilor (15)smolirilor (15)smotocirii (15)smucirilor (14)socialilor (12)soclurilor (12)socraticii (11)socraticul (11)solariilor (12)spaticilor (12)spicuitori (12)spilcuialo (12)spiralicul (11)spiralilor (12)spirililor (12)spirituali (11)spiritualo (12)spiromatul (15)spitalicim (14)spoliatori (13)spoliatoru (13)sporirilor (13)sporitorii (13)sporitorul (13)sporurilor (13)starurilor (11)stilurilor (11)stimulilor (14)stocurilor (12)stolurilor (12)stopurilor (13)storurilor (12)stuparilor (12)suitorilor (12)talciocuri (11)tarsurilor (11)ticsirilor (11)timpurilor (15)tiocolilor (13)tiraliorul (11)tirsurilor (11)tocmirilor (15)torpilorul (13)torsurilor (12)tracicilor (11)traiurilor (11)trasorilor (12)trialismul (13)triclorura (11)tricloruri (11)tricloruro (12)tricolorii (12)tricolorul (12)tricomilor (15)trilurilor (11)triourilor (12)tripalilor (12)tripolarii (12)tripolarul (12)tripolilor (13)trocurilor (12)tropicalii (12)tropicalul (12)tropicilor (13)turcicilor (11)turcirilor (11)umilirilor (14)umoralilor (15)umoristica (14)umoristici (14)umoristico (15)uricarilor (11)usciorilor (12)utopicilor (13)

9- Cuvinte din litere  (914)

aciclicul (9)acolisiri (10)acolisitu (10)acrilicul (9)acririlor (10)acriturii (9)acrolitul (10)acrospori (12)acrosporu (12)acrostolu (11)actoricii (10)actoricim (13)actorilor (11)acusticii (9)aiuritori (10)alcoolici (11)alcoolico (12)alcoolicu (11)alcoolism (14)alcooluri (11)aliorilor (11)alotropic (12)alotropii (12)amirosiri (13)amirosito (14)amirositu (13)apicultor (11)apolitici (11)apolitico (12)apoliticu (11)apolitism (14)aporiilor (12)apostolic (12)apostolii (12)apostolim (15)apostolul (12)apriorici (11)apriorico (12)aprioricu (11)apriorism (14)arcurilor (10)aritmicul (12)armurilor (13)aromitori (14)aromitoru (14)arsurilor (10)articolul (10)asciticul (9)aspriilor (11)asupririi (10)asupritor (11)aticismul (12)atipiilor (11)atrocilor (11)aulicilor (10)auririlor (10)autorilor (11)calcicoli (10)calcicolo (11)calcicolu (10)calciurii (9)calicilor (10)calicitul (9)caloricii (10)caloricul (10)capitolul (11)capitosul (11)capitulii (10)capricios (11)capriciul (10)carlistul (9)carsticii (9)carsticul (9)cartiruii (9)cartiruim (12)cartismul (12)carurilor (10)catolicii (10)catolicul (10)causticii (9)cicarilor (10)cicatrici (9)ciclismul (12)ciclistul (9)ciclocros (11)ciclopica (11)ciclopici (11)ciclopico (12)ciclopicu (11)cicloramo (14)ciclostom (14)cicorilor (11)cimilitul (12)cimitirul (12)cioclilor (11)ciocoaico (12)ciocoilor (12)ciocoismu (14)ciocoitul (11)ciocolato (12)cioltarul (10)cioplitor (12)cioplitul (11)cioroaico (12)cioroilor (12)ciorpacul (11)ciotorosu (12)cipicilor (11)cipriotul (11)cipurilor (11)ciracilor (10)circoramo (14)circulari (9)circularo (10)circulato (10)cirilicul (9)ciripitor (11)ciripitul (10)ciroticul (10)citirilor (10)citocromi (14)citocromu (14)ciumpilor (14)clamorosu (14)clarisimi (12)clarisimo (13)clarisimu (12)clasticii (9)clasticul (9)climatici (12)climatico (13)climaticu (12)clipitori (11)clipitoru (11)clipociri (11)clipocita (11)clipocito (12)clipocitu (11)clipotiri (11)clistirul (9)clitorisu (10)clocitori (11)clocitoru (11)clocotici (11)clocotiri (11)clopotari (12)clopotaru (12)cloritosu (11)clorotica (11)clorotici (11)clorotico (12)cloroticu (11)clorurato (11)coautorii (11)coccisuri (10)cociocuri (11)cocolirii (11)cocolitul (11)cocorilor (12)cocurilor (11)colacilor (11)colapsuri (11)colastrul (10)colcotiri (11)colcotosu (12)colicilor (11)colimator (14)colimatul (13)colopatii (12)coloratul (11)colorismu (14)colorista (11)coloristo (12)coloristu (11)coloritul (11)colosalii (11)colportai (12)colportam (15)colportau (12)colportor (13)comatosul (14)comicilor (14)comisarii (13)comisarul (13)comisural (13)comitalii (13)comitalul (13)comorilor (15)compactor (15)compactul (14)compasuri (14)compilato (15)compilatu (14)complicai (14)complicat (14)complicau (14)complicii (14)complotai (15)complotau (15)complotul (15)comportai (15)comportau (15)compostai (15)compostau (15)compostor (16)compostul (15)compoturi (15)compulsai (14)compulsat (14)copacilor (12)copciilor (12)copiatori (12)copiatoru (12)copilitul (11)copilotul (12)copoiitul (12)coprolita (12)coprolitu (12)coralilor (11)coraportu (12)corcitura (10)corcituri (10)corcituro (11)corcoliri (11)corcolita (11)corcolito (12)corcolitu (11)coroiatul (11)corolarul (11)coroplast (12)corotirii (11)corporali (12)corporalo (13)corporalu (12)corticali (10)corticalo (11)corticalu (10)corturari (10)corurilor (11)cosacilor (11)cosarilor (11)cosirilor (11)cositorii (11)cositorim (14)cositorul (11)cositurii (10)costiilor (11)cotirilor (11)cotorosii (12)cotorosim (15)cotropiri (12)coturilor (11)criopatii (11)crioscopu (12)cripticul (10)crispatul (10)cristalul (9)criticism (12)croirilor (11)croitoria (11)croitorii (11)croitorul (11)cromatici (13)cromatico (14)cromaticu (13)cromoscop (16)crucialii (9)culisorii (10)culorilor (11)cumplirii (13)curarisii (9)curarisim (12)curarisit (9)curatorii (10)curticica (9)curticico (10)cuscrilor (10)icasticul (9)iliacilor (10)ilotismul (13)imoralist (13)imortalii (13)imortalul (13)impactoru (14)impacturi (13)imparilor (14)implicato (14)implicatu (13)implicita (13)implicito (14)implicitu (13)implictul (13)implorato (15)imploratu (14)importuri (14)impostori (15)impostoru (15)impostura (14)imposturi (14)imposturo (15)impractic (13)impurilor (14)iotacismu (13)ipocritul (11)irmilicul (12)islamicul (12)ismailitu (12)istoricim (13)istoricul (10)lacomilor (14)lacurilor (10)laicismul (12)lampistul (13)laturilor (10)licorilor (11)licoroaso (12)licorosul (11)limitorul (13)lipicilor (11)lipiciosu (11)lipirilor (11)lipitorul (11)lipocromi (15)lipocromu (15)lipotimia (14)liricilor (10)liticilor (10)litoralii (10)locatorii (11)locatorul (11)locuitori (11)locularii (10)locurilor (11)locutorii (11)loialismu (13)loialisto (11)loialistu (10)lolotirii (11)lomurilor (14)loricatul (10)loturilor (11)lucirilor (10)lucitorii (10)lucorilor (11)lustralii (9)macrocitu (13)macropori (15)macroporu (15)macropsii (14)macrospor (15)maiorilor (14)maiurilor (13)malurilor (13)martirici (12)martiricu (12)martiriul (12)masicotul (13)masorilor (14)masticuri (12)matisorii (13)matisorul (13)matolilor (14)matolirii (13)matosirii (13)matricoli (13)matricolo (14)matricolu (13)matriculi (12)matriculo (13)maturilor (13)miciculat (12)micirilor (13)micoticul (13)microcitu (13)micrococi (14)micrococu (14)microlitu (13)micropilu (14)micropsia (14)micropsii (14)microscop (15)microspor (15)milacopii (14)milacopul (14)miliariul (12)mililitru (12)militarul (12)miluitori (13)miopatici (14)miopatico (15)miopaticu (14)miopiilor (15)mioritica (13)mioritico (14)mioriticu (13)miracolul (13)miraculos (13)mirositor (14)mirositul (13)miruitori (13)misirilor (13)misirliul (12)mistralul (12)mistuialo (13)miticilor (13)mitralior (13)miturilor (13)mocirlosu (14)molarilor (14)molasicii (13)molasicul (13)molaticii (13)molaticul (13)molipsiri (14)molipsita (14)molipsito (15)molipsitu (14)molurilor (14)moralicii (13)moralicit (13)moralilor (14)moralistu (13)morarilor (14)moratorii (14)moratoriu (14)mortuarii (13)mosoratul (14)motociclu (14)motocilor (15)motocrosu (15)motorilor (15)multipari (13)multiparo (14)multiplic (13)multiplii (13)multipoli (14)muralilor (13)muririlor (13)muritorii (13)mursicato (13)muscoilor (14)muticilor (13)occipital (11)ocitocica (11)ocitocici (11)ocitocico (12)ocitocicu (11)ocolitori (12)ocolitoru (12)ocrotirii (11)oculistic (10)ocuparisi (11)ocupatori (12)olimpicul (14)olmurilor (14)oloirilor (12)omiliarul (13)omiliilor (14)omoplatul (15)ooliticul (11)oprimatul (14)opririlor (12)opritorii (12)opritorul (12)opriturii (11)opticilor (12)optimalii (14)optimalul (14)optimilor (15)oratorici (11)oratorico (12)oratoricu (11)oratoriii (11)oratorism (14)oratoriul (11)orcicarul (10)oripilato (12)oripilatu (11)oropsirii (12)oropsitul (12)ortacilor (11)orticilor (11)ortopolii (13)ortopolul (13)oscilator (11)oscilatul (10)osculator (11)osmoticii (14)osmoticul (14)ospitalii (11)ospitalul (11)osticilor (11)ostililor (11)otariilor (11)otcupcici (11)otcupciii (11)otoscopia (13)otoscopii (13)otoscopul (13)otrocolul (12)outorilor (12)pacurilor (11)palmitici (13)palmitico (14)palmiticu (13)palorilor (12)parolisto (12)parolistu (11)particulo (11)parurilor (11)pasurilor (11)patimilor (14)patriciul (10)patriilor (11)paturilor (11)piaristul (10)picolilor (12)picturali (10)picturalo (11)picurilor (11)pilacilor (11)pilastrul (10)pilirilor (11)pilorilor (12)piraticim (13)piricilor (11)piritoaso (12)piritosul (11)pirolilor (12)pirostria (11)pirostrii (11)pisarilor (11)piscicola (11)piscicoli (11)piscicolo (12)piscicolu (11)piscoilor (12)pisicilor (11)pisicitul (10)pisolitic (11)pisolitul (11)pistolari (11)pistolaru (11)pistruiai (10)pistruiam (13)pitarilor (11)piticilor (11)pitirilor (11)piturilor (11)piuarilor (11)piuirilor (11)piuriilor (11)plasmocit (14)plasticii (10)plasticul (10)plasturii (10)plaurilor (11)pliciuiam (13)pliciuita (10)pliciuito (11)plicticos (11)plictisim (13)plictisul (10)pliurilor (11)ploiciosu (12)ploscarii (11)ploscarul (11)pluralism (13)pluralist (10)pocirilor (12)pociturii (11)polaricii (11)polaricul (11)polarilor (12)policarii (11)policarul (11)policolor (13)policroma (15)policromi (15)policromo (16)policromu (15)polisoaru (12)politicim (14)politicos (12)politicul (11)politomia (15)politomii (15)politruci (11)poloistul (12)polturaci (11)pomicolii (15)pomicolul (15)pomostiri (15)porocliri (12)poroclita (12)poroclito (13)poroclitu (12)portaluri (11)portocali (12)portocalo (13)portocalu (12)portolaci (12)portolacu (12)portscula (11)portsculo (12)portuarii (11)portulaci (11)porucicii (11)posacilor (12)posomorai (16)posomorau (16)posomorit (16)posturali (11)posturalo (12)potasicii (11)potasicul (11)poticilor (12)potmoliri (15)potolirii (12)potricalo (12)practicii (10)practicos (11)practicul (10)prastolul (11)pricolici (11)priirilor (11)priitorul (11)primitori (14)primitoru (14)prioratul (11)priorilor (12)prioritar (11)priscilla (10)prismatic (13)pristolul (11)pritociri (11)procariot (12)procatori (12)procatoru (12)procitiri (11)proclitic (11)procurato (12)procurist (11)procurori (12)procustai (11)procustam (14)promiscua (14)promiscui (14)promiscuo (15)promotori (16)promotoru (16)proorocia (13)proorocii (13)proorocim (16)proorocit (13)proorocul (13)prorociri (12)prorocita (12)prorocito (13)prorocitu (12)proscriai (11)proscriam (14)proscriau (11)prosiilor (12)prosocial (12)prosticii (11)prosticul (11)prostilii (11)prostilul (11)prostimii (14)prostirii (11)protocolu (13)psalmicii (13)psalmicul (13)psalmilor (14)psalticii (10)psalticul (10)psaltirii (10)ptialismu (13)pulsatili (10)pulsatilo (11)pulsatori (11)puricarii (10)puricoaso (12)puroioaso (13)pustiilor (11)putorilor (12)raiurilor (10)ralurilor (10)ramolirii (13)ramolitul (13)ramurilor (13)raportori (12)raportoru (12)raporturi (11)rarisimul (12)rasolirii (10)rasolitul (10)risipitor (11)risipitul (10)ritorilor (11)ritualici (9)ritualico (10)ritualism (12)riturilor (10)rocurilor (11)roiurilor (11)rolurilor (11)ropotirii (12)rostralii (10)rostralul (10)rostuirii (10)rotacismu (13)rotarilor (11)rotirilor (11)rotisorul (11)rotocolii (12)rotocolim (15)rotocolul (12)rotoricii (11)rotoricul (11)rotorilor (12)rumorilor (14)rupicolii (11)ruralilor (10)salciilor (10)salicilic (9)salicilor (10)samurilor (13)saricilor (10)satiricim (12)satiricul (9)satirilor (10)scapolitu (11)scatiilor (10)sciaticul (9)sclipiciu (10)sclipitor (11)sclipitul (10)sclipuiai (10)sclipuiam (13)sclipuiri (10)scociorai (11)scocioram (14)scociorau (11)scoicarii (10)scoicarul (10)scoicilor (11)scorpatul (11)scotociri (11)scriitori (10)scriitoru (10)scriitura (9)scriituri (9)scriituro (10)scripcari (10)scripcaru (10)scriptica (10)scriptici (10)scripticu (10)scriptura (10)scripturi (10)scripturo (11)sculptori (11)scumpilor (14)scumpirii (13)scurtimii (12)sictiruri (9)silicatul (9)silirilor (10)silitorul (10)siluitori (10)similarul (12)simpatici (13)simpatico (14)simpaticu (13)simplilor (14)simulator (13)sipicilor (11)sitarilor (10)siturilor (10)slalomuri (13)smotociri (14)socotirii (11)socratici (10)socraticu (10)soiurilor (11)solarilor (11)solicitai (10)solicitam (13)solicitau (10)solilocai (11)solilocam (14)solilocat (11)solilocau (11)solitarii (10)solitarul (10)solurilor (11)somaticii (13)somaticul (13)sorocirii (11)sorocitul (11)spatiilor (11)spicuitor (11)spilcuiai (10)spilcuiam (13)spilcuiri (10)spilcuita (10)spiralici (10)spiralicu (10)spiritual (10)spiromatu (14)spitalici (10)spitaluri (10)spoirilor (12)spoitoria (12)spoitorii (12)spoitorul (12)spoliator (12)sporitori (12)sporitoru (12)sticlarii (9)sticlarul (9)stoicilor (11)stomacuri (13)storcirii (10)stropilor (12)stropirii (11)stropolii (12)stropolim (15)sucirilor (10)sucitorii (10)sumarilor (13)sumatorii (13)supliciai (10)supliciam (13)supliciat (10)suprimato (14)suralilor (10)surorilor (11)sutimilor (13)tacurilor (10)talciocul (10)tapirilor (11)tapurilor (11)ticalilor (10)ticurilor (10)timarilor (13)tipicarul (10)tipicilor (11)tipsiilor (11)tipsioaro (12)tipurilor (11)tiraliori (10)tiralioru (10)tirurilor (10)tisularii (9)tiuirilor (10)tocilarii (10)tocilarul (10)tocirilor (11)tocurilor (11)tolomacii (14)tolomacul (14)tomurilor (14)topciilor (12)topicilor (12)topirilor (12)topoclima (15)topoclimo (16)topurilor (12)toracicii (10)toracicul (10)toracilor (11)toropirii (12)torpiloru (12)trialismu (12)triasicul (9)triciclul (9)tricolora (11)tricolori (11)tricoloro (12)tricoloru (11)tricromia (13)tricromii (13)tricromul (13)triplilor (11)tripolari (11)tripolaro (12)tripolaru (11)tripoliul (11)troicilor (11)troliilor (11)tropicali (11)tropicalo (12)tropicalu (11)tropismul (14)tulirilor (10)tumoralii (13)tumorilor (14)turcoaico (11)uimirilor (13)ulicioaro (11)ultimilor (13)umilitori (13)umoristic (13)uricioaso (11)uroscopia (12)uroscopii (12)ursarilor (10)ursirilor (10)ursitorii (10)urticarii (9)utopiilor (12)

8- Cuvinte din litere  (1273)

aciclici (8)aciclico (9)aciclicu (8)aciculii (8)acililor (9)acolisii (9)acolisim (12)acolisit (9)acolitul (9)acrilici (8)acrilicu (8)acrituri (8)acrituro (9)acrolitu (9)acropolo (12)acrospor (11)acrostol (10)actorici (9)acustici (8)acustico (9)aiorilor (10)aiuritor (9)alcoolic (10)alcoolii (10)alicitul (8)alipitul (9)altoirii (9)altruism (11)alurilor (9)amicilor (12)amilicul (11)amililor (12)amirosit (12)amorosul (13)amplilor (13)amplorii (13)aorticii (9)aorticul (9)apicolii (10)apicolul (10)apolitic (10)apostilo (11)apostoli (11)apostolu (11)aprioric (10)aproctii (10)arcticii (8)arcticul (8)arcuirii (8)aricilor (9)aricitul (8)ariosoul (10)aripilor (10)aritmici (11)aritmico (12)aritmicu (11)armiilor (12)aromirii (12)aromitor (13)aromitul (12)articolu (9)ascitici (8)ascitico (9)asciticu (8)aspicuri (9)asprilor (10)asprimii (12)aspririi (9)aspritul (9)asupriri (9)asuprito (10)aticilor (9)aticismu (11)atipicul (9)atolilor (10)atomicii (12)atomicul (12)atomilor (13)atriilor (9)auirilor (9)auriilor (9)auspicii (9)autocoro (11)autopsii (10)caciurii (8)cacosmii (12)caicciul (8)calcicii (8)calcicol (9)calcicul (8)calcitul (8)calculii (8)calculos (9)calicimi (11)caliciri (8)calicito (9)calicitu (8)caliciul (8)calicoul (9)calmilor (12)calmucii (11)calmucit (11)calorici (9)calorico (10)caloricu (9)calosomo (14)calpilor (10)capiilor (10)capitolu (10)capitosu (10)capituli (9)capricii (9)capriciu (9)captorul (10)capturii (9)cariilor (9)cariocii (9)cariopso (11)carlistu (8)carstici (8)carstico (9)carsticu (8)cartirui (8)cartismu (11)casiilor (9)castorii (9)castorul (9)catolici (9)catolico (10)catolicu (9)caustici (8)caustico (9)ciclicul (8)ciclilor (9)ciclismu (11)ciclista (8)ciclisto (9)ciclistu (8)ciclopia (10)ciclopic (10)ciclopii (10)ciclopul (10)ciliarul (8)ciliatul (8)cimilita (11)cimilito (12)cimilitu (11)cimitiru (11)cimpoiul (13)ciocoiai (10)ciocoiam (13)ciocoiau (10)ciocoimi (13)ciocoiri (10)ciocoism (13)ciocoita (10)ciocoito (11)ciocoitu (10)ciocoiul (10)ciolacii (9)ciolacul (9)cioltaru (9)ciopliri (10)cioplita (10)cioplito (11)cioplitu (10)cioporul (11)ciorapii (10)ciorapul (10)ciorilor (10)cioroiul (10)ciorpacu (10)ciotoros (11)cioturos (10)cipilica (9)cipilico (10)cipriota (10)ciprioto (11)cipriotu (10)circarii (8)circarul (8)circulai (8)circulam (11)circular (8)circulat (8)cirilica (8)cirilico (9)cirilicu (8)ciripita (9)ciripito (10)ciripitu (9)ciripiul (9)cirotica (9)cirotici (9)cirotico (10)ciroticu (9)cisluiai (8)cisluiam (11)cisluiri (8)cisluita (8)cisluito (9)cisticul (8)citocrom (13)citricul (8)ciulilor (9)ciumoaso (13)ciupitor (10)ciurarii (8)clamorii (12)clamoros (13)clarilor (9)clarisim (11)clasicii (8)clasicul (8)clasorul (9)clastici (8)clastico (9)clasticu (8)clicilor (9)climatic (11)climatul (11)clipitor (10)clipitul (9)clipocii (10)clipocim (13)clipocit (10)clipsuri (9)clistiru (8)clitoris (9)clocirii (9)clocitor (10)clocitul (9)clocotii (10)clocotim (13)clocotul (10)clopotar (11)clopotul (11)cloratul (9)cloricul (9)cloritos (10)cloritul (9)clorotic (10)clorurai (9)cloruram (12)clorurat (9)cloruria (9)clorurii (9)coautori (10)coccisul (9)cociilor (10)cociocul (10)coclauri (9)coclirii (9)coclitul (9)cocoliri (10)cocolita (10)cocolito (11)cocolitu (10)colapsul (10)colastro (10)colastru (9)colcotii (10)colcotim (13)colcotos (11)colcotul (10)coliilor (10)colimato (13)colimatu (12)colorato (11)coloratu (10)colorism (13)colorist (10)coloritu (10)colosali (10)colosalo (11)colosalu (10)colporta (11)comatosu (13)comisari (12)comisaru (12)comitali (12)comitalo (13)comitalu (12)compacto (14)compactu (13)compasul (13)compilai (13)compilat (13)compilau (13)complica (13)complici (13)complota (14)complotu (14)comporta (14)composta (14)compostu (14)compotul (14)compulsa (13)computai (13)copastii (10)copcilor (11)copiator (11)copiatul (10)copiilor (11)copiliri (10)copilita (10)copilito (11)copilitu (10)copilotu (11)copioaso (12)copiosul (11)copistul (10)copoiita (11)copoiitu (11)copoilor (12)coprolit (11)coptorai (11)coptoram (14)coptorau (11)copturii (10)coraliii (9)coraliul (9)coraport (11)corcirii (9)corcitul (9)corcolii (10)corcolim (13)corcolit (10)corialii (9)corialul (9)coristul (9)corlatul (9)corlirii (9)corlitul (9)coroiato (11)coroiatu (10)coroilor (11)corolaru (10)corotiri (10)corporal (11)corsarii (9)corsarul (9)cortical (9)corturar (9)cositori (10)cositoru (10)cositura (9)cosituri (9)cosituro (10)cosmatii (12)cosmicii (12)cosmicul (12)costalii (9)costalul (9)costumai (12)cotoilor (11)cotorosi (11)cotropii (11)cotropim (14)cracilor (9)crapilor (10)crioscop (11)criptica (9)criptici (9)cripticu (9)crispato (10)crispatu (9)cristalo (9)cristalu (8)criticai (8)criticam (11)criticau (8)criticul (8)croitori (10)croitoru (10)cromalul (12)cromatic (12)cromatul (12)crotalii (9)crotalul (9)cruciali (8)crucialo (9)cruciato (9)crucilor (9)cruralii (8)crustalo (9)culisori (9)culmilor (12)culticii (8)cumpliri (12)cumplita (12)cumplito (13)cuplorii (10)cupricii (9)curarisi (8)curatori (9)curcilor (9)curialii (8)curioaso (10)curmalii (11)cursorii (9)cutiilor (9)cutioaro (10)iasomiul (12)icastici (8)icasticu (8)icosarii (9)icosarul (9)icurilor (9)ilarilor (9)ilicitul (8)iliricul (8)ilirilor (9)ilotismu (12)ilustrai (8)ilustram (11)imaturii (11)imoralii (12)imoralul (12)imortali (12)imortalo (13)imortalu (12)impactor (13)impactul (12)impasuri (12)impiilor (13)implicai (12)implicat (12)implicau (12)implicit (12)implicta (12)implictu (12)implorai (13)implorat (13)implorau (13)importai (13)importau (13)importul (13)impostai (13)impostau (13)impostor (14)impulsia (12)impulsii (12)impulsor (13)imurilor (12)iotacism (12)ipocrita (10)ipocrito (11)ipocritu (10)irimicul (11)irmilicu (11)irositul (9)islamici (11)islamico (12)islamicu (11)ismailit (11)isopilor (11)istmicul (11)istorica (9)istorici (9)istorico (10)istoricu (9)italicul (8)iuirilor (9)lacrimii (11)lacticii (8)lacticul (8)lacustro (9)laicilor (9)laicismu (11)lampistu (12)lasticul (8)laurilor (9)licorosu (10)lictarul (8)lictorii (9)lictorul (9)licurato (9)licurici (8)licuriri (8)licurita (8)licurito (9)liliputa (9)liliputo (10)limicola (12)limicoli (12)limicolo (13)limicolu (12)limitoru (12)lipicios (10)lipiciul (9)lipiilor (10)lipitori (10)lipitoru (10)lipitura (9)lipituri (9)lipituro (10)lipocrom (14)lipomuri (13)lipsitul (9)lirismul (11)litiilor (9)litorali (9)litoralo (10)litoralu (9)litrilor (9)localuri (9)locatori (10)locatoru (10)locuirii (9)locuitor (10)loculari (9)locularo (10)locutori (10)loialism (12)loialist (9)lolotiri (10)loricatu (9)lotcilor (10)lotrilor (10)luciilor (9)lucioaso (10)lucitori (9)lupoaico (11)lupoilor (11)lustrali (8)lustralo (9)macrilor (12)macrocit (12)macropor (14)maicilor (12)maistrul (11)maoistul (12)maorilor (13)maricico (12)maroilor (13)marsupii (12)martilor (12)martiric (11)martirii (11)martiriu (11)martirul (11)martorii (12)martorul (12)marturii (11)masculii (11)mascurii (11)masicotu (12)masticii (11)masticul (11)matisiri (11)matisori (12)matisoru (12)matoliri (12)matosiri (12)matricii (11)matricol (12)matricul (11)maurilor (12)micotica (12)micotici (12)micotico (13)micoticu (12)microcit (12)micrococ (13)microlit (12)micropil (13)milacopi (13)milacopu (13)milcuiri (11)miliariu (11)miliarul (11)militari (11)militaro (12)militaru (11)miluitor (12)miocitul (12)miopatic (13)miopatii (13)miopilor (14)miorarii (12)miorarul (12)miorilor (13)mioritic (12)miracolu (12)mirosiri (12)mirosita (12)mirosito (13)mirositu (12)mirosuri (12)miruialo (12)miruitor (12)misiilor (12)misirliu (11)misticul (11)mistralu (11)mistuiai (11)mistuiri (11)mitocuri (12)mitralii (11)mitralul (11)mituialo (12)mocirlos (13)molasici (12)molasico (13)molasicu (12)molatici (12)molatico (13)molaticu (12)moliilor (13)molipsii (13)molipsit (13)molotrii (13)molotrul (13)moralici (12)moralist (12)moroaico (14)moroilor (14)mortalii (12)mortalul (12)mortarul (12)mortuari (12)mortuaro (13)moscalii (12)moscalul (12)moscatul (12)mosorato (14)mosoratu (13)motocros (14)motoriii (13)motoriul (13)motorola (14)motricii (12)mucalito (12)muicilor (12)mulatrii (11)mulsorii (12)multipar (12)multipla (12)multipli (12)multiplo (13)multipol (13)muralist (11)muritori (12)mursicat (11)musaipii (12)muscalii (11)muscarii (11)musicalo (12)mustirii (11)ocitocic (10)ocolirii (10)ocolitor (11)ocolitul (10)ocrotiri (10)octuplii (10)ocularii (9)oculista (9)oculisto (10)ocultism (12)ocupator (11)olacilor (10)olarilor (10)olimpica (13)olimpici (13)olimpico (14)olimpicu (13)olocaust (10)oloiosul (11)olurilor (10)omiliaru (12)omoplatu (14)oolitica (10)oolitici (10)oolitico (11)ooliticu (10)oosporii (12)oosporul (12)opacilor (11)oposumii (14)oprimato (14)oprimatu (13)opritori (11)opritoru (11)opritura (10)oprituri (10)oprituro (11)optimali (13)optimalo (14)optimalu (13)oracolul (10)oralilor (10)orarilor (10)oratoric (10)oratorii (10)oratoriu (10)oratorul (10)orcicaru (9)orcicuri (9)oripilai (10)oripilam (13)oripilat (10)oripilau (10)oropsiri (11)oropsita (11)oropsito (12)oropsitu (11)ororilor (11)orotipul (11)ortopoli (12)ortopolu (12)osaturii (9)oscilato (10)oscilatu (9)osciorul (10)osmotica (13)osmotici (13)osmotico (14)osmoticu (13)ospiciul (10)ospitali (10)ospitalo (11)ospitalu (10)ostiilor (10)ostoirii (10)otcupcic (10)otcupcii (10)otoscopu (12)otrocolu (11)paciocul (10)paciulii (9)paicilor (10)pairilor (10)paliciul (9)paliilor (10)palmilor (13)palmitic (12)palustro (10)parcurso (10)pariorii (10)pariorul (10)parolist (10)pasticii (9)pastorii (10)pastorul (10)patiouri (10)patricii (9)patricio (10)patriciu (9)pciutils (9)piaristu (9)piastrul (9)picaroul (10)picioica (10)picioico (11)piciorul (10)picoloul (11)picotiri (10)picratul (9)picricul (9)picritul (9)pictorii (10)pictorul (10)pictural (9)picturii (9)picurato (10)pilaciul (9)pilastru (9)pilitura (9)pilituri (9)pilituro (10)piratici (9)piritosu (10)pirostia (10)pirostii (10)pirotiri (10)piscicol (10)piscoiul (10)piscuiri (9)piscuita (9)piscuito (10)pisicita (9)pisicito (10)pisicitu (9)pisoarul (10)pisoilor (11)pisolitu (10)pistilul (9)pistolar (10)pistolii (10)pistolul (10)pistruia (9)pistruii (9)pistruio (10)pistuiai (9)pistuiam (12)pistuiri (9)pitulici (9)piuitori (10)plastici (9)plastico (10)plasticu (9)plastrul (9)plasturi (9)platouri (10)plicitul (9)pliciuia (9)pliciuim (12)pliciuit (9)plictisi (9)plictisu (9)plicuiai (9)plicuiam (12)plisatul (9)pliscuri (9)plocatul (10)ploicica (10)ploicico (11)ploicios (11)ploioaso (12)ploiosul (11)ploscari (10)ploscaru (10)pluralii (9)pluticii (9)plutirii (9)pociilor (11)pocitura (10)pocituri (10)pocituro (11)poclitul (10)polarici (10)polaricu (10)polcilor (11)policari (10)policaru (10)policrom (14)polisoar (11)polisuri (10)politica (10)politici (10)politico (11)politicu (10)politruc (10)poliuria (10)poliurii (10)poloista (11)poloistu (11)polturac (10)pomicola (14)pomicoli (14)pomicolo (15)pomicolu (14)pomostii (14)porcarii (10)porcarul (10)porcilor (11)porcirii (10)porcitul (10)porcoaso (12)porcoiul (11)porcosul (11)poroclit (11)portalul (10)portarii (10)portarmo (14)portarul (10)porticul (10)portocal (11)portolac (11)portouri (11)portuari (10)portuaro (11)portulac (10)porucici (10)posomora (15)postcura (10)postcuro (11)postirii (10)postulai (10)postulam (13)postumii (13)postural (10)posturii (10)potasici (10)potasico (11)potasicu (10)potasiul (10)potmolii (14)potoliri (11)potrocul (11)practici (9)practico (10)practicu (9)prastolu (10)praticii (9)pricilor (10)pricitul (9)priciuri (9)priitori (10)priitoru (10)primarii (12)primarul (12)primatul (12)primilor (13)primitor (13)primitul (12)prioratu (10)pristolu (10)pritoaco (11)pritocii (10)pritocim (13)pritocul (10)procator (11)procitii (10)procitim (13)proclami (13)procurai (10)procuram (13)procurat (10)procuror (11)procusta (10)promisul (13)promotor (15)prooroci (12)proorocu (12)prorocia (11)prorocii (11)prorocim (14)prorocit (11)prorocul (11)proscria (10)proscrii (10)proscriu (10)prostica (10)prostici (10)prostico (11)prosticu (10)prostila (10)prostili (10)prostilo (11)prostilu (10)prostimi (13)prostiri (10)protalul (10)protocol (12)protosul (11)prusacii (9)psalmici (12)psalmico (13)psalmicu (12)psaltici (9)psaltico (10)psalticu (9)psaltiri (9)psamitul (12)ptialism (12)puicilor (10)puirilor (10)puitorii (10)puliilor (10)pulsarii (9)pulsatil (9)pulsator (10)purcarii (9)puricari (9)puricato (10)puricica (9)puricici (9)puricico (10)puricios (10)puroiato (11)pustiiri (9)raclorul (9)racursio (9)ramiilor (12)ramoliri (12)ramolito (13)ramolitu (12)raportor (11)raportul (10)rarisimi (11)rarisimo (12)rarisimu (11)rasoliri (9)rasolito (10)rasolitu (9)rasoluri (9)rialilor (9)riolitul (9)ripostai (10)ripostam (13)ripostau (10)ripsatul (9)riscatul (8)risipita (9)risipito (10)risipitu (9)risticul (8)ritmicul (11)ritorica (9)ritorici (9)ritorico (10)ritualic (8)rococoii (11)rococoul (11)roirilor (10)roitorii (10)roitorul (10)romaicii (12)romaicit (12)ropotiri (11)rostirii (9)rostrali (9)rostralo (10)rostralu (9)rostuiai (9)rostuiam (12)rostuiri (9)rotacism (12)roticica (9)rotisoru (10)rotocoli (11)rotocolu (11)rotorica (10)rotorici (10)rotorico (11)rotoricu (10)rromilor (13)rupicola (10)rupicoli (10)rupicolo (11)rupiilor (10)ruptorii (10)ruralism (11)rusoaico (10)rusticii (8)sacrilor (9)saltirii (8)satirici (8)satiricu (8)scapolit (10)sciatici (8)sciaticu (8)sclipici (9)sclipiri (9)sclipita (9)sclipito (10)sclipitu (9)sclipuia (9)sclipuii (9)sclipuim (12)sclipuit (9)scociora (10)scoicari (9)scoicaru (9)scorpatu (10)scotocii (10)scotocim (13)scriitor (9)scripcar (9)scripcii (9)scriptic (9)scriptul (9)scroturi (9)scuipato (10)sculptai (9)sculptam (12)sculptor (10)scumpiri (12)scumpita (12)scumpito (13)scurmato (12)scurtimi (11)scutirii (8)sictirim (11)sictirul (8)silicatu (8)siliciul (8)silicula (8)siliculo (9)silitori (9)silitoru (9)siluitor (9)similari (11)similaru (11)simpatic (12)simpatii (12)sirocoul (10)siropuri (10)slimuiai (11)slimuiri (11)smicuiai (11)smolirii (12)smolitul (12)smotocii (13)smucirii (11)socialii (9)socialul (9)socotiri (10)socratic (9)socrilor (10)solariul (9)solicita (9)soliilor (10)soliloca (10)solitari (9)solitaro (10)solitaru (9)somatici (12)somatico (13)somaticu (12)sorociri (10)sorocita (10)sorocitu (10)spaticii (9)spaticul (9)spicatul (9)spiciuri (9)spicuiai (9)spicuiam (12)spicuiri (9)spiculat (9)spilcuia (9)spilcuii (9)spilcuim (12)spilcuit (9)spiralic (9)spiralii (9)spiralul (9)spirilul (9)spiritul (9)spiromat (13)spirturi (9)spitalul (9)splaiuri (9)spoitori (11)spoitoru (11)sporilor (11)sporirii (10)sporitor (11)sporitul (10)sporturi (10)stampilo (13)sticlari (8)sticlaru (8)sticliri (8)stilouri (9)stimulai (11)stimulii (11)stipulai (9)stipulam (12)stomacul (12)storciri (9)straiuri (8)stropiri (10)stropoli (11)stuparii (9)stupilor (10)stuporii (10)sucitori (9)suirilor (9)suitorii (9)sumatori (12)suplicai (9)suplicam (12)suplicia (9)suplicii (9)suplilor (10)suportai (10)suportam (13)suprimat (12)surioaro (10)tacrirul (8)talciocu (9)taliilor (9)talimuri (11)taoismul (12)taurilor (9)ticluiai (8)ticluiam (11)ticluiri (8)timoluri (12)timpilor (13)timpuria (12)timpurii (12)tiocolii (10)tiocolul (10)tiolilor (10)tipicari (9)tipicaro (10)tipicaru (9)tipicuri (9)tipiilor (10)tiralior (9)tiriacul (8)tisulari (8)tisularo (9)tocilari (9)tocilaru (9)tocmirii (12)tolomaci (13)tolomaco (14)tolomacu (13)toracici (9)toracico (10)toracicu (9)toropiri (11)torpilai (10)torpilam (13)torpilau (10)torpilor (11)torrilor (10)torsurii (9)tracicii (8)tracicul (8)tracilor (9)trasorii (9)trasorul (9)trialism (11)trialuri (8)triasici (8)triasico (9)triasicu (8)triaspol (10)triciclu (8)tricolor (10)tricomii (12)tricomul (12)tricouri (9)tricroma (12)tricromi (12)tricromo (13)tricromu (12)triluiai (8)triluiam (11)triluiri (8)trimisul (11)tripalii (9)tripalul (9)tripolar (10)tripolii (10)tripoliu (10)tripolul (10)trisomia (12)trisomii (12)trocarul (9)troparul (10)tropical (10)tropicii (10)tropicul (10)tropilor (11)tropismu (13)tumorali (12)tumoralo (13)turcicii (8)turcilor (9)turcimii (11)turcirii (8)uimitori (12)umililor (12)umilitor (12)umoralii (12)umorilor (13)umorista (12)uricarii (8)ursitori (9)ursoaico (10)ursoilor (10)uscioaro (10)usciorii (9)utililor (9)utopicii (10)

7- Cuvinte din litere  (1576)

aciclic (7)aciculi (7)acolisi (8)acolito (9)acolitu (8)acortul (8)acrilic (7)acrilor (8)acrimii (10)acririi (7)acritul (7)acrolit (8)acromii (11)actorii (8)actorul (8)acustic (7)airport (9)aiuriri (7)aiurito (8)alcooli (9)alcoolu (9)aliciri (7)alicito (8)alicitu (7)alicoto (9)aliorii (8)aliorul (8)alipiri (8)alipito (9)alipitu (8)alocuri (8)alpilor (9)altoiri (8)amilici (10)amilicu (10)amocuri (11)amorosu (12)amoruri (11)amplori (12)aortici (8)aortico (9)aorticu (8)apicoli (9)apicolo (10)apicolu (9)apiolul (9)aplitul (8)aportul (9)apostii (9)apostol (10)aprilul (8)apriori (9)arctici (7)arctico (8)arcticu (7)arcuiri (7)arcuito (8)ariciri (7)aricito (8)aricitu (7)ariciul (7)ariilor (8)ariosou (9)aritmic (10)aritmii (10)armurii (10)aromiri (11)aromito (12)aromitu (11)arsurii (7)articol (8)artosul (8)ascitic (7)aspicul (8)aspriii (8)asprimi (11)aspriri (8)asprito (9)aspritu (8)aspriul (8)asuprii (8)asuprim (11)asuprit (8)aticism (10)atipici (8)atipico (9)atipicu (8)atomici (11)atomico (12)atomicu (11)atrocii (8)aulicii (7)auririi (7)autorii (8)caciuri (7)caciuro (8)caiccii (7)caicciu (7)calcici (7)calcico (8)calcicu (7)calcitu (7)calciul (7)calculi (7)calcuri (7)calicii (7)calicim (10)calicit (7)caliciu (7)calicou (8)calicul (7)calmuci (10)caloric (8)calorii (8)calosul (8)caosuri (8)capilor (9)capitol (9)capitos (9)capitul (8)capocul (9)capotul (9)capsulo (9)captoru (9)capturi (8)capturo (9)caricul (7)carilor (8)carioci (8)cariolo (9)carismo (11)carlist (7)carouri (8)carstic (7)carstul (7)cartism (10)carurii (7)castori (8)castoru (8)castrul (7)catolic (8)caustic (7)cicarii (7)cicarul (7)ciclamo (11)ciclica (7)ciclici (7)ciclico (8)ciclicu (7)ciclism (10)ciclist (7)ciclopi (9)ciclopu (9)cicluri (7)cicorii (8)ciliari (7)ciliaro (8)ciliaru (7)ciliato (8)ciliatu (7)cililor (8)cimilit (10)cimitir (10)cimotia (11)cimotii (11)cimpoiu (12)cioaclo (9)cioarso (9)cioatco (9)cioclii (8)cioclul (8)ciocoia (9)ciocoii (9)ciocoim (12)ciocoit (9)ciocoiu (9)ciocuri (8)ciolaci (8)ciolaco (9)ciolacu (8)cioltar (8)cioplii (9)cioplim (12)cioplit (9)cioporu (10)ciorapi (9)ciorapu (9)cioroii (9)cioroiu (9)ciorpac (9)cioturi (8)cipicul (8)cipriot (9)ciracii (7)ciracul (7)circari (7)circaru (7)circuit (7)circula (7)circuli (7)circuri (7)cirilic (7)ciripia (8)ciripim (11)ciripit (8)ciripiu (8)cirotic (8)cisluia (7)cisluii (7)cisluim (10)cisluit (7)cistica (7)cistici (7)cistico (8)cisticu (7)citarii (7)citrica (7)citrici (7)citrico (8)citricu (7)ciuliri (7)ciulita (7)ciulito (8)ciumato (11)ciumpii (11)ciupici (8)ciupiri (8)ciupita (8)ciupito (9)ciurari (7)clacuri (7)clamori (11)clasici (7)clasico (8)clasicu (7)clasoru (8)clastic (7)climatu (10)clipici (8)clipiri (8)clipita (8)clipito (9)clipitu (8)clipoci (9)clipsul (8)clistir (7)cloasmo (12)clociri (8)clocita (8)clocito (9)clocitu (8)clocoti (9)clocotu (9)clopotu (10)cloralu (8)cloratu (8)clorica (8)clorico (9)cloricu (8)clorita (8)cloritu (8)clorura (8)cloruri (8)cloruro (9)clupato (9)coautor (9)cocalul (8)coccisu (8)cocilor (9)cociocu (9)coclaul (8)cocliri (8)coclita (8)coclito (9)coclitu (8)cocoaro (10)cocolii (9)cocolim (12)cocolit (9)cocorii (9)cocorul (9)cocosul (9)coiotul (9)colacii (8)colacul (8)colapsu (9)colatul (8)colcoti (9)colcotu (9)colicii (8)colicul (8)colilia (8)colilii (8)coliliu (8)colilor (9)colimai (11)colimat (11)colimau (11)colirul (8)colorai (9)coloram (12)colorat (9)colorau (9)colorit (9)colosal (9)colosul (9)colpita (9)colpito (10)coluria (8)colurii (8)comatos (12)comatul (11)comcast (11)comicii (11)comicul (11)comisar (11)comisia (11)comisii (11)comisul (11)comital (11)comitul (11)comoaro (13)comorii (12)comorul (12)compact (12)compari (12)compasu (12)compila (12)complic (12)complot (13)comport (13)compost (13)compotu (13)compusa (12)compuso (13)computa (12)comutai (11)cooptai (10)cooptam (13)cooptau (10)copacii (9)copacul (9)copaiul (9)copalul (9)copiato (10)copiatu (9)copilii (9)copilim (12)copilit (9)copilot (10)copilul (9)copiosu (10)copista (9)copistu (9)copoiai (10)copoiam (13)copoiau (10)copoiit (10)copoiul (10)copsuri (9)coptora (10)coptura (9)copturi (9)copturo (10)coraiul (8)coralii (8)coraliu (8)coralul (8)corciri (8)corcita (8)corcito (9)corcitu (8)corcoli (9)coriali (8)corialo (9)corialu (8)corista (8)coristo (9)coristu (8)corlato (9)corlatu (8)corliri (8)corlita (8)corlito (9)corlitu (8)coroiat (9)coroiul (9)corolar (9)corotii (9)corotim (12)corpuri (9)corsari (8)corsaru (8)corturi (8)corupta (9)corupto (10)cosacii (8)cosacul (8)cosarii (8)cosarul (8)cosirii (8)cositor (9)cositul (8)cosmati (11)cosmica (11)cosmici (11)cosmico (12)cosmicu (11)cosorai (9)cosoram (12)cosorau (9)cosorul (9)costali (8)costalo (9)costalu (8)costuma (11)costuri (8)cotilii (8)cotilim (11)cotirii (8)cotoiul (9)cotorai (9)cotoram (12)cotorau (9)cotorul (9)cotropi (10)crailor (8)cratimo (11)crioloa (9)criptai (8)criptam (11)criptau (8)criptic (8)crispai (8)crispam (11)crispat (8)crispau (8)cristal (7)critica (7)critici (7)critico (8)criticu (7)croatul (8)croialo (9)croirii (8)croitor (9)croitul (8)cromalo (12)cromalu (11)cromato (12)cromatu (11)crotali (8)crotalo (9)crotalu (8)crucial (7)cruciat (7)crucita (7)crucito (8)crurali (7)cruralo (8)cucilor (8)cuiraso (8)culcato (8)culisai (7)culisam (10)culisat (7)culisor (8)culorii (8)cultica (7)cultici (7)cultism (10)cumplit (11)cuplato (9)cuplori (9)cuprato (9)cuprica (8)cuprici (8)curator (8)curiali (7)curialo (8)curmali (10)curmalo (11)curmato (11)cursori (8)curtici (7)cuscria (7)cuscrii (7)iacilor (8)iasomii (11)iasomiu (11)icastic (7)icosari (8)icosaru (8)iliacul (7)ilicita (7)ilicito (8)ilicitu (7)ilirica (7)iliricu (7)ilotism (11)ilustra (7)ilustro (8)imaturi (10)imaturo (11)imorali (11)imoralo (12)imoralu (11)imortal (11)impactu (11)imparii (11)imparul (11)impasul (11)implica (11)implici (11)implict (11)implora (12)implori (12)importa (12)importu (12)imposta (12)imposto (13)impurii (11)imputai (11)ipocrit (9)iputils (8)irimicu (10)irisuri (7)irmilic (10)irmosul (11)irosiri (8)irosita (8)irosito (9)irositu (8)iscatul (7)islamic (10)islamul (10)ispitim (11)ispolul (9)istmica (10)istmici (10)istmico (11)istmicu (10)istmuri (10)istoria (8)istoric (8)istorii (8)italici (7)italico (8)italicu (7)lacomii (11)lacomul (11)lacrimi (10)lacrimo (11)lactici (7)lactico (8)lacticu (7)laicism (10)lampist (11)lamurii (10)lapisul (8)lasticu (7)latirul (7)laturii (7)licitai (7)licitam (10)licitau (7)licitul (7)licorii (8)licoros (9)lictaru (7)lictori (8)lictoru (8)licurat (7)licurit (7)liliacu (7)limicol (11)limitai (10)limitau (10)limitor (11)lipicia (8)lipicio (9)lipiciu (8)lipitor (9)lipitul (8)lipomul (12)lipsiri (8)lipsita (8)lipsito (9)lipsitu (8)lipsuri (8)lipuria (8)lipurii (8)liricul (7)lirismu (10)lisatul (7)liticul (7)litoral (8)localii (8)locator (9)locuiai (8)locuiam (11)locuiri (8)locuita (8)locuito (9)locular (8)loculii (8)locusta (8)locusto (9)locutor (9)loialii (8)lolotii (9)lolotim (12)loricat (8)lotouri (9)lucarii (7)luciola (8)luciolo (9)lucirii (7)lucitor (8)lucorii (8)lucrato (8)lumilor (11)lupilor (9)luptaci (8)lustral (7)lutoaso (9)macilor (11)macroul (11)mailuri (10)maiorii (11)maiorul (11)maistru (10)malicul (10)maoisto (12)maoistu (11)maoriul (11)marcoto (12)marcuri (10)marilor (11)martiri (10)martiru (10)martori (11)martoro (12)martoru (11)marturi (10)mascoto (12)masculi (10)masculo (11)mascuri (10)masicot (11)masorii (11)masorul (11)mastici (10)mastico (11)masticu (10)matisii (10)matisor (11)matolii (11)matolul (11)matosii (11)matrici (10)maturii (10)micilor (11)micitul (10)micotic (11)microul (11)milacop (12)miliari (10)miliaro (11)miliaru (10)militai (10)militar (10)militau (10)miloaso (12)milosul (11)miluiai (10)miluiri (10)miluita (10)miluito (11)miocitu (11)miorari (11)mioraru (11)miorlau (11)miracol (11)miracul (10)miratul (10)mirilor (11)mirosii (11)mirosit (11)mirosul (11)miruiai (10)miruiri (10)miruita (10)miruito (11)misirul (10)misitia (10)misitul (10)mistica (10)mistici (10)misticu (10)mistral (10)mistria (10)mistrii (10)mistuia (10)mitcalo (11)miticul (10)mitocul (11)mitrali (10)mitralo (11)mitralu (10)mitrica (10)mitrico (11)mituiai (10)mituiri (10)mocilor (12)mocirla (11)mocirlo (12)molalii (11)molarii (11)molarul (11)molasic (11)molatic (11)molatul (11)molilor (12)molipsi (12)molosul (12)molotri (12)molotru (12)molusca (11)molusco (12)moralii (11)moralul (11)morarii (11)morarul (11)morilor (12)moroiul (12)mortali (11)mortalo (12)mortalu (11)mortaru (11)mortuar (11)moscali (11)moscalo (12)moscalu (11)moscato (12)moscatu (11)mosorai (12)mosorat (12)mosorau (12)mosorul (12)motocii (12)motocul (12)motoria (12)motorii (12)motoriu (12)motorul (12)motouri (12)motrici (11)mucalit (10)mucilor (11)mucoaso (12)mulatri (10)mulilor (11)mulsori (11)multora (11)muralii (10)murilor (11)muririi (10)muritor (11)musaipi (11)muscali (10)muscari (10)muscato (11)muscoii (11)musical (10)mustiri (10)mustrai (10)muticii (10)mutilai (10)occiput (9)ocoliri (9)ocolita (9)ocolito (10)ocolitu (9)ocoluri (9)ocrotii (9)ocrotim (12)octalul (8)octupla (9)octupli (9)octuplo (10)oculari (8)ocularo (9)oculist (8)ocupato (10)olicica (8)olicico (9)olimpia (12)olimpic (12)olimpio (13)olimpiu (12)olimpul (12)oloiosu (10)oloirii (9)oloitul (9)oltarul (8)omiatul (11)omiliar (11)omoilor (13)omoplat (13)omoruri (12)oocitul (9)oolitic (9)oolitul (9)oospori (11)oosporu (11)opiatul (9)oposumi (13)oprimai (12)oprimat (12)oprimau (12)opririi (9)opritor (10)opritul (9)opticii (9)opticul (9)optimal (12)optimii (12)optimul (12)oracolu (9)oratori (9)oratoru (9)orcicar (8)orcicul (8)oriilor (9)oripila (9)oropsii (10)oropsim (13)oropsit (10)orotipu (10)ortacii (8)ortacul (8)orticii (8)orticul (8)ortopol (11)osaturi (8)osaturo (9)oscilai (8)oscilam (11)oscilat (8)oscilau (8)oscioru (9)osiilor (9)osmotic (12)ospicii (9)ospiciu (9)ospital (9)osramul (11)osticii (8)osticul (8)ostilii (8)ostilul (8)ostiola (9)ostiolo (10)ostoiai (9)ostoiam (12)ostoiau (9)ostoiri (9)ostraco (9)osuarii (8)otoscop (11)otrocol (10)outorii (9)paciocu (9)paciuli (8)paiolul (9)paliciu (8)palilor (9)palorii (9)palotii (9)parcuri (8)parcurs (8)parilor (9)parimii (11)pariori (9)parioru (9)parisul (8)pariuri (8)paroiul (9)parurii (8)pastici (8)pastico (9)pastilo (9)pastori (9)pastoru (9)patimii (11)patioul (9)patosul (9)patrulo (9)piarist (8)piastru (8)picarii (8)picarim (11)picarit (8)picarou (9)picatul (8)picilor (9)picioca (9)picioci (9)picioco (10)picioru (9)picolii (9)picolou (10)picolul (9)picotii (9)picotim (12)picotul (9)picratu (8)picrica (8)picrico (9)picricu (8)picritu (8)pictori (9)pictoru (9)pictura (8)picturi (8)picturo (9)picuiai (8)picuiam (11)picuiri (8)picuita (8)picuito (9)picurar (8)picurat (8)picurii (8)pilacii (8)pilacio (9)pilaciu (8)pilcuri (8)pilitul (8)piloaso (10)pilorii (9)pilorul (9)pilosul (9)pilotai (9)pilotam (12)pilotau (9)pilotul (9)piratul (8)piricul (8)piritos (9)pirolii (9)pirolul (9)pirotii (9)pirotim (12)piruiri (8)piruita (8)piruito (9)pisarii (8)pisarul (8)pisatul (8)piscoii (9)piscoiu (9)piscuia (8)piscuit (8)piscuri (8)pisicim (11)pisicit (8)pisicul (8)pisoaru (9)pisoiul (9)pisolit (9)pistilu (8)pistoli (9)pistolu (9)pistrui (8)pistuia (8)pistuii (8)pistuim (11)pitacul (8)pitarii (8)pitarul (8)piticim (11)piticul (8)pitoiul (9)pitorii (9)pitorim (12)pitulai (8)pitulam (11)piturai (8)pituram (11)piturii (8)piuarii (8)piuialo (9)piuitor (9)plaiuri (8)plastic (8)plastii (8)plastru (8)plastur (8)platoul (9)plaurii (8)pliatul (8)pliciri (8)plicita (8)plicito (9)plicitu (8)pliciui (8)plictis (8)plicuia (8)plicuii (8)plicuim (11)plicuit (8)plicuri (8)plisato (9)plisatu (8)pliscul (8)plocato (10)plocatu (9)ploilor (10)ploiosu (10)ploscar (9)plouato (10)plurali (8)pluralo (9)plusato (9)plutica (8)plutici (8)plutico (9)plutiri (8)pocalul (9)pocirii (9)pocitul (9)poclitu (9)polaric (9)polarii (9)polarul (9)polatro (10)polcuri (9)policar (9)policra (9)policro (10)polilor (10)polirom (13)polisul (9)politia (9)politic (9)politii (9)poloist (10)poluato (10)pomicol (13)pomilor (13)pomosti (13)porcari (9)porcaru (9)porciri (9)porcita (9)porcitu (9)porcoiu (10)porcosu (10)poricla (9)poriclo (10)porilor (10)poroaso (11)porosul (10)portalu (9)portari (9)portaru (9)porticu (9)portoul (10)portuar (9)porturi (9)porucic (9)posacii (9)posacul (9)postalo (10)postiri (9)postula (9)postuma (12)postumi (12)postura (9)posturi (9)posturo (10)potasic (9)potasiu (9)poticii (9)potirul (9)potmoli (13)potolii (10)potolim (13)potrocu (10)practic (8)prastol (9)pratici (8)pratico (9)priciri (8)pricita (8)pricito (9)pricitu (8)priciul (8)priitor (9)priitul (8)primari (11)primaro (12)primaru (11)primato (12)primatu (11)primiri (11)primita (11)primito (12)primitu (11)primula (11)primulo (12)priorat (9)priorii (9)priorul (9)pristol (9)pritoci (9)pritocu (9)proasto (10)prociti (9)proclam (12)procura (9)procuri (9)promila (12)promilo (13)promisa (12)promiso (13)promisu (12)prooroc (11)proroci (10)prorocu (10)prostia (9)prostic (9)prostii (9)prostil (9)prostim (12)prostul (9)protalu (9)protiul (9)protoma (13)protomo (14)protosu (10)protura (9)proturo (10)prusaci (8)prusaco (9)prusiat (8)prusica (8)prusico (9)psalmic (11)psalmii (11)psalmul (11)psaltic (8)psaltul (8)psamitu (11)pucista (8)puioaso (10)puitori (9)pulsari (8)pulsato (9)purcari (8)puricai (8)puricam (11)puricar (8)puricat (8)puricos (9)purilor (9)purista (8)puristo (9)puroiat (9)puroios (10)pustiai (8)pustiam (11)pustiii (8)pustiim (11)putorii (9)racilor (8)racloru (8)racursi (7)ramolii (11)ramolit (11)ramurii (10)raportu (9)rarilor (8)rarisim (10)rasolii (8)rasolim (11)rasolit (8)rasolul (8)rastrul (7)rimatul (10)riolitu (8)ripatul (8)riposta (9)riposto (10)ripsato (9)ripsatu (8)ripsuri (8)riscato (8)riscatu (7)riscuri (7)risipim (11)risipit (8)risticu (7)ritmica (10)ritmici (10)ritmico (11)ritmicu (10)ritmuri (10)ritorii (8)ritorul (8)ritosul (8)ritualo (8)rocilor (9)rococoa (10)rococoi (10)rococou (10)roitori (9)roitoru (9)rolatul (8)romaici (11)romilor (12)ropotii (10)ropotim (13)ropotul (10)rostiri (8)rostral (8)rostuia (8)rostuii (8)rostuim (11)rosturi (8)rotarii (8)rotarul (8)rotirii (8)rotisor (9)rotocol (10)rotoric (9)rotorii (9)rotorul (9)rumorii (11)rupicol (9)ruptori (9)ruralii (7)rusalco (8)rusalii (7)rustica (7)rustici (7)rustico (8)sacilor (8)sacouri (8)saituri (7)salicii (7)salicul (7)saltiri (7)salturi (7)samurii (10)saricii (7)saricul (7)satiric (7)satirii (7)satirul (7)scailor (8)scalpul (8)scapulo (9)scatiii (7)scatiul (7)sciatic (7)sclipii (8)sclipim (11)sclipit (8)sclipui (8)scocuri (8)scoicar (8)scoicii (8)scopuri (9)scorpat (9)scorpia (9)scorpii (9)scoruri (8)scotoci (9)scripca (8)scripci (8)scripco (9)scriptu (8)scrotul (8)scrumai (10)scrumat (10)scrutai (7)scrutam (10)scuipai (8)scuipam (11)scuipat (8)sculato (8)sculpta (8)scumpii (11)scumpit (11)scurmai (10)scurmat (10)scurtai (7)scurtam (10)scutiri (7)sicriul (7)sictiri (7)sictiru (7)silicat (7)siliciu (7)silitor (8)silitul (7)siluiai (7)siluiam (10)siluiri (7)similar (10)simitul (10)simplii (11)simplul (11)simulai (10)simulat (10)sirocou (9)siropai (9)siropam (12)siropat (9)siropau (9)siropul (9)sitarii (7)sitarul (7)slalomu (11)slimuia (10)slimuii (10)slimuit (10)sloturi (8)smicuia (10)smicuii (10)smicuit (10)smocuri (11)smoliri (11)smolita (11)smolitu (11)smotoci (12)smuciri (10)sociali (8)socialo (9)socialu (8)socilor (9)socluri (8)socotii (9)socotim (12)solarii (8)solariu (8)solarul (8)solicit (8)solilor (9)solitar (8)somatic (11)somatul (11)sorilor (9)sorocii (9)sorocim (12)sorocit (9)sorocul (9)sparlii (8)sparlim (11)sparlit (8)spartul (8)spatici (8)spaticu (8)spatulo (9)spicatu (8)spiciul (8)spicuia (8)spicuii (8)spicuim (11)spicuit (8)spilcui (8)spirali (8)spiralo (9)spiralu (8)spirili (8)spirilu (8)spiritu (8)spirtul (8)spitalo (9)spitalu (8)splaiul (8)spoialo (10)spoirii (9)spoitor (10)spoitul (9)spoliai (9)spoliam (12)spoliat (9)spoliau (9)sporiri (9)sporita (9)sporitu (9)sportul (9)sporuri (9)spurcai (8)spurcam (11)spurcat (8)staruri (7)sticlar (7)sticlii (7)sticlim (10)stiloul (8)stiluri (7)stimula (10)stimuli (10)stipula (8)stocuri (8)stoicii (8)stoicim (11)stoiciu (8)stoicul (8)stoluri (8)stomacu (11)stopuri (9)storcii (8)storcim (11)storuri (8)straiul (7)stricai (7)stricam (10)stricau (7)stripai (8)stripam (11)stripau (8)stropii (9)stropim (12)stropul (9)stupari (8)stupori (9)sucirii (7)sucitor (8)suitori (8)sumarii (10)sumator (11)suplica (8)suporta (9)supralo (9)supraom (12)suprima (11)suralii (7)surilor (8)surorii (8)surpato (9)sutimii (10)tacriru (7)taiorul (8)talcioc (8)talimul (10)taoismu (11)tapirii (8)tapirul (8)tapurii (8)tarilor (8)tarocul (8)tarsuri (7)ticalii (7)ticalul (7)ticluia (7)ticluii (7)ticluim (10)ticsiri (7)timarii (10)timarul (10)timolul (11)timorai (11)timorau (11)timorul (11)timpuri (11)tiocoli (9)tiocolu (9)tiparul (8)tipicar (8)tipicul (8)tipilor (9)tiriacu (7)tirsuri (7)tisular (7)tocilar (8)tocilor (9)tocirii (8)tocmiri (11)toloaco (10)tolomac (12)topciii (9)topciul (9)topicii (9)topicul (9)topirii (9)toporul (10)toracic (8)toracii (8)toropii (10)toropim (13)torpila (9)torpilo (10)torsura (8)torsuri (8)torsuro (9)tracici (7)tracico (8)tracicu (7)traiuri (7)trasori (8)trasoru (8)triacul (7)trialul (7)triasic (7)tricomi (11)tricomu (11)tricoul (8)tricrom (11)triluia (7)triluii (7)triluim (10)triluri (7)trimisa (10)trimisu (10)triorai (8)trioram (11)triorau (8)triorul (8)triouri (8)tripali (8)tripalo (9)tripalu (8)triplai (8)triplam (11)triplau (8)triplii (8)triplul (8)triplum (11)tripoli (9)tripolu (9)tripoul (9)trocaru (8)trocuri (8)troicii (8)troliul (8)troparu (9)tropica (9)tropici (9)tropico (10)tropicu (9)tropism (12)tulirii (7)tumoral (11)tumorii (11)tupilai (8)tupilam (11)turcica (7)turcici (7)turcimi (10)turciri (7)uimitor (11)uliilor (8)ulmilor (11)ultimii (10)umiliri (10)umilita (10)umilito (11)umorali (11)umoralo (12)umorist (11)uricari (7)uricios (8)urmilor (11)ursarii (7)ursirii (7)ursitor (8)usciori (8)utopica (9)utopici (9)utopism (12)

6- Cuvinte din litere  (1632)



5- Cuvinte din litere  (1303)



4- Cuvinte din litere  (712)

acil (4)aclu (4)acpi (5)acri (4)acro (5)acru (4)acto (5)actu (4)acul (4)acum (7)acut (4)aici (4)aior (5)aist (4)alic (4)alio (5)almo (8)aloc (5)alor (5)alpi (5)alto (5)altu (4)alui (4)amic (7)amil (7)amoc (8)amor (8)amos (8)apis (5)apoi (6)apos (6)apto (6)aptu (5)apuc (5)apui (5)apus (5)arco (5)arcu (4)arii (4)aril (4)aris (4)armo (8)armu (7)arpo (6)arso (5)arsu (4)arto (5)arul (4)asic (4)asro (5)astm (7)asto (5)asul (4)asum (7)atic (4)atol (5)atom (8)atul (4)auit (4)aulo (5)auri (4)auro (5)auto (5)caic (4)caii (4)cais (4)calc (4)call (4)calm (7)calo (5)calp (5)calu (4)camo (8)caos (5)capi (5)capo (6)capu (5)cari (4)carl (4)caro (5)carp (5)cart (4)caru (4)casc (4)caso (5)cast (4)cauc (4)caut (4)cili (4)cilu (4)cima (7)cimo (8)cioc (5)ciot (5)cipu (5)circ (4)ciru (4)cita (4)citi (4)cito (5)citu (4)ciuc (4)ciul (4)ciur (4)ciut (4)clac (4)clar (4)clas (4)clic (4)clip (5)clop (6)clor (5)cmos (8)coca (5)coci (5)coco (6)cocs (5)cocu (5)coia (5)coii (5)coim (8)coit (5)coiu (5)cola (5)coli (5)colo (6)colt (5)colu (5)coma (8)como (9)comp (9)cool (6)cops (6)copt (6)copu (6)cora (5)corm (8)corp (6)cort (5)coru (5)cosa (5)cosi (5)coso (6)cost (5)cota (5)coti (5)coto (6)cotu (5)crac (4)crai (4)crap (5)croi (5)crom (8)ctrl (4)cuca (4)cuci (4)cuco (5)cula (4)culc (4)culm (7)culo (5)cult (4)cuma (7)cumo (8)cupa (5)cupo (6)cura (4)curo (5)curs (4)cuta (4)cuto (5)iaci (4)iaco (5)iacu (4)iapo (6)iaru (4)icar (4)icmp (8)icos (5)icra (4)icro (5)icul (4)ilar (4)ilia (4)ilic (4)ilio (5)ilir (4)ilot (5)ilsa (4)imac (7)imit (7)imos (8)imul (7)iola (5)iolo (6)iota (5)ioto (6)iotu (5)ipat (5)irat (4)iris (4)irit (4)irma (7)irmo (8)irul (4)isca (4)isop (6)ista (4)istm (7)iuit (4)iuta (4)iuto (5)lacu (4)laic (4)laio (5)lamo (8)laos (5)laro (5)lars (4)lato (5)latu (4)laur (4)lila (4)lilo (5)lima (7)lipa (5)lipi (5)lipu (5)lira (4)liro (5)lisa (4)liso (5)liur (4)loca (5)loci (5)loco (6)locu (5)lois (5)lola (5)lomu (8)loop (7)loto (6)lotu (5)luai (4)luam (7)luat (4)luca (4)luci (4)luco (5)luis (4)lumi (7)lupa (5)lupi (5)lupo (6)lupt (5)lusi (4)maci (7)maco (8)macu (7)mail (7)maio (8)maiu (7)mali (7)mall (7)malo (8)malu (7)mapo (9)marc (7)mari (7)maro (8)mart (7)maso (8)mast (7)masu (7)mato (8)matu (7)maul (7)maur (7)maus (7)miar (7)mica (7)mici (7)mico (8)micu (7)mila (7)milo (8)miop (9)mior (8)mips (8)mira (7)miri (7)miro (8)mirt (7)miru (7)misa (7)miso (8)mita (7)mito (8)mitu (7)mlat (7)moar (8)moca (8)moci (8)mocu (8)moii (8)mola (8)moli (8)molu (8)mora (8)mori (8)moro (9)mort (8)mosc (8)mota (8)moto (9)muci (7)muia (7)mula (7)muli (7)mulo (8)muls (7)mult (7)mura (7)muri (7)muro (8)musa (7)muso (8)must (7)muta (7)muti (7)muto (8)oaio (6)oalo (6)oaro (6)ocol (6)ocru (5)ocup (6)oiai (5)oiam (8)oiau (5)olac (5)olar (5)olat (5)olmu (8)oloi (6)olul (5)olum (8)omar (8)omis (8)omit (8)omoi (9)omor (9)omul (8)opac (6)opal (6)opis (6)opiu (6)opri (6)opta (6)opto (7)optu (6)opui (6)opul (6)opus (6)oral (5)orar (5)orcu (5)oria (5)orii (5)orta (5)ortu (5)osia (5)osii (5)oslo (6)ostu (5)osul (5)otac (5)otic (5)otis (5)ouat (5)paco (6)pact (5)pacu (5)paic (5)pair (5)paiu (5)pali (5)pall (5)palm (8)palo (6)palu (5)pami (8)parc (5)pari (5)paro (6)part (5)paru (5)pasc (5)paso (6)pasu (5)pato (6)patu (5)paul (5)paus (5)piai (5)piam (8)piat (5)piau (5)pica (5)pici (5)pico (6)picu (5)piii (5)pila (5)pilc (5)pili (5)pilo (6)pios (6)piru (5)pisa (5)pisc (5)pita (5)piti (5)pito (6)piua (5)piui (5)piuo (6)pius (5)plac (5)plai (5)plat (5)plia (5)plic (5)pliu (5)ploi (6)plot (6)plus (5)poci (6)polc (6)poli (6)polo (7)polu (6)pomi (9)pomu (9)porc (6)pori (6)port (6)poru (6)post (6)potu (6)prai (5)pram (8)prat (5)prau (5)pria (5)pric (5)prii (5)prim (8)prit (5)prom (9)prut (5)puci (5)puia (5)puii (5)puim (8)puit (5)puls (5)puma (8)pura (5)puri (5)puro (6)pusa (5)raci (4)raiu (4)ralu (4)ramo (8)ramu (7)rapt (5)rari (4)raro (5)raru (4)raso (5)rast (4)rasu (4)rato (5)raul (4)rial (4)rica (4)rico (5)rila (4)rilo (5)rima (7)rimo (8)ripa (5)rips (5)risc (4)rita (4)ritm (7)ritu (4)roca (5)roci (5)roco (6)rocu (5)roia (5)roii (5)roim (8)roit (5)roiu (5)rola (5)rolo (6)rolu (5)roma (8)romi (8)romo (9)romu (8)root (6)rosa (5)rost (5)rosu (5)rota (5)roti (5)roua (5)rrom (8)rula (4)rupi (5)rupt (5)rusa (4)rusi (4)ruso (5)ruta (4)ruto (5)saci (4)sacu (4)sait (4)salo (5)salt (4)salu (4)sami (7)sapi (5)sapo (6)sari (4)saro (5)satu (4)scai (4)scap (5)scat (4)scit (4)scoc (5)scol (5)scop (6)scor (5)scot (5)scul (4)scut (4)sial (4)sila (4)sili (4)silo (5)simi (7)simt (7)simu (7)sita (4)sito (5)situ (4)sloi (5)slot (5)slut (4)smit (7)smoc (8)smtp (8)soci (5)socu (5)soia (5)soii (5)soim (8)soio (6)soit (5)soiu (5)soli (5)solo (6)solu (5)soma (8)sora (5)sori (5)soro (6)sort (5)soru (5)sota (5)spam (8)spic (5)spoi (6)spor (6)spot (6)spui (5)stai (4)stal (4)stam (7)star (4)stau (4)stil (4)stoc (5)stol (5)stop (6)stor (5)stuc (4)stup (5)suci (4)suia (4)suii (4)suim (7)suit (4)sula (4)sulo (5)suma (7)sumo (8)supa (5)supo (6)supt (5)sura (4)suri (4)suro (5)surp (5)suta (4)suto (5)taci (4)tacu (4)talc (4)talo (5)talu (4)tapo (6)tari (4)tars (4)taso (5)tasu (4)taur (4)tico (5)ticu (4)timp (8)tiol (5)tipa (5)tipi (5)tipo (6)tipu (5)tira (4)tirs (4)tiru (4)tisa (4)tiui (4)toca (5)toci (5)toco (6)tocu (5)toiu (5)tola (5)tolo (6)toma (8)tomu (8)topi (6)topu (6)torc (5)torr (5)tors (5)toru (5)tosu (5)trac (4)trai (4)trap (5)tras (4)tria (4)tril (4)trio (5)troc (5)trop (6)truc (4)trup (5)tuci (4)tuia (4)tuii (4)tuli (4)tura (4)turc (4)turo (5)ucis (4)uima (7)uimi (7)uimo (8)uita (4)ulia (4)ulii (4)ulmi (7)umil (7)umor (8)upia (5)urai (4)ural (4)uram (7)urat (4)urca (4)urci (4)uric (4)urii (4)urla (4)urli (4)urma (7)urmi (7)urmo (8)ursa (4)ursi (4)urso (5)usca (4)usta (4)util (4)

3- Cuvinte din litere  (258)

aci (3)act (3)acu (3)ali (3)alo (4)alt (3)ami (6)amo (7)amp (7)amu (6)aol (4)api (4)apo (5)apr (4)aps (4)apt (4)arc (3)ari (3)arm (6)aro (4)ars (3)art (3)aru (3)asp (4)asu (3)ati (3)atu (3)aul (3)aur (3)aut (3)cai (3)cal (3)cam (6)cap (4)car (3)cca (3)cil (3)cip (4)cir (3)cit (3)coc (4)coi (4)col (4)cop (5)cor (4)cos (4)cot (4)cpu (4)crm (6)cuc (3)cui (3)cum (6)cur (3)cut (3)iac (3)iar (3)iau (3)ici (3)icu (3)iii (3)ila (3)imu (6)ioc (4)iot (4)ipl (4)irc (3)irs (3)iru (3)isa (3)isc (3)iso (4)isp (4)ist (3)ita (3)ito (4)iul (3)lac (3)las (3)lat (3)lia (3)lip (4)llc (3)loc (4)lom (7)lor (4)los (4)lot (4)lua (3)lui (3)lup (4)lut (3)mac (6)mai (6)mal (6)mao (7)mar (6)mas (6)mat (6)mau (6)mca (6)mia (6)mic (6)mii (6)mio (7)mir (6)mit (6)moc (7)moi (7)mol (7)mor (7)mos (7)mta (6)mtu (6)muc (6)mul (6)mur (6)mus (6)mut (6)oca (4)ocr (4)oct (4)oia (4)oii (4)oim (7)oit (4)oli (4)olm (7)olo (5)olt (4)olu (4)oma (7)omu (7)ooo (6)opt (5)opu (5)ora (4)orc (4)ori (4)oro (5)ort (4)osc (4)ost (4)osu (4)oua (4)oul (4)pac (4)pai (4)pal (4)pam (7)par (4)pas (4)pat (4)pci (4)pcm (7)pia (4)pic (4)pir (4)piu (4)pol (5)pom (8)por (5)pot (5)pra (4)pri (4)prm (7)pro (5)pti (4)puc (4)pui (4)pul (4)pur (4)pus (4)rac (3)rai (3)ral (3)ram (6)rar (3)ras (3)rca (3)rcs (3)rio (4)rit (3)roc (4)roi (4)rol (4)rom (7)ros (4)rpc (4)rpm (7)rsa (3)rum (6)rup (4)rus (3)rut (3)sac (3)sal (3)sam (6)sao (4)sap (4)sar (3)sat (3)sau (3)scm (6)sic (3)sip (4)sir (3)sit (3)smp (7)soc (4)soi (4)sol (4)sor (4)sri (3)srm (6)sta (3)str (3)sua (3)suc (3)sui (3)sul (3)sur (3)tac (3)tai (3)tal (3)tam (6)tao (4)tar (3)tas (3)tcl (3)tcp (4)tic (3)tim (6)tip (4)tir (3)toc (4)toi (4)tom (7)top (5)tor (4)tos (4)tui (3)tul (3)tur (3)uit (3)ula (3)ulm (6)uml (6)upc (4)ura (3)urc (3)uri (3)url (3)urm (6)urs (3)usa (3)usc (3)utc (3)utp (4)

2- Cuvinte din litere  (54)

ac (2)ai (2)al (2)am (5)ar (2)as (2)at (2)au (2)ca (2)cc (2)ci (2)cm (5)co (3)cu (2)ia (2)ic (2)ii (2)im (5)io (3)ip (3)ir (2)it (2)la (2)li (2)lu (2)ma (5)mi (5)ml (5)mo (6)ms (5)oa (3)oi (3)ol (3)om (6)op (4)or (3)os (3)ou (3)pa (3)pc (3)pi (3)ps (3)rc (2)ro (3)sa (2)sc (2)so (3)st (2)su (2)ta (2)to (3)tu (2)ul (2)us (2)